دانلود کتاب عرفان (پنج جلد)

نام کتاب

عرفان (جلد اول) شامانیسم (دانلود+)

عرفان (جلد دوم) مذاهب اسرای (دانلود+)

عرفان (جلد سوم) وداها (دانلود+)

عرفان (جلد چهارم) ودانتا (دانلود+)

عرفان (جلد پنجم) بودیسم و جینیسم (دانلود+)

نویسنده

جلال الدین آشتیانی 

موضوعات

شامانیسم – ذاهب اسرا ری – وداها – ودانتا – بودیسم و جینیسم مذاهب هندی

رمز (پسورد)

www.tarikhema.org

تهیه توسط

انی کاظمی

حجم

34.9 مگا بایت (MB)

قالب کتاب

PDF – پی دی اف

منبع الکترونیکی

تاریخ ما

 


کتاب تاریخ نظامی ایران اثر جلال الدین آشتیانی است؛ در آغاز مجموعة تجزیه و تحلیل افکار به تشریح هدف اصلی خود پرداختم و تأکید کردم که مراد من از تدوین این رسالات نفی یا اثبات حقانیت دین و مذهب و عقیدهای نیست، بلکه یافتن طریقی است که طی آن شاید برای نجات انسانها از این سردرگمی و ، خواسته واقعی مددی باشد، که این یاوری هر قدر هم ناچیز باز هم مفید و ارزشمند خواهد ، ناسازگاری و واگرائی بود. باید پذیرفت که ایدهآلها و باورهای امیدبخش برای انسانها ضروریند و در عرصة معتقدات هرگز نمیتوان فقط به اتکاء واقعیات خشک و عریان به ارضاء این امیدها و تأمین آرامش درونی پرداخت. اصولاً به قلمرو امید و ایدهآل بر با ل خیا ل میتوان رسید و در ای ن پهنه عقل را سَرَوری و برتری نیست، هر چند به گونهای شایسته شرکت در رهبری است. همه ادیان و مذاهب مختلف، که در طول هزاران سا ل جوامع متمدن را به خود مشغول داشتهاند، از نیازهای روحی انسان سرچشمه گرفتهاند و اگر چه در طول زمان، در اثر ایستائی زاده ایمان، جنبش و پویائی عرفان را از دست داده و سدی در برابر حرکت فکری انسان شدهاند، ولی در هر حال چون انسان موجودی ) پیوسته کشش به سوی تخیل و توهم و دوری از قالبها ی homo religiosus( است مذهبی فکری معقول و غیر قابل انعطاف را دارد. زندگی بدون ایدهآلهای معنوی و آرزوها ی متعال و فیاض خشک و بیرنگ است. 

جستار خویش را دربارة میستیسیزم و عرفان از شامانیسم آغاز کردیم و در مقدمة این پژوهش نیز دلایل گزینش این برنامه را تشریح نمودیم. اکنون به مرحله دوم یا مذاهب اسراری میپردازیم. که ، بهطوری که در شامانیسم بیان شد، این تکنیک و روش مقابله با مشکلات زندگی ب سیاری آن را نوعی مذهب نامیدهاند، در دوران پارینه سنگی و در جوامع کوچک قبیلهای شکلگرفت و هدف آن از نظر کل ی رفع مشکلات زندگی روزانه و انجام تقاضاهای افراد یا قبیله و بخصوص درمان بیماریها و دفع بلایای معمول این جوامع بود. برای وصول این اهداف، خبره آگاه به سرّ و راز، متکی به استعداد و قابلیت خویش و یا فراخواندگی از سوی قدرتهای مافوق، از که ، ارواح و اجنّه و اشباح خیالی کمک میگرفت و با انجام شعائر و آداب و مناسک خاص فردی مجری یا تنها خود او بود و یا دستیاران و همکارانش او را همراهی میکردند، مسائل موردنظر را حل میکرد و گرهها را میگشود.
1
دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
جدیدترین قدیمی‌ترین most votedبیشترین رای
دنبال کردن
be.
مهمان
be.

تشکر فراوان
کتابهای باارزش و کاملی در سایت هست
سرگذشت و زندگی نامه افراد معنوی یامشاهدات و تجارب عرفا هم
در صورت امکان قرار دهید