دانلود کتاب شرم

بخشی از آثار کتابخانه تاریخ‌ما بدون حق نشر منتشر شده است. گروه تاریخ‌ما در حال حذف آثار بدون حق نشر است. چنانکه شما نیز کتابی را بدون حق نشر دیدید به آی‌دی @tarikhema_admin یا ایمیل eakni@yahoo.it اطلاع دهید.

نام کتاب

شرم دانلود

دانلود کتاب

×
           

شکیبا باشید، دانلود شما کمی دیگر شروع می‌شود.

با توجه به حجم بالای دانلودها، لطفاً «20» ثانیه صبر کنید؛ سپس دانلود شما انجام می‌شود. تا شروع دانلود می‌توانید از کانال تلگرام و یا صفحه اینستاگرام ما دیدن کنید.

زمان باقی مانده: 20

         

نویسنده

سلمان رشدی + به اهتمام مهدی سحابی

موضوعات

داستان + رمان

رمز (پسورد)

www.tarikhema.org

تهیه توسط

ناشناس

حجم

2.2 مگابایت (MB)

قالب کتاب

PDF – پی دی اف

منبع الکترونیکی

تاریخ ما

 

 

 

 کتاب شرم اثر سلمان رشدی با ترجمه مهدی سحابی است؛ در ﺷﻬﺮ دوراﻓﺘﺎدﻩ ﯼ ﻣﺮزﯼ ﮐﺎف ﮐﻪ اﮔﺮ از ﺑﺎﻻ دﻳﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﻴﺶ از هﺮ ﭼﻴﺰ ﺑﻪ ﻳﮏ دﻣﺒﻞ ﺑﯽ ﻗﻮارﻩ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺴﺖ، زﻣﺎﻧﯽ ﺳﻪ ﺧﻮاهﺮ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ و ﻣﻬﺮﺑﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .هﺎﻳﺸﺎن اﺳﻢ … اﺳﻢ هﺎﯼ واﻗﻌﻴﺸﺎن هﻴﭻ وﻗﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ُﺑﺮدﻩ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ، درﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺁن ﻇﺮف هﺎﯼ ﭼﻴﻨﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺷﺐ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﯼ ﻣﺸﺘﺮﮐﺸﺎن در ﮔﻨﺠﻪ اﯼ در ﺑﺴﺘﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﺣﺘﯽ ﺟﺎﻳﺶ ﮐﻢ ﮐﻢ از ﻳﺎد رﻓﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮرﯼ ﮐﻪ ﺳﺮوﻳﺲ هﺰار ﭘﺎرﭼﻪ ﯼ ﭼﻴﻨﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﯼ ﮔﺮادﻧﺮ روﺳﻴﻪ ﯼ ﺗﺰارﯼ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﺴﺎﻧﻪ اﯼ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در ﺁﻣﺪ ﮐﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﺎورﺷﺎن ﻧﻤﯽ ﺷﺪ واﻗﻌﻴﺘﯽ داﺷﺘﻪ …

 
Subscribe
دنبال کردن
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments