دانلود کتاب فروپاشی ساسانیان

کتاب چرا ساسانیان منقرض شدند ؟

ردیف نام کتاب توضیحات دانلود کتاب موضوع حجم دریافت
۱ فروپاشی شاهنشاهی ساسانیان ۱ خزش قبایل عرب به ایران تاریخی ۱۳۷ kb دانلود
۲ فروپاشی شاهنشاهی ساسانیان ۲ جنگ سرنوشت ساز قادسیه تاریخی ۱۹۶ kb دانلود
۳ فروپاشی شاهنشاهی ساسانیان ۳ سقوط تیسپون،عراق،خوزستان تاریخی ۲۳۸kb دانلود
۴ فروپاشی شاهنشاهی ساسانیان ۴ سقوط غرب،مرکز،جنوب ایران تاریخی ۱۷۶ kb دانلود
۵ فروپاشی شاهنشاهی ساسانیان ۵ ترور عمر به دست ایرانیان تاریخی ۱۴۹ kb دانلود
۶ فروپاشی شاهنشاهی ساسانیان ۶ فتوحات در زمان عثمان تاریخی ۲۰۲kb دانلود
۷ فروپاشی شاهنشاهی ساسانیان ۷ دوران امویان تاریخی ۲۲۱ kb دانلود
منبع و پسورد فایل ها
Password : www.aryabooks.com

مطالب مرتبط

۳ دیدگاه‌

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.