دانلود کتاب آری برادر چنین بود

نام کتاب

آری برادر چنین بود (دانلود+)

نویسنده

دکتر علی شریعتی

توضیح

فریادی در شب ستم ،حقیقه العشق یا مونس العشاق،نظام بردگی، تمدن یعنی دشنام و نفرت

رمز عبور

www.tarikhema.org

تهیه توسط

انی کاظمی

۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب

۷۲۵ کیلوبایت (KB)

قالب کتاب

PDF – پی دی اف

منبع الکترونیکی

دانلود کتاب های دکتر شریعتی

مطالب مرتبط

۳ دیدگاه‌

 1. علیرضا گفت:

  با سلامی دوباره.. کتاب دو قرن سکوت دکتر زرین کوب دانلود نمیشود در صورت امکان رسیدگی بفرمایید. با تشکر

  • مسعود اکبری گفت:

   درود @علیرضا,
   سعی کنید نظر مربوط به هر کتاب را در صفحه دانلود همان کتاب بگذارید….برای دانلود کتاب دو قرن سکون در قسمت جست و جو سایت ، نام کتاب را وارد کنید !

 2. سرفراز محمودی گفت:

  بسم الله الرحمن الرحیم
  عرض حرمت وسلام بعد ا این مقاله را لطف کرده وبنشر بسپارید در ویرایش البته دست شما باز بوده واین حق مسلم شماست.

  نوشته سرفراز محمودی
  ۱۳۹۱/۱۰/۱۵
  Sarfarazmahmoodi@yahoo.com
  استبداد عامل بدبختی مسلمین
  استبداد بیماری است که اگر در جامعه راه یابد پیکره تنومندآن را همانند موریانه خوردهوباسلب اعتماد دولت وملت ازیکدیگر زیربنا ی جامعه را متزلزل ودولت وملت را نسبت بهم بی با ور واعتماد میسازد.
  این بیماری فراگیربا هدف قرار دادن بنیاد جامعه روشنفکران آن را که درحقیقت طبیبان امراض معنوی آن اند ازان طرد میکند یعنی حاکمیت استبدادی درنتیجه ترسی که از روشنگران ودانشنمدان داردآنان را در نظر مردم بوسیله تبلیغات زهر آگین واتهاما ت ناروا حقیر،پست ،بیدین و مزدور استعمار گران قلمداد نموده و به مردم تلقین میکند که اینها گویا میخواهند تا با از بین بردن حکومت، ارزش های ملی را در پای باداران استعمارگرشان بریزند، تا مبادا آنان با نور علم ملت های سرمازده استبداد را بیدار سازند.
  نادان ره یا به افراط میبرد و یا بتفریط که نتیجه هردو تباهی وهلاکت است و بفرمان پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه وسلم”خیرالامور اوساطها” بهترین کارها حد وسطی آن است که همان معنی عدل را میدهد.خدای متعال در نقاط مختلف واپسین وآخرین کتابش(قرآن مقدس) به عدل توصیه کرده چنانچه میفرماید.”یا ایها الذین آمنو ان تئودوالامانات الی اهلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا با العدل”.یعنی ای کسانیکه ایمان آورده اید امانا ت را به اهل آن بسپاریدوهر وقتیکه درمیان مردم حکم کردید بعدل فرمان برانید. درینجا منظورازامانات همان حکومت است وبسببی توصیه سپردن آن به اهلش شده تا مبادا استفاده جویان وتشنگان قدرت با دست یافتن بر سرنوشت مردم ارزش های مادی و معنوی ملت هارا فدای هوس ها وشهوات خود سازند.
  درقسمت پایانی آیات مبارکه فوق صراحتا از حاکمیت نام برده شده و در اجرای آن بعدل تاکید شده است که مفهوم همان حدیث مبارکه “بهترین کارها حد وسط آن است” رامیرساندپس بنا بر این تفریط غربیان را که میوه آن آزادی بی قیدو بند جنسی و فساد اخلاقی است را هم استبداد میتوان گفت ودیکتاتوری کمونیزم را هم میتوان استبداد خواندو هردو عامل سقوط تمدن هاست البته دیکتاتوریهای رسوای که بنام اسلام حکومت میکند هرگز از اسلام نبوده واسلام آن هارا برسمیت نمیشناسد پس جنایت آنان را نمیتوان بگردن اسلام افگند.
  دانشمند بزرگ علامه سیدعبدالرحمان کواکبی متفکر روشنگر مسلمان که از استبداد دل پرخون داشته و با آن بشدت کینه میورزیداستبداد رابدین ترتیب تقسیم بندی نموداست:”استبداد بادین،استبداد با علم،استبداد با بزرگی،استبداد با مال، استبداد با اخلاق،…” و سپس راه های درمان آن را نیزبخوبی بررسی کرده وچنین مینگارد:
  ” درشرایطی که جامعه بوسیله ابرهای متراکم جهل و تاریکی شهوات پوشیده شده باشد اشخاصی ببزرگی جامعه میرسند که درحقیقت بزرگ نیستند و خود را بزرگ جلوه میدهندبیحیایی آنان تا بجایی میرسد که حتی اخلاق فاسد شان را بوسیله تبلیغات زهرآگین نیکو جلوه داده وآن را بر ملت شان تلقین میکنند.
  آنان جهت مشروعیت بخشیدن روش جاهلیت استبدادیشان دین رانیزبه کار برده و با انجام برخی از اعمالی خیر آن هم مشروط به آن که هیچ نوع مزاحمتی بر حاکمیت شان ایجاد نکند میخواهند خودرا متدین جلوه داده وروشنگرانی راکه میخواهند پرده از روش فاسد شان بردارند به انواع اتهامات ازجمله بدشمنی بادین معرفی میکنند زیرا هر کجا که علم در سنگستان استبداد تخم افشاند بیدارگری ببار آورده وشام استبداد گران را تلخ میسازدازینرومستبدین همواره از دانشمندان بشدت درهراس اند تا مبادا آنان بانیروی منور علم ملت های استبداد زده را ازخواب غفلت بیدار سازند وآن گاه که ملت ها بیدار شد دیگرپایه هایاستبداد متزلزل شده وبتدریج ریشه اش برکنده میشود ازینرو است کهدر طول تاریخ همواره بین دانشمندان وروشنگران درگیری وجود داشته است”.
  او پس از برسی کامل براههای درمان این بیماری پرداخته وبخوبی از عهده آن برآمده استدرقدم نخست قیام برضد مستبدین رامشروط به خود آگاهی ملت کرده است تامبادا ملت پیروزمند بعد از پیروزی اشدرنتیجه جهل وبیخبری به استبداد بزرگتری بیفتد ودرعین خود آگاهی ملت پیشنهاد میداردکه بایددرقدم نخست دلیلی معقول بنا بر مقتضای حالت روانی واجتماعی مخصوص جامعه وجود داشته باشدتا بابرانگیختن تنفرعمومی ازمستبد ازیکسو زمینه قیام را مساعد ساختهوخشم عمومی را فراهم گرداند وازدیگر سوراه دلیل برمستبدرا ببنددمثلا” در غرب که قانون حیثیت قدسیت را دارد بایدمستبد طبق هوا ومیل خود حرمت قانونی را بشکند ودر شرقمسائلی راکه قدسیت داشته و به آن اهمیت داده میشودبتمسخرگیرد مثلا حرمت جنازه را بشکندتامبادا مستبد با یافتن دلایلی عنکبوتیقیام ملت رامتفرق سازد زیرا او به جهت مشروعیت بخشیدن سلطه خود برخود دلایل وراه های را میبافد.
  دردین مقدس اسلام استبداد مطلقا از هرنوع که باشد حرام بوده و اسلام مستبد ومستبد هردو رامحکوم میکند قرآن دربیان داستان پیامبر منور خدا حضرت موسی علیه السلام و مستبد مغرور فرعون لعین هردو طرف (مستبد ومستبد) را محکوم کرده است محکومیت فرعو ن سرکش که کاملا بدیهی است و نیازی ببیان آن نیست اما در درمحکومیت استبدادپذیران چنین میفرماید” فا استخف قوما فا طاعوه” یعنی او با ادعای خدایی اش قوم را استخفاف واهانت کرد واین قوم احمق هم اوراطاعت کرده وبدنبالش رفتند.
  پیامبر عالی مقام اسلام صلی الله علیه وسلم در زندگی گهر بار وپر پیچ وخم خود با آنکه معصوم بود هیچ امریرا بدون مشوره اصحاب انجام نمیداد ودر امور مهم با اصحاب کرام به مشوره مینشست قرآن اورا بمشوره مامور کرده و چنین فرمان داده است “وشاورهم فی الامرفاذا عزمت فتوکل علی الله”یعنی درامور مشوره نما وهرگاهی که عزم کردی با توکل بخدای بزرگ بکارت اقدام کن.
  اگر زندگی سیاسی پیامبر را ببرسی بگیریم او این قانون را درخود کاملاتطبیق کرده است و روش او سرمشقی است به امتش چنانچه در غزوه بدرپیامبر جایی را که انتخاب کرده بوداز نظر نظامی مناسب نبود بنا برآن حباب بن منذر رضی الله تعالی عنهگفت یا رسول الله صلی الله علیه وسلم آیا این جایی را که انتخاب کرده اید نظر بوحی است یا نظر بتکتیک نظامی وتشخیص خودتان؟. رسول خدا فرمودند که نظر بوحی نیست اوکه بخوبی ازچگونگی اراضی ومنطقه آگاهی داشت پیشنهاد کردکه باید منطقه دیگری راکه مناسب تر بود برگزینند وپیامبر بمشوره او عمل کرد این جمله میرساندکه اگر وحی الهی باشد ما هرگز از آن سرکشی نداریم ولی اگر نظر به ارزیابی شخصی باشد من پیشنهاد خوبتری دارم هم چنان پیامبر در غزوه خندق باسلمان ودر سزا دادن بنی قریظه با سعد بن معاذ رضی الله عنهما مشوره نمود و بمشوره آنان عمل کرد دراحد نیز با سایر اصحاب مشوره نمود که تفصیل آن جای دیگری میطلبد.
  واما چنانکه متذکر شدیم اسلام مستبد ومستبد هردو را محکوم میکندبدلیل اینکه یگانه چیزیکه مستبد را مغرور وجری تر میسازد همانا ظلم پذیری ملت است واگر ملت ها در نتیجه سهل انگاری و غفلت فریضه امر با المعروف ونهی از منکر را ازیاد برده و دانشمندان که مسولیت بزرگتر از دیگران دارند بوظیفه مقدس خود که همانا روشنگری اذهان تاریک بوسیله نور علم است عمل نکنند مستبد مغرور تر شده و با بهانه های مختلف در نتیجه جهل جامعه بکارش مشروعیت میبخشد.
  وی بمردم تلقین میکند که گویا ا و فرشته نجات وپیامبری است که در وقت معین برای نجات ملت درمانده اش از انواع شرور از سوی خدا نازل شده استچنانچه اگردر زندگی مستبدین دقت کنید صدق گفتار مارا درمی یابید آنان در اثر جهل ملت ها وپنهان کاری برخی عالم نماهای دین فروش که مخاطب آینه مبارکه “ولا تشتروابایتی ثمنا قلیلا”.(البقره) اندتا جای جری ومغرور میگردند که نه تنها ادارات ورسانه های عمومی اعم ازصوتی ،تصویری وچا پی بلکه خطابات، محافل سخنرانی، منابر،مساجد وکلیسا را هم درکنترول میگیرند چنانچه دیکتاتوران قرون معاصر همه چیز را درکنترول دارند.
  درصورتیکه مستبدین زبان امر با المعروف ونهی از منکر را ببندند ولی استبداد زدگان برای نجات از سلطه استبداد بواکنش مثبت برنخیزنددر آن صورت عذاب همه گیر الهی که خشک وتر همه را یکسره در برمیگیرد نازل میگردد وخدای بزرگ بنابرسنت لایتغیرش با زدن ریشه استبدادگران استبداد پذیرندگان را به استبداد بدتر ی مبتلامیسازدچنانچه اگرتاریخ ملتهای استبداد زده را که در برابر این بیماری بقیام موثر برنخواسته اند بمطالعه بگیرید صدق گفتارمارا درمی یابید پیا مبر باعظمت اسلام صلی الله علیه وسلم درمورد فرموده اند “ان الناس اذا راو الظلم ولم یا خذوا علی ایدیهم یوشک ان یعمهم الله بعذاب من عنده”اگر مردم ظلم را ببینند وبرای جلوگیری آن ونجات ازشرش اقدام نکنند نزدیک است که خداوند جل جلاله عموم را بعذاب خود مبتلا سازد. (اگر ملتی برای جلوگیری ظلم اقدام نکنند این خود نشانه نزدیک شدن عذاب همه گیرخدا بران ملت است) ودر جای دیگر فرموده اند “اذا رایت امتی تهاب ان تقول اللظالم یا ظالم فقد تودع منهم” هرگاه امت مرادیدید که ازگفتن کلمه یا ظالم بر ستمگر ابا ورزند از آنان روبرگردان. یعنی آنان امت من نیستند تا چه رسد به اینکه امروز نه تنها بظالم یا ظالم نمیگویند بلکه براو یا قهرمان، یا پدر ملت،….میگویند.
  درسوره مبارکه انعام چنین میخوانیم: “فلما نسوا ماذکروا به فتحنا علیهم ابواب کل شیئ حتی اذا فرحوا بما اوتوااخذنهم بغته فاذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذین ظلمو والحمد الله رب العلمین”.(الانعام/۴۶-۴۴).” مرهنگامیکه فراموش کردند آن چه را که ما ایشان را به آن آزمودیمدروازه تمام چیزها رابرخ ایشان گشودیم تا آنکه آنان خوشنود گشتند بسبی آنچه که ما بدیشان دادیمسپس ایشان را بناگهان گرفتیم و آنان نا امید شدند، پس ریشه ستمگران قطع شد وثنا وستایش خدای راست که پروردگار عالمهاست”. یعنی ما آنان را نخست بسنت فقر ودرماندگی آزمودیم وچون ازآن عبرت نگرفته وبخدا با زنگشتند ما آنان را بسنت دیگرمان که عبارت ازلذات ونعمات است آزمودیم وچون آنان مست شدند ودرنشه قدرت وسرمایه غرق گشتند یکدم بناگهان ریشه این فاجران ستمگر واستبداد مداران قدرت زده را برکندیمو آنگونه که خداوند بزرگ فرموده است در سنت خدا تغیر نیست”ولن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا”.(الفاطر/۴۴). درسنت خدا هیچ گونه تغیری رانمیابی ودر سنت خدای بزرگ هیچ گونه تحول ودگرگونی را راه نیست.
  خدای بزرگ این چنین مستبدین مغرور غفلت زده را در حالیکه مست ازباده پیروزی (که بخیال خودآن را پیروزی میدانند اما درحقیقت سراب را آب پنداشته اند)اند و با فرورفتن درخواب غفلت زمستانی ونشه قدرت همه چیز را ازیادبرده اند بازدن ریشه شان دمار ازروزگارشان برمیکشد وبهترین گواه ما در حال حاضر بهار عرب است که با آغازآن دراثربیداری ملتهای تونس،مصر،لیبی وسوریه شاهد درهم شکستن مستبدینی چون قذافی،حسنی مبارک ،زین العابدین بن علیومتزلزل شدن حاکمیت بشار اسدهستیم.
  مستبد درضمن تلقین ملت به اینکه گویا وجود شما دربقای دیکتاتور است ازیکسو ملت را با مشغول ساختن بکارهای کوچک تخدیرنموده و ازکارهای بزرگ بازمیدارد وازدیگر سو با ترویج خرافات وافسانه سرائی،گسترش فحشاء وآزادی بیقید و بند جنسی، تنزیل اخلاق،انکشاف جهل وفقر، سیاست زدایی وغیره ملت را غافلگیر میسازد.
  آنان به هدف شوم بقای قدرت شان بهرنوع معامله ننگین حاضراند تا بجاییکه برای برآورده شدن آن تمام افتخارات وشرف ملت شان را درپای استعمار گران ومهاجمین میریزند مرحوم علامه سید جمال الدین افغانی درمورد چنین گفته است : “عادت زمامداران مشرق زمین است که اگر در سیا ه ترین چاه های ذلت هم افگنده شوند ولی القاب سمبولیک آنان ( چون قهرمان،پدر دمکراسی وغیره) حفظ کرده شود(بذلت شان توجهی نکرده) دنیا را برای خود جنت می پندارند”.
  مستبدین از دانشمندان بسختی میهراسند وبقول کواکبی آنان از هر صدای روشنگری بوسیله علم لرزه براندام داشته وحتی ازاینکه ملت معنی کامل کلمه توحید راکه همانا نفی هرنوع استبداد بوده وآن را بمثابه شرک میداند بدانند هم میترسند ازاینجاست که در طول تاریخ همواره بین مستبدین ودانشمندان واقع بین درگیری وجود داشته است چنانچه امام ابوحنیفه بجرم نپذیرفتن منصب قضاوت در نظام استبدادی بزندان رفته وبه اثر شکنجه ها به شهادت رسیداماچرا حاکمیت استبدادی این قدراصرار میکرد تا او منصب قضاوت را بپذیرد؟سوالی است که پاسخ آن روشن استحاکمیت از یکسو میخواست با مصروف ساختن او وی را از روشنگری بازدارد وازسوی دیگر میخواست تا با داشتن ابوحنیفه “رح” برنظام نا مشروع خود جامه مشروعیت بپوشاند امابهدف شوم خود نرسیده وتیرش به سنگ خوردهمچنان امام مالک فقیه دارالهجرهبا گردانیدندرکوچه های بغداد مورد اهانت قرارگرفته شد ودست راست اوشان به اثر لت وکوب حاکمیت استبداد ازشانه خشک شد امام احمد حنبل”رح” چه خون دل رانبود که خورد لیکن ازموقف مقدس خود برنگشت زیرا کوچکترین تن دردهی او بمیل استبداداگرچه بظاهر بقیمت گل آلود شدن دریای ناب اسلام میشد اوتحمل هزارها چوب وتازیانه بربدن مبارکش را کرداما یکذره ازموقف خود حتی بصورت ظاهری هم برنگشت تا جاییکه سخن حقی بدین مضمون که صاحبش را نمیشناسم وفکر میکنم ازدانشمندان سلف میباشدنقل شده است “خداوند”ج” بعد از پیامبردینش راازدوخطر بزرگی که منجر به ازبین رفتن کامل آن میشد بوسیله دوکس حفظ کرد یکبار بوسیله ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه در قتال با مرتدین ویکبار هم بوسیله احمد حنبل بوسیله مقاومت او در برابر شکنجه های دستگاه حاکم معتزلی”. همچنان روح ملکوتی دانشمند بزرگ وعلامه فقیه حافظ ابن تیمیه در زندان بملا اعلی شتافت وصدها موارد دیگر داریم که اینجا مجال شرح همه آنها نیست وفکر میکنم برای اثبات مسئله همینقدر کافی است.
  عادت مستبدین است که آنان درمقابل ملتهای گرسنه ومظلوم شان همانند شیراند اما دربرابرتهاجم خارجی حیثیت موش دربرابر گربه را دارند چنانچه در زندگی حجاج بن یوسف مستبد بزرگ از عصر امویه میخوانیم که دربرابر حمله تعدادی محدودی از فداییان خوارج برهبری زنی بنام غزاله با قوای یکصد هزار نفری اش تا کاخ سبز دمشق گریخت غزاله باحملات متعددش حجاج را بفرار وادارنموده وفرمانده لشکر حجاج را بدست خود کوفت اوحجاج را شخصا بمقابله تن بتن دعوت کرد اما حجاج از ترس با او بمقابله نرفت شاعری داستان موش گری اورا درقالب شعر چنین میسراید:
  “اسد علی وفی الحروب نعمامه هل ابرزت الی غزاله فی الوغی”
  یعنی در مقابله بامن همانند شیری ولی در جنگ مثال کبوتر را داری آیا درجنگ با غزاله روبرو نشدی؟ مگرآنکه دلت همانند پرنده پرمیزد.این روش حجاج برتمامی مستبدین درگذشته حال وآینده صدق میکند.
  مستبدباوجودآنکه سراپا فساد است همواره خود را حق بجانب قلمداد کرده وجهت مشروعیت بخشیدن بجنایات هولناکش بر خود راه های رامی بافد زیرا میگویند کوه هرقدربلند باشد بازهم سرخود راه دارد اما راه های او حیثیت خانه عنکبوت را دارد وخداوند جل جلاله آن را خوارترین خانه ها توصیف کرده است چنانچه در ارشاد او چنین میخوانیم”مثل الذیناتخذو من دون الله اولیاءکمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوهن البیوت لبیت العنکبوت لوکانوا یعلمون.(العنکبوت/۱۴).”مثال آنانی که غیرخدا(کنایه ازبتها) را بدوستی گرفتند مثال عنکبوتی است که فراگرفت خانه را وبدرستی که سست ترین خانه ها خانه عنکبوت است اگر آنان بدانند”. مفهوم اینست که لانه عنکبوت اگرچه به ظاهر زیباست وباران برزیبایی او می افزاید اما این زیبایی دروغین است ومثال کافران ومستبدین چنین استمستبد گاهی اقدام به انجام برخی کارهای خیرمیکند تا بدین وسیله ملت را اغفال کندامااینها نمیتواند نفس استبداد را مشروعیت بخشد زیرا دراسلام آنچه که حرام است کم وزیاد آن حرام مطلقبوده واسلام تجزیه را نمیپذیرد.
  با توجه به نشانه های خدا درتاریخ ودر طبیعت،ارشادات مبارک قرآن و رهنمودهای نبوی صلی الله علیه وسلم آن چه که امروز موجب پریشانی مسلمین گشته است همین استبداد بوده که ازیکسو ممستبدین با قساوت شدید برآنان حکومت میکنند وبدبختانه ازسوی دیگرخودشان هم آن را می پذیرند وچنانچه خداوند جل جلاله قبلا بنی اسراییل بخاطر پذیرفتن اهانت واستخفاف فرعون نکوهش کرده وآنان را پریشان ساخت امروزنیزمسلمین راپریشان ساخته است خداوند خویشاوند کسی نیست ونیزباکسی دشمنی ندارد بلکه این سنتشمیاشد که اگر کسی بوظیفه اش درپرتو رهنمودهای او عمل نکند اورا بذلت مبتلا میسازد.
  لیکندرطول تاریخ همواره علمای اعلام وروشنگران معظم بحکم حدیث مبارکهکه امام ابوداود آن را درسنن خودروایت کرده است”ان الله یبعث لهذ ه الامه علی راس کل ماه سنه من یجدد لها دینها) خداوند بزرگ برسر هرصدسال کسی را برمی انگیزد که دینش را بوسیله اوتجدید میکند.دینش را ازخطربدعات وظلمات حفظ میدارد واینگونه خدای بزرگ هیچگاه زمینش را ازروشنگران خالی نساخته وتا پایان دنیا درشرایطتاریک کسانی را برمی انگیزاند که بوسیله آنان غبار را ازچهره مقدس دینش زدوده وبدعت های مخالفین وجهال را ازوی دور میسازد.
  در حالات مختلفی که مسلمین درغفلت به بیراهه روان بوده ومردم دنیا در تاریکی گام بردارند یکدم ازمیان قافله راه بلد وبیدارگری برخواسته وفریاد کشیده: “هان! مسیری را کهدر پیش گرفته اید غلط است! شما دارید برکستان میروید”.ولی مردمنه تنها که بصدای مبارک آنان وقعی ننهاده اند بلکه با آنان همچون رهزنان عمل کرده اند وآنان را خون دلها داده اند آن گاه است خدایی که حفاظت دینش را برذمه زده است بدین وسیله دینش را حفظ نموده وهیچگاه مطلق بیدینی وکفربرعالم چیره نمیگرددبلکه اگرچه حد اقل هم باشد برخی مردم ازآنان اطاعت میکنند وراه الهی ادامه مییابد پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم فرموده اند:” لاتزال طایفه من امتی علی الحق المنصوره لا یضرهم من خالفهم حتی یاتی امرالله وهم کذالک”. یعنی طایفه از امت من هموار ه برخط حق الهی باقیمانده وازآن دور نمیگردندمخالفت مخالفین معاند برآنان ضرری نمی رساند تا آنکه وعده الهی بسررسد(قیامت قایم گرددوکار دنیا بپایان برسد) وآنان همچنان استوار اند.
  واما مسلمین بجهت استبداد حکام وپذیرفتن این ذلت وهمچنان جهت عمل نکردن برهنمودهای راه بلدان درپرتوقرآن وسنت رسول خدا بنا بر سنت تحول ناپذیر الهی به اثر باد حوادث چون برگ خزان ریخته وبهرسوپراگنده شدندوبرآنان راه نجاتی ازاین ذلت نیست مگرآن گاه که به قرآن وسنت بازگشته وبا عمل بصدای روشنگران دلسوزدرپرتو ارشادات آیین مقدس اسلام راه استبداد را ببندندتا بدینوسیله بکمک خدای بزرگ ازشرآن نجا ت یابند.

  نوشته سرفراز محمودی ۱۳۹۱/۹/۱۷
  Sarfarazmahmoodi@yahoo.com

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.