دانلود کتاب شاهنشاهی پارتیان

نام کتاب شاهنشاهی پارتیان(دانلود+) نویسنده امیرحسین خنجی موضوعات تشکیل سلطنت در پارت+ درباره لفظ پارتی و ریشه آن + اشکان...