برچسب: کورش

دانلود کتاب تاریخ ایران

نام کتاب تاریخ ایران (دانلود+) نویسندگان ن. و. پیگولوسکایا — آ. بو. یاکوبوسکی — آ. م. بلنیتسکی — ل. و. استرویوا...

دانلود کتاب اهمیت اسب و تزئینات آن در ایران باستان (۲)

نام کتاب اهمیت اسب و تزئینات آن در ایران باستان (۲) (دانلود+) نویسنده ناشناس موضوعات تاریخ + آغاز فرمانروایی پارسیان +پارسیان قبل از...