دانلود کتاب هزار تقلب دیگر از شجاع الدین شفا در تولدی دیگر

نام کتاب

هزار تقلب دیگر از شجاع الدین شفا در تولدی دیگر(‏دانلود+)

نویسنده

مهدی چهل تنی

موضوعات

سوابق شجاع الدبن شفا + تحریف و تبدیل + جعل از قرآن + اسطوره شناسی اقای شفا + پراکنده گویی هایی که یکی دیگری رو حذف می کند + دروغ بزرگ در ابتدای کتاب

رمز ( پسورد )

www.tarikhema.ir

تهیه توسط

انی کاظمی

۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب

۱٫۵۷ مگابایت (MB )

قالب کتاب

PDF – پی دی اف

منبع الکترونیکی

تاریخ ما

لینک تصحیح شد
مسعود اکبری

دانلود کتاب هزار تقلب دیگر

نام کتاب

هزار تقلب دیگر(دانلود+)

نویسنده

 

مهدی چهل تنی

 

موضوعات

نقد و بررسی+ جنس آگاهی های شجاع الدین شفا در تولدی دیگر + دین زرتشت

رمز ( پسورد )

www.tarikhema.ir

تهیه توسط

انی کاظمی

۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب

۱٫۸۱مگابایت (MB)

قالب کتاب

PDF – پی دی اف

منبع الکترونیکی

تاریخ ما