دانلود کتاب زبان اوستا

نام کتاب زبان اوستا (دانلود+) نویسنده امیرحسین خنجی موضوعات کلمه های مختلف در زبان اوستا +معنی کلمه و توضیح درباره آنها+ ریشه...