دانلود کتاب مغالطات

نام کتاب مغالطات (دانلود+) نویسنده دیوید کلی موضوع مغالطه ، استدلال رمز ( پسورد ) www.tarikhema.org تهیه توسط انی کاظمی...