نام کتاب

دشمنان روم باستان(جهت دریافت کلیک کنید)

نویسنده

موضوع

فرعی


جلد

حجم

18 MG

قالب

PDF

به عنوان فردی که برای اثبات بی‌مایگی نظرات پورپیرار وقت گذاشته است به جایی رسیده‌ام که در مقابل اوج حقارت پورپیرار باید برایش دلسوزی کنم. پورپیرار نوشتار خود را با قصه‌ای شروع کرد که برای گروهک تجزیه طلب پانترک و پانعرب بسیار خوشایند بود. به همین دلیل مورد استقبال آنها قرار گرفت و وی را با عنوان دکتر و حتی پروفسور به دیگران شناساندند (البته این عنوان‌های جعلی در بین پانترک‌ها بیشتر طالب داشت).

چرندنگاریهای وی در خصوص تاریخ ایران پیش و پس از اسلام با یادداشتهای کوچکی و نمایش مشتی از خروار حقیقت بر باد داده می‌شد و هر بار پورپیرار که از داشتن طرفدارانی متعصب سر ذوق آمده بود، برای حفظ آنها مجبور بود حرف تازه‌تری و یا بهتر بگویم دروغ بزرگتری بگوید.

امروز پورپیرار همان قصه گوی هزار و یک شبی شده است که برای نجات خود باید قصه جالب توجهی برای تجزیه طلبان بسازد. یک روز هخامنشیان قاتل بودند و اسکندر آنها را نابود کرده بود و به همین دلیل مستحق ستایش بود. روز بعد می‌نوشت که هر گفته اسکندر، هخامنشیان را برانداخته است یهودی و در خدمت پنهان کردن پوریم است! یک روز، کتیبه بیستون سند محکم تاریخی است و روز دیگر مملو از جعل و ساختگی است. یک روز قصه گوی پیر بیستون را به فرمان داریوش می‌نویسد و روز دیگر آن را دست خط یهودیانی می‌داند که قصد پنهان کردن پوریم را داشته‌اند.

سیر نگارشگری پورپیرار نمایانگر هیچ نیست مگر قصه‌گویی برای راضی نگهداشتن اربابان تجزیه طلب. و صد البته مشهود است که کدامین سیاست در دنیا به دنبال ایجاد تفرقه و کدامین سیاست تامین کننده مالی تجزیه طلبان در ایران است. نگاهی به پاسخ‌های پورپیرار به طرفدارانش نیز این سیر بی‌سر و ته نگارشگری را نشان می‌دهد. این مضمون را به تکرار در پاسخ‌های پورپیرار می‌توانید پیدا کنید: صبر کنید چیزهای (قصه‌های) تازه‌ای در راه است!

آری او ننه ناصر قصه گوست که زنده ماندنش منوط به نوشتن قصه‌هایی است که در سال 1387 به فکاهی بشتر می‌ماند تا تاریخ‌نگاری.

از بین بامزه نگاریهای پورپیرار یکی همین بحث اشکانیان است. وی با ابراز نظرات بسیار با مزه معتقد است که اشکانیان یونانی بوده‌اند! البته اینکه چگونه فردی با مدرک دیپلم برای یک دوره ریشه‌یابی می‌کند درحالیکه خود آن افراد از ریشه خود بی خبر بوده‌اند! جای شگفتی دارد و باید برای ننه ناصر قصه‌گو آفرین فرستاد که از خود اشکانیان آنها را بهتر می‌شناسد.

شیرین‌کاری پوپیرار اینجاست که فراموش می‌کند عمری این اشکانیان با رومیان در جنگ بوده و رومیان متوجه نشده‌اند که اینان همان پسر عموهای یونانیشان هستند!

به درخواست جناب آقای ابوالقاسم، کتاب زیر را که به شکل مختصر به درگیریهای اشکانیان و رومیان می‌پردازد، برای شما قرار می‌دهم. امید که با مطالعه آن به داده‌هایی واقعی دست یابید تا هر بی‌ریشه و خائنی نتواند زبان درازی کند.

==================================

کتابی که در زیر برای شما گذاشته می‌شود از سری کتابهای انتشارات Osprey است. این کتاب سومین کتاب از سری کتابهایی است که به دشمنان روم می‌پردازد. نام کتاب «دشمنان روم: اشکانیان و ساسانیان» منتشر شده است.

این کتاب را در یک فایل حدود 18 مگابایتی تقدیم می‌گردد.

==============================================

دانلود کتاب در یک فایل 18 مگابایتی

دانلود

منبع نوشته : http://zulqarnain.persianblog.ir/post/59