دانلود کتاب زبور حضرت داوود

نام کتاب زبور داوود (دانلود+) نویسنده بر اساس قرآن و روایات اسلامی، بر داوود از پیامبران بنی‌اسرائیل نازل شده‌است  ...