تاریخ ما » کتابهای رایگان الکترونیکی

دانلود کتاب های الکترونیکی تاریخ تمدن جهان باستان

دانلود کتاب الکترونیکی ایران باستان

منبع : اhttp://www.irantarikh.com

فصل اول ـ پیدایش ایران
۱- ایران و قوم یرانی
۲- زرتشت و دین ایرانی
۳- تاریخ ایران پیش از پیدایش پادشاهی ماد
۴- چگونگی پادشاهی ماد در غرب فلات ایران
۵- چگونگی تشکیل شاهنشاهی ماد (نخستین شاهنشاهی ادر تاریخ ایران)

فصل دوم ـ شاهنشاهی هخامنشی
۶- کورش بزرگ

۷- کمبوجیه و تصرف مصر
۸- داریوش بزرگ
۹- تئوری سیاسی شاهنشاهی
۱۰- خشایارشاه و یونانیان
۱۱- جانشینان خشیارشا
۱۲- آخرین شکوه تاریخی شاهنشاهی هخامنشی
۱۳- داستانهای کتیسیاس دروغین در باره تاریخ ایران
۱۴- افسانه فوریم (داستان استر و مردخای) در تورات یهودیان

فصل سوم ـ هلنی‌ها در ایران
۱۵- اسکندر مقدونی ( برافتادن شاهنشاهی هخامنشی )
۱۶- خاورمیانه بعد از اسکندر

بخش چهارم ـ شاهنشاهی پارتیان
۱۷- تشکیل سلطنت در پارت
۱۸- جنگهای ایران و روم در زمان پارتیان

بخش پنجم ـ نقش تمدن ایران باستان در خاورمیانه
۱۹- ویژگیهای فرهنگ ایران باستان و نقش آن در تمدن‌سازی
۲۰- تأثیر فرهنگ ایرانی و نقش آن در پرداختن عقاید دینی خاورمیانه

بخش ششم ـ شاهنشاهی ساسانی
۲۱- تشکیل شاهنشاهی ساسانی توسط اردشیر پاپکان
۲۲- شاپور اول
۲۳- احیای فکر دینی در ایران و ظهور مانی پیامبر تبلیغ‌گر رنج‌کشی و محرومیت
۲۴- قدرت‌گیری فقیهان در ایران، و نابسامانی سیاسی در کشور
۲۵- شاپور دوم (شاپور ذوالأکتاف)
۲۶- یزدگرد اول و بهرام پنجم (بهرام گور)
۲۷- گسترش مسیحیت در خاورمیانه و پی آمدهایش
۲۸- نهضت بهدینِ مزدک، جنبش برای احیای تعالیم زرتشت
۲۹- خسرو انوشه‌روان دادگر
۳۰- هرمز چهارم و بهرام چوبینه
۳۱- خسرو پرویز، شکوه شاهنشاهی ایران در زمان ساسانی

وروایت ویل دیورانت از تاریخ شاهنشاهی هخامنشی از آغاز تا سقوط


2,450 thoughts on “دانلود کتاب الکترونیکی ایران باستان”

  1. وحید

    درود بر شما و تشکر می کنم به خاطر کتاب های خوبی که واسه دانلود می گذارید فقط تنها مشکلی که الان هست اینه که ۲۸ تا ۳۱ دانلود نمیشن و لینکشون خرابه اگه درستش کنید ممنون میشم با سپاس فراوان و آرزوی سربلندی بیشتر برای ایران و ایرانی

    [پاسخ]

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>