نام كتاب

منطق الطيرعطار (دانلود+)

نويسنده

فریدالدین ابوحامد محمدبن ابوبکر ابراهیم بن اسحق عطار کدکنى نیشابوری

موضوع

شعر + دیوان + مثنوي+ تغزل + تمثیل +منطق + طير

رمز ( پسورد )

www.tarikhema.org

تهيه توسط

اني کاظمي

00000 حجم دانلود کتاب

1.200کيلوبايت (KB)

قالب کتاب

PDF – پي دي اف

منبع الکترونيکي

تاريخ ما

 

معرفی کتاب منطق الطير عطار نیشابوری

هنگامی که نام عطار نیشابوری به گوشمان می‌خورد ، بی اختیار به یاد منظومه ارزشمند منطق الطیر خواهیم افتاد. این منظومه گرانبها به زبان فارسی بوده و قالب اشعار آن مثنوی است. عطار ، نگارش این مجموعه را در سال 1177 میلادی به پایان رساند. این مجموعه که دارای 4458 بیت است، مضمونی عرفانی دارد.

منطق الطیر داستان پرواز دسته جمعی تعداد زیادی از پرندگان برای یافتن سیمرغ است. انتهای این سفر منجر به بروز یک نوع وحدت جمعی خواهد شد. در بطن داستان می‌توانید مراحل و گام‌های مورد نیاز برای یافتن عرفان و راه‌های رسیدن به سر منزل مقصود را بیابید. این مراحل شامل هفت مرتبه است: طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحید، حیرت، و فقر در نهایت فنا.

 

« هم اکنون می‌توانید کتاب منطق الطير عطار را از کتابخانه تاریخ ما دانلود کنید. »

Image result for ‫كتاب منطق الطير عطار نیشابوری‬‎

 

دانلود رایگان کتاب منطق الطیر عطار pdf

نقاشی منطق‌الطیر از حبیب‌الله. هدهد (در وسط سمت راست) به پرندگان راه صوفیانه می‌آموزد.

نقاشی منطق‌الطیر از حبیب‌الله. هدهد (در وسط سمت راست) به پرندگان راه صوفیانه می‌آموزد.

بخشی از کتاب منطق الطیر عطار

بی زبان کردند از آن حضرت سوال
کشف این سِـرّ قوی درخواستند
حلّ مایی و تویی در خواستند
بی زبان آمد از آن حضرت خطاب
کآینه است این، حضرت چون آفتاب
هرکه آید خویشتن بیند درو
تن و جان، هم جان وتن بیند درو
چـون شـما ســی مـرغ اینجا آمـدیـد
ســی دریــن آیــنه پــیدا آمــدیـد
گـر چــل و پــنجاه مـرغ آیــند بــاز
پــرده ای از خــویش بگشـایند بــاز
گـرچـه بسـیاری بـه ‌سر گـردیده‌ایـد
خویش مـی‌بینید و خـود را دیـده‌ایـد
هـیچ کس را دیـده بـر ما کـی رســد
چشـــم مــوری بـر ثریّـا کـی رســد
دیـده‌ای مـوری کـه سـندان برگرفت
پشّــه‌ای پــیلی بــه دندان بـرگرفت
هـر چـه دانسـتی و دیـدی، آن نـبود
و آنــچه گــفتی و شــنیدی آن نـبود
ایـن هـمه وادی کـه واپس کـرده‌اید
وین همه مردی که هرکس کرده‌ایـد
جــمله در افــعال مـا مـی‌رفته‌ایـد
وادی ذات و صـــفت را دیــده‌ایـــد
چون شما سی مرغ حـیران مـانده‌اید
بـی دل و بی صبر و بی جان مـانده‌اید
مـا بـه سـی مـرغی بسـی اولی‌تریم
زآنکــه ســیمرغ حــقیقی گــوهریم
مــحو مـا گـردید در صـد عــز و نـاز
تــا بــه مـا در خـویشتن یــابید بـاز
مـــحو او گشـــتند آخـــر بـــر دوام
سـایه در خـورشید گـم شـد والسـلام
تــا کـه مـی‌رفتند مـی‌گفتم سـخن
چون رسید اینجا نه سر ماند و نـه بـن
لاجــرم ایــنجا ســخن کــوتاه شـد
رهــبر و رهـــرو نــماند و راه شـــد

 

« هم اکنون می‌توانید کتاب منطق الطير عطار را از کتابخانه تاریخ ما دانلود کنید. »

« برای دانلود از باکس بالای صفحه استفاده کنید. »