دانلود کتاب ویژه نامه پهلوان تختی

نام کتاب ویژه نامه پهلوان تختی(‏دانلود+) نویسنده آراد ایل بیگی موضوعات تولد و خصلت های تختی + حامی رنجبران و...