سپتامان
۱۳ام بهمن، ۱۳۹۰

نام کتاب هزار تقلب دیگر از شجاع الدین شفا در تولدی دیگر(‏دانلود+) نویسنده مهدی چهل تنی موضوعات سوابق شجاع الدبن شفا + تحریف و تبدیل + جعل از قرآن + اسطوره شناسی اقای شفا + پراکنده گویی هایی که یکی دیگری رو حذف می کند + دروغ بزرگ در ابتدای کتاب رمز ( پسورد ) www.tarikhema.ir تهیه توسط انی کاظمی ۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب ۱٫۵۷ مگابایت (MB ) قالب کتاب PDF – پی دی اف منبع الکترونیکی تاریخ ما لینک تصحیح شد مسعود اکبری  Read More →

دانلود کتاب هزار تقلب دیگر از شجاع الدین شفا در تولدی دیگر
۱۲ام بهمن، ۱۳۸۹

نام کتاب هزار تقلب دیگر(دانلود+) نویسنده   مهدی چهل تنی   موضوعات نقد و بررسی+ جنس آگاهی های شجاع الدین شفا در تولدی دیگر + دین زرتشت رمز ( پسورد ) www.tarikhema.ir تهیه توسط انی کاظمی ۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب ۱٫۸۱مگابایت (MB) قالب کتاب PDF – پی دی اف منبع الکترونیکی تاریخ ما  Read More →

دانلود کتاب هزار تقلب دیگر