نام کتاب

قهرمانان اساطیری شاهنامه (جهت دریافت کلیک کنید)

نویسنده

دکترگلفام شریفی

موضوع

شاهنامه + فردوسی + اساطیری + جهانگردی

پسورد فایل

 

www.tarikhema.org

جلد

-kb

حجم

ناشر

تاریخ ما

 

Image result for ‫قهرمانان اساطیری در شاهنامه‬‎