دانلود کتاب هدف ادبیات

نام کتاب هدف ادبیات(‏دانلود+) نویسنده ماکسیم گورکی موضوعات رمانی از برخورد یک نویسنده با یک انسان عجیب+ غرور نویسنده و...