دانلود کتاب های مقدس عهد عتیق و جدید: تورات و انجیل

کل کتاب مقدس

مجموعه کامل کتاب مقدس (دانلود+)

کل کتاب تورات

مجموعه کامل کتاب تورات (دانلود+)

کل کتاب انجیل

مجموعه کامل انجیل (دانلود+)

رمز ( پسورد )

www.tarikhema.org

اگر به دنبال کتاب خاصی از کتاب مقدس هستید، لیست زیر ترتیب مرتبی را برای دانلود نمایش می دهد، نخست کتابهای عهد عتیق و سپس کتابهای عهد جدید

کتابهای عهد عتیق (تورات)

نام کتاب

دانلود کتاب

کتاب پیدایش

دانلود کتاب پیداش (دانلود+)

کتاب خروج

دانلود کتاب خروج (دانلود+)

کتاب لاویان

دانلود کتاب لاویان(دانلود+)

کتاب اعداد

دانلود کتاب اعداد(دانلود+)

کتاب تثنیه

دانلود کتاب تثنیه (دانلود+)

کتاب یوشع

دانلود کتاب یوشع (دانلود+)

کتاب داوران

دانلود کتاب داوران (دانلود+)

کتاب روت

دانلود کتاب روت(دانلود+)

کتاب اول سموئیل

دانلود کتاب اول سموئیل(دانلود+)

کتاب دوم سموئیل

دانلود کتاب دوم سموئیل(دانلود+)

کتاب اول پادشاهان

دانلود کتاب اول پادشاهان(دانلود+)

کتاب دوم پادشاهان

دانلود کتاب دوم پادشاهان(دانلود+)

کتاب اول تواریخ

دانلود کتاب اول تواریخ(دانلود+)

کتاب دوم تواریخ

دانلود کتاب دوم تواریخ(دانلود+)

کتاب عزرا

دانلود کتاب عزرا(دانلود+)

کتاب نحمیا

دانلود کتاب نحمیا(دانلود+)

کتاب ایستر

دانلود کتاب ایستر(دانلود+)

کتاب ایوب

دانلود کتاب ایوب(دانلود+)

کتاب مزامیر

دانلود کتاب مزامیر(دانلود+)

کتاب امثال

دانلود کتاب امثال(دانلود+)

کتاب جامعه

دانلود کتاب جامعه(دانلود+)

کتاب غزل غزلهای سلیمان

دانلود کتاب غزلهای سلیمان (دانلود+)

کتاب اشعیا

دانلود کتاب اشعیا(دانلود+)

کتاب اِرمیا

دانلود کتاب ارمیا(دانلود+)

کتاب مراثی ارمیا

دانلود کتاب مراثی ارمیا(دانلود+)

کتاب حزقیال نبی

دانلود کتاب حزقیال نبی(دانلود+)

کتاب دانیال

دانلود کتاب دانیال(دانلود+)

کتاب هوشع

دانلود کتاب هوشع(دانلود+)

کتاب یوئیل

دانلود کتاب یوئیل(دانلود+)

کتاب عاموس

دانلود کتاب عاموس(دانلود+)

کتاب عوبدیا

دانلود کتاب عوبدیا(دانلود+)

کتاب یونس

دانلود کتاب یونس(دانلود+)

کتاب میکاه

دانلود کتاب میکاه(دانلود+)

کتاب ناحوم

دانلود کتاب ناحوم(دانلود+)

کتاب حبقوق

دانلود کتاب حبقوق(دانلود+)

کتاب صفنیا

دانلود کتاب صفنیا(دانلود+)

کتاب حجی

دانلود کتاب حجی(دانلود+)

کتاب ملاکی

دانلود کتاب ملاکی(دانلود+)

کتاب زکریا

دانلود کتاب زکریا(دانلود+)

کتاب های عهد جدید (انجیل)

نامه اول پولس به مسیحیان قرنتیس

دانلود نامه پولس به قرنتس (دانلود+)

نامه اول یوحنا

دانلود نامه اول یوحنا(دانلود+)

نامه اول پطرس

دانلود نامه اول پطرس (دانلود+)

نامه اول پولس به مسیحیان تسالونیکی

دانلود نامه اول پولس به تسالونیکی (دانلود+)

نامه اول به مسیحیان تیموتائوس

دانلود نامه اول پولس به تیموتائوس (دانلود+)

نامه دوم پولس به مسیحیان قرنتیس

دانلود نامه دوم پولس به قرنتس (دانلود+)

نامه دوم یوحنا

دانلود نامه دوم یوحنا(دانلود+)

نامه دوم پطرس

دانلود نامه دوم پطرس(دانلود+)

نامه دوم پطرس به مسیحیان تسالونیکی

دانلود نامه دوم پولس به تسالونیکی(دانلود+)

نامه دوم پولس به مسیحیان تیموتائوس

دانلود نامه دوم پولس به تیموتائوس (دانلود+)

نامه سوم یوحنا

دانلود نامه سوم یوحنا(دانلود+)

اعمال رسولان مسیح

دانلود اعمال رسولان (دانلود+)

نامه پولس به مسیحیان کولسی

دانلود پولس به کولسی(دانلود+)

نامه پولس به مسیحیان افسس

دانلود پولس به افسس(دانلود+)

نامه پولس به مسیحیان غلاطیه

دانلود غلاطیه(دانلود+)

نامه ای به مسیحیان یهودی نژاد، عبرانی

دانلود نامه ای به عبرانیان(دانلود+)

نامه یعقوب

دانلود نامه یعقوب(دانلود+)

سرگذشت عیسی مسیح نوشته یوحنا

دانلود انجیل یوحنا(دانلود+)

نامه یهودا

دانلود نامه یهودا(دانلود+)

سرگذشت عیسی مسیح نوشته لوقا

دانلود انجیل لوقا(دانلود+)

سرگذشت عیسی مسیح نوشته مرقس

دانلود انجیل مرقس(دانلود+)

سرگذشت عیسی مسیح نوشته متی

دانلود انجیل متی(دانلود+)

نامه پولس به فلیمون

دانلود پولس به فلیمون(دانلود+)

نامه پولس به مسیحیان فیلیپی

دانلود پولس به فیلیپی(دانلود+)

مکاشفه

دانلود مکاشفه(دانلود+)

نامه پولس به مسیحیان روم

دانلود پولس به مسیحیان روم(دانلود+)

نامه پولس به تیطوس

دانلود پولس به تیطوس(دانلود+)

نویسنده

موسی و .. جمعی از انبیای یهودی، مسیحی

موضوع

دین + مذهب + خدا + عدالت + باستان

رمز ( پسورد )

www.tarikhema.org

تهیه توسط

انی کاظمی

۰۰۰۰۰ حجم دانلود

۵۳ مگابایت (MB)

قالب

PDF – پی دی اف

منبع الکترونیکی

تاریخ ما

مطالب مرتبط

۹۳۶ دیدگاه‌

 1. منیصور گفت:

  راستی یه چیزی؛
  تو قرآن آیه ای هست که میفرماید: “اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم…”
  شما که استاد تفسیر قرآنید بفرمایید این اولی الامر چه کسانیند و چرا ما به اطاعت از ایشان امر شده ایم؟؟؟ مگر نمی گویید فقط خدا؟!!! چرا حرفتان با حرف خدایتان مطابقت ندارد، استاد؟
  در ضمن، فکر نمی کنم ما صلاحیت این را داشته باشیم که به کسی بگوییم چگونه حرف بزند، مگر در مواردی که مصداق نهی از منکر باشد. فکر نمی کنم این جمله “السلام علیک یا علی بن ابیطالب” فحش و یا ناسزایی باشد که جزو مصادیق نهی از منکر قرار بگیرد. و این موضع گیری شما تنها نشان از تعصب بی جایتان دارد. سلام دادن به هر کسی شایسته است مگر دشمنان خدا. مانده ام که چرا وقتی شماها میگویید “عمر رضی الله عنه”، کسی اعتراضی ندارد…..

 2. mehdiallah گفت:

  باسلام
  ایه فوق در زمان حیات رسول الله مصداق داشته و گر نه چگونه میتوان تاوقتی خدایی که خود را حی القیوم می نامد از مردگان تبعیت کنیم ما فقط از کتاب خداکه کلام اوست پیروی میکنیم .
  نکته اولی که میخواستم یاد اوری کنم ان بود که بنده براساس کلام خداوند در قران شمارا ازمسخره کردن نهی کردم اما مجددا شما با طعن بنده را استاد و دشمن علی و دوست دار عمر خواندید .
  به یاد ندارم بنده در جایی برعلیه علی ابن ابی طالب و موافق یا مخالف با خلیفه دوم عمر مطلبی گفته باشم . به هوش باشید که مبادا تعصب موجب دوری شما از خدای یگانه شود . علی بن ابی طالب می فرماید دوستی که دوستی بامن و دشمنی که دشمنی با من او را از راه حق منحرف سازد هر دوهلاک می شوند اما من می گویم هرکس که دوستی و یا دشمنی با او مارا از راه حق منحرف سازد موجب هلاکت ما در جهنم خواهد شد و بزرگترین انحراف از راه حق همانا تعصب و خود برتر بینی و شرک به خدای یگانه است حال این دوستی و یادشمنی میخواهد با علی باشد یاعمر و فاطمه و ابوبکر و عثمان و حسن و حسین و سایر مردگان و زندگان.
  تعصب اولین صفت بد شیطان بود که خود را برتر از ادم دانست و بران اصرار ورزید و همین تعصب بود که مانع توبه او به درگاه الهی گردید و رانده شد .

  من همان چیزی را می گویم که خداوند به من در قران یاد داده است
  سلام علی المرسلین و سلام علی المومنین و المومنات و سلام علی عبادک الصالحین . حال علی یا حسین یا عثمان و یا هرکس دیگر میتواند مشمول این سلام من باشد که ان را خدامیداند و بس.
  من فقط از کسانی نام می برم که خداوند در قران نام برده است و بس.

  سبحان الله الحکیم الخبیر

 3. موحد گفت:

  به نام خداوند بخشنده مهربان

  الله ، خالقی که همیشه زنده است و تمام اعمال ما تحت نظارت او است.
  محمد، پیامبری که وظیفه اش ابلاغ پیام خداوند به بشر است و تا زمانی که در بین ما است بدستور خداوند اطاعت از او واجب ولی وقتی در بین ما نیست اطاعت از پیامبر همان اطاعت از قرآن خواهد بود.
  اولی الامر ، فردی است که میتواند به ما امر کند که اولا باید زنده باشد تا امر کند ، ثانیا باید در مسیر اطاعت از قرآن و الله قرار داشته باشد.

  دقت فرمایید اشخاصی که مرده هستند ، فقط خداوند قادر است تشخیص دهد که او در زمره کشته شدگان در راه خدا هست یا نه ، و ما به هر کسی حتی پیامبر ، نسبت زنده بودن بدهیم و بگوییم ما را میبیند یا صدای ما را میشنود و یا درخواست ما را اجابت میکند و یا ….
  اولا فقط از ظن و گمان تبعیت کرده ایم ثانیآ به مرزهای خطر وارد شده ایم ، چرا؟
  فرض کنید دو نفر در دو مکان دور از هم مشغول عبادت هستند و با پیامبر زنده شان هم صحبت میکنند. برای اینکه پیامبر همزمان صدای دو نفر را بشنود باید در هر دو مکان همزمان حضور داشته باشد و خود میدانید که فقط خداوند است که در همه جا حضور دارد پس صفت الهی را برای یک بشر قائل شده ایم.
  من از پیامبر عزیز گفتم و شما بقیه اش را تا به آخر خود بخوانید.
  الحمدلله رب العالمین

  • mehdiallah گفت:

   @موحد,
   درود خداوند و من بر مومنین

   انچه گفتید بدون کم و کاستی منطبق بر کلام خداوند در قران نورانی است . بنده به ایمیل شما دسترسی ندارم اما ایمیل خود را میدهم یک ایمیل ازمایشی بزنید تا ارتباط برقرار کنیم اگر به اسکایپ هم دسترسی دارید میتوانم یک کاربر جدید برای ان باز کنم تا باهم صحبت کنیم فقط این مطلب را بگویم طی حد اقل هفت سال گذشته شما دومین نفر هستید البته پیشرفت ما بد هم نیست دو نفر در هفت سا ل . چرا که نوح نبی طی صدها سال فقط انگشت شمار همراهانی پیدا کرد.

   jashalperro@yahoo.com

   سبحان الله الحکیم الخبیر

  • mehdiallah گفت:

   @موحد,
   باسلام – نکته و فرمان زیر قابل تعمق است :

   فرمان : فسبح باسم ربک العظیم

   اطاعت : سبحان الله العظیم

  • mehdiallah گفت:

   @موحد,
   باسلام

   حیف است که موارد زیر را برایتان نگویم .نتیجه انکه بالاترین ذکر تسبیح خداوند و بالاترین عبادت سجده و بالاترین عمل انفاق است بدین سبب است که گفتن حی علی خیرالعمل در اذان صحیح نیست چون نماز خیرالعمل نیست بلکه خیرالعبادت است همچنین است شهادت بر ولایت علی بن ابی طالب .

   فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ وَکُن مِّنَ السَّاجِدِینَ
   فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ کَانَ تَوَّابًا
   وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاء اللَّیْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ
   بسیاری از پرندگان در سحرگاهان و درغروب خورشید تسبیح پروردگارشان را می گویند.اما افسوس که ادمیان از این امر غافلند.
   وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا یَسْتَکْبِرُونَ
   الَّذِینَ یَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ یُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَیُؤْمِنُونَ بِهِ وَیَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِینَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ کُلَّ شَیْءٍ رَّحْمَهً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِینَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِیلَکَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِیمِ.
   ملائک اولین گروهی هستند که در نزد خداوند شفاعت مومنین را میکنند.
   وَالْمَلَائِکَهُ یُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَیَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِی الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ .
   فَاصْبِرْ عَلَى مَا یَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ.
   فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِکَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ بِالْعَشِیِّ وَالْإِبْکَارِ.

   در برابر دستور پروردگارت شکیبایى پیشه کن که تو خود در حمایت مایى و هنگامى که [از خواب] بر مى‏خیزى به نیایش پروردگارت تسبیح گوى (۴۸)
   وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ حِینَ تَقُومُ ﴿۴۸﴾

   و [نیز] پاره‏اى از شب و در فروشدن ستارگان تسبیح‏گوى او باش (۴۹)
   وَمِنَ اللَّیْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ ﴿۴۹﴾

   وَتَرَى الْمَلَائِکَهَ حَافِّینَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ یُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِیلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ.
   وَیُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلاَئِکَهُ مِنْ خِیفَتِهِ

   آسمانهاى هفتگانه و زمین و هر کس که در آنهاست او را تسبیح مى‏گویند و هیچ چیز نیست مگر اینکه در حال ستایش تسبیح او مى‏گوید ولى شما تسبیح آنها را درنمى‏یابید به راستى که او همواره بردبار و آمرزنده است (۴۴)
   تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَن فِیهِنَّ وَإِن مِّن شَیْءٍ إِلاَّ یُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ وَلَکِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْ إِنَّهُ کَانَ حَلِیمًا غَفُورًا ﴿۴۴﴾

   بر آن زنده که نمى‏میرد توکل کن و به ستایش او تسبیح گوى و همین بس که او به گناهان بندگانش آگاه است (۵۸)
   وَتَوَکَّلْ عَلَى الْحَیِّ الَّذِی لَا یَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَکَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِیرًا ﴿۵۸﴾

   پس برای ستایش و تشکر از پروردگارمان تسبیح گوی باشیم

   سبحان الله العزیزالرحیم

  • ياسمن گفت:

   @موحد, سلام
   داشتم زیر بار اطاعت شیخ ها میمردم. اقلا وجدانمو آسوده کردی که خدا برای اطاعت نکردن شیخ ها عذابم نمیکنه
   برای حجاب خانم ها خدا چی گفته؟
   پاینده باشین

   • موحد گفت:

    به نام الله الرحمن الرحیم
    @یاسمن, سلام
    اگر به قرآن ، ریسمان الهی چنگ بزنید تمامی پرسشهای شما را پاسخ میدهد. در قرآن از گیسو نام برده نشده است ولی تاکید فراوان برای پوشش برجستگیهای بدن زنان ( زینت زنان) شده است . باز هم تاکید دارم که خود تان قرآن را با هدف درک پیام خداوند با دقت بخوانید و امید است که خداوند ما را به صراط مستقیم هدایت فرماید.
    توصییه میشود که از ترجمه معزی و یک نرم افزار با قابلیت جستجو استفاده کنید.
    الحمدلله رب العالمین

   • mehdiallah گفت:

    @یاسمن,
    باسلام
    می خواستم خدمتتان عرض کنم اگر بدون پیش شرط ها به قران این ریسمان محکم الهی و کشتی نجات چنگ بزنید لزوما موجب هدایت و نجات نخواهدشد درست مانند اتومبیلی که سویچ مخفی دارد و شما بیهوده استارت می زنید ا ز قران ده ایه اول سوره بقره را بخوانید ببینید ایا شما در این محدوده هستید یانه اگر نبودید ابتدا در ان محدوده بیایید و بعد مطالعه تان را اغاز کنید به یاد داشته باشید کم نیستند علمای دینی و قران خوان ها که به راحتی ادم میکشند و بابمب های انتحاری تصور میکنند به بهشت رفته و حوریان انتظار انان را میکشند کشتن خون بی گناهان و کسانی که باما در جنگ نیستند حرام است و ستمکاران جاودانه در جهنم خواهند بود .مگر شما اخبار نمی خوانید که طالبانیان در افغانستان چه می کنند گوش و بینی زنان را می برند و به جرم زنا سنگسار که نه بلکه با اجر و بلوک سیمانی کسانی را که جرمشان با ۴ شاهد محرز نشده به قتل می رسانند. البته بنده با شعر و شاعری برای استدلال در امور دینی مخالقم چون نص صریح قران در سوره شعرا مارا از این کار منع کرده است اما قران خواندن به جهت هدایت مصداق این بیت شعر است .

    نه هرکس که مسلمان شد توان گفتش که سلمان شد

    که اول بایدت سلمان شدو انگه مسلمان شد

    سبحان الله الحکیم الخبیر

   • mehdiallah گفت:

    @یاسمن,
    باسلام
    البته خداوند ممکن است به خاطر پیروی و تقلید از شیخ ها مجازاتتان کند.انکس که به مکتب نرود و القبا نیاموزد نمیتواند بخواند و بنویسد و اگر هم بتواند ببیند نمیتواند بخواند الفبای مکتب خداوند را در قران بیاموزید تا با ان علایم اشکار خالقتان را در ذره ذره عالم به تماشا بنشینید و لذت ببرید . علایم را که دیدید عاشق خالق خود می شوید و تمامی وجودتان برای وصلش و برای عشقش میسوزد و فریا د توحید و غربت خداوندمان را سرمی دهد . عاشق شوید تا معشوقت بطلبد که بسیار شیرین و بی مانند و بی مثال است شهد عشق این همه جمال و زیبایی و مهربانی و رحمت را فقط چشیدن.

    سبحان الله محبوبم که تو بالاترین و جاودانه ترینی – در قلب ما بمان و ماراجاودانه کن – اگر لایق عشق تو باشیم

 4. ثمن گفت:

  چرا هیچکس جواب سوالهای خانوم من رو نداده؟

  • mehdiallah گفت:

   @ثمن,
   باسلام
   قران کاتالوک و کتاب راهنمای انسان برای نجات است و بدیهی است که دربرگیرنده سوالات عجیب و غریب مانند ریاضی و فیزیک و شیمی و پزشکی و سایر سوالات بی ربط به شناخت مسیر الهی نیست همانگونه که وقتی شما یک وسیله جدید میخرید بایدکاتالوگ ان را کامل بخوانید تا به طرز کار دستگاه و توانایی های ان اشنا شوید قران نیزهمین کاربری را دارد اما ایا شما فکر می کنید چه بخشی از مردم کاتالوگ وسایلی را که می خرند کاملا میخوانند و به ان عمل می کنند همه فکر میکنند ساده است و بلدند در مورد قران و یا انجیل و یا تورات تعداد بسیار کمتر از ان خواهد بود .
   کسانی که یکی از این کتب را خوب مطالعه کنند میتوانند راه نجات را دران بیابند ولی عده کثیری بدون مطالعه هیچیک فقط سوالاتی را میکنند که از دیگران شنیده اند و به قول معروف اکثر مردم و ناباوران جو گیر هستند .
   جوگیرها باید با همین فرمان جلو بروند این تنها مطلبی است که در ان عزای عمومی عروسی نیست و هرکس پاسخگوی خودش است ولی انکس که مطالعات داشته باشد ا ز بیان سوالاتش قابل شناسایی است .

   سبحان الله الحکیم الخبیر

 5. منیصور گفت:

  ۱)در تاریخ ۴م خرداد ۹۱ در پاسخ به دوستی که فقط این جمله را نوشته بودند؛ “السلام علیک یا علی بن ابیطالب” چنین نوشتید: “باسلام
  فقط کسانی را که خداوند نامشان را در قران کریم فرموده مخاطب قرار دهید و گرنه بصورت عمومی و بدون ذکر نام درود بفرستید همانگونه که قران به ما اینچنین یاد می دهد.”، شما از کجا اینقدر مطمئنید که قرآن ما را از به کار بردن این جمله و چنین جملاتی نهی می کند. آیه بیاورید لطفا. در ضمن در پاسخ به دوستی که نام خود را “یا زهرا” برای معرفی به گروه نهاده بودند، نوشتید هیچ نامی را بعد از “یا” جز “الله” نیاورید و آن را مصداق شرک دانستید. باید عرض کنم که استاد کلمه “یا” یک حرف ندا است و در عربی قبل از هر اسمی می تواند بیاید، پس می شود استنتاج کرد که عربها لااقل در روز چند باری شرک می ورزند به خدا، نه؟؟!!
  دوست من، دست از این برداشتها و تفاسیر شخصی بردار. حقیر نه دشمن شما بلکه دوست شما هستم. دلم می سوزد وقتی می بینم انسانی با فهم و درک شما قرآن می خواند به سان ابن ملجم مرادی!

  سلام علی المومنین و المومنات”
  ۲) خیلی طولانی می نویسید استاد، کم گوی و گزیده گوی چون در….
  ۳) لفظ “استاد” به کسی اطلاق می شود که بسیار می داند و گاه هم خود فکر می کند که بسیار می داند.
  ۴)

  • mehdiallah گفت:

   @منیصور,
   باسلام

   قران کلام خداوند است گزیده است اما کم نیست هرچه از قران میتوانید بخوانید و به دیگران یاد اوری کنید براساس ایات نور در قران حکمت اموز مانبایستی بین رسولان الهی فرق بگذاریم به یگانگی الله و به تمامی ملایک اسمانها و کتب الهی و رسولان باور داشته و لی فرق نبایستی گذاشته شود حال چگونه باید باور داشت خداوندی که به این صراحت فرمان می دهد از ما بخواهد بین سایر ادمیان که رسول هم نیستند فرق بگذاریم همین فرق هاست که موجبات ایجاد فرقه در ادیان مختلف شده است .
   انچه که عرب زبان ها روزانه برزبان میرانند و یا را در ابتدا می اورند فرهنگ اعراب است و خداوند در دل ادمیان است و میداند که چه می گویند اما انچه که ایرانیان بر زبان می رانند توکل و توسلی است که در قلبشان است و به اتفاق همگی بدین جهت که خاندان رسول الله را واسطه فیض و شفاعت به درگاه الهی می خوانند با ” یا ” و نام مردگان بکار می برند اگر بخواهم بسیارگزیده بگویم باید برای هر سوالی که شما می فرمایید ده ها ایه وسوره از قران را بازگو کنم بلکه برخی اوقات تمام قران را.
   از فرق های بارز نوع عبادت بنده با سایرین که بر اساس قران از خداوند اقتباس کرده ام ان است که بنده حتما با دستبندو انگشتر طلا نماز می خوانم و حتما بدون مهر و یااگر بامهر حتما نام هیچ کس جز الله نبایستی بر ان باشد .قران را بردارید جلو رو گذاشته و براساس ان وضو بگیرید خواهید دید که روش وضوی بسیاری از فرق اسلامی که خود را نیز محق می دانند با ایات قران تطابق ندارد.
   هر موقع به این شناخت برسید که با انگشتر طلا به عبادت پادشا ه جهانیان بپردازید انگاه بدانید زبانمان و دینمان و خدایمان مشترک است و میتوانیم باهم اگاهانه و به دور از تعصب صحبت کنیم.

   سبحان الله الحکیم الخبیر

   • متعجب گفت:

    @mehdiallah, تو ادبیاتت عوض شده چرا؟
    فکر کنم هک شدی بای

    • mehdiallah گفت:

     @متعجب,
     باسلام
     هک نشدم خودم هستم مهدی الله بنده خداوند بدور از هرگونه فرقه گرایی و شرک – با فانوسی پرنور به سوی سرچشمه نور در جهان پنهان.

     سبحان الله الحکیم الخبیر

   • سارا گفت:

    @mehdiallah, شما نوشتین که :
    هر موقع به این شناخت برسید که با انگشتر طلا به عبادت پادشا ه جهانیان بپردازید انگاه بدانید زبانمان و دینمان و خدایمان مشترک است و میتوانیم باهم اگاهانه و به دور از تعصب صحبت کنیم.
    اگه میشه بگین کدوم آیه اینو گفته خیلی مایلم بدونم

    و یا گفتین:
    اما انچه که ایرانیان بر زبان می رانند توکل و توسلی است که در قلبشان است و به اتفاق همگی بدین جهت که خاندان رسول الله را واسطه فیض و شفاعت به درگاه الهی می خوانند با ” یا ” و نام مردگان بکار می برند اگر بخواهم بسیارگزیده بگویم باید برای هر سوالی که شما می فرمایید ده ها ایه وسوره از قران را بازگو کنم بلکه برخی اوقات تمام قران را.
    لطفآ آیات را بیان کنید . ممنون میشم

   • علي پرست گفت:

    @mehdiallah, سلام علیکم
    برای من هم جالب است که بدانم سر منشاء این صحبت جنابعالی که میفرمایید با انگشتر طلا باید نماز خواند از کجاست؟
    شما در مقامی نیستید که حرام خدا را حلال کنید . تمام مجتهدین که شما در برابر آنها صفر هستید گفته اند طلا برای مرد حرام است
    اگر جواب دارید بدهید و الا جوانهای ما را بیش از این به گمراهی نکشانید
    یا علی مدد
    یا علی جان ای سرچشمه علم و هدایت ببین بعد از ۱۴۰۰ سال چه افکار شومی در مملکت تو پرورانده شده
    علی جان با ذوالفقارت بیا و شر این خوارج را از سر ما کم کن
    علی جان ، تو که خود با تشعشعات حق ، حافظ قرآنی و تو که از جبرئیل مستقیمآ علوم قرآن را فرا گرفتی بیا و ببین که با قرآنت چه میکنند و قصد دارند که ولایت را از قرآن جدا کنند
    علی جان ، هر چه میخوان بگن بزار بگن ، ولی تو با عنایت خداوند شفا دهنده دردهای منی،
    تو یی که دعای مرا میشنوی و به امر خدا اجابتش میکنی
    کوته فکرانی که قرآن خدا را میبینند ولی آل محمد(ص) را نمیبینند اینان همان کران و کوران و گنگانی هستند که پروردگارمان یاد کرده است
    درود خداوند بر محمد(ص) و آل او

    • mehdiallah گفت:

     @علی پرست,
     باسلام
     اگر ایه ای در قران هست که خداوند فرموده طلا برای مرد حرام است ان را بیاوررید بنده هیچ حرامی را حلال نکر ده ام بلکه حلالی را که مجتهدین شما حرام کرده اند بر خلاف ایات الهی میدانم و به ان عمل نمیکنم من یک بار در مسجد سنی ها رفته بودم ببینم انان چه می گویند انقدر عمر جان عمرجان گفتند که دیدم تعصب دریچه های قلب و گوش و چشمشان را بسته است که بنده مسجد را ترک گفتم اما شما واقعا نامتان با گفته هایتان تطابق دارد شما واقعا علی پرست هستید اما من در تلاشم که الله پرست باشم مثل یک مسابقه است حال پس از مرگ معلوم می شود کدامینمان را کشتی نجات به کاخ ان پادشاه پاک می رساند .

     اما برداشتی از سخنان علی جان

     انکس که علی جان علی جان و یا عمرجان عمرجان او را از صراط مستقیم دورکند و مشرک سازد هردو گروه هلاک می شوند.

     پروردگارا شرک را ازما دورکن و تورا به عزت و جلالت سوگند میدهم تا اعمال ما را در روز رستاخیز همچون غباری پراکنده نسازی

     سبحان الله الحکیم الخبیر

 6. منیصور گفت:

  ۴)”ایه فوق در زمان حیات رسول الله مصداق داشته و گر نه چگونه میتوان تاوقتی خدایی که خود را حی القیوم می نامد از مردگان تبعیت کنیم ما فقط از کتاب خداکه کلام اوست پیروی میکنیم.”
  به درستی اگر چنین است پس ادعای شما هم که نقض می گردد. من بنده، چگونه از قرآنی تبعیت کنم که تنها در زمان حیات رسول الله مصداق داشته و هم اکنون حدود ۱۴۰۰ سال از آن می گذرد؟؟؟؟!!!!!!!
  ۵) راستی تهمت و افترا هم جزو گناهان کبیره است، نه؟ در قرآن اشاره ای به آن نشده؟ بنده شما را دشمن حضرت علی علیه السلام نخواندم، بلکه عرض کردم “این موضع گیری شما تنها نشان از تعصب بی جایتان دارد.”

  • mehdiallah گفت:

   @منیصور,
   باسلام
   قران کتابی است نازل شده از سوی پروردگار صاحب عزت و جلال که شیطان الله را با این صفتش قسم می خورد بخشی از ایات ان منسوخ هستند و برخی نیزبرای تمامی طول تاریخ معتبر از گذشته حال و اینده .
   نه تنهاقران بلکه تورات و انجیل نیزهمینگونه اند و این خاصیت کتب الهی است که تمامیت ان در زمان رسول مرتبط معتبر بوده و پس از ان برخی از ایات منسوخ هستند. اما در هیچ کجا قران ادمیان از ادیان یهودیت و یا مسیحیت نهی نشده اند بلکه خداوند فرموده است اگر اسلام می اوردند برایشان بهتر می بود.همانگونه که ایشان در مور نماز روز جمعه نیز اینگونه می فرمایند.
   البته که تهمت و افترا در زمره گناهان است اما اینکه کبیره است یانه را من نمیدانم بدنبال ان هم نیستم باید از همه گناهان دوری گزید اما به نظرم میرسد گناهانی که خداوند وعده ماندگاری ابدی در جهنم را برای ان عنوان فرموده میتواند در زمره گناهان کبیره باشد و یا گناهانی که خداوند انجام ان را صراحتا حرام اعلام نموده اند مانند ریختن خون بی گناهان.
   برای شناسایی بیشتر قران برخی از خطب نهج البلاغه را مطالعه فرمایید انگاه ممکن است به این نتیجه برسید کسانی که پیرو یکی از فرق منتسب به اسلام باشند قطعا علی را کافرویا در امر پروردگار شریک می دانند بدیهی است که کسانی که به خدا شرک بورزند موحدان را بر گمراهی ببینند و همین بوده که وی را در محراب نماز به قتل رساندند.

   سبحان الله العزیزالحکیم

 7. منیصور گفت:

  راستی مطلبی در پرانتز برای دوست عزیزم “موحد”:
  بیبینم شما اصلا به زندگی ارواح پس از مرگ اعتقاد دارید؟ اصل پنجم از اصول دین اسلام : “معاد”.
  فکر می کنم روحی که پس از جدا شدن از جسم دنیایی باید برای حسابرسی آماده باشد، گوش هم دارد یعنی می شنود، که می تواند جواب دهد. ها؟! شاید هم منظورتان این است که تنها پیامبر عظیم الشأن و دیگر کسانی که شما ابا دارید از آنها نام ببرید، نمی شنوند؟ درست است، موحد جان؟
  راستی یک اندرز دوستانه؛ شما هم لا اقل کمی بیشتر قرآن را بخوانید و در معانی آن تفحص کنید تا تفاسیرتان از آن بعضی وقتها بوی جاهلیت نگیرد.

  • موحد گفت:

   به نام الله رب العالمین
   @منیصور, دوست عزیز
   معاد یعنی اعتقاد به روز رستاخیز ، روزی که خداوند مالک یوم الدین است و تمام مردگان زنده میشوند و مورد قضاوت خداوند قرار میگیرند.
   معاد اصلا به معنای زندگی ارواح پس از مرگ نمیباشد
   روح فقط از آن خداوند است و بس . در هیچ جای قرآن کلمه ارواح وجود ندارد و در همه جای قرآن از کلمه روح به تنهایی استفاده شده است.
   پروردگارمان میفرماید روح از اوامر من است و شما اندکی از آن آگاهی دارید .
   روز قیامت که مردگان زنده میگردند هیچکدام گذشت زمان را احساس نکرده اند و تصور میکنند که ساعاتی از روز و یا یک روز و یا ده روز از زمان مرگشان میگذرد. و اگر زندگی پس از مرگ وجود داشته باشد میبایستی گذر زمان را حس میکردند.
   تمام مطالب یاد شده به وضوح در قرآن مجید وجود دارند و چشم بینا میخواهد که این مطالب را ببیند.
   هر صاحب اندیشه ای که به روز رستاخیز اعتقاد دارد و رستگاری در آن روز را میطلبد ، تصمیم گیرنده خودش است که به قرآن ریسمان الهی الهی چنگ زند و یا مسیر دیگری را انتخاب کند.
   با تشکر از شما که به نسبت سایر همفکرانتان بسیار مؤدب تر هستید
   ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا

   • ياسمن گفت:

    @موحد, سلام
    تعریفتون از روح خیلی جالبه تا حالا هیچ جا ندیده بودم رفتم قرانو سرچ کردم دیدم اصلا ارواح توش نیست پس روح امواتمون کجا میرن پس برزخ چی میشه یعنی همش کشک بود؟
    خدا نگهدار

    • موحد گفت:

     به نام الله خبیر
     @یاسمن, سلام دوست عزیز
     آنچه که مسلم هست خداوند از روح مرده ها هیچ صحبتی نکرده است و ما هم بیش از این اطلاعی نداریم . برزخ به معنای غشا است و مثلآ بین دو دریا با آب شور و شیرین که در کنار هم هستند از برزخ استفاده کرده است و همچنین برای بیان فاصله ی بین زمان مرگ و زنده شدن مجدد نیز آورده است که حاکی از کم بودن زمان میباشد . وقتی مردگان زنده میگردند چه یکسال از مرگشان بگذرد چه میلیونها سال ، همه تصور میکنند ساعتی بیش نبوده است.
     همچنین وقتی خداوند میفرماید شما مرده بودید و من شما را زنده کردم (در زندگی اول) ، بیانگر این است که پس از مرگ گذشت زمان توسط مرده احساس نمیشود خود میدانید که از عمر جهان میلیاردها سال میگذرد ولی ما حداکثر از زمان تولد به بعد را بیاد داریم .
     منظور از دمیدن روح فقط ارسال سیگنال حیات میباشد و پس از شکل گیری حیات دیگر چیزی بنام روح در بدن وجود ندارد و از آنجا به بعد خداوند از لغت نفس استفاده میکند .
     اللَّهُ یَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِینَ مَوْتِهَا
     کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَهُ الْمَوْتِ ۖ ثُمَّ إِلَیْنَا تُرْجَعُونَ
     در زمان مرگ این نفس است که گرفته میشود نه روح ، متاسفانه در اکثر ترجمه ها و تفاسیر کلمه نفس را روح ترجمه کرده اند که ارتباط با اغراض دنیوی شان دارد چون باید روحی وجود داشته باشد تا عبادت شود و حاجات را رفع نماید و یا ….
     سبحان الله و تعالی عما یشرکون

    • mehdiallah گفت:

     @یاسمن,
     سلام سرکار خانم
     روح نوع خاصی از فرمان پروردگار است که از ان فرمان خاص در وجود ادمیان نیز دمیده شده فرمانی و یا جزئی از صفات خداوند که تمامی ملایک باید به ان سجده می کردند و اینکه در شب قدر فرشتگان با روح به زمین نازل می شوند که این روح مجموعه ای از فرامین خاص الهی است که در قالب خاصی به همراه فرشتگان و یا بصورت ملکی به همراه انان پایین می اید و همین روح و یا فرامین خاص الهی است که به همراه فرشتگان در روزی که معادل پنجاه هزار سال است به بالا میروند.
     علم ما از این فرمان خاص الهی بنام روح بسیار کم است اما همین را میدانم که فیلمهایی که ساخته می شوند تخیلی است و روح چیزی نیست که بتوان ان را تجسم کرد و یا تنبیه کردو یا حیات داشته باشد جهان و یا دنیایی پنهان بنام برزخ نیز و جود ندارد بلکه حدفاصل زمان مرگ یا حیات است بدین مفهوم که ماکه در دنیای زندگان هستیم برایمان قابل درک است که هرکس که بمیرد بلافاصله زنده نخواهد شد و این حدفاصل زمانی را برزخ می نامند اما برای مردگان چنین نیست و گذر زمان برای انان معنا ندارد برای همین است که خداوند می فرماید وقتی انان زنده می شوند فکر می کنند چند ساعت و یا بخشی از روز را خواب بوده اند و می گویند چه کسی مارا بیدارکرد در واقع بدین مفهوم انها از همه جا بی اطلاع بوده و در بعد زمان نبوده اند و چه بسا که هزاران سال بوده که از دنیا رفته اند.همه مردگان انقدر می مانند تا ایندگان نیزبه انان ملحق شوند سپس مجددا فرمان خاص الهی صادر می شود و خداوند فرمانی به جسم از نو افرینش شده می دمد و همگان به یکباره زنده شده و در برابر پروردگارشان قرارمی گیرند به یاد داشته باشید فرمان اولیه خداوند به تدریج و در طول هزاران سال درجسم انسان دمیده شده اما فرمان دمیده شده در جسم انسان پس از مرگ فقط در یک لحظه و ان هم با دمیده شدن درچیزی بنام صور است این همان وسیله ای که بایک فرمان تمامی فرامین خاص الله دمیده شده در ادمیان را جمع اوری میکند و بایک بار دمیده شدن مجدد تمامی فرامین خاص خداوند را در جسم ادمیان به یک باره می دمدو این بار زنده کردن برای همگان در یک ان صورت می پذیرد.
     در باره قران و کلام خداوند داستان های زیادی می سازند که همه ساخته و پرداخته ذهن بیمارگونه به ظاهر عالمان دینی است انهم بدلیل عدم شناخت خداوند و دین ارسالیش که معلول عدم شناخت کلام خداوند در قران است .
     به یاد داشته باشید که در گذشتگان دور هرکس درمانده میشد و نمیتوانست کاری انجام بدهد و به دنبال روزی میگشت شغل اخوندی را انتخاب می کرد و بی سوادترین ها و کم فهم ترین ها عمدتا در این شغل بودند و حاصل تلاش مغزهای ضعیف و بیمارگونه پس از چندین صدسال همین چیزی است که بنام اسلام وجود دارد.

     سبحان الله الحکیم الخبیر

    • mehdiallah گفت:

     @یاسمن,
     باسلام
     بسیاری از چیزهایی که در دور و برخود می شنوید بی پایه و اساس بوده و خرافه ای بیش نیست دکانی است برای تسلط بر جهل توده مردم و وسیله ای برای رسیدن اسان به امال و ارزوهای تحقق نیافته.
     جمله ای وجو د دارد که ان را به کارل مارکس منتسب می کنند و ان اینکه” مذهب افیون توده هاست ” ایشان شناخت و مطالعه کاملی از ادیان نداشته اند اما انچه را که در دنیای واقعی دیده اند بدرستی بیان کرده اند اما نکته ان است که انچه را که ایشان بنام مذهب و یا دین از ان یاد میکنند در واقع چیزی به جز خرافه و شرک نمی باشد و کلام ایشان در این قرن صحت دارد و درست است در مورد تمامی ادیان هم یهودیت هم مسیحیت و هم اسلام .
     هر دینی که دارای انشعاب و فرقه شده باشد تمامی فرق ان خرافه و جهل و شرک است . دین خالص همان است که در کتاب امده و فقط یک کلمه است مسلمان – یهودی – مسیحی . حال بروید و جستجو کنید در این هفت میلیارد جمعیت جهان چند نفر فقط دینشان موارد فوق الذکر است و یا که نه اکثرشان بعد از اوردن کلمه دین به ان انشعابی نیز اضافه می کنند مانند کاتولیک – پروتستان – باپتیست- مورمون- حنفی – حنبلی- شافعی- مالکی- احمدی- فاطمی- اسماعیلی- دوازده امامی- هشت امامی- شش امامی- دروایش و خانقاهیان – وهابی – یزیدی .

     سبحان الله الحکیم الخبیر

   • mehdiallah گفت:

    @موحد,
    سلام بر موحد
    این مطالبی که شما گفتید تماما ایات نورانی خداوند در قران است به نظر بنده شما از معدود ادمیانی هستید که خداوند مشیتش را بر هدایت شما قرار داده و این چراغ پر نور را برای شما روشن کرده است لذا متوقع نباشید مطالبی را که من یا شما و یا دیگران که هنوز من نفر سوم را به وضوح در هفت سال اخیر ندیده ام بتوانند این مطالبی راکه من و شما به سادگی می بینیم و درک میکنیم بتوانند ببینند .مسیری که ما در پیش گرفته ایم خداوند هر روز بر ان مهر تایید و صحه می زند.

    تا میتوانید قران را بخوانید و بر صراط مستقیم که خداوند به شما نشان داده باور داشته باشید وه که چقدر کم ایمان می اورند اگر در جایی سوال داشتید از این بنده ناچیز خداوند بپرسید من فقط یک خدا را می پرستم و همه حاجاتم را ازاو می خواهم و برای راهنمایی دیگران و توضیح موارد دینی از کسی دستمزدی نمی طلبم و شغل اصلی و روش امرار معاشم تبلیغ دین نیست برای شاهد به ایات زیر دقت فرمایید .

    آنان که به هدایت گراییدند خدا آنان را هر چه بیشتر هدایت بخشید و توفیق پرهیزگارى‏شان داد (حشر۱۷)
    آنچه از کتاب به سوى تو وحى شده است بخوان و نماز را برپا دار که نماز از کار زشت و ناپسند باز مى‏دارد و قطعا یاد خدا بالاتر است و خدا مى‏داند چه مى‏کنید (عنکبوت۴۵)
    آگاه باشید آیین پاک از آن خداست و کسانى که به جاى او دوستانى براى خود گرفته‏اند به این بهانه که ما آنها را جز براى اینکه ما را هر چه بیشتر به خدا نزدیک گردانند نمى‏پرستیم البته خدا میان آنان در باره آنچه که بر سر آن اختلاف دارند داورى خواهد کرد در حقیقت‏خدا آن کسى را که دروغ‏پرداز ناسپاس است هدایت نمى‏کند (۳زمر)
    به وسیله این قرآن کسانى را که از روز محشور شدن به سوى پروردگارشان بیم دارند هشدار ده که غیراز خداوند براى آنها یار و شفیعى نیست باشد که پروا کنند (۵۱انعام)
    به سوی خداوند توبه برید و از او پروا بدارید و نماز را برپا کنید و از مشرکان مباشید (روم۳۱)
    از کسانى که دین خود را انشعاب زدند و فرقه فرقه شدند و هر حزب و دسته ای به راه و روش و حقانیت خویش دلخوش شدند (۳۲)
    و چون خدا به تنهایى یاد شود دلهاى کسانى که به آخرت ایمان ندارند منزجر مى‏گردد و چون کسانى غیر از او یاد شوند بناگاه آنان شادمانى مى‏کنند (۴۵زمر)
    آیا کسانى که کفر ورزیده‏اند پنداشته‏اند که مى‏توانند به جاى من بندگانم را سرپرست بگیرند ما جهنم را آماده کرده‏ایم تا جایگاه پذیرایى کافران باشد (۱۰۲)
    پس هر گاه قران را خواندیم از آن پیروى کن (۱۸قیامت)
    سپس بیان و توضیح آن نیز بر عهده ماست (۱۹)
    به راستى در این قرآن از هر گونه مثلى گوناگون آوردیم ولى بیشتر مردم جز سر انکار ندارند و به ایات کافرند و عمل نمی کنند (اسرا۸۹)
    کسانی که ایمان اوردند ( ایمان به خداوند یکتا و روز معاد) و ایمان خود را به شرک نیالودند اینان بر راه هدایتند ودر امان خواهند بود(انعام ۸۲)
    بیشتر مردم هر چند آرزومند باشى ایمان‏آورنده نیستند (یوسف۱۰۳)
    بیشترشان به خدا ایمان نمى‏آورند جز اینکه [با او چیزى را] شریک مى‏گیرند (۱۰۶)
    اگر مى‏خواستیم حتما به هر کسى هدایت را اعطا می کردیم(اما چنین نکردیم ) این بدلیل تحقق سخن الله است که ” جهنم را از همه جنیان و آدمیان خواهم آکند”(سجده ۱۳)
    همان گونه که شما را نخستین بار آفریدیم اکنون نیز تنها به سوى ما آمده‏اید و آنچه را به شما عطا کرده بودیم پشت‏سر خود نهاده‏اید و شفیعانى را که در کار خودتان شریکان خدا مى‏پنداشتید با شما نمى‏بینیم به یقین پیوند میان شما بریده شده و آنچه را که مى‏پنداشتید از دست‏شما رفته است (انعام۹۴)
    آنان که ایمان مى‏آورند چه اندک‏شماره‏اند (بقره۸۸)

    سبحان الله الحکیم الخبیر

 8. منیصور گفت:

  جناب Mehdiallah
  جالب است که با خواندن نوشته هایتان سوالات زیادی یکی پس از دیگری به ذهن می آید:
  ۱) “انچه را که خداوند از طریق ابواب به من عطا فرموده اند گرفته و دیده ام و به یقین رسیده ام ”
  منظورتان از “ابواب” چیست؟
  ۲) “تاریخ پایان دنیا که علم غیب است و فقط نزد خداوند است که در آن سال و ماه و روز آمده است که البته بنده ساعتش را نیز حدس زده ام. ۳۰ م، مرداد ۹۱”
  اولا شما چگونه ساعتش را حدس زده اید؟ ثانیا، چقدر به خود اطمینان دارید که در این امور به حدسیات می پردازید در امری که فقط و فقط خدا بر آن واقف است. ثالثا، بنده و مطیع اوامر الهی که نباید خود را تا حد او بالا ببرد. پس به جز شما که تفاسیرتان از قرآن بهره گرفته از خوانش ترجمه های فارسی، و انگلیسی و متن عربی قرآن است و بس، آقایان دیگری نیز چون علامه طباطبایی و بزرگان دیگر که عمری را بر سر فهم و تفسیر آیات قرآن کریم نهاده اند نیز به طور حتم به این تاریخ وقوف حاصل کرده اند. پس این دیگر چه علم غیبی است که تنها از آن خداوند باشد؟ وقتی بنده اش را هم دسترسی بدان میسر است!!!!!!!!!!!
  چقدر ضد و نقیض سخن می رانید؟!!!!!!

  • mehdiallah گفت:

   @منیصور,

   باسلام

   منشا سوالات شما بدین سبب است که خدا را در قران نمی بینید مگر نه ان است که ایمان به غیب یکی از اصول نجات است و مکر نه اینکه غیب همانا وجود خداوند و ملایک و بهشت و دوزخ است که ماهیچیک را نمیبینیم و مگر نه اینکه انچه را که ما نمیبینیم و بر ما پوشیده است خداوند در کتابش بیان فرموده است و مگر نه اینکه قران کتابیست که همچون یک ایینه شفاف انسوی این دنیای فانی را به تصویر کشیده است و مگر نه اینکه خداوند ان را به گونه ای نازل فرموده که هیچ کس را چه از جنیان و یا ادمیان یارای دستکاری ان نیست . حال کجای کار اشکال دارد که خداوند تاریخ تقریبا دقیق پایان هستی را در ان بیان فرموده باشد .انچه که مسلم است برای مومنین که باور به غیب دارند دیگر غیبب پنهان و پوشیده نیست هیچ چیز پنهانی وجود ندارد چرا که خداوند همه را ویا بخش عمده ان را به وضوح بیان فرموده اند هدف مشخص و تکلیف معین و راه مستقیم از بیراهه تبیین شده و خداوند قران را به همه اموخته و بعد همگان را افرینش کرده اند.قران در قلب تمامی جویندگانش است .انچه که مسلم است بخشی از علم غیب که خداوند در قران اشکار کرده اند برای ما مسلم شده ولی این بخش بسیار ناچیزی در مقایسه با عامل هستی است و ما فقط ذره ای از ان را در قران پدیدار می بینیم .
   بنده تفاسیر المیزان و نمونه را مطالعه کرده ام و همچنین متن کامل نهج البلاغه و بسیاری از اظهار نظرات سایر فرق اسلامی . جای بسی تاسف است که در تمامی انها تناقضات اشکاری با کلام خداوند به چشم می خورد که البته دور از ذهن هم نیست چرا که تنها کتابی که خداوند حفاظت ان را برعهده گرفته است قران است و بس.
   اولوالالباب دانشمندان و یا خردمندان نیستند اگر اینگونه می بود راه هدایت بر ادمیان بیسواد و تحصیل نکرده بسته می ماند بلکه اینان کسانی هستند که خداوند بر دلهایشان مهر نزده و بر گوشهایشان سنگینی ننهاده و برچشمهایشان پرده نکشیده است اینان کسانی هستند که سرپرستی خود را به زورگویان و ستمگران و رهبران کفرو شرک نسپرده اند و صبح تاشام با خدای خود در حال راز و نیازند اینان قلبشان مالامال از عشق پروردگارشان است و افتخارشان ان است که اینچنین پادشاه پاک و مهربانی سرورشان است اینان سرشتشان با قران امیخته و رنگ و بوی خدایی یافته اند انقدر با این فرقان و محک نورانی عجین شده اند که خود در بسیار ی موارد محک و حجت خداوند در روی زمین شده اند اینان از دیده ها پنهان و ناشناسند هیچ کس از ورود و یا خروجشان در جمعی با خبرنمیشود در بین مردمند و مانند مردمند اما غریب در بین مردم و اشنا در بین غیبیان . از دیر باز رسم بر ان بوده اینان همگی یا کشته و یا مسموم ویا در محبس ها به دیدار مولایشان می رفتنداینان اولوالالبابند با قلب های شفاف و عاشق.
   بر اساس ایات الهی تفسیر و تعبیر قران را فقط خداوند میداند و بس . وظیفه رسولان ابلاغ پیام و وظیفه خداوند حساب کشیدن است .

   سبحان الله الحکیم الخبیر

 9. منیصور گفت:

  با سلام به همه دوستانی که می خواهند بیشتر با اسلام آشنا شوند،
  پیشنهاد بنده حقیر به شما دوستان، این است که فقط به خواندن متن قرآن و ترجمه آن اکتفا نکنید. چراکه در بسیاری از موارد تفسیر و تأویل آیات از عهده غیر متخصصین خارج است. بدان علت که یک مفسر باید به تاریخچه اسلام و شرایط و مقتضیات زمان نزول آیات اشراف خوبی داشته باشد تا بتواند به استنتاج نسبتا درستی دست یابد. صرفا خواندن قرآن و معنی آن نمی تواند راهگشا باشد. و می بینید که برخی از سوالات مطرح شده توسط عزیزان ناشی از همین خوانش ها و برداشتهای سطحی از قرآن است.
  کتابهای پیشنهادی:
  ۱) ترجمه تفسیر المیزان (علامه طباطبایی)، سید محمد باقر موسوی همدانی، انتشارات دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، ۱۳۷۴٫
  ۲) ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن، مترجمان، انتشارات فراهانی، تهران، ۱۳۶۰٫
  ۳) تفسیر نمونه، ناصر مکارم شیرازی، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، تهران، ۱۳۷۴٫
  ۴) تفسیر نور، محسن قرائتی، انتشارات مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن، تهران، ۱۳۸۳٫
  ۵) تفسیر هدایت، مترجمان، انتشارات بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، مشهد، ۱۳۷۷٫
  ۶) مخزن العرفان در تفسیر قرآن، بانوی اصفهانی سیده نصرت امین، انتشارات نهضت زنان مسلمان، تهران، ۱۳۶۱٫
  ۷) ترجمه و تفسیر قرآن عظیم، سید علی نقی فیض الاسلام، انتشارات فقیه، تهران، ۱۳۷۸٫
  ۸) شأن نزول آیات، محمد جعفر اسلامی، انتشارات نشر نی، تهران، ۱۳۸۳٫
  ۹) پرتوی از قرآن، سید محمود طالقانی، انتشارات شرکت سهامی انتشار، تهران، ۱۳۶۲٫
  و …
  (اگر در آدرس دادن ها رعایت اصول را ننموده ام، از همگی پوزش می طلبم.)
  به امید آنکه با تدبر در آیات قرآن و مصادیق آن، به شناخت اسلام حقیقی نائل آییم….

  • ياسمن گفت:

   @منیصور,
   کاش تو هم یک افاضه علمی مینوشتی و بعد تبلیغ کتاب دیگه رو بجای قران میکردی مثل آدمای بیسواد حرف میزنی همتون مثل هم هستین ملاهاتون هم توی منبراشون عین تو حرف میزنن

   • mehdiallah گفت:

    @یاسمن,
    سلام سرکار خانم یاسمن

    هرکس که به غیر قران به کتاب دیگری متمسک شود قطعا چیزهایی به کلام خداوند اضافه و یا از ان کم میکند شاهد ان هم ده ها مذهب مختلف در اسلام است که براساس کلام خداوند همگیشان فکر میکننند در راه مستقیم و درست هستند و به این دلخوشند لذا به تکفیر و هتک حرمت و تجاوز به مال و ناموس سایرین و کشتن دیگران برایشان توجیه شده است . چند روز پیش من به مسجدی رفتم که طبق معمول نامی بجز الله بردروازه ورودی ان بود البته من با پروردگارم عهد بسته ام که از هیچ دروازه ای که نام غیر الله بران باشد وارد نشوم اما بابت انجام کاری در مسجد رفتم شخصی را یافتم که پس از نماز از من سوالاتی کرد و من نیز پاسخ می گفتم در لابلای صحبت هایش گفت باتوجه به اینکه اینجا کفار مارا احاطه کرده اند و.. که من کلامش را قطع کردم و گفتم که براساس فرمان الهی یهودیان ویا مسیحیان اهل کتاب هستند و نه کفار که ناگهان با تعصب حرفش را عوض کرد من در یک کشور مسیحی زندگی میکنم و این فرد مسلمانی از فرقه حنفیان بود.
    راهتان را خودتان انتخاب کنید و نه اینکه دیگران برایتان انتخاب کنند ویا با کانالیزه کردنتان شمارا وادار به دیدن یک راه خاص بکنند راه درست و طریق الله راهی است که در ان عشق و مهربانی و بخشش است و دوست داشتن پاک و نه هرزگی . در ان جنگ و کشتار و زورگویی نیست و فقط با کسانی وارد جنگ و کشتار شد که با ما میجنگند و یا به زور می خواهند دینمان را عوض کنند . در راه الله سنگسار زنان جایی ندارد و تنها از یک نفر باید کمک خواست و به درگاهش دعا کرد همو که درماندگان را به هنگام دعا اجابت میکند همان رحمان همیشه زنده و پاینده و مهربان . شفاف ترین طریق هدایت و نجات همانا خواندن قران و تبعیت از ان است که در این راستا باید یک خدایی شد و از گناهان به دور بود و ازو خواست سرپرستی مارا برعهده گرفته و این چراغ پرفروغ را که نورهدایتش نشئات گرفته از جهان ناپیداست برای ما روشن کند . وای که چه زیباست فرو غ ابدیت این چراغ که بیننده را مسحور میکند و صراط بسیار خلوت مستقیم را با ان میبیند.

    سبحان الله الحکیم الخبیر

   • منیصور گفت:

    @یاسمن,
    عزیزم، شما هم فهمیدید که بنده بی سوادم، چه جالب اینقدر واضح بود؟!
    به دور از شوخی، نمیدانم چرا تا این حد از ملاها و منبراشون بدت میاد. نازنینم بد تو هر قشری هست. می پذیرم که بعضی از ملاها به قول شما و روحانیون به زعم بنده آنگونه که باید باشند نبوده اند ولی این را نمی پذیرم که همگی اینطورند. شما هم دوست من، اسلام را در مسلمانانش جستجو نکن، چرا که شاید خیلی از مسلمانان به دین اسلام نباشند. و تو در اشتباه می افتی. به کتابهایی که معرفی کردم یک سرکی بزن، البته همگی را با نص قرآن مطابقت بده. معیار و میزان ما همان کلام الله مجید است. بعد شروع به قضاوت کن.

    • mehdiallah گفت:

     @منیصور,
     باسلام
     می خواستم فقط خدمتتان یاد اوری کنم که کتابهایی را که شما معرفی کردید ممکن است کسانی نوشته باشند که فقط فکر می کرده اند مسلمان هستند و شاید اینگونه نبوده باشد لذا دیگران را به مطالعه کتبی که شبهه دارد ترغیب نکنید که در ان جهان پاسخگو بودن بسیار سخت خواهد بود انچه که بدون کم و کاست میتوان به دیگران یاد اوری کرد فقط مطالعه قران است و یا تورات و یا انجیل و عمل به ان ولی با تاکید بر این مطلب که خداوند یگانه است و دارای همسر و فرزند نیست
     و همه گذشتگان مرده اند و هیچ کس زنده نیست و این سرنوشت محتوم ایندگان نیز هست فقط ذات پروردگار باقی خواهد ماندو بس .

     سبحان الله الحکیم الخبیر

  • mehdiallah گفت:

   @منیصور,

   باسلام

   از کسانی که شغلشان تبلیغ دین است و از این راه امرار معاش میکنند و دینشان دارای پیشوند ویا پسوند است نباید راهنمایی گرفت باید فقط هوشمندانه حاصل سالها مطالعاتان را بررسی کرد و انچه را که با قران تطابق دارد پذیرفت.
   قران به تنهایی برای هدایت و نجات کافیست و گرنه گفتار خداوند ناقص و ناکامل نیست که کسی بخواهد با کتابها و جزوات اضافی ان را کامل کند وه که چه کتاب عظیمی است این قران بسیار نورانی که نورش خودش را بیشتر نشان میدهد .

   پروردگارانور قران را از ما جدامکن و مارا در حصارهای بلندو امن قران محافظت فرما که هیچ وسوسه گری را چه از جنیان و چه از ادمیان یارای نفوذ در این حصارهای بلندسربه فلک کشیده را ندارند.

   سبحان الله الحکیم الخبیر

   • ياسمن گفت:

    @mehdiallah, سلام
    من ازتون خیلی خوشم اومد اگه میشه یه وبلاگ بزنین و تموم حرفاتونو اونجا بزارین اینجا سایتش سنگین باز میشه
    خدا قوت

    • mehdiallah گفت:

     @یاسمن,
     باسلام

     چکیده اجرایی کلام خداوند در قران همان است که بنده در این سایت برای افراد مختلف ارسال کرده ام پیشنهاد بنده این است تمام مطالب عنوان شده با نام بنده را خودتان جمع اور ی کرده و به ان عمل کنید ضمنا بدو ن هیچ تغییری میتوانید این مطالب را در هرسایتی خواستید بگذارید .

     در پناه الله خالق یگانه هستی باشید

     سبحان الله الحکیم الخبیر

   • منیصور گفت:

    @mehdiallah,
    سلام،
    دوست من،
    ۱)می شود بفرمایید که خداوند حکیم در کجای قرآن تاریخ پایان دنیا را بیان فرموده و یا حتی اشارتی بر آن داشته اند؟ مشتاقم بدانم.
    ۲) خوشحالم که میفرمایید غیر از کتاب خدا کتب بندگان خدا را هم مطالعه فرموده اید. فقط می خواستم اگر برایتان مقدور است بفرمایید که در کجای “تفسیر المیزان” مطلبی خلاف آنچه در قرآن آمده، مشاهده نموده اید.
    ۳) چرا نباید از کسانی که شغلشان تبلیغ دین است، راهنمایی گرفت؟ فقط به صرف اینکه شاید منافعشان را نیز در این امر دخیل کنند؟ آیا می توان با قاطعیت گفت که همگی اینگونه اند؟ و استثنایی وجود ندارد؟ در این صورت باز هم می توان مطالبشان را با کتاب خدا که میزان و محک ماست، مطابقت داد و صحیح و ناصحیح را از هم جدا کرد.
    ۴) اگر قرار باشد ما فقط به قرآن اکتفا کنیم و راه راست را در آن بیابیم، پس تکلیف انسانهای بیسواد و یا کم سواد جامعه مسلمین چه می شود؟ همه که نمی توانند بخوانند و یا تفسیر کنند. مثلا یک دختر ۹ ساله که به تازه به تکلیف میرسد، چگونه می تواند قرآن را بفهمد و در آیاتش تدبر کند؟ (البته اگر نظرتان راجع به سن تکلیف و بلوغ، دیگر با ما فرق نداشته باشد.)
    ۵) در مورد آیه “اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم…” که شما می فرمایید تنها در زمان حیات رسول الله مصداق داشته، جوابم را ندادید که من چگونه به قرآن ۱۴۰۰ سال پیش که تنها در آن زمان مصداق داشته، اکتفا کنم؟
    ۶) کسی در یکتا بودن و منشأ نور و هدایتگر بودن قرآن شکی ندارد؛ “ذلک الکتاب لاریب فیه هدی للمتقین” (بقره، ۲) عرض بنده این است که فهم این آیات کریمه تنها از روی نص آن نه بر همگان بلکه بر اکثریت انسانها میسر نیست. مثل همین مورد قبل که شما جوابی درموردش ندارید (بند ۵).
    در آخر، شاید لازم به ذکر نباشد ولی بنده خوشحالم که خداوند را به عنایت خودش با پوست و خونم احساس می کنم و عنایاتش را شاکرم. شاید ورود بنده به این سایت هم از عنایات بی وقفه او باشد. چرا که مرا در راهی قرار داد تا بیشتر با او و کتاب عظیمش و پیامبر کریمش و اولیاء مکرمش آشنا شوم. در آیات قرآنش و تفاسیر و احادیثش بیش از گذشته جستجو و کندوکاو کنم و دینش را بهتر بشناسم.
    خوشحالم که مسلمان زاده شدم، و انشاءالله مسلمان زندگی کنم و مسلمان هم بمیرم.

    • mehdiallah گفت:

     @منیصور,
     باسلام
     به جای این همه سوال که مطرح کردید تا اثبات کنید که راهتان درست و برداشت بنده غلط است سوالات کاربردی می کردید که نکردید به هوش باشید که تعصب و اصرار بر اشتباه خطرناک ترین قدم در انحراف است که شیطان ان را مرتکب شد و اما پاسخ سوالاتتان تا انجا که من بتوانم خدمتتان عرض می کنم .
     سوال ۱- دانست زمان قیامت به کسی کمک نمیکند اینکه بنده عرض کردم در قران امده است به این دلیل است که بنده تقریبا با ۹ روش و معیار متفاوت ان را در ایات مختلف محاسبه کرده ام و جالب اینکه هر ۸ یا ۹ روش به یک عدد رسیدند و جالب تر اینکه جمع ارقام سال پایان دنیا در تقویم میلادی و شمسی و قمر ی یکسان است اینکه ان را فهمیده باشم صحه ای بر صراطی که در پیش دارم و خداوند توسط یکی از رسولانش بر ان صحه گذاشت . اما اگر زمان ان را درست و یا غلط محاسبه کرده باشم تاثیری ندارد کسانی که قران را کتاب اسمانی نمیدانند استنتاجات ان را نیز نمی پذیرند لذا حدود ۵ میلیارد نفر از گردونه خارج می شوند مسلمانان هم که حدود ۱۵ فرقه و یا مذهب هستند و همه شان مدعی که بهشتیند و بقیه دنیا جهنمی . و اگر کسی از مذهب یا فرقه شان نباشد به راحتی نظریاتش مردود میشود وانگهی تاریخ بدست امده را نمیتوان اثبات کرد باید صبرکنند تابببینند در ان تاریخ چه اتفاقی می افتد فقط همین قدر عرض کنم که به نسل ماو حداقل ۹ نسل بعد برخورد نخواهد کرد.
     سوال ۲- تفسیر المیزان و نمونه را بنده تقریبا خوانده ام اما در ابتدا خودم قران را خواندم و به معانی ان پی بردم وپس از حدود ۴ سال مطالعه به دنبال سایر کتب رفتم در انها نکات انحرافی و تفسیرات غلط و شرک الود فراوان است . نکته مهم اینست که همه شان مطالب ساده قران را بسیارپیچانده اند به ایه ۷ سوره ال عمران مراجعه فرمایید در این ایه صراحتا خداوند عنوان فرموده که تفسیر قران را فقط خداوند می داند و بس . همین بس که این هر دو اقایان می گویند که اینگونه نیست که البته به نظر بنده اینگونه هست و قران نیاز به تفسیر و شان نزول ایات و اینگونه دکان ها ندارد .
     سوال ۳- مضمون ایات قران بدین صورت است که فرموده از کسانی راهنمایی بگیرید که بر راه هدایتند و بابت اینکار از شما مزدی نمی خواهند تمایم علمای دین که خودشان خود را عالم دین می نامند از این راه ارتزاق میکنند اگر شما میتوانید یک نفر رسول یا اولی الامر زمان رسول الله را مثال بزنید که شغلش فقط حرف زدن و ارشاد مردم بوده است .اما شما میتوانید کتابهایشان را بخوانید و نکات مثبت و مطابق قران را یاد بگیرید .
     سوال ۴- خداوند از هرکس به اندازه توانش توقع دارد منتهی مشروط بر اینکه تلاشش را کرده باشد ما داریم در قرن ۲۱ صحبت می کنیم انان که سواد خواندن ندارند می توانند نسخه شنیداری قران را تهیه و به ان گوش کنند که بنده علاوه برخواندن کتاب نسخه شنیداری ان را نیز گوش میکنم و بسیار مفید هم هست اولین اموزگار هر شخص والدین او هستند که اینگونه موارد را به فرزندانشان یاد اوری میکنند و معمولا فرزندان تابع دین والدین هستند لذا در این مورد مشکلی پیش نخواهد امد
     سوال ۵- مصادیق مطرح شده در قران فقط مربوط به ۱۵۰۰ سال پیش نیست بخش عمده قران در ارتباط با تمامی دوران است قران کاتالوک نجات انسان در گذشته و حال و اینده است .
     سوال ۶- برای من سوال مشخص نیست اما اگر در مورد ایات ابتدای سوره بقره می فرمایید باید عرض کنم که باید بر قران باور داشت این ایات چنین بیان می فرماید که هرکس که متقی باشد یعنی به یگانگی الله و وجود ملایک و روز رستاخیز باور داشته باشد و کار شایسته وانفاق کند قران او را راهنمایی میکند
     همچنین در ایه دیگری می فرماید فقط پاکان بر ان دسترسی دارند و در ایه دیگری می فرماید مشرکان ناپاکند و نباید به مکه نزدیک شوند و در ایه دیگری می فرماید وه که چه اندک پند می گیرند و در ایه دیگری می فرماید اکثر مردم ایمان نمی اورند مگر کسی را باخداشریک قرار دهند و در ایه دیگری می فرماید خداوند بهشت را برمشرکان حرام کرده است لذا هرکس مشرک باشد قران خواندنش بی ثمر بوده و کتاب موجبات هدایتش را فراهم نمیکند و مشخص بارزمشرکان اینکه کسی یا کسانی را در کار خداوند و دعاها واسطه و شفیع قرار می دهند و یا در دین خدا انشعاب ایجاد کرده و دینشان دارای یک پسوند است به ایات ۳۴ و ۳۵ سوره مبارکه روم مراجعه فرمایید لذا تمامی فرق و مذاهب به نام اسلام مشمول ایات فوق می شوند لذا خواهید دانست که ما فقط باید دین داشته باشیم و نه مذهب . برای اثبات اگر میتوانید مذهب پیامبر را نام ببرید که چه بود

     قسمت پایانی کلامتان درست است و این عنایت خداوند است که شما را با این سایت اشنا کرده تا شاید با عقاید برخی افراد که بسیار ممکن است برای شما عجیب به نظر بیاید اشنا شوید و در قران تعمق کنید و احادیث و کتب تفسیر را کنار بگذارید که خداوند اول قران را به انسان یاد داد و سپس اورا خلق کرد به سوره الرحمن مراجعه فرمایید.
     از بزرگترین انحرافات مذاهب موجود دراسلام در این عصر انست که اشخاصی به خود اجازه می دهند که فتوی صادر کنند بر اساس ایات قران فتوی فقط از ان خداوند است و بس .که در زمان حیات رسولان انان نیز کلام ارسالی خداوند را به مردم ارائه می داده اند در قران تعداد ایاتی که با قل اغاز می شود بسیار است و این نشانه از اطاعت بی چون و چرای رسولان دارد .سوره نسا ایات ۱۲۷ و ۱۷۶ را مطالعه فرمایید .
     نکته اخر اینکه قران زنده است هرکس که ان را باور دارد و با احترام و خلوص از خدایش راهنمایی بخواهد به امر پروردگار هدایتش خواهد کرد و انکس با دیده شک و انتقاد به دنبال ایراد تراشی باشد انقدر اشکال در ان پیدا میکند که در خدایی نبودن ان جای هیچ شکی برای ناباوران نخواهد ماند و کمراه تر خواهند شد.

     ضمنا مسلمان زاده بودن و یا نبودن مهم نیست مهم اینست که دین تحقیقی باشد و نه موروثی که البته دین بسیاری از ادمیان موروثی است و از والدین به فرزندان می رسد هرگاه قران را مطالعه کردید و ان را به کار بستید انوقت از پیروان محمد بن عبدالله هستید و ولی و سرپرستتان الله و امامتان قران و می توانید اثبات کنید که اسلام اورده اید . انوقت اگر به خداوند شرک نورزید و نفستان را به گناه الوده نکنید کتاب خداوند نورش را برشما خواهد تاباند باور و یقین به قلبتان وارد می شود و در زمره مومنین خواهید بود و البته که مومنین به اخرین دین معتبر که در عصر حاضر اسلام است همگی انشائالله مسلمان خواهند بود به یاد داشته باشید که مسلمان مردن هدف است که ارزوی دیرینه رسولان از دیر با ز بوده است .

     رب فاطر السماوات و الارض انت ولیی فی الدنیا و الاخره توفنی مسلما و حلقنی بالصالحین

     سبحان الله الحکیم الخبیر

     سبحان الله الحکیم الخبیر

     • ياسمن گفت:

      @mehdiallah, سلام
      خوش بحالتون که قرآن میخونین و رسول خدا هم صحه میزاره ولی این حرفا توی این زمون یه کمی عجیبه و ادم یاد جن گیرها میفته
      خدانگهدارتون

      • mehdiallah گفت:

       @یاسمن,
       باسلام
       البته که خوش به حالم که قران می خوانم و قران را می بینم و نه اینکه می فهمم و البته متاسفانه این حرفا تو این قرن عجیبه مثل شکاکفتن دریا توسط موسی و یا پرنده گلی ساختن و پروازشان توسط عیسی .
       البته راست میگیید ادم یاد جن گیرا می افته راستش را بخواهید من هم اولش خیلی ترسیدم چیزی نمانده بود که از خانه فرارکنم اما ایستادم و گوش کردم . این چیزها را نه میتوان گفت و نه میتوان اثبات کرد نیازی به این کارها برای یک نفر مثل من که ناشناسم و خود را ازنسل پیامبر میدانم نیست هر چند اصل و نسب موجب هدایت و رستگاری نخواهد شد .

       سبحان الله الحکیم الخبیر

     • علي پرست گفت:

      @mehdiallah, سلام علیکم
      جنابعالی ادعا دارید که چیزهایی را از قرآن آموخته اید که مولایمان علی(ع) آن را بیان نکرده است پس بدانید که سخت در اشتباه هستید
      زیرا که مولا فرموده اند اگر علم هفتاد و دو باب باشد هفتاد باب آن نزد من است مگر نهج البلاغه را قبول ندارید؟
      و اگر مولایمان چبزی نفرموده یعنی چیزی دیگر وجود ندارد
      اگر خداوند توسط رسولش شما را تایید کرده پس مطمئن باش که محمد(ص) و خانواده گرامی اش بیشتر از شما مورد تایید قرار داشته اند و لذا تمام احادیث عینآ مانند قرآن مورد تایید خداوند است
      نمیشود که خودتان به دروغ ادعای ارتباط با ملائک داشته باشید و ارتباط ائمه اطهار با خداوند که در قرآن مودت انان را دستور داده ، را جرم بدانید
      در صورتیکه ما شیعیان ارتباط امامان را مقدس و صحیح میدانیم و ارتباط جنابعالی را شوم و شیطانی
      جنابعالی علم غیب را بهتر درک میکنید یا پیامبر گرامی؟
      وقتی پیامبر عزیزمان دوازده جانشین خود را با علم غیب خود و با تایید الله ، تعیین میکرد شما کجا بودید؟ که حالا جانشینان او با خدا ارتباط نداشته اند و جنابعالی دارید.
      شما هم علم غیب دارید و هم وحی دریافت میکنید که بر یافته هایتان خداوند صحه میگذارد؟ خودت را پیدا کن ای گمراه شده با قرآن
      مگر در نمازت نمیخوانی ولا الضالین ، پس فانوست را روشن کن
      در قرآن مجید خداوند میفرماید ای رسول هر چه تو میگویی وحی خداوند است . چرا این آیه واضح خدا را نمی بینی ، پس بدان که کر و کور و گنگ هستی.
      یا علی همچنان از تو مدد میطلبم تا شر این ملحدان را از جامعه کم کنم .

      • mehdiallah گفت:

       @علی پرست,

       بسم الله الرحمن الرحیم

       اهل کتاب در دین خود غلو مکنید و در باره خدا جز [سخن] درست مگویید مسیح عیسى بن مریم فقط پیامبر خدا و کلمه اوست که آن را به سوى مریم افکنده و روحى از جانب اوست پس به خدا و پیامبرانش ایمان بیاورید و نگویید [خدا] سه‏گانه است باز ایستید که براى شما بهتر است‏خدا فقط معبودى یگانه است منزه از آن است که براى او فرزندى باشد آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن اوست و خداوند بس کارساز است (۱۷۱)

       یَا أَهْلَ الْکِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِی دِینِکُمْ وَلاَ تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ إِلاَّ الْحَقِّ إِنَّمَا الْمَسِیحُ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ رَسُولُ اللّهِ وَکَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْیَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَلاَ تَقُولُواْ ثَلاَثَهٌ انتَهُواْ خَیْرًا لَّکُمْ إِنَّمَا اللّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَن یَکُونَ لَهُ وَلَدٌ لَّهُ مَا فِی السَّمَاوَات وَمَا فِی الأَرْضِ وَکَفَى بِاللّهِ وَکِیلًا ﴿۱۷۱﴾

       محمد جز بنده ای که به او وحی می شود نیست

       اهل کتاب ۱۴۰۰ سال پیش خدایانی سه گانه داشتند اما اهل کتاب منتسب به رسول الله بعضا خدایانی ۱۲ گانه دارند.

       سبحان الله الحکیم الخبیر

   • من گفت:

    @mehdiallah,
    سلام حرف های شما خیلی برام جالب وجدیده
    ولی سوالهای منو جواب ندادین من این حرفامو از دیگران نشنیدم بلکه خودم ایاتشو از تو قران خوندم و میتونم براتون بیارمش
    ای کاش همونطور که خانومی گفت وبلاگی میزدین و جواب سوالهامون
    رو میدادین که اگه برداشتمون از ایه غلطه شما که مطالعه تون بیشتره جواب بدین
    ۲ سوال یعنی شما میگین حجاب مربوط به مو نمیشه؟پس جلباب چیه؟
    شما تو نماز صلوات تشهد وسلامتونو چجوری میفرستین؟ ایا پیامبر میگفته خدایا درود فرست بر من وال من؟

    • mehdiallah گفت:

     @من,

     باسلام

     در قران انچه خداوند فرموده واضح و روشن است زن مومن که مولایش الله است زنی است با حجاب . این فرمانی است که به موسی و عیسی نیز داده شده اگر یک بار هم شده به کلیسا بروید و مجسمه یا عکس مریم مادر عیسی مسیح را مشاهده کنید .امااگر نمیخواهید حجاب بگذارید کسی نمیتواند به شما یا به هرکس دیگری اجبارکند دین اختیاری است و به صورت یک پکیج است یا همه اش را می پذیرید یا نه.
     اما من درنماز اینگونه تشهد و صلوات می فرستم

     اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله و خاتم النبیین
     الهم صل علی محمد رسول النبی الامی
     طبق دستور خداوند فقط باید براین صلوات فرستاد چرا که اگر برخی از خاندان ایشان ظالم باشند ما باید پاسخگو باشیم همانگونه که خداوند نیز به ابراهیم نبی می فرماید رسالت من به خاندان تو می رسد اما عهد من به ظالمان نمی رسد.

     ۱۵۰۰ سال از زمان رسول الله میگذرد و بسیاری چیزها با بدعت عوض شده است تنها چیزی که عوض نشده قران است و بس . به هیچ کتاب و حدیث و روایتی اطمینان نیست .

     سبحان الله العلی العظیم

     • من گفت:

      @mehdiallah,
      منظور بنده اینه که شما گفتین قران حرفی از گیسو نزده یعنی موها نیازی به پوشاندن نداره؟

      • mehdiallah گفت:

       @من,
       باسلام

       البته من گمان نمیکنم در جایی گفته باشم که موها ی بانوان نیاز به پوشش ندارد که این خلاف کلام الهی است بنده به خداوند پناه می برم اگر سهوا موردی را بر خلاف کلام سرورم الله گفته باشم انچه که خداوند فرموده پوششی به نام جلاب است که شبیه مقنعه در ایران است اما بلند تر و تمامی گردن و سرو سینه بانوان را پوشش می دهد لباس و پوشش بانوان باید به گونه ای باشد که اندام زنانه شان مشخص نباشد اما پوشش صورت الزامی نیست . متاسفانه بنده بسیاری از بانوان را دیده ام که روسری برسر دارند اما انچنان لباسهای تنگ و بدن نما می پوشند که توجه همگان را جلب میکند اینگونه پوشش ها فقط برای رفع تکلیف است و نه مستور کردن این گوهر تابناک و پر ارزش الهی .

       سبحان الله الحکیم الخبیر

    • mehdiallah گفت:

     @من,
     میتونید به ایمیل زیر ایمیل بزنید

     bandehaabed@yahoo.com

     سبحان الله الحکیم الخبیر

    • من گفت:

     @mehdiallah
     سلام یه سوال دیگه خب مگه نمگین که نباید گفت اللهم صل علی محمد باید گفت صل علی محمد پس چرا تو نماز اللهم رو میگین؟
     پیامبر تو نماز چطوری از خدا میخواسته که بر خود او درود بفرسته؟تا حالا فکر کردین؟

     • mehdiallah گفت:

      @من,
      باسلام
      پیشنهاد بنده به شما ان است بجای انکه زیاد به حرف دیگران گوش کنید خودتان قران را بخوانید اگر اسلام را به عنوان دین برگزیده اید اگر هم نه -پیرو هر ایینی هستید کتاب خودتان را بخوانید تا کسی نتواند از طریق شما به خداوند و یا رسولانش دروغ ببندد.

      از ایات صریح قران مجید است که خداوند و تمامی ملایکه بر رسول گرامی اسلام درود می فرستندو از ما میخواهند ماهم همین کار را بکنیم . سوره احزاب

      خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود مى‏فرستند اى کسانى که ایمان آورده‏اید بر او درود فرستید و به فرمانش بخوبى گردن نهید (۵۶)

      إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَى النَّبِیِّ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیمًا ﴿۵۶﴾

      که ماهم بر محمد درود و صلوات می فرستیم و می گوییم ای پرورگارما بر محمد درود باد. اما کدام محمد – بدیهی است همان محمدی که فرستاده خدا و اخرین بشارتگر بوده و البته فردی تحصیل نکرده بوده است و نه هر محمدی که در کوچه و خیابان است که البته عربی ان به صورت زیر خواهد بود:

      الهم صل علی محمد رسول النبی الامی

      البته این محمد که در بالا معرفی شد تنها کسی است که خداون در طول تمامی قران به جان ایشان قسم یاد میکند اما به یاد داشته باشید ما مسلمانان بین هیچیک از رسولان الهی فرق نمی گذاریم و فقط فرمانی را که خداوند فرموده اجرا میکنیم .

      سبحان الله الحکیم الخبیر

    • mehdiallah گفت:

     @من,

     باسلام
     نیاز به وبلاگ نیست حرفهایی که من در این سایت میزنم مانند کبریتی است که به زیر هیزم می گیریم فقط اگر هیزم خشک باشد کبریت میتواند ان را مشتعل سازد و گرنه در هیزم خیس بی تاثیر است قران بخوانید و فقط به خدای یگانه توسل جویید و از اوهدایت خواستار شوید تا هیزم قلبتان خشک شود و به نورقران مشتعل گردد و گرنه در جهان پس از مرگ خشک خواهد شد و قلب ها خود هیزم خواهند بود.

     سبحان الله العزیر الحکیم

    • mehdiallah گفت:

     @من,

     باسلام- پاسخ سووال سرکار خانم “من” درمورد کتک زدن زنان
     خداوند عزو جل در هیچ کجای قران مجید به کتک زدن زنان فرمان نداده است همچنین به سنگسار کردن – ویا کشتن مخالفان و یا زدن بانوان بدحجاب در خیابان ها و یا زندانی کردن مردان به خاطر لباس و یا نوع ریش و سبیل و یا قتل و کشتن به خاطر تغییر دین و بسیاری چیزهای دیگر. لطفا ایه مربوطه را خودتان بخوانید ان هم خوب بخوانید و بعد اگر متوجه نشدید شماره ایه و سوره مرتبط را ارسال فرماییدالبته من ایه ای را ذیلا خدمتتان ارائه میکنم شاید این همان ایه مورد نظر شما باشد
     سوره مبارکه نسا
     مردان به دلیل آنکه خدا برخى از ایشان را بر برخى برترى داده و نیز به دلیل آنکه از اموالشان خرج مى‏کنند سرپرست زنانند پس زنان درستکار فرمانبردارند و به پاس آنچه خدا براى آنان حفظ کرده اسرار شوهران خود را حفظ مى‏کنند و زنانى را که از نافرمانى آنان بیم دارید نخست پندشان دهید و بعد در خوابگاه‏ها با ایشان همبستر نشوید و اگر تاثیر نکرد آنان را ترک کنید پس اگر شما را اطاعت کردند دیگر بر آنها هیچ راهى براى سرزنش مجویید که خدا والاى بزرگ است (۳۴) تصحیح ترجمه
     الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاَّتِی تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَیْهِنَّ سَبِیلًا إِنَّ اللّهَ کَانَ عَلِیًّا کَبِیرًا ﴿۳۴﴾
     و اگر از جدایى میان آن دو زن و شوهر بیم دارید پس داورى از خانواده شوهر و داورى از خانواده زن تعیین کنید اگر سر سازگارى دارند خدا میان آن دو سازگارى خواهد داد آرى خدا داناى آگاه است (۳۵) وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَکَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَکَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن یُرِیدَا إِصْلاَحًا یُوَفِّقِ اللّهُ بَیْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ کَانَ عَلِیمًا خَبِیرًا ﴿۳۵﴾

     از ایه ۳۵ کاملا اشکار است که مرد زن و یا خانه را ترک کرده است و بیم ان میرود که انان از هم جدا شوند ضمنا در یکی از ایات خداوند به ایوب نبی می فرماید چون قسم خورده ای که زنت را بزنی قسمت را نشکن اما اورا اینگونه بزن که البته فقط قسم را نشکسته باشی . یعنی که خداوند کتک زدن زنان را خوش ندارد لذا در پایان ایه خداوند می فرماید او بنده ای توبه کار بود بدین مفهوم که پس از زدن زن به شیوه بسیار خفیف به درگاه خداوند توبه کرده است
     البته ممکن است که ایوب نبی مثلا سوگند خورده بوده که زنش را ۲۰ ضربه با ترکه بزند و خداوند به او یاد داده که مثلا بیست ترکه را به هم ببند و فقط یک ضربه بزن که سوگند ت را نشکسته باشی و حالا یا هراحتمال دیگری
     لذا پیشنهاد بنده به شما ان است که در ایات الهی تدبرکنید و چند ایه قبل و بعدش را نیز بخوانید اما تا شما شرایط اولیه را نداشته باشید قران به سوی شما نخواهد امد و هدایت تنها برعهده خداوند است برای هرکس که پاک شده باشد و در جستجوی ان و خواهان ان باشد.
     سوره مبارکه ص

     و به او گفتیم یک بسته ترکه به دستت برگیر و همسرت را با آن بزن و سوگند مشکن ما او را شکیبا یافتیم چه نیکوبنده‏اى به راستى او توبه‏کار بود (۴۴) وَخُذْ بِیَدِکَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿۴۴﴾

     شما ده ایه اول سوره بقره را مطالعه بفرمایید اگرشرایط را دارا بودید انگاه با مطالعه قران میتوانید صراط مستقیم را بیابید و گرنه شما نیز مانند بقیه گمراهان خواهید شد چه بسیاری از شیخ ها و مراجع فتوا و ایت الله ها ده ها سال را صرف قران کرده اند و بسیارخود را در این راه فهیم می دانند اما نتیجه اعمالشان همان است که در ابتدای متن اوردم . شرایط قران را دارا نبوده اند و شیطان راه غلط و کردار نادرستشان را برایشان اذین داده و منور جلوه گر کرده است .
     واما در باب تشهد و سلام در نمازباید خدمتتان عرض کنم که انچه خداوند فرموده اینست که به رسول گرامی اسلام باید درود بفرستیم و نه خانواده ایشان – چرا که ممکن است برخی از خاندان ایشان نیز مانند خاندان ابراهیم نبی ستمکار باشند لذا ما نمی بایستی به ستمکاران درود بفرستیم و برایشان طلب امرزش کنیم مگر برای افرادی که کاملا شناخته شده هستند مانند رسولان و انبیا که خداوند در قران مجید انان را به اسم گفته است وگرنه باید برای بقیه بصورت اعم همانگونه خداوند فرمایش کرده اند باید بگوییم مثل : سلام علی المرسلین-سلام علی المومنین و المومنات – سلام علی عبادالله الصالحین . در بین فرق اسلام سلام و تشهد به شکلهای گوناگونی است در واقع خودشان هم به این بخش نماز چندان وقوف ندارند .
     اگر لطف کنید یک وبلاک درست کنید و ادرسش را در همین سایت برای من بفرستید تا من مطالب رادر وبلاگ جدید خدمتتان عرض کنم
     قران را خوب بخوانید و در ایاتش تفکر و تدبرکنید بعد خواهید فهمید که برخی مواقع یک ایه به تنهایی گویا نیست بلکه در ارتباط با سایر ایات و سوره هاست که مفاهیم واقعی ان را خواهید فهمید من باب مثال ایه زیر را خدمتتان اهدا میکنم بگویید چه برداشتی از ان دارید.
     سوره مبارکه بقره
     صِبْغَهَ اللّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ صِبْغَهً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدونَ ﴿۱۳۸﴾

     سبحان الله الحکیم الخبیر
     سبحان الله العظیم

 10. منیصور گفت:

  جناب موحد،
  ۱)اتفاقا معاد دقیقا ثابت کننده زندگی پس از مرگ است. در روز قیامت است که به حسابها رسیدگی می شود و جهنمی و بهشتی از هم جدا می گردند و در آن جاودانه خواهند شد. یعنی زندگی خواهند کرد. این از این!
  ۲)در ضمن، عزیز دل، ما هم به یک روح اعتقاد داریم که آن هم از آن خداست. خداوند از روح خود به گل دمید و انسان آفرید. (حجر، ۲۹)
  ۳)دوستانه توصیه می کنم نگاهی به آیات زیر افکنده و قدری در معنای آنها تفکر کنید، لطفا.

  *ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء و لکن لا تشعرون. (بقره، ۱۵۴)
  و به آنهایی که در راه خدا کشته می شوند، مرده مگویید، بلکه آنها زندگانند ولی شما نمی فهمید.

  *کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. (بقره، ۲۸)
  چگونه به خداوند کافر میشوید در حالی که شما اجسام بی روحی بودید و او شما را زنده کرد، سپس شما را می میراند و بار دیگر شما را زنده می کند سپس به سوی او باز میگردید.

  *ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. (آل عمران، ۱۶۹)
  (ای پیامبر) هرگز گمان مبر آنها که در راه خدا کشته شده اند مردگانند، بلکه آنها زنده اند و نزد پروردگارشان روزی داده می شوند.

  *یوم یقوم الروح و الملائکه صفا لایتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا. (نبأ، ۳۸)
  اینها در آن روز واقع می شود که “روح” و “ملائکه” در یک صف قیام می کنند و هیچ یک جز به اذن خداوند رحمان سخن نمیگویند؛ و آنگاه که می گویند صواب می گویند.

  رب زدنی علما و عملا و الحقنی بالصالحین…

  • ياسمن گفت:

   @منیصور, حیف سلام برای تو
   این ها که آوردی اینجا یعنی چی
   بالاخره زندگی پس از مرگ یا ارواح پس از مرگ
   خودت فهمیدی چی نوشتی اینجا
   …وز چه ربطی به شقیقه داره
   حقا که بیسوادی

  • mehdiallah گفت:

   @منیصور,
   باسلام
   مواردی که در باره دنیای پس از مرگ بیان فرمودید همان است که خداوند بیان فرموده است .
   البته که شهیدان هم اکنون زنده اند و در بهشت برین هستند و مانند ما غذا میخورندودارای همسر هستند اما مردگان در خوابند و بی اطلاع از این جهان و انگاه که برای بار دوم در صور دمیده شود همگی زنده مشوند و می گوین چه کسی مارا ار ارامگاه هاو یا خوابگاه هایمان بیدار کرد یعنی پس از مرگ در خواب بوده اند و بی اطلاع .
   رسولان نیز که فوت کرده اند مانند بقیه هستند بدون کم و کاست فقط تفاوتشان ان است که خداوند قطعا انان را نجات خواهد داد و انان در دادگاه الهی در جایگاه شهود برای پیروان خود خواهند بود.
   مردگان از این جهان بی خبرند و شهیدان زنده نیز مطیع فرمان الهی و هیچ دخل و تصرفی در شدن ها و یا نشدن ها در این جهان ندارند تمامی این امور در ید قدرت الهی است .

   امن یجیب مضطر و اذا دعاه …..

   با نزول این ایه تکلیف کاملا مشخص است وقتی رسول الله خود بگوید که برای من هیچ پناه گاهی بجز الله نیست پس بدانید که از بقیه نیز کاری ساخته نیست .

   سبحان الله الحکیم الخبیر

  • mehdiallah گفت:

   @منیصور,
   انچه که در پایان گفتید در قران نیافتم بلکه خداوند چنین به ما یاد می دهدکه دعا کنیم :

   رب فاطر السماوات و الارض انت ولیی فی الدنیا و الاخره توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین.

   منزه و بی مانند و بدون شریک است پروردگاری که زیباترین سخن را به صورت کتابى متشابه متضمن وعد و وعید نازل کرده است آنان که از پروردگارشان مى‏هراسند پوست بدنشان از آن به لرزه مى‏افتد سپس پوستشان و دلشان به یاد خدا نرم مى‏گردد این است هدایت‏خدا هر که را بخواهد به آن راه نماید و هر که را خدا گمراه کند او را راهبرى نیست (سوره مبارکه زمر۲۳)

  • mehdiallah گفت:

   @منیصور,
   اعوذبالله من الشیطان الرجیم
   و لمن خاف مقام ربه جنتان
   باسلام
   البته که شهیدان زنده اند و نزد خداوند روزی داده می شوند اما دقت داشته باشید که پیوند انها از ما گسسته و ما ازان ها بیخبریم حتی خداوند به رسولش می فرماید که انها نزد پروردگارشان هستند و لی شما نمیدانید زیرا ارتباط انان از ادمیان در پایین ترین طبقه هستی یعنی زمین قطع است لذا از شهیدان زنده که در بهشتند کاری ساخته نیست .
   نکته بعد که شما اورده اید اینکه روح یکی از ملایک الهی است و فقط نامش روح است او همان کسی است که با سایر فرشتگان در شب قدر به زمین نازل می شوند .
   نکته دیگر اینکه ما با همین حالت جسمانی محشور خواهیم شد چرا که ما لذات و درد را با این جسم در این جهان تجربه کرده ایم و بدین سبب است که شهیدان در بهشت از پروردگارشان روزی می گیرند یعنی که انها جسمانی هستند و غذا می خورند . در چندین جای قران خداوند فرموده اند که انسان را دوبار میرانده و دوبار زنده کرده اند و یا یک مرگ و یک زندگی که بسیار درک ان ساده است و نیاز به هیچگونه تفسیری ندارد دقت کنید خداوند فرموده اند مرگ و نه افرینش لذا اولین مرگ درهنگام نزول از بهشت به زمین بوده و دومین مرگ در این جهان خواهد بود اولین زنده شدن تولد از مادر است و دومین زنده شدن پس از مرگ خوهد بود .
   اگر هم خداوند از یک مرگ و یک حیات در جایی گفته باشد که البته ایشان فرموده اند همین مرگ در این جهان و زنده شدن در جهان پنهان است . در واقع برای انتقال از این پایین ترین طبقه جهان هستی به سایر طبقات از مرگ گریزی نیست و این تنها راه است لذا بدین سبب است که خداوند در ایاتی می فرماید ای گروه جنیان و ادمیان اگر میتوانید از کرانه های این اسمان ها به بیرون نفوذ کنید که البته نمیتوانید مگر با سلطان که در اختیار ملایک است و بس . سوره ذحمان ایه ۳۳
   زیرا پس از مرگ بهشتیان نمیتوانند خود به بهشت بروند بلکه همگی در محلی جمع شده و بهشت را نزدیک می اورند و ملایک انان را گروه گروه به بهشت می برند .
   درایات خداند تدبر کردن یعنی مواردی که خدمتتان عرض کردم .

   سبحان الله الذی علم القران و خلق الانسان و علمه البیان
   هومولانا هو رب العالمین رب المشرقین و رب المغربین و یبقی وجه ربک ذوالجلال و الاکرام تبارک اسم ربک ذوالجلال و الاکرام

   سبحان الله ذوالجلال و الاکرام

   • سارا گفت:

    @mehdiallah,
    اولین مرگ درهنگام نزول از بهشت به زمین بوده
    ببخشین ولی کجای قرآن همچین حرفی زده؟

    • mehdiallah گفت:

     @سارا,

     باسلام

     سوره مبارکه غافر

     مى‏گویند پروردگارا دو بار ما را به مرگ رسانیدى و دو بار ما را زنده گردانیدى به گناهانمان اعتراف کردیم پس آیا راه بیرون‏شدنى از آتش هست (۱۱)
     قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَیْنِ وَأَحْیَیْتَنَا اثْنَتَیْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِیلٍ ﴿۱۱﴾

     حل مسئله به دو روش صورت می گیرید
     ۱- از اول به اخر ۲- از اخر به اول

     برای این موضوع که ابتدایش چه بوده است از روش حل مسئله از اخر به اول استفاده میکنیم .
     پروردگارمان دو مرتبه مارا میرانده و دومرتبه نیز مارا زنده کرده است دقت کنید که ابتدا مارا میرانده و در اخر هم ما را زنده کرده و دیگر مرگی در کار نخواهد بود لذا دومین مرتبه زنده کردن انسان همان روز قیامت است حال بدنبال اولین مرتبه زنده کردن هستیم تنها مرحله ای که مازنده شده ایم تولد از مادر بوده است و بس لذا اولین مرحله زنده شدن انسان تولد از مادر بوده است .دومین مرگ ما همین مرگ در جهان فعلی است که وقتی در واقع برای مرتبه دوم مردیم در روز رستاخیز برای بار دوم زنده میشویم اما مرتبه اول مرگ ما کی و کجا بوده است اگر اولین مرحله زنده شدن ما تولد از مادر باشد که هست اولین مرگ ما قبل از وجود در مادر است که البته برای همه به جز حضرت ادم و حوا مصداق دارد اما از انجائیکه خداوند هرگز سخن نادرستی بیان نمی فرماید پس ادم و حوا نیز اولین مرگی داشته اند و همچنین اولین زنده کردنی که قطعا به مادرشان ربطی ندارد بنابراین مرگ اول و زنده کردن اولیه این دونفر در واقع دروازه ورود به این جهان بوده است و ایشان پس از افرینش در مکان دیگری بنام بهشت بوده اند لذا تنها پاسخی که وجود دارد حدفاصل بهشت تا زمین است مرگ اول ایشان در بهشت و پس از نافرمانی بوده که به دلیل پذیرفته شدن توبه شان فرصت مجدد به انان داده شده و یک بار دیگر زنده شده اند اما نه در بهشت در روی زمین . مرگ اول انان در بهشت همان مرگ تمامی نسل ادم است و تولد تمامی نسل ادم همان زنده شده اول است که البته ما نه مرگ اول و نه زنده شدن اول را به یاد می اوریم لذا خداوند در ایاتی دیگر می فرمایدشما یک بار مردید و یک بار هم زنده شدید این همان چیزی است که در خاطر ما خواهند ماند و این همان مرگی است که ما همه ان را خواهیم چشید.

     اگر برداشت بنده هم نادرست باشد هیچ تاثیری در انجام فرامین الهی بر اساس قران حکمت اموز ندارد حلال خدا همواره حلال و حرام ان همواره حرام و عباد ت و پرستش او و انفاق و نیکی شرط لازم حضور در بهشت است و قطعا بهشت بر گناهکاران و مشرکین حرام شده است .

     سبحان الله العزیز الحکیم

     • سارا گفت:

      @mehdiallah, اینطور نیست حاج آقا
      خداوند عدم وجود یک مخلوق خود را با عنوان مرده بیان میکند و مرگ اول همان عدم وجود است و در غیر اینصورت میبایستی زندگی قبل از مرک اول وجود داشته باشد که به دور تسلسل میرسیم

     • سارا گفت:

      @mehdiallah,
      خیر ، درست نگفتین
      خداوند وقتی میفرماید شما مرده بودید و زنده کردم و سپس میمیرید و در روز قیامت زنده میشوید ، یعنی در ابتدا وجود نداشتید(مرده بودید) پس مرگ یعنی وجود نداشتن یعنی اینکه پس از مرگ ، ما وجود نداریم.
      یک درخت زمانی زنده است که رشد کند و زندگی داشته باشد اما وقتی درخت بمیرد (خشک شود) یک تکه چوب بیشتر نیست ولی بعنوان یک درخت ، دیگر وجود ندارد هر جند ما هنوز هم درخت (خشکیده) بنامیمش.

      از شما حضرتعالی انتظار میرود صحبت هایتان با آیات قرآن هماهنگ باشد و در جواب یک آیه بی ربط تحویل ندهید
      شما فقط ادعای قرآن خواندن دارید ولی پشتوانه قرآنی ندارید
      کسی که قرآن میخواند و میفهمد تمامی حرفهایش باید منطبق بر قرآن باشد و لیکن حرفهای بدون ربط از شما در سایت زیاد دیده ام
      والسلام

      • mehdiallah گفت:

       @سارا,
       باسلام

       از اینکه یک نفر مرا حاج اقا خطاب کرد خوشحال شدم البته من حاجی تمام عیار هم نیستم اما این هم بر سرماجرایی و پیمانی دیگر با خالقم بود که ایشان عنایت فرمودند و ما مکه رفتیم و نمیدانم که جاچی شدیم یانه اما احساس خاصی مانند سایرین به من دست نداد انچه در جستجویش بودم همواره با من و در من بود در قلبم بود خوب شد مکه رفتم و این را فهمیدم . خداوند در ان خانه سنگی نبود خداوند در اعماق قلب کسانی است که برای اثبات بندگی به گرد ان خانه سنگی طواف میکردند لذا به خداوند گفتم سپاس از این همه لطف و کرمت اما سوگند میخورم اگر فرمان نمیدادی هرگز به اینجا نمی امدم و اکنون که مرا اجابت کردی و بدین جا اوردی هیچ سنگ و یا چوبی را نخواهم بوسید که عشق و بوسه فقط مختص توست لذا تلاش برای بوسیدن حجر الاسود یا دیوار یا در ب خانه خدا نکردم و فقط طواف کردم و دعاخواندم اما دعاهای خودم را و نه سایرین را . عاشقانه و با لذت و شوق فراوان .
       البته کار سختی بود خسته شدم و کف پاهایم درد گرفت بعد از اتما طواف فهمیدم .به هرحال تشکر از لفظ حاجی گفتنتان چه با کنایه و چه خالصانه .
       در باب جملات مندرج که فرموده بودید.
       “شما حضرتعالی انتظار میرود صحبت هایتان با آیات قرآن هماهنگ باشد و در جواب یک آیه بی ربط تحویل ندهید
       شما فقط ادعای قرآن خواندن دارید ولی پشتوانه قرآنی ندارید
       کسی که قرآن میخواند و میفهمد تمامی حرفهایش باید منطبق بر قرآن باشد و لیکن حرفهای بدون ربط از شما در سایت زیاد دیده ام”

       می خواستم خدمتتان عرض کنم کسیکه قران میخواند و میفهمد لزوما تما صحبتهایش بر اساس قران نیست مگر اینکه با وحی درتماس باشد و بصورت پیوسته اصلاح مسیر گردد حتی پیامبر اکرم نیز با اینکه با وحی در تماس بودند اشتباهات مرتکب شده اند و خداوند در چندین نوبت به ایشان هشدار داده اند حال من که هستم که شما اینچنین انتظاری دارید انچه در متن قران است کاملا درست است و انچه که در متن قران صراحتا نیست و کلام دیگران است ممکن است کاملا درست نباشد شاید هم برخی حرفهای من بی ربط باشد و یا غلط . شنونده باید خود را به کلام الهی مسلح و مسلط کند تا هیچ وسوسه گری چه از انس و یا جن نتواند او را گمراه سازد . حال فرض کنیم سخنان شما همه درست و سخنان بنده غلط – حرام و حلال خداوند و منکرات و معروفات تعریف شده هستند و پا برجا . حال از اینکه یک بار یا دوبار مرک داشته باشیم کدامی اعتقاد و باور شما و یادیگران به یگانکی خالق هستی و یا روز رستاخیز سست گردیده است و این امر کدامین حرام را برای شنونده حلال میکند ویا کدامین حق را پایمال میکند و یا کدامین معروف را منع کرده است این هم مانند تخمین روز رستاخیز است که بنده گفتم با محاسباتم ان را حدس زده ام و بسیاری هوار کشیدند که این فقط علم غیب است و نزد خداست که البته درست هم است اما دیگر هوار کشیدن ندارد . محاسبه است ممکن است درست یا غلط باشد هیچ دروغ و یا یاوه ای را به خالقم یا به رسولانش و یا به مومنین نسبت نداده ام .
       انچه که بنده از علوم اموخته ام ان است که برای جابجایی محیطی یک شی باید ان را باز کرد و مجددا در محل جدید سرهم کرد انسان هم همینگونه است لذا بدیهی است راه تکامل قطعا از گذرگاه مرگ عبور خواهد کرد خداوند فرمانش را فرامیخواند و پس از جابجایی در محل مشترکی بنام محشر دوباره فرمان را به جسم گسیل می دارد و سرهم کردن صورت گرفته و شخص مجددا زنده می شود کاری بسیار اسان در مورد جمادات ساخت دست بشر و البته بسیار اسان تر در مورد افرید ه های ساخت خداوند .
       البته اینگونه که شما می پندارید نیست خداوند ابتدا انسان را ساخته و پرداخته کردو سپس از روح خود در او دمید و نام این کار را افرینش گذاشت وقتی چیزی نیست که دیگر نیست فوت و حیات تعلق به وجود دارد بنابر این تعبیر شما نادرست است و وقتی وجودی نیست لذا فوت و حیات مفهوم نمی یابد . به هرحال این موضوع مهمی نیست که بنده بخواهم بخاطر ان شما را به چالش بخوانم من فقط پاسدارحریم الهی در صراط مستقیم و دشمن سرسخت شیطان در وسوسه گریش به شرک در سایر ادمیان هستم . و او نیز بدین امر واقف است چون خدا را بهتر از بسیاری از ما ادمیان می شناسد و صراط مستقیم الله را که به کاخ ان پادشاه پاک می رسد خوب می شناسد و در ان به کمین جویندگان است اما به انوار پر تطلعلع این فانوس درخشان توان نزدیک شدن ندارد.

       سبحان الله الحکیم الخبیر

   • سارا گفت:

    @mehdiallah, نوشته اید:
    زیرا پس از مرگ بهشتیان نمیتوانند خود به بهشت بروند بلکه همگی در محلی جمع شده و بهشت را نزدیک می اورند و ملایک انان را گروه گروه به بهشت می برند

    اولا فکر کنم منظورتان از عبارت( پس از مرگ ) همان روز قیامت است یعنی (پس از زنده شدن)
    ثانیآ جمع شدن بهشتیها و نزدیک آوردن بهشت کجای قرآن هست؟

    • mehdiallah گفت:

     @سارا,
     باسلام
     منظور بنده از عبارت پس از مرگ همان رستاخیز است اما فرقی نمی کند که بهشتیان چگونه به بهشت بروند شما مطلب را بگیرید بدنبال پاره ای جزئیات هستید که بقیه عالمان دینی نیز بوده اند و کل مطلب را از دست داده اند از این اینه شفاف استفاده کرده و انسوی این جهان فانی را بنگرید و در راهی که ما ادمیان را به سرمنزل مقصود می رساند قدم نهید .اما ایات زیر جهت روشنگر ی بیشتر اهدا می گردد.

     وَإِذَا الْجَنَّهُ أُزْلِفَتْ ﴿۱۳﴾ و انگاه که بهشت را نزدیک اورند
     سوره مبارکه حدید
     روزی که مردان و زنان مؤمن را مى‏بینى که نورشان پیشاپیششان و به جانب راستشان دوان است به آنان گویند امروز شما را مژده باد به باغهایى که از زیر درختان آن نهرها روان است در آنها جاودانید این است همان کامیابى بزرگ (۱۲) یَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ یَسْعَى نُورُهُم بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَبِأَیْمَانِهِم بُشْرَاکُمُ الْیَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا ذَلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ
     سوره اعراف
     در حقیقت کسانى که آیات ما را دروغ شمردند و از پذیرفتن آنها تکبر ورزیدند درهاى آسمان را برایشان نمى‏گشایند و در بهشت درنمى‏آیند مگر آنکه شتر در سوراخ سوزن داخل شود و بدینسان بزهکاران را کیفر مى‏دهیم (۴۰) إِنَّ الَّذِینَ کَذَّبُواْ بِآیَاتِنَا وَاسْتَکْبَرُواْ عَنْهَا لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاء وَلاَ یَدْخُلُونَ الْجَنَّهَ حَتَّى یَلِجَ الْجَمَلُ فِی سَمِّ الْخِیَاطِ وَکَذَلِکَ نَجْزِی الْمُجْرِمِینَ
     و بهشتیان دوزخیان را آواز مى‏دهند که ما آنچه را پروردگارمان به ما وعده داده بود درست‏یافتیم آیا شما نیز آنچه را پروردگارتان وعده کرده بود راست و درست‏یافتید مى‏گویند آرى پس آوازدهنده‏اى میان آنان آواز درمى‏دهد که لعنت‏خدا بر ستمکاران باد (۴۴)
     ازایه فوق چنین بر می اید که جهنمیان نیز کتب الهی را می خوانده اند وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّهِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّکُمْ حَقًّا قَالُواْ نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَیْنَهُمْ أَن لَّعْنَهُ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِینَ ﴿۴۴﴾
     سوره ق
     و بهشت را براى پرهیزگاران نزدیک گردانند بى‏آنکه دور باشد (۳۱) وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّهُ لِلْمُتَّقِینَ غَیْرَ بَعِیدٍ ﴿۳۱﴾
     سوره شعرا
     آن روز بهشت براى پرهیزگاران نزدیک مى‏گردد (۹۰) وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّهُ لِلْمُتَّقِینَ ﴿۹۰﴾
     سوره مائده
     براى ما چه عذرى است که به خدا و آنچه از حق به ما رسیده ایمان نیاوریم و حال آنکه چشم داریم که پروردگارمان ما را با گروه شایستگان به بهشت درآورد (۸۴)
     سوره النبا
     آسمان گشوده و درهایى پدیدار شود (۱۹) وَفُتِحَتِ السَّمَاء فَکَانَتْ أَبْوَابًا ﴿۱۹﴾
     وَمَا لَنَا لاَ نُؤْمِنُ بِاللّهِ وَمَا جَاءنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن یُدْخِلَنَا رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِینَ ﴿۸۴﴾
     سوره زمر
     کسانى که از پروردگارشان پروا داشته‏اند گروه گروه به سوى بهشت‏سوق داده شوند تا چون بدان رسند و درهاى آن به رویشان گشوده گردد و نگهبانان آن به ایشان گویند سلام بر شما خوش آمدید در آن درآیید و جاودانه بمانید (۷۳) وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّهِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَیْکُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِینَ ﴿۷۳﴾
     سوره الرحمن
     اى گروه جنیان و انسیان اگر مى‏توانید از کرانه‏هاى آسمانها و زمین به بیرون رخنه کنید پس رخنه کنید ولى جز با تسلطى رخنه نمى‏کنید (۳۳) یَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ ﴿۳۳﴾

     سبحان الله الحکیم الخبیر

 11. متعجب گفت:

  @mehdiallah
  تو ادبیاتت عوض شده چرا؟
  از اول تا آخر متن ، چرت و پرت نوشتی
  معذرت ولی فکر کنم هک شدی
  و گر نه از نوشته هات دفاع کن
  بای

  • mehdiallah گفت:

   @متعجب,
   باسلام
   انچه را که بنده مینویسم نیاز به دفاع ندارد صاحبش کس دیگری است و خود میداند که چه بکند ما در حزب اوییم و مجاز به هتک حرمت و بددهنی نیستیم یا مطلبی را قبول میکنیم ویا قبول نمی کنیم .هرکس میخواهد دفاعیه ان را بخواند باید دارای شرایط باشد که البته سخت هم نیست اما در عصر فعلی کمیاب است و کیمیا .
   کدامین مطلب برای شما ثقیل بود که شما را رنجیده خاطرکرد قصد اذیت و ازاری در کار نبوده قصور بنده را ببخشید که بنده علم کلام و حکمت و موعظه نمیدانم که اینها فقط به رسولان داده شده است و بس.

   سبحان الله الحکیم الخبیر

 12. منیصور گفت:

  @یاسمن
  شما کاملا درست می فرمایید، عزیزم.
  موفق باشید.

 13. منیصور گفت:

  @Mehdiallah
  ۱) “بسم الله الرحمن الرحیم
  امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء…”

  ۲)من ایمان دارم که خداوند، یکتا و لاشریک است، علی رغم شما که فقط به زبان او را لاشریک می خوانید! دوست من، علم غیب که تنها از آن خداوند است، تکرار می کنم تنها از آن خداوند است، تنها از آن خداوند است و به هیچ عنوان و از طریق هیچ استدلال و استنتاج و منطقی قابل حصول نیست. و شما با این حرفها فقط گفته های قبلی خود را نقض می کنید. من ترجیح می دهم از انسانی حرف بپذیرم که ضد و نقیض سخن نگوید و خود را تا حد خداوندگار خویش بالا نبرد. شما که می گویید تنها مفسر قرآن خداوند است و بس، پس چگونه خود، قرآن را تفسیر می کنید که این آیه در چه زمان مصداق دارد و منظور از فلان آیه چیست و …؟!!!
  در جایی میگویید انسانی که تنها به دین پدرانش مسلمان است، یک مسلمان واقعی نیست و باید خود در قرآن تفقه کند. در جای دیگر می فرمایید فرزندان تابع دین والدین خود هستند و مشکلی پیش نخواهد آمد.
  ۳)چرا خداوند همزمان انسان را به اطاعت از خود و اطاعت از رسول خود و صاحبان امر فرمان می دهد؟ مگر در آیاتش نقص و یا ایرادی است که ما را به اطاعت از رسول و بعد از او جانشینانش نیازمند می کند؟ خدا خود که به وضوح (به قول شما) با آیاتش با انسان سخن گفته، دیگر چه نیاز به رسول و اولی الامر؟ غیر از این است که اینان مأمور بوده اند که مارا از معنی و مفهوم آیات آگاه نمایند و از ایجاد تفاسیر گوناگون و متعدد برحذر دارند؟!!

  • mehdiallah گفت:

   @منیصور,
   باسلام
   در متن های ارسالی دقت فرمایید .
   خودتان را محک بزنید ببینید موحد هستید یا اگر هستید درجه خلوصتان چقدر است ساده است ایا فقط مسلمان هستید یا پسوندی نیز دارید اگر پسوندی نیز دارید بر اساس ایات ۳۴ و ۳۵ سوه مبارکه روم مشرکید
   بنده قران را تفسیر نمیکنم بلکه قران خودش خودش را تفسیر کرده و من فقط میتوانم ان را بیان کنم ایات بسیار باهم مرتبطند بنده خدمتتان عرض کردم که والدین اولین معلم فرزندان هستند و اینکه الفبا را میتوانند از انان بیاموزند و بقیه راه را خود به پیش بروند من خود در یک خانواده شیعه در ایران زندگی می کردم اما هنوز والدین و خواهران و برادرانم به زیارت مقبره و امام و امام زادگان می روند و مقلد یکی از ایت الله ها هستند و بجای کتاب قران دایم در حال خواندن مفاتیح الجنان و دعاهای مختلف توسل و انواع و اقسام نذرهای امامان و سفره برای امامان و تامین حاجاتشان دارند فقط من یکی متفاوت هستم تنها تفاوت من با انان در بعضی خصایص اخلاقی و باورهای به خدای یگانه است و بس.

   خداوند اطاعت و پیامبرش را برهمگان واجب ساخته تا قدرتی الهی به خلیفه الاهش بدهد اما بعد از فوت رسول شما از چه چیزی میخواهید تبعیت کنید از مرده . این ایه صریح خداوند است که می فرماید از این نور که با او امده پیروی کنید .
   پیامبران برای هشدار و بشارت امدند و البته باخود کتاب اوردند تابا بیان ان و بوسیله کتاب مردم را هدایت کنند و نه بوسیله خودشان .
   پیامبران نیامدند تاکافران و ناباوران را مومن کنند اینان امدند تا مومنین شرک الود را خالص سازی کرده و یک خدایی کنند به همین دلیل است که موسی علیه السلام فرعون را به یگانه پرستی دعوت نمیکند بلکه می گوید خداوند فرموده بنی اسرائیل را با من بفرست.

   سبحان الله الحکیم الخبیر

 14. منیصور گفت:

  @ Mehdiallah عزیز،

  چقدر مطمئن هستید در راه مستقیم هستید شاید قران این چراغ پر فروغ الهی که در دست شماست خاموش است و خداوند کلید ان را برای شما نزده باشد اگر اینچنین باشد کسانی که چراغ خاموش در دست دارند اگر به بیراهه بروند متوجه نخواهندشد .

  • mehdiallah گفت:

   @منیصور,

   باسلام
   فقط پیامبران میتوانند مطمئن باشند که در راه مستقیم هستند اما ما که نه پیامبر و نه رسول هستیم کارمان دشوار است من برای راه مستقیم از فرهنگ غنی ایران زمین استفاده کردم.

   ادب از که اموختی از بی ادبان

   لذا زمانی که قران را میخوانم از تمام منکرات خود را دور میکنم وقتی از بدیها و منکرات و ناپاکیها فاصله بگیرید کم کم پاک می شوید و وقتی پاک شدید قران را می بینید درک قران مطلبی است که ما باید قدم اول را برداریم و به سوی خالقمان برویم .

   شما درست می گویید کسانی که چراغ خاموش در دست دارند اگر به بیراهه بروند متوجه نمی شوند این همان مطلبی بود که بنده نیز قبلا خدمتتان عرض کردم ولی قبل از همه خداوند ان را فرموده بود معیار خاموشی و یا روشنی چراغ بسیار ساده است باچند معیار ساده میتوان فهمید چراغ در دست چه کسانی نمیتواند روشن باشد .خصوصیات زیر به عینه در بسیاری از ادمیان مشخص است و نمیتوانند مخفی سازی کنند.

   خسیس بودن
   بخیل بودن
   مال اندوز و پول پرست بودن
   تکبرداشتن و خود برتر بینی در تمام زمینه ها مانند دانش – دیانت – ایمان و ثروت و فرزندان و همسر

   ترس نداشتن از انجام گناهان به خصوص غیبت و تهمت
   تعدد داشتن در دارایی های مشابه مانند چند اتومبیل – چند خانه و از هر چیزی به تعداد داشتن – منظور مواردی است که بقیه مردم به زور میتوانند یکی هم داشته باشند.

   به گونه مطرح کردن خود ویا خانواده در برخی یا بسیاری زمینه ها

   انفاق نکردن و بخشش نکردن از زمان و مال در ابتدا به پدر و مادر و بعد به سایر اقوام و خویشاوندان – غریبه ها بماند برای مراحل بعدی

   موارد فو ق الذکر در بنده وجو د ندارد و بزرگترین مزیت من ان است که بنده گمنام هستم

   سبحان الله العزیز الحمید

  • mehdiallah گفت:

   @منیصور,

   باسلام
   البته بنده از اینکه متنهای ارسالی را کپی می کنید خرسندم اما ان کس که نیاز به خودنمایی ندارد نگرانی خاموش بودن این فانوس الهی نیست . قران را خودتان مطالعه کنید و هرچه را میخواهید از ان استخراج کنید و در اختیار خواستارانش بگذارید .

   سبحان الله الحکیم الخبیر

 15. علیرضا گفت:

  بنام یگانه حسابرس حسابگر

  با سلام به دوستان عزیز

  خانم ها و آقایان محترم من یک سوال دارم ازتون یعنی خیلی برام سوال شده.
  ما مسلمانان بعد اتمام عمر و (فوت فرد ) به عالم برزخ و جهنم و بهشت عتقاد داریم . چرا خداوند در آخرین کتاب خود که به مسلمانان فرستاده
  گفته جهنم ۷ در دارد و حرفی از برزخ گفته ولی حرفی از در های بهشت نگفته فقط روایات داریم که من ۵۰٪ این روایات قبول ندارم .
  از دوستان عزیز کمک و راهنمایی می خواهم.

  با تشکر

  • mehdiallah گفت:

   @علیرضا,

   باسلام

   بر اساس ایات الهی در کتاب حکمت اموز قران ماباید به بهشت و دوزخ باور داشته باشیم و هیچ اشاره ای به باور به برزخ نشده است .
   ازشرایط اصلی مسلمان بودن اول خواندن قران دوم خواندن نماز و سوم انفاق و کمک به دیگران است در واقع بایستی هر روز مطالعه قران داشته باشیم حال شما فکر میکنید ایا واقعا کسی در گروه مسلمانان روزانه قران را میخواند و یا قران واقعا مهجور است .
   اما مردگان در خوابند و بی اطلاع از این جهان و انگاه که برای بار دوم در صور دمیده شود همگی زنده مشوند و می گویند چه کسی مارا ار ارامگاه هاو یا خوابگاه هایمان بیدار کرد یعنی پس از مرگ در خواب بوده اند و بی اطلاع .و فکر میکنند چند ساعتی در خواب بوده اند وبس .
   اما برای ما زندگان بین مرگ و زندگی پس از مرگ فاصله زمانی است که البته برای مردگان نیز چنین است اما انها بدان واقف نیستند . لذا چیزی زندگی و مرگ برزخی چیز ی به جز خرافه نیست و تطابقی با قران ندارد.
   براساس کلام خداوند جهنم دارای هفت دروازه و نوزده ملک مراقب است ولی صحبتی از دربهای بهشت نشده است اما با توجه به ایات زیر خودتان میتوانید تعداد درها را حدس بزنید به نظر بنده تعداد درهای بهشت بسیار کمتر از درهای جهنم است چرا که بسیاری از ادمیان و جنیان مشتری جهنمد و مشتریان بهشت اندکند.به ایات زیر توجه فرمایید .
   سوره مبارکه یوسف
   بیشتر مردم هر چند آرزومند باشى ایمان‏آورنده نیستند (۱۰۳) وَمَا أَکْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِینَ ﴿۱۰۳﴾
   بیشترشان به خدا ایمان نمى‏آورند جز اینکه با او چیزى را شریک مى‏گیرند (۱۰۶) وَمَا یُؤْمِنُ أَکْثَرُهُمْ بِاللّهِ إِلاَّ وَهُم مُّشْرِکُونَ ﴿۱۰۶﴾

   سوره مباره سجده
   اگر مى‏خواستیم حتما به هر کسى هدایت را اعطا می کردیم اما چنین نکردیم این بدلیل تحقق سخن الله است که ” جهنم را از همه جنیان و آدمیان خواهم آکند” وَلَوْ شِئْنَا لَآتَیْنَا کُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَکِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّی لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِینَ ﴿۱۳﴾

   سوره مبارکه اعراف
   در حقیقت بسیارى از جنیان و آدمیان را براى دوزخ آفریده‏ایم چرا که دلهایى دارند که با آن حقایق را دریافت نمى‏کنند و چشمانى دارند که با آنها نمى‏بینند و گوشهایى دارند که با آنها نمى‏شنوند آنان همانند چهارپایان بلکه گمراه‏ترند آرى آنها همانانند که از مرگ و رستاخیز غافند که به ناگاه میرسد و مهلت به پایان میرسد (۱۷۹)
   وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ کَثِیرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ یَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْیُنٌ لاَّ یُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ یَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَئِکَ کَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَئِکَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿۱۷۹﴾

   سبحان الله الحکیم الخبیر

 16. مسعود#! گفت:

  در قران اکثرا محمد اول شخص است و از طرف خداوند مورد خطاب قرار می گیرد(یا ایهالرسول…)
  ولی در همه ی تورات موسی سوم شخص است! و مثلا در تورات نوشته است موسی وفات یافت برای او عزا داری کردند!
  در تورات یعغوب با خدا کشتی گرفته و او را زمین می زند!
  پیامبران گناه می کنند(اسغفر الله).
  مسیح در انجیل شراب می نوشد!
  در عهدین تحریفات بسیار بسیر زیادی در جاهای مختلف وجود دارد.
  برای واحد مطلق و یگانه وجود ازلی و ابدی در انجیل شریک قرار می دهند!(لم یلد و لم یولد ولم یکن له و کفوا احد(قران))
  حتی یکتا پرستی اهل کتاب مورد تردید است.
  خداوند همه ی ما را به راه خودش هدایت کند.

  • mehdiallah گفت:

   @مسعود#!,

   باسلام
   البته که یکتا پرستی اهل کتاب مورد تردید است همچنین یکتاپرستی مسلمانان ۱۴۰۰ سال بعد از رسو ل الله .
   اما به خاطر داشته باشید و مسلمان کسی است که به یگانگی خالق هستی و ملایک و رسولان و کتب پیشین باور داشته باشد و همه را از جانب خداوند بداند و بین رسولان هیچگونه فرقی نگذارد . کتب پیشین تحریف شده اند و بدین جهت بوده که خداوند کتب بعدی را همواره ارسال می کرده اند اما می بینید که پس از قران دیگر کتاب و رسولی نخواهد امد که البته بدیهی است چرا که خداوند حفاظت کتاب را برعهده گرفته لذا چون تحریف نمی شود نیازی به رسول و کتاب بعدی هم نیست.بدلیل همین تحریفات است که راه پیروان عیسی و موسی برای رستگاری دشوارتراز راه پیروان محمد است . بدین لحاظ خداوند فرموده اگر اهل کتاب ایمان می اوردند برایشان بهتر بود.اما مانباید دینشان را مورد انتقاد قرار دهیم ما باید با اهل کتاب با بهترین شیوه صحبت کنیم نه با توهین و تحقیر و فقط می توانیم بگوییم که بیایید فقط یک خدا را بپرستیم و کسی در روی زمین را به خدایی نگیریم همین و بس.
   ما باید قران را خودمان بخوانیم و به ان عمل کنیم اما در همان قدم اول مانده ایم و ان اینکه اکثریت مسلمانان خودشان قران را نمی خوانند و به دیگران گوش فرا میدهند و اگر هم میخواننند عربی می خوانند که صوا ب ببرند ولی ان را نمی فهمند قران را هرکس بایدخودش و به زبان مادریش بخواند.

   سبحان العزیزالحکیم

 17. بردیا گفت:

  به نام اهورا مزدا خداونده جان و خرد دارنده اشه و سپندارمزد
  ((راه در جهان یکیست و آن راه راستی است))
  ((زرتشت))
  با سلام خدمت تمام اندیشه های راست
  پروردگار ما یعنی اهورا مزدا یا به هر نامی دیگر که هرکس او را مینامد که او نام ها بسیار دارد پیامبران گوناگون بر جهان آدمی فرستاد تا انسانها او را بشناسند تا آدمی راه راست را پیشه کند نه راه دروغ را , مهم با خدا بودن است نه نا خدا بودن.
  در هر دینی نگرش ها و افکار گوناگونی که از ابتدا در ملل آنها صورت گرفته وجود دارد که گاه درست و گاه نادرست بوده است,اما نگرش به خداوند به وجود پاک و زیبای او اشاره شده است که در رسوم متفاوت نگرش به او متفاوت است .
  اما ما انسانها در طول تاریخ با خودخواهی های خود باعث آزار و ظلم به ادیان دگر شده ایم که به طور مثال میتوان به:جنگهای صلیبی یا حمله اعراب اشاره کرد .
  من از تمامی مردمان پارس و همه ایرانیان در خواست دارم که به ادیان یکدیگر احترام بگذارند همان گونه که این کار را پیامبران خداوند بزرگ انجام میدادند و مهم ترین اشتراک شما عزیزان در خداپرستی شماهاست پس در آخر این خواهش را دارم که عقایده خود را به یکدیگر تحمیل نکنید.
  با سپاس از اهورا مزدا خداوند جان و خرد و دارنده اشه و سپندارمزذ

  • mehdiallah گفت:

   @بردیا,

   باسلام

   اگر این اهورمزدا یا هرچه که نام دارد همانی باشد که اسمانها و زمین و خورشیدو ماه وستارگان و کو ه ها و دریاها و گیاهان و تمامی موجودات و انسان را افریده و یگانه است و مقتدر وهیچ کس را در کارش شریک نمیکند نیاز به خواب و خوراک وهمسر وفرزند ندارد همیشه زنده و باقی است و نه زاده شده و نه می زاید او همان خالقی است که پیروان محمد او را الله و تنها افریدگار هستی می نامند و روزانه ۵ مرتبه مراتب شکر و سپاس و اعلام بندگی را برایش به جا می اورند البته مسیحیان هفته ای یک بار و یهودیان هم هفته ای یک بار .
   اگر دینتان تک خداوندی است من هنوز فلسفه اتشکده های مختلف را ندانستم و اینکه در گذشته موبدان شما ازدواج خواهر با برادر ویا سایر محارم را مجاز میدانسته اند .
   به هرحال این سایت برا ی جنگ نیست همچنین برای حمله و توهین به سایر ادیان و یا مرام هانیست بلکه برای روشنگری بیشتر کسانی است که سوالاتی دارندو پاسخی برای ان نمی یابند.

   سبحان الله الحکیم الخبیر

 18. سحر آسمونی گفت:

  بانام خدایی که خواست تا ما بخواهیم
  سلام به خدای مهربونم
  وسلام میکنم به شما دوستای گلم
  بطور تقریبی مطالبی رو که گذاشته بودید خوندم
  اول از خداوند و بعد از همه شماممنونم
  منتهی چیزی که برام جالب بود این بود که چرا همه ما درمورد دین بحث میکنمیم ؟ همه ادیان مقدس هستند
  چرا ما درمورد درک ولمس ذات مقدس خداوند به همدیگه راهکار نمیدیم
  چیزی که از این مطالب برداشت کردم این بود که :
  همه عزیزانی که نظر دادند درمورد دین خودشون متعصب هستند پس یا چند خط نظر من که سعی بر محکوم کردن دیدن و اعتقادات و لحظه های زندگیش دارم دینش تغییر نمیکنه
  من دلم میخواد بهم کمک کنید برا درک خداوند
  خدایی که در وجودم هست وبا من نفس میکشه
  همه چیز به خداوند برمیگرده
  زمین آسمان دریاها جنگل کائنات انسانها و همه ادیان و….
  ممنون میشم که بدون تعصب راهنماییم کنید و تصمیم نهایی رو من و خداوند باهم میگیریم چون اون همیشه بهترینهارو برا ما میخواد
  این بهترین رو خداوند تشخیص میده نه من و نه هیچکس دیگه ای
  ممنون
  به خدای عشق میسپارمتون

  • mehdiallah گفت:

   @سحر آسمونی,
   باسلام

   من متوجه تقاضا و خواست شما نشدم البته شاید منظورتان درک خداوند باشد خداوند را از اثارش و از شناسنامه اش باید شناخت اثار خداوند اطرافتان فراوان است از ظواهر مشخص است که بسیار بخشنده ومهربان و با عطوفت است و هرکس را خواهان باشد جوهره عشق در وجودش تجلی خواهد کرداما عشق را بسیاری با هرزه گری اشتباه گرفته اند خداوند را باید درک کرد و دوستش داشت و بااو دوست شد اما چگونه ؟ بسیار اسان است باید بدانید از چه چیزهایی خوشش می اید همان را انجام دهید و بگویید و بدانید چه چیزهایی را خوش ندارد و ان اعمال را انجام ندهید باید شناسنامه و خصوصیاتش را دقیق تر بخوانید شناسنامه خداوند و اینکه او چه چیزهایی را دوست دارد و چه چیزهایی را ناخوش دارد در کتب اسمانی امده است میتوانید به قران یا به تورات ویا به انجیل مراجعه کنید اما خواندن کتب کفایت نمیکند بلکه باید به ان عمل کرد.خداوند در اعماق قلب ادمی است همانجائیکه بسیاری از مردم صندوقچه اسرارشان است محل دفن عشق های نافرجام و ارزوهای برباد رفته و حسرت های غفلت و او همان جایی است که ناگفته هایمان را از دیگران پنهان می کنیم و او میداند و اگر بدانیم که او در اعماق قلبمان است و میداند و از او بخواهیم بدون هیچ شکی اجابتمان میکند رحمت و شفقت او در این جهان فراگیر است بدین سبب است که هرکس در هر دین و فرقه و مرامی باشد فکر می کند به حق است چرا که او قطعا همگان را در مقاطع مختلف اجابت کرده است اما فقط به یاد داشته باشید که رحمت و لطف او در این جهان نیاز به شایستگی ندارد اما در جهان پنهان این موهبت به رایگان اعطا نمی گردد و اثبات شایستگی لازم است که سخت است و متاسفانه بسیاری از این همگان رحمت چشیده در زمره محرومان خواهند بود.بهای موهبت بزرگ در جهان غیب فقط عمل کردن است و نه شعار دادن – قبل از اینکه مهلت به پایان برسد و مرگ به ناگاه در رسد با مالتان و جانتان و داشته هایتان در راه کسب رضایت پروردگار تلاش کنید و به هرکس تا میتوانید کمک کنید و از هم نشینان بد و گناهان فاصله بگیرید همنشینان بد بسیار اشکارند
   هرزه گران و عیاشان- حسودان – خسیسان و مال دوستان- بخیلان – قدرت طلبان و ستمکران
   کسانی را به همنشینی برگزینید که به یگانکی خالق هستی و روز رستاخیز باور دارند و از مال و جان خود برای کمک به دیگران دریغ نمی ورزند.

   سبحان الله الحکیم الخبیر

 19. Esmaeil گفت:

  سلام دوستان خوبم
  خوندن کتاب های انجیل و تورات به همراه قرآن خودمون هم میتونه مسیر درست و نشونمون بده… ولی باید به این نکته دقت کنید که منطقی بهشون دقت کنید … اینکه کتاب های یهودیت و مسیحیت دچار تحریف شده با این حال خوندنشون اونم با دید کاملا منطقی می تونه تو ثابت شدن دینتون کمکتون کنه
  این رو بگم که تمام ادیانی که پس از هم میومدن مکمل دین قبلی بودن نه اینکه بخوان مخالف اون باشن…هر دینی اومد دین قبل و کامل کرد تا رسید به دین اسلام….
  به عنوان کسی که مدت ها ست پیگیر این مسائل هستم توصیه می کنم که صحبت های دکتر رائفی پور رو گوش کنن که میتونه تو درک بهتره ماجرا ها کمکتون کنه
  با تشکر از شما

 20. ابراهیم گفت:

  سلام بر همه عزیزان
  نظرات شما را خواندم و خیلی خوشحال شدم
  اما
  درنظربارپزی ما بیخبران حیرانند من چنینم که نمودم دگرایشان دانند
  عاقلان نقطه پرگاروجودند ولی عشق داندکه دراین دایره سرگردانند

  درضمن خداوند موجود نیست و بهتراست بگوییم که وجود در او راه ندارد بلکه او خالق موجودات است و به وجود معنی بخشیده پس
  بسیار فراتراز وجود است آنچنان که در هیچ مخیله ای نمی گنجد یا علی

 21. علي پرست گفت:

  سلام
  إِنَّمَا وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلَاهَ وَیُؤْتُونَ الزَّکَاهَ وَهُمْ رَاکِعُونَ
  همانا ولی شما خدا و رسول او و کسانی (علی (ع) )هستند که نماز میگذارند و در حال رکوع زکات میدهند

  وقتی این آیه شریفه و احادیث پیامبر اکرم (ص) را کنار هم بگذاریم همانند یک پازل همه دستورات خداوند واضح میگردد . چه کسی والاتر از پیامبر اکرم که ارتباط این آیه با خاندان نبوت را تایید میکند.
  ارتباط آقای مهدی الله با رسول خدا(ملائک) در این دوره زمونه صحیح است و ارتباط پیامبر اکرم(ص) با جبرئیل (ع) مورد شک و تردید؟ وای بر این گمراهان ! هر چقدر قرآن بخوانی بیشتر در منجلاب گمراهی غرق میشوی چون از عترت پیامبر جدا شده ای
  کمترین جزای این آقا این است که با انگشتر طلا نماز میخواند و اعمال خود را باطل میسازد
  خداوند خود در روز رستاخیز حکم ایشان را صادر خواهد کرد
  وَمَا یَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ : از روی هوس سخن نمیگوید
  إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْیٌ یُوحَىٰ : آنچه میگوید وحیی است که بر او وحی میشود

  انوقت این آقایان سخنان گهربار پیامبر اکرم (ص) را حدیث باطل میپندارند و سعی میکنند سخنان یاوه خود را به جوانان مملکت شیعه ، القاء نمایند
  افسوس که این سایت محل کوچکی است که ارزش وقت گذاشتن بیشتر را ندارد و گر نه اندیشمندانی در حوزه علمیه هستند که پاسخ این سخنان لغو را مانند آب خوردن میدهند
  دوستان عزیز ، شفاعت و شفا و اجابت دعا همه از آن خدا است و لیکن با عنایت خاص خود به اهل بیت (ع) مجوزهایی داده است که مورد تایید پیامبر گرامی است
  آیات بسیاری هستند که تفسیر قرآن را منحصر به الله و پیامبر(ص) میداند اگر بخواهید برایتان اینجا میگذارم
  السلام علیک یا علی ابن ابیطالب
  یا الله

  • mehdiallah گفت:

   @علی پرست,
   باسلام

   “آیات بسیاری هستند که تفسیر قرآن را منحصر به الله و پیامبر(ص) میداند اگر بخواهید برایتان اینجا میگذارم”

   لطفا ایات را بیاورید چون ایات بسیاری نیزهست که مطلب فوق را فقط در انحصار خداوند میداند و بس.

   سبحان الله الحکیم الخبیر

  • mehdiallah گفت:

   @علی پرست,
   باسلام
   “آیات بسیاری هستند که تفسیر قرآن را منحصر به الله و پیامبر(ص) میداند اگر بخواهید برایتان اینجا میگذارم”

   لطفا ایات مرتبط را ارائه فرمایید.

   سبحان الله الحکیم الخبیر

   • علي پرست گفت:

    @mehdiallah,

    سلام

    وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَیْکَ الْکِتَابَ إِلَّا لِتُبَیِّنَ لَهُمُ الَّذِی اخْتَلَفُوا فِیهِ ۙ وَهُدًى وَرَحْمَهً لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ (۱۶:۶۴)
    و بر تو کتاب را نفرستادیم مگر تا بیان کنی برای ایشان آنچه را در آن اختلاف کردند و هدایت و رحمتی برای گروهی که ایمان آوردند

    وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِیثَاقَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ لَتُبَیِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَکْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِیلًا ۖ فَبِئْسَ مَا یَشْتَرُونَ [۳:۱۸۷]
    و هنگامی که خدا پیمان گرفت از آنان که کتاب داده شد به آنها که بیان کنند برای مردم و کتمانش نکنند پس آن را پشت سر خویش افکندند و به بهائی کم فروختندش و چه بد است آنچه فروشند

    بِالْبَیِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ۗ وَأَنْزَلْنَا إِلَیْکَ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَیْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ یَتَفَکَّرُونَ[۱۶:۴۴]
    با نشانیها و نامه‌ها و فرستادیم بسوی تو ذکر(کتاب) را تا بیان کنی برای مردم آنچه را بسوی ایشان فرستاده شده است و شاید بیاندیشند[۱۶:۴۴]

    امیدوارم معنی کلمه لتبین را بلد باشید و بر خود تفکر کنید که چرا تاکنون این آیات را ندیده اید

    والسلام

    • سارا گفت:

     @mehdiallah,
     جواب بدین لطفآ

    • mehdiallah گفت:

     @علی پرست,

     باسلام

     فرشتگان را با روح به فرمان خود بر هر کس از بندگانش که بخواهد نازل مى‏کند که بیم دهید که معبودى جز من نیست پس از من پروا کنید (نحل۲) یُنَزِّلُ الْمَلآئِکَهَ بِالْرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن یَشَاء مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُواْ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَاْ فَاتَّقُونِ ﴿۲﴾
     از ایه فوق چنین برمی اید که کسانی را که خداوند بر انان ملکی برای تایید نازل میکند لزوما رسول و نبی نیستند .

     سوگند به خدا که به سوى امتهاى پیش از تو رسولانى فرستادیم اما شیطان اعمالشان را برایشان آراست و امروز هم سرپرستشان هموست و برایشان عذابى دردناک است (۶۳) تَاللّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِکَ فَزَیَّنَ لَهُمُ الشَّیْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِیُّهُمُ الْیَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ ﴿۶۳﴾
     و ما این کتاب را بر تو نازل نکردیم مگر براى اینکه آنچه را در آن اختلاف کرده‏اند براى آنان توضیح دهى و آن براى مردمى که ایمان مى‏آورند رهنمود و رحمتى است (۶۴) وَمَا أَنزَلْنَا عَلَیْکَ الْکِتَابَ إِلاَّ لِتُبَیِّنَ لَهُمُ الَّذِی اخْتَلَفُواْ فِیهِ وَهُدًى وَرَحْمَهً لِّقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ ﴿۶۴﴾

     بحث ایات فوق در باره ادیان قبل از اسلام مانند یهود و نصارا می باشد که چون کتابشان تحریف شده بود خداوند موارد تحریف شده را مجددا در قران بیان فرموده اند تا رسول گرامی اسلام حقایق رابرایشان بیان کند من جمله تثلیث در دین مسیحیت که خداوند در قران کریم ان را صراحتا رد میکند و حلال بودن ومشابه بودن ربا بامعامله برای قوم یهود که خداوند ان را نیز صراحتا رد میکند و سایر مسائل دیگر.
     اگر به چند ایه اول سوره الرحمن که بنده ان را شناسنامه خداوند میدانم مراجعه کنید علم قران را خداوند در سرشت انسان نهاده و سپس اورا افریده و بیانش را نیزبه او داده است اما بیانش و نه تاویلش . تاویل و تفسیرهمان چیزی است که موجبات برداشتهای غلط ازمحکمات کتاب خدا می شود که بزرگترین خطر ان در اعتقاد همانا مشرک شدن است و در عمل که می بینید ادم کشی و دیکتاتوری و بمب گذاری و کشتن ادم های غیرمسلح و غیر نظامی و مصادره اموال دیگران و تبعید و یا حبس سایر فرق و بسیار منکرات دیگر.

     قطعا در مالها و جانهایتان آزموده خواهید شد و از کسانى که پیش از شما به آنان کتاب داده شده و نیز از کسانى که به شرک گراییده‏اند سخنان دل آزار بسیارى خواهید شنید ولى اگر صبر کنید و پرهیزگارى نمایید این ایستادگى حاکى از عزم استوار شما در کارهاست (۱۸۶) لَتُبْلَوُنَّ فِی أَمْوَالِکُمْ وَأَنفُسِکُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِینَ أُوتُواْ الْکِتَابَ مِن قَبْلِکُمْ وَمِنَ الَّذِینَ أَشْرَکُواْ أَذًى کَثِیرًا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَلِکَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ ﴿۱۸۶﴾
     و یاد کن هنگامى را که خداوند از کسانى که به آنان کتاب داده شده پیمان گرفت که حتما باید آن را به وضوح براى مردم بیان نمایید و کتمانش مکنید پس آن عهد را پشت‏سر خود انداختند و در برابر آن بهایى ناچیز به دست آوردند و چه بد معامله‏اى کردند (۱۸۷) وَإِذَ أَخَذَ اللّهُ مِیثَاقَ الَّذِینَ أُوتُواْ الْکِتَابَ لَتُبَیِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَکْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاء ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْاْ بِهِ ثَمَناً قَلِیلاً فَبِئْسَ مَا یَشْتَرُونَ ﴿۱۸۷﴾

     در ایات فوق روی سخن با یهود و یا نصارا می باشد که برای امور دنیوی در فرامین الهی در کتاب های نازل شده تحریف کردند من جمله حذف نام احمد در تورات و انجیل و حلال شمردن ربا در تورات و سایر چیزهای دیگر.
     موارد اختلاف ادیان قبلی با اسلام انقدر اشکار است که نیاز به هیچ تفسیری ندارد و ایات مرتبط همگی از محکمات کتاب هستند

     و پیش از تو هم جز مردانى که بدیشان وحى مى‏کردیم گسیل نداشتیم پس اگر نمى‏دانید از پژوهندگان کتابهاى آسمانى جویا شوید (۴۳) وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِکَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِی إِلَیْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّکْرِ إِن کُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴿۴۳﴾
     زیرا آنان را با دلایل آشکار و نوشته‏ها فرستادیم و این قرآن را به سوى تو فرود آوردیم تا براى مردم آنچه را به سوى ایشان نازل شده است توضیح دهى و امید که آنان بیندیشند (۴۴) بِالْبَیِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَیْکَ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَیْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ یَتَفَکَّرُونَ ﴿۴۴﴾

     ایه فوق مستقیما با امت محمد صحبت میکند و اگر قرار بوده که رسول الله تفسیر و توضیحات کافی برای همه بدهند دیگر نیازی به این نبود که در پایان خداوند بفرماید بیندیشید . قران همان است که نوشته شده ساده و روان – باید ان را خواند و ان را بکار بست

     و اما به این ایه سوره ال عمران توجه بفرمایید و خودتان هرچند عرب زبان هم نباشید ان را ترجمه کنید و با خودتان روراست باشید و نتیجه را ببینید البته بنده وقتی که برای اولین بارخواند م همینگونه که خدمتتان می گویم فهمیدم اما بعد از ده هابار دیگر و هماهنگی با سایر ایات در قران بازهم همانگونه که بار اول فهمیده بودم درک کردم و اما ایه :

     اوست کسى که این قرآن را بر تو فرو فرستاد پاره‏اى از آن آیات ان صریح و روشن است آنها محکمات و اساس کتابند و پاره‏اى دیگر متشابهاتند که تاویل‏پذیرند اما کسانى که در دلهایشان انحراف است براى فتنه‏جویى و طلب تاویل آن به دلخواه خود از متشابه آن پیروى مى‏کنند با آنکه تاویلش را جز خدا وند کسى نمى‏داند و کسانی که در قران علم و دانشی دارند مى‏گویند ما بدان ایمان آوردیم همه چه محکم و چه متشابه از جانب پروردگار ماست و این کتاب یادنامه ای است برای کسانی که قلب و چشم و گوششان بسته نشده است . (۷)
     هُوَ الَّذِیَ أَنزَلَ عَلَیْکَ الْکِتَابَ مِنْهُ آیَاتٌ مُّحْکَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِینَ فی قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَهِ وَابْتِغَاء تَأْوِیلِهِ وَمَا یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ کُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا یَذَّکَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ ﴿۷﴾
     نکته اول اینکه اولوالالباب بر اساس ایات قران دانشمندان نیستندچرا اگر اینگونه بود راه شناخت خداوند مغز میبود و نه قلب و هیچ انسان کم سواد و بی سوادی دین دار نمی بود و همه دانشمندان باید خداشناس می بودند که این هردو مصداق ندارد .
     راسخون فی العلم هم کسانی نیستند که علم فیزیک و شیمی و ریاضی و فلسفه بدانند کسانی هستند که علم قران را خداوند به انان عطا بفرموده و مسلما علمشان کامل نیست و لی محکمات را به وضوح می بینند اما توضیح و تفسیری برای متشابهات ندارند لذا در پایان ایه خداوند فرموده که اینان به همه کتاب ایمان می اورند چه محکم و چه متشابه که درواقع بدین معناست که هرچند مفهوم متشابهات را نمیدانند اما سرمنشا همه را خداوند می دانند.
     و اما نقطه ثقل ایه شریفه به این بخش ایه برمی گردد که ” الا الله و الراسخون فی العلم ” اگر ایه بعد از فی العلم توقف داشته باشد در قسمت بعد ایه مجددا همان کسانی را که قبلا مور د خطاب بوده اند مخاطب قرار میدهد در واقع اگر معنی را چنین فرض کنیم که :

     “تاویل ایات را فقط خداوند و راسخون درعلم میدانند” لذا مفهوم ادامه ایه چنین خواهد بود

     “و خداوند و راسخون در علم می گویند ما به کل ایات ایمان داریم همه از جانب خداوند است و…”
     که بخش دوم ایه که گفته شد در مورد خداوند که خود صادر کننده فرمان است صادق نیست چرا که خداوند هیچ کسی و یا هیچ چیزی را در صفات شریک نمیکند که اگر اینگونه ترجمه کنیم در علم خداوند کسانی را که راسخون فی العلم هستند شریک کرده ایم و یا اینکه به عبارت دیگر خداوند به کتابی که خودش فرستاده ایمان می اورد که این هم در مورد ایشان صادق نیست.

     اما اگر در قرائت ایه بعد از الله توقف کنیم معنای ایه منطقی و کامل است بدین صورت که :

     وَمَا یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلاَّ اللّه تعبیر ایات را کسی جز خداوند نمیداند
     وَالرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ کُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا یَذَّکَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ ُ
     و راسخان در علم کتاب می گویند ما با انکه معنی تمامی ایات را نمیدانیم اما به همه کتاب چه محکمات و چه متشابهات ایمان داریم که همه ازسوی خداست .
     الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِی هَدَانَا لِهَذا وَمَا کُنَّا لِنَهْتَدِیَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللّهُ لَقَدْ جَاءتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ
     ادامه در دنیای غیب انشالله
     سبحان الله الحکیم الخبیر

 22. سجاد گفت:

  با عرض سلام و خسته نباشید
  چنتاسوال داشتم میخواستم ببینم ایا این کتابها کامل هستند مثلا کتاب پیدایش عهد عتیق ۵۰ صفحه بیشتر نیست واقعا کاملش ۵۰ ص است
  نویسنده و مترجمش کیست الباقیش هم همینطور

  اگه کامل هستند مربوط به ترجمه کدام زبان عهد عتیقه یونانی- عبری- سومری
  با تشکر فراوان لطفا جواب را سرعتر بدهید چون واقعا نیازمندم عجرتون با خدا

 23. mehdiallah گفت:

  باسلام

  قسمت اول سخنانتان کاملا درست است و بدیهی است که رسول خدا و علی ابن ابی طالب را خداوند می فرمایند اما این مطلب چه ربطی به موضوع دارد اینان همه فوت شده و از دنیا رفته اندو فقط خداوند حی لایزال است و بس .
  هرکس که ارتباط رسول الله را با ملایک و به خصوص با جبرائیل مردود بداند بدیهی است به ایات قران کافر شده است و البته بدیهی است که بنده برای تمامی خاندان رسول الله احترام خاص قایل هستم اما نه با دعاهای عجیب و غریب توسل و زیارت مقبره شان و شفاعت قراردادنشان که براساس ایات ۳۰تا ۳۵ سوره مبارکه روم قطعا شرک است . بدیهی است که اینان به اذن پروردگارمان میتوانند شفاعت کنند اما شفاعت مشرکان را هرگز و دعاها و توسل های مشرکین را به خودشان تکذیب می کنن و بین خود و مشرکان فاصله می اندازند عاشقان اهل بیت کسانی نیستند که سینه چاک می کنند و یا برایشان نذر میکنند بلکه کسانی هستند که گمنامند و روش و شیوه زندگی شان را در پیش گرفته اند و اما وای برتو که برای قران این کتاب نورانی کلمه ای را به کار بردی که خداوند هرگز در کلامش حتی برای کافران و زشت جلوه دادن جهنم به کار نبرده است قران دریایی از نور است که ناباوران وقتی ان را بخوانند گمراه تر می شوند و ناباوران همان ناپاکانند و ناپاکان کسانی هستند که نمیتوانند به حریم مقدس بیت الله الحرا م نزدیک شوند هما نا مشرکان ناپاکند و مشرکان کسانی هستند که در دین خدا فرقه و گروه ایجاد کرده و همه هم دلخوشند که راهشان درست است و مابقی گمراه و جهنمی .
  از ان اقایانی که اندیشمندان فرقه و مذهبی از فرق به ظاهر اسلامی هستند و در حوزه های علمیه به استحکام و نشر شرک و خرافه می پردازند درباره ایه ۷ سوره مبارکه ال عمران سوال کنید و بعد خودتان هم بخوانید به شناسنامه خداوند در سوره الرحمن مراجعه فرمایید هر کلامتان که برخلاف ایات نورانی کتاب زنده خداوند باشد کفر محسوب می شود و باید پاسخگو باشید و همین که خودرا علی پرست نامیدید شرک ویا شاید هم کفرمطلق باشد که پرستش و عبادت خاص خالق هستی است و بس . انان که در فرقه شما علی علی یا حسین حسین می کنند مانند کسانی هستند که عیسی مسیح را پسر خدا و شریک او در خلقت می دانند و با عیسی عیسی گفتن طلب شفا و امرزش می کنند.

  و اما در باب انگشتر طلا از زبان خداوند در قران .
  مطمئن باشید علی ابن ابی طالب انگشتر اهنی یا الومینیومی به ان فرد فقیر نداده قطعا گرانبها بوده که خداوند ان را در قران ذکر فرموده اند اما نگاهی به ایات مرتبط.

  سوره مبارکه اعراف

  فرزندان آدم جامه خود را در هر نمازى برگیرید و بخورید و بیاشامید ولى زیاده‏روى مکنید که او اسرافکاران را دوست نمى‏دارد (۳۱)
  یَا بَنِی آدَمَ خُذُواْ زِینَتَکُمْ عِندَ کُلِّ مَسْجِدٍ وکُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ ﴿۳۱﴾
  اى پیامبر بگو زیورهایى را که خدا براى بندگانش پدید آورده و نیز روزیهاى پاکیزه را چه کسى حرام گردانیده بگو این نعمتها در زندگى دنیا براى کسانى است که ایمان آورده‏اند و روز قیامت نیز خاص آنان مى‏باشد این گونه آیات خود را براى گروهى که مى‏دانند به روشنى بیان مى‏کنیم (۳۲)
  قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَهَ اللّهِ الَّتِیَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِی لِلَّذِینَ آمَنُواْ فِی الْحَیَاهِ الدُّنْیَا خَالِصَهً یَوْمَ الْقِیَامَهِ کَذَلِکَ نُفَصِّلُ الآیَاتِ لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ ﴿۳۲﴾
  بگو پروردگار من فقط زشتکاریها را چه آشکارش باشد و چه پنهان و گناه و ستم ناحق را حرام گردانیده است و نیز اینکه چیزى را شریک خدا سازید که دلیلى بر حقانیت آن نازل نکرده و اینکه چیزى را که نمى‏دانید به خدا نسبت دهید (۳۳) قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّیَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْیَ بِغَیْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِکُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ یُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴿۳۳﴾

  در ایه ۳۱ اکثریت علما ان را لباس ترجمه کرده اند اما در ایه ۳۲ خداوند بلافاصله با توضیحاتی میفرماید که اینها زینت الات هستند بدیهی است که لباس نیست زیرا کسی لخت و برهنه به مسجد نمیرود لذا نیازی ببه تاکید خداوند در این باب نبوده است اما به این نکته دقت فرمایید که این نعمتها و در واقع این زینت ها مخصوص مومنین در این دینا و روزقیامت است اما ما چون مشکلمان در این جهان است بنابر این از اخر به اول میرسیم یعنی در واقع نعمت های مومنین را در بهشت بررسی میکنیم و زینت الاتشان را برای استفاده در این جهان شناسایی می کنییم لذا به ایات زیر توجه فرمایید .

  سوره مبارکه حج

  خدا کسانى را که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده‏اند در باغهایى که از زیر درختان آن نهرها روان است درمى‏آورد در آنجا با دستبندهایى از طلا و مروارید آراسته مى‏شوند و لباسشان در آنجا از پرنیان است (۲۳) إِنَّ اللَّهَ یُدْخِلُ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ یُحَلَّوْنَ فِیهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِیهَا حَرِیرٌ

  سوره مبارکه کهف

  آنانند که بهشتهاى عدن به ایشان اختصاص دارد که از زیر قصرهاشان جویبارها روان است در آنجا با دستبندهایى از طلا آراسته مى‏شوند و جامه‏هایى سبز از پرنیان نازک و حریر ستبر مى‏پوشند در آنجا بر سریرها تکیه مى‏زنند چه خوش پاداش و نیکو تکیه‏گاهى (۳۱) أُوْلَئِکَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ یُحَلَّوْنَ فِیهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَیَلْبَسُونَ ثِیَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّکِئِینَ فِیهَا عَلَى الْأَرَائِکِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴿۳۱﴾

  سوره مبارکه فاطر

  در بهشتهاى همیشگى که به آنها درخواهندآمد در آنجا با دستبندهایى از زر و مروارید زیور یابند و در آنجا جامه‏شان پ رنیان خواهد بود (۳۳) جَنَّاتُ عَدْنٍ یَدْخُلُونَهَا یُحَلَّوْنَ فِیهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِیهَا حَرِیرٌ ﴿۳۳﴾

  سوره مبارکه انسان

  بهشتیان راجامه‏هاى ابریشمى سبز و دیباى ستبر در بر است و پیرایه آنان دستبندهاى سیمین است و پروردگارشان باده‏اى پاک به آنان مى‏نوشاند (۲۱) عَالِیَهُمْ ثِیَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّهٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴿۲۱﴾

  سبحان الله العزیزالحمید

  • علي پرست گفت:

   @mehdiallah, سلام

   افسوس که جنابعالی برای اسفاده از مواهب بهشت ، عجله فرموده اید.
   بهشت خداوند مکانی است که محالات و آرزوهای بشر در آنجا وعده داده شده است
   کاخهایی که در زیر انها آب جاری است (و همچنین شیر و عسل) ، حوریان زیبا ، شراب طهور (که خماری و سردرد نداشته باشد) و دستبند طلا و نقره ، عمر جاویدان، نوشیدن و خوردن در ظروف طلا ونقره، رزق و روزی فراوان بدون تلاش، باز شدن دربهای آسمان، نشنیدن حرف یاوه،
   اگر برای انسان رسیدن به اینها آسان و مباح باشد که بهشت دیگر لطفی نخواهد داشت
   البته طاغوتیان و ستمگران برای مقابله با خداوند و ادعای قدرت، همیشه سعی کرده اند با تحقق وعده های خداوند، در روی زمین برای خودشان اعتبار در حد خدا کسب نمایند. و بگویند که ما جزو انسانهای برتر هستیم که خداوند وعده های خود را در این دنیا به ما داده است
   پس سعی کنید جزو آن گروه نباشید و از برداشت های اینچنینی از قرآن پرهیز نمایید
   ولی شما که رسول خدا(ملائک) بر برداشت هایتان از قرآن صحه میگذارد(طبق ادعای خود جنابعالی) مطمئنم که به راه خود ادامه میدهید و از غذا خوردن در ظروف طلا نیز بهره خواهید برد و نیز با تشکیل حرمسرا ، استفاده از حوریان فراوان خواهید کرد زیرا که مورد تایید خداوند قرار گرفته اید
   ضمنا آنجا که هستید حتما از ویسکی جانی واکر ( black lable )بهره ببرید زیرا اگر زیاد هم بنوشید دچار سردرد نخواهید شد

   یادم هست در جایی دعا میکردید که :

   پروردگارا همان گونه که هدایت را به ما ارزانی داشتی قدرت نبرد و شمشیر بنده نورانیت را نیز به ما ارزانی دار و سفر در این پایین ترین طبقه هستی را در جهان غیبت میسر کن تا در هر مکانی بتوانیم در هر زمانی حاضر اییم و به کمک و نجات حزبت همت گماریم

   شما در دعاهایتان میخواهید که در قدرت خداوند شریک شوید
   قدرت نبرد و شمشیر بنده نورانی
   سفر در جهان غیبت برای حضور در هر مکان
   این است حاصل عبادات شما؟
   و یا رویت یکی از ملائک!!!
   شما میخواهید خداوند پرتویی از صفات خود را به شما بدهد؟
   یا اینکه آیات خود را به شما بنمایاند؟
   کاری که برای پیامبرش نکرد برای شما انجام دهد؟
   ایا شما قرآن را تنها منجی عالم بشریت نمیدانید؟
   هر چقدر ادعای ایمان داشته باشید باز در رگهای شما شیعه گری میجوشد . مگر شیعیان صحبتی غیر از این دارند؟
   در مسیر آن به ظاهر کابل برق ، فیوزی بنام فرقان وجود دارد که پرید
   والسلام

   • mehdiallah گفت:

    @علی پرست,

    باسلام
    فرض کنید جملات زیر را به یکی از ائمه ویا خاندانشان و یا مومنین زمان موسی یا عیسی یا محمد که انهارا ندیده اید و نمی شناسید می گفتید.
    ” غذا خوردن در ظروف طلا نیز بهره خواهید برد و نیز با تشکیل حرمسرا ، استفاده از حوریان فراوان خواهید کرد زیرا که مورد تایید خداوند قرار گرفته اید
    ضمنا آنجا که هستید حتما از ویسکی جانی واکر ( black lable )بهره ببرید زیرا اگر زیاد هم بنوشید دچار سردرد نخواهید شد ”
    فکر می کنید تصورشان از شما این بود که شما یاران خدایید ویا اینکه از یاران شیطان . یاران خداوند در باره دیگرانی که ندیده اندشان و عملکردشان را ندیده اند قضاوت نمیکنند و تهمت نمی زنند . ملالی نیست اثبات ادعاهایتان بماند برای روزی که در ان هیچ راه بازگشتی نیست .
    دارایی و گنجهای خداوند بی پایان است و با بخشیدن از ان کاسته نمی گردد خداوندی را سپاس می گویم که بسیار بنده پرور است و هرچه را دعا کرده ام اجابتم فرموده که بسیار نگران و مضطربم و مرتب در حال استغاثه و طلب مغفرت برای دانسته ها و ندانسته هایم از اشتباهات و کناهان .
    خداوند کریم علی بن ابی طالب را با شجاعتش کرامی داشته و موسی را باعصایش و عیسی را باشفایش و محمد را باکتابش و بنده ای را نیز که با موسی بود و موسی به دنبال ان روان بود با دانش و حکمتش که البته نیز رسول نبود و ذوالقرنین را نیز با دانش و حکمتش .
    اینها کرامات الهی هستند که افراد با اذن خداوند از ان بهره می برند و نه شرکت در قدرت خداوندی بدون اذن او.
    خداوند پرتوی از ایات خود را به نمایانده و راه نجات در ان است که ما پرتوی از صفات اورا نیز بگیریم ویا به ان نزدیک شویم .
    در این دیار که من ان را ازمایشگاه بزرگ که نه بلکه پرتگاه پر زرق وبرق میدانم از هیچ دری که نام غیر الله بران بوده وارد نشده ام گمنامیم موجب شده تا خودبینی و برتری طلبی و تفاخر و تکبر نداشته باشم که این هدایت خداست که به هرکه بخواهد عنایت می فرماید بنده شیعه نیز نیستم و از تمام فرقی که خودرا متصل به اسلام میکنند بری هستم فقط یک سرپرست و مولا و ولی دارم ان هم الله است و فقط یک کتاب را امام خود قرار داده ام ان هم قران است که قویترین فرقان و چراغ راهنمای من است .
    اما در باب اسمی که انتخاب کرده اید “علی پرست ” حجت بر شما تما م شد .

    سبحان الله الحکیم الخبیر

    • سارا گفت:

     @mehdiallah,
     شما جواب صحیحی به اقای علیپرست ندادین حرفهای کاملا درستی زده بود که شما با اهانت پاسخ دادین خب راس میگه وقتی شما میگین حتمآ باید با دستبند طلا نماز خوند چون تو بهشت انجام میدن پس بقیه کارای بهشت که در حد تواناییتون هست بهتره انجام بدین ، چه فرقی داره کارهای توی بهشت با همدیگه؟ که برای بقیه اش رگ گردنتون متورم میشه؟
     این عقاید خرافی که شما وارد دینتون کردین دست کمی از عقاید خرافی فرقه های دیگه نداره.
     این عقاید شما رو ضعیف میکنه همونطور که در مقابل علیپرست براحتی شکست خوردین و احساسی جواب دادین ( اثبات ادعاهایتان بماند برای روزی که در ان هیچ راه بازگشتی نیست )
     البته شما در آن روز می فهمین که در اشتباه بزرگی به سر میبردید چون علیرغم آیات واضح خداوند ، ادعای ارتباط با ملائک را دارید
     شما هنوز نفهمیدین که وقتی خداوند به رسولش میفرماید خاتم الانبیا ، همان قطع وحی خداوند در رابطه با هدایت انسان ها است و هیچ هدایتی برای بشر به جز قرآن دیگر نخواهد فرستاد . آخه وحی به زنبور عسل چه ربطی به هدایت بشر داره؟
     خداوند یکبار برای همیشه به زنبور عسل وحی کرده و اون هم اطاعت کرده و میکند
     ضعف شما در برابر پاسخ به اقای علیپرست از همینجا ناشی میشه چون اونا هم میگن به ما وحی میشه و شما مجبورین بپذیرین چون ادعا دارین به شما هم وحی میشه
     شما باور ندارین که به پیامبر فقط قرآن وحی شده و فکر میکنین چیزهای دیگه ای هم جز قرآن به پیامبر عزیز گفته شده و این یعنی عدم تسلط شما به قرآن.
     خب اینا هم میگن به ائمه ما هم پس از پیامبر وحی شده ، و شما در رد این موضوع عاجز هستین و مجبورین که غیر علمی جواب بدین
     پس بیشتر مطالعه کنین چون نیاز دارین
     اصل عنوان کردن خاتم الانبیا برای پیامبر فقط و فقط محافظت از قرآن است و بس
     برای اینکه هرکسی پیدا نشه و ادعا کنه حرف من درسته و خداوند تاییدش کرده و قرآن رو تحریف کنه و یا مفهوم اونو عوض کنه و یا تفسیری براش بزاره و با پیچیده کردن اون به اهداف خودش برسه.
     شما نتونستین پاسخ آقای علپرست رو بدین چون نتونستین بگین که پیامبر هم علم غیب نداشتن و تنها علم غیبی که خداوند به رسولش داد همان قرآن کریم میباشد که به همگان ابلاغ شده است
     در اینکه در قرآن اعجازهای فراوانی وجود دارد هیچ شکی نیست و لیکن اگر شما مطلبی را در قرآن تونستین حدس بزنین (زمان واقعه بزرگ) فقط یک حدسه و سعی نکنین با ادعای تایید خداوند بر اون صحه بزارین چون خداوند هر نوع حدسیات را بشدت محکوم کرده و شما هم ممکن است مشمول این حکم قرار بگیرین . هر چند چهار چوب فکری شما با اعتقاد به خداوند یگانه و دوری از غیر خدا بسیار محکم بنظر میرسه ولی آموزش غلط به سایر مردم نیز گناه است که برای جنابعالی بسیار بزرگتر محسوب خواهد شد چون به کلام خدا استناد میکنین.
     هم اکنون عالمانی هستن که از شما هم بیشتر با قرآن ارتباط دارند و بیشتر از شما حاجت از غیر خدا را محکوم میکنن ولی خودشونو از شرک مردم عادی مبرا میدونن در صورتیکه عمل مردم عادی نتیجه آموزش غلط در جامعه است
     چه فرقی بین شما که طلب شراکت در قدرت خداوند رو دارین ، با کسی که یکی رو بعنوان نماینده قدرت خدا پذیرفته، هست؟
     شما اصلا نتونستین پاسخ علمی به اقای علیپرست بدین
     نام خانوادگی ایشان شاید هیچ ربطی به افکار ایشان نداشته باشد ولی شما کورکورانه محکومش کردین و مطالب ایشان را ظاهرآ نخواندید و گرنه صحبت ایشان همان عرف در جامعه است ولی ضعف شما را مشهود کرد
     خداوند میفرمایند من با همین قرآن هر که را بخواهم هدایت میکنم و هر که را بخواهم گمراهتر میسازم
     من بعنوان یک شخص ثالث که مطالب رو پیگیری میکنم از شما توقع نداشتم که اینطوری مطلب بنویسین و پاسخ نداده از مطلب سایرین رد بشین ، پاسخ ندادن همان اقرار به ضعف و قبول اشتباه در تفکرات شما قلمداد خواهد شد

     • mehdiallah گفت:

      @سارا,
      باسلام
      اقای علی پرست مطلبی را در باب محکوم کردن اقامه نماز با طلا عنوان کردند که بنده برای ایشان ایات مرتبط را اوردم البته بنده با سایر نعمات بهشتی کاری ندارم اما انچه را که خداوند فرموده بدون کم و کاست باور و یقین دارم .در پی اشاعه نظرات و عقاید م نیز نیستم که خداوند هرکس را بخواهد هدایت می کند اما به طور اتفاقی با این سایت اشنا شدم و هرکسی که در راستای مولایمان الله سخن نگوید موارد را گوشزد خواهم کرد . بنده خود با انگشتر طلا نماز می گذارم اما حتی یک بار هم به کسی از اطرافیان پیشنهاد نکرده ام نه به امامت کسی نماز می گذارم و نه می گزارم کسی به امامت من نماز بگذارد راهم مختص خودم است و بس . نه کتابی به چاپ رسانیده ام و نه نوارویدیو و نه برنامه ماهواره و نه هرگونه تبلیغ دیگری که حتی اگر موجب گمراهی و ضلالت یک نفر شوم در روز جزا پاسخگو نتوانم بود. اما ازتمامی فرق منتسب به اسلام که در برگیرنده شیعه ۱۲ امامی و یا ۸ امامی و یا ۶ امامی و یا فاطمی – اسماعیلی – احمدی – حنبلی – شافعی – حنفی – مالکی – وهابی هستند خود را بری می دانم من فقط مسلمانم بدون یک کلمه کمتر و یا بیشترانشاالله .
      در مورد این مطلب که شما فرمودید ” اثبات ادعاهایتان بماند برای روزی که در ان هیچ راه بازگشتی نیست”
      باید بنده خدمتتان عرض کنم که حتی یک بار هم پایم به کاباره و بارو دیسکو و یا فروشگاه مشروبات الکلی نرسیده اما از انجائیکه خداوند در قران بیان فرموده بدیهی است که مشروبات الکلی سردرد به همراه دارند و بیهوشی و فراموشی و یاوه سرایی .لذا این مطلب که بنده مشروب نمی خورم برای کسی که مرا گمراه میداند قابل اثبات نیست و نه تنها در این مورد در بسیاری از موارد خداوند در قران کریم یاد اور شده که در روز جزا میان مردم داوری خواهد کردمن هم همین مطلب را عرض کردم . اما نسبت منکرات به کسی دادن و اثبات نکردن تهمت محسوب می شود و بدیهی است تهمت را برای کسی در کپه مثبت ترازوی اعمال قرار نمیدهند .
      من در هیچ کجای قرا ن این مطلب را ندیدم که اگر کسی ملایک بر او نازل شوند و یا ادعای حتی دروغ کند به جهنم برود بلکه این ارتباط با جن است که ممنوع شده است و دروغ بستن به خداوند و رسولانش . البته دروغ بستن به ملایک را نمیدانم باید مجددا در قران بررسی کنم اما من هیچ مطلبی از قول هیچ ملکی نقل نکرده ام اما تحقیقات قرانیم را عینا از زبان کسی که به شکل سایر ادمیان بود شنیدم و تحقیقات زیادی در کشورهای غربی کردم اما هیچ رد پایی از چنین موردی نیافتم یک بار برای همیشه ان هم پس از استغاثه از درگاه الهی برای راهنمایی علنی و واضح .
      و البته خداوند هرموقع ملکی را بفرستد بصورت مردی می فرستد که این ایه واضح کلام نورانی خداوند است و بس.
      خاتم الانبیا بودن رسول الله بدین معناست که دیگر هیچ رسولی از سوی خداوند نخواهد امد و هیچ کس نمیتواند ادعای رسالت کند و دیگر کسی برای بیم دادن و یا نوید دادن نخواهد امد هیچ کس . این مطلب چه ارتباطی باوحی وملایک دارد ملایک همواره در حال امد و شد به زمین هستند حداقل یک بار در شب قدر برای تمامی اهل زمین و یک بار هم برای گرفتن فرمان الهی از ادمیان که همان روح است و موجب فوت ادمی میشود. دو ملک هم که همواره ناظر ادمی هستند اما مشخص نیست در همین طبقه هستند یا این کار را از طبقات بالاتر انجام میدهند که این مطلب هم زیاد مهم نیست چرا که کارشان را باید انجام میدهند و انجام هم می دهند و خداوند همیشه و همه جا حاضر است .
      بنده در جایی عنوان نکرده ام که به پیامبر چیزهای دیگری هم گفته می شده انچه که به پیامبر وحی می شده همان است که در قران کریم امده است و بس . لذا بدنبال حدیث و روایات رفتن بسیار خطرناک است و البته اثرش را هم می بینید که شرک تمامی دین خالص اسلام را فرا گرفته و به قول علی ابن ابی طالب زمانی می رسد که اسلام همچون یک ظرف خالی و وارونه است که البته امروز همان روز است .شاید به کسانی که شیعیان ویا سنیان امام می نامند به گونه ای نیزتاییدات خداوند می رسیده همانگونه به بنده و یابه بسیاری دیگر می رسیده است دقت بفرمایید می گویم تاییدات و نه وحی . وحی سخنی اضافه بر اندیشه های ماست که خداوند از طریق ملایک و یا مستقیم با انسان سخن می گوید اما من هرگز چنین ادعایی نکردم بلکه عرض کردم سخنان خود را از زبان کس دیگری شنیدم یک بار و بصور اسرار امیزو هیچ سخنی خارج از یافته هایم در قران از ان شخص نشنیدم که برایم تازگی داشته باشد و یا رهنمودی جدید باشد.
      اما تایید خداوند دلیل بر این نیست که مردم به شرک رو بیاورند و انسانهای مورد تایید را واسطه قرار دهند و برایشان نذراداکنند و انواع و اقسام دعاهای توسل برایشان مهیا کنند و برروی قبرشان زیارتگاه درست کنند و به زیارت مردگان با هزینه های گزاف بروند که بهشت را به زیارت نمیدهند و به عمل میدهند و تعریف اعمال مورد پسند خداوندی در قران امده است بسیار صریح و روشن .
      مطلب بعد اینکه بنده زمان پایان جهان را حدس زده ام لطفا اگر ایه ای است که خداوند فرموده هرکس ان را حدس بزند دوزخی است بیاورید اگر بنده ان را اعلام کرده بودم دروغی بود که به خداوند بسته بودم و حرف شما درست بود اما من ان را پیدا کردم برای خودم وبس . تابه حال در هیچ کجا هم اعلام نکرده ام و بیان نکرده ام این مطلب هم مانند نامی که دارم می ماند برای دنیای غیبب .اما فقط همین را بگویم که اگر حدسم هم غلط باشد در عملکرد خوب و یا بد مردمان و یا هدایت و گمراهی انان اخیل نیست و حکم جدیدی به کلام خداوند در قران اضافه ویا کم نمیکند اما مطلب جالب اینکه از هفت یا هشت راه متفاوت نتیجه یکسان بود و حتی روز و ماه و ساعتش را نیز حدس زدم برای من که ایه روشنی بخشی بود وبس.
      مطلب دیگری که شما عنوان کردید اموزش غلط به مردم بود بنده به خاطر ندارم چیزی به جز این گفته باشم که فقط یک خدارا بپرستید و در دین تفرقه و گروه ایجاد نکنید و به معاد باور داشته باشید و خودرا با شبهه شفاعت به مهلکه نیندازیدکه شفاعت یکسره از ان خداست و ان را به هرکس که بخواهد تفضل میکند و نه به انان که ما میخواهیم . قران بخوانید و به ان عمل کنید و از گناه و ستمگری دوری گزینید
      مطلب بعد اینکه بنده طلب شرکت در قدرت خداوندی ندارم بلکه دعا میکننم خداوند از کرامت خود برمن ارزانی داردهمانگونه که به بسیاری از گذشتگان نیز ارزانی داشته اند.
      مطلب اخر اینکه بنده ادعای تکامل نکردم اما انچه که اموخته ام با بسیاری ازمردم متفاوت است از خداوند خواسته ام مرا از تمامی کسانی که به خداوند شرک می ورزند جداسازی کند و البته که ایشان دعایم را اجابت فرمودند تنها هستم با خدایم و بانوری که ارسال کرده در ان زندگی میکنم با ان میخوابم و بایاد و نام او و تسبیحش روزم را اغاز و شبم را به پایان می رسانم لذا چیزی بنام عرف جامعه نداریم بلکه عرف خداوند است که حاکم بر همه عرفهای فرعی است و ماملزم به رعایت عرف خداوندی و قوانینی هستیم که خود مردم توسط نمایندگان واقعیشان در جامعه وضع کرده اند
      سبحان الله الحکیم الخبیر

    • علي پرست گفت:

     @mehdiallah, سلام علیکم
     دیدم نوشتین که:
     ” اینها کرامات الهی هستند که افراد با اذن خداوند از ان بهره می برند و نه شرکت در قدرت خداوندی بدون اذن او.
     خداوند پرتوی از ایات خود را به نمایانده و راه نجات در ان است که ما پرتوی از صفات اورا نیز بگیریم ویا به ان نزدیک شویم”

     دوست بسیار عزیزم ، حدس زدم که شما نیز یکی از ما شیعیان هستید زیرا شفاعت و اجابت دعا و شفا و واسطه بودن نیز از کرامات الهی هستند که به پیامبر (ص)و دختر گرامیشان (ع)و ائمه اطهار (ع)و جانشینان آنها و شهدا و صالحین داده شده است و هم اکنون نیز این کرامات الهی در اختیار بعضی از مراجع بزرگوار ما قرار دارد
     البته که ما شیعیان نیز میگوییم همه ی این کرامات از سوی خداوند است که پرتویی از صفات خود را به بزرگواران ما داده است و دقیقآ راه نجات هم همین مسیر است و قرآن کریم به تنهایی نمیتواند راه نجات باشد بلکه باید توسط این عزیزان تفسیر شود تا برای ما قابل فهم باشد. که این تفسیر از سوی پیامبر گرامی به ائمه اطهار(ع) آموزش داده شده است و سپس بعنوان گنج عظیم الهی دست به دست گشته تا به ما رسیده است و چون مورد تایید الهی است خداوند خود این گنجینه را حفظ مینماید.
     حالا فهمیدید که تفاسیر قرآن در حکم اعتبار خود قرآن است و صحبت های ائمه اطهار(ع) که همگیشان با جبرئیل مکرم در ارتباط بوده اند بدون هیچ خدشه ای بدست ما رسیده است و اگر شیطنت هایی در امانتداری این گنجینه الهی ( قرآن و تفاسیر و احادیث پیامبر (ص)و احادیث ائمه اطهار (ع) ) صورت گرفته باشد با مراجعه به الله و احادیث رسول و قرآن ، رفع اختلاف خواهد شد
     پس لطفآ اینقدر توهین به شیعیان نکنید و نگویید که آنها از غیر خدا حاجت میخواهند زیرا فهمیدید که غیر خدایان آنها، پرتویی از صفات خداوند را دارا هستند .
     خوشحالم که توانستم با یک پاراگراف مطلب ، ذهنیت شما را روشن کنم و صراط مستقیم را به شما بنمایانم.
     من هم همیشه از خداوند منان طلب حاجاتم را خواهانم و یار و یاور من و شفیع من و مولای من الله است ولی زمانی که شاید بعلت گناهان زیاد دعایم اجابت نمیشود با واسطه قرار دادن بزرگواران ، و به آبروی آنان نزد خداوند ، دعایم اجابت میشود و امکان ندارد که قبول درگاه حق قرار نگیرد
     از اینکه شما را کافر به پیامبر(ص) و احادیث ایشان و آل مطهرشان تصور میکردم عذر خواهی میکنم و نمیدانستم که شما حتی بیشتر از اینجانب به تعلق گرفتن پرتوی از قدرت و صفات خداوند به صالحین ، اعتقاد دارید
     توصییه میکنم اگر دعایتان احیانآ توسط خداوند اجابت نشد حتمآ سری به حرم مطهر امام رضا (ع) بزنید و با دخیل شدن به ایشان انشاء الله حاجت خود را بگیرید.
     البته نیازی به حضور تان در حرم مطهر نیست چون در خارج کشور هستید و اگر همانجا نیز با ارادت و وضو از امام عزیزمان بخواهید ایشان حاجت شما را با آبروی خود نزد خداوند اجابت میفرمایند.
     از اینکه بسیار نماز میخوانید و سجده فراوان میکنید مطمئن شدم انشاء الله که جزو صالحین میباشید و صاحب کرامات هم که هستید و خویشتنداری شما بر ناشناس بودنتان مزید بر علت میباشد و خواهش میکنم مرا هم از بیانات خود بی نصیب نگذارید و نحوه ی وحی اعلام زمان روز قیامت را به بنده نیز بفرمایید.
     اگر در مکاشفات خود به رموز دیگری از غیب نیز پی برده اید لطفآ به ایمیل من بفرستید. در هر صورت منتظر پیام شما یکتا پرست عزیز هستم. ضمنا ایمیل شما ایرادی دارد که برگشت میخورد
     antimoshrek1@gmail.com
     والسلام علی عبادالله الصالحین

     • mehdiallah گفت:

      @علی پرست,
      باسلام
      در باب بخش اول مطالب حضرتعالی موردی نیست چرا که خداوند کراماتش را به هرکس بخواهد تفضل میکنند به بسیاری از خاندان رسولان پیشین بوده چرا برای اخرین انها که محمد ابن عبدالله است نباشد بدیهی است که هرکس موحد باشد و به سوی خدا برود خداهم به سوی او نوری می فرستد که تجلی این نور در هرکسی به نوعی است اما مطلبی عنوان کردید که با ایات الهی در تضاد است .” قرآن کریم به تنهایی نمیتواند راه نجات باشد”
      این ادعایی است که شمارا در مقابل خالقتان قرارمیدهد و ادله تان در روز پاسخگویی براساس همین کتاب نخواهد بود شما این مطلب را نه به من بلکه به کسی گفتید که خالق تمامی کائنات است و خود را حکیم و خبیر و بصیرو ذوفضل عظیم میداند اعلام این مطلب به دلیل عدم شناخت کافی شما از قران است و یا عدم شناخت کامل شما از خداوند .
      مطلب هرچه هست بین شما و خداوند است اما بنده قران را کتابی کامل و جامع میدانم و تنها کتابی است که خداوند ان را محاقظت می فرماید و دست نخورده مانده و تاابد نیز به همین صورت خواهد بود .
      من نمیدانم از کجای قران برای شما شاهد و ایات بیاورم که تمامی قران خود شهادت بر این امر میدهد . سخن بسیار بزرک و مخاطره امیزی زدید سخنی که همچون بادی در دل تاریکی میتواند تمامی چراغی را که روشن کرده اید در دلتان خاموش سازد انشالله که تاحالا خاموش نشده باشد .
      بسیاری از خاندان رسول الله که در زمره موحدین و صالحین هستند انشالله در زمره رستگاران خواهند بود و همچنین سایرمومنین موحد و نیکوکار که از خداندان رسول الله ویا هیچ رسولی نیستند اما یک مطلب در باب اجابت دعا .
      از دعاهایی که من همیشه انجام میدهم این است : ربنا واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنه و فی الاخره انا هدنا الیک

      اگر خداوند را به سرپرستی برگزینیم انچه را که خیر دنیا و اخرت ما در ان است اجابت می شود وانچه که خیر اخرت را به مخاطره می اندازد اجابت نخواهد شد و نباید بران اصرارورزیم .
      در جهان بیش از ۱۰ فرقه اسلام و ۱۰ فرقه مسیحیت و چندین فرقه از یهود و سایر ادیان مانند هندو و بودایی و بسیاری که از ذکرنامشان ابا دارم وجود دارد اما همه در راهشان راسخ هستند و باور دارند که راهشان درست است و این نه به خاطر ان است که راهشان درست است بلکه این رحمت خداوندی است که در این جهان شامل حال همه میشود و نیازی به شایستگی ندارد اما این رحمت در جهان پس از مرگ مختص مومنین نیکوکار است و بس .
      انچه شما بیان کردید براساس ایات قران شرک محسوب میشود یعنی واسطه قراردادن کسانی که در زمره صالحینن و مومنین ویا فی القربی هستند که بنده هرگز چنین کاری نخواهم کرد و توسل به هیچ کسی به جز الله نمیکنم که هیچ پناه گاهی جز اونیست و او ست که درماندگان را به هنگام دعا اجابت میکند وبس و از انسان به رگ گردن نزیکتر است و در همه جا حضور دارد .
      بنده در هیچ کجا سخنی از وحی به خود نگفتم بلکه گفتم عین مواردی که بنده یافته بودم مجددا مورد تایید قرارگرفت نه کمتر و نه بیشتر . روز رستاخیز نیز مختص خداست ولی بنده با محاسبات ان را حدس زده ام که ممکن است درست و یا غلط باشد وچون مختص خداست هرگز ان را اعلام نمیدارم هرکس میتواند قران را بخواند و از عنایات خداوند به گونه ای مستفیض شود وانگهی دانستن این تاریخ در احکام خداوند تغییر و یا خللی ایجاد نمیکند حلال خدا همواره حلال و منکرات و حرام خداوند همراه ممنوع است .رستاخیز برای مردگان همان وقتی است که میمیرند و به اندازه یک پلک زدن است چون زمان بر ان ها مترتب نیست اما برای زندگان است که این تاریخها و زمان ها معنا دارد . بیش از ۱۰۰ تاریخ مختلف از کتاب انجیل استخراج شده وهمگی غلط بوده اند من نمیخوهم چیزی را عنوان کنم که در صورت غلط بودن کتاب خدا را برای ناباوران به زیر سوال ببرد که البته باید خودم را زیر سوال ببرد و من نیز با نگفتن از پاسخگویی به هرسوال و جوابی در این باب در روز جزا خود را میرهانم چرا که برای حرف نگفته و کار نکرده مجازاتی وجود ندارد اما در بعضی موارد برای نیات پلید وجود دارد .
      رسول گرامی اسلام و تمام رسولان پیشین و خاندان محترم ایشان همگی از دنیا رفته اند و در بین مانیستند و تا روز رستاخیز در خوابند و از دنیا بی اطلاع . علی ابن ابی طالب می فرماید اینان از دنیا بی خبرند و نمیدانند چه کسی بر قبرشان گذرمیکند خاموشانی هستند که همه با هم جمعند و لی از هم بی اطلاع . که البته سخن ایشان نیز تطابق با ایات الهی دارد چرا که در روز رستاخیز مردگان میگوین چه کسی مار ا از ارامگاه هایمان بیدار کرد و تصورشان این است که بخشی از روز ویا چند ساعتی خواب بوده اند . لطفا به ایات زیر با دقت توجه فرمایید.

      سوره مبارکه زمر
      آگاه باشید آیین پاک از آن خداست و کسانى که به جاى او دوستانى براى خود گرفته‏اند به این بهانه که ما آنها را جز براى اینکه ما را هر چه بیشتر به خدا نزدیک گردانند دعانمی کنیم البته خدا میان آنان در باره آنچه که بر سر آن اختلاف دارند داورى خواهد کرد در حقیقت‏خدا آن کسى را که دروغ‏پرداز ناسپاس است هدایت نمى‏کند (۳)
      أَلَا لِلَّهِ الدِّینُ الْخَالِصُ وَالَّذِینَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِیَاء مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِیُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ یَحْکُمُ بَیْنَهُمْ فِی مَا هُمْ فِیهِ یَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا یَهْدِی مَنْ هُوَ کَاذِبٌ کَفَّارٌ ﴿۳﴾
      سوره مبارکه مائده

      خدا هر که را از خشنودى او پیروى کند به وسیله آن کتاب به راه‏هاى سلامت رهنمون مى‏شود و به توفیق خویش آنان را از تاریکیها به سوى روشنایى بیرون مى‏برد و به راهى راست هدایتشان مى‏کند (۱۶) یَهْدِی بِهِ اللّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلاَمِ وَیُخْرِجُهُم مِّنِ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَیَهْدِیهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِیمٍ ﴿۱۶﴾
      سوره مبارکه بقره
      برخى از مردم مى‏گویند ما به خدا و روز بازپسین ایمان آورده‏ایم ولى گروندگان راستین نیستند (۸) وَمِنَ النَّاسِ مَن یَقُولُ آمَنَّا بِاللّهِ وَبِالْیَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِینَ ﴿۸﴾

      و هرگاه بندگان من از تو در باره من بپرسند بگو من نزدیکم و دعاى دعاکننده را به هنگامى که مرا بخواند اجابت مى‏کنم پس آنان باید فرمان مرا گردن نهند و به من ایمان آورند باشد که راه یابند (۱۸۶) وَإِذَا سَأَلَکَ عِبَادِی عَنِّی فَإِنِّی قَرِیبٌ أُجِیبُ دَعْوَهَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْیَسْتَجِیبُواْ لِی وَلْیُؤْمِنُواْ بِی لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُونَ ﴿۱۸۶﴾
      سوره مبارکه نحل
      چرا که او را بر کسانى که ایمان آورده‏اند و بر پروردگارشان توکل مى‏کنند تسلطى نیست (۹۹) إِنَّهُ لَیْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِینَ آمَنُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ ﴿۹۹﴾
      تسلط او فقط بر کسانى است که وى را به سرپرستى برمى‏گیرند و بر کسانى که به خداوند شرک مى‏ورزند (۱۰۰) إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِینَ یَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِینَ هُم بِهِ مُشْرِکُونَ ﴿۱۰۰﴾
      سوره مبارکه اعراف
      همانان که از این فرستاده پیامبر درس نخوانده که [نام] او را نزد خود در تورات و انجیل نوشته مى‏یابند پیروى مى‏کنند همان پیامبرى که آنان را به کار پسندیده فرمان مى‏دهد و از کار ناپسند باز مى‏دارد و براى آنان چیزهاى پاکیزه را حلال و چیزهاى ناپاک را بر ایشان حرام مى‏گرداند و از دوش آنان قید و بندهایى را که بر ایشان بوده است برمى‏دارد پس کسانى که به او ایمان آوردند و بزرگش داشتند و یاریش کردند و نورى را که با او نازل شده است پیروى کردند آنان همان رستگارانند (۱۵۷) الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِیَّ الأُمِّیَّ الَّذِی یَجِدُونَهُ مَکْتُوبًا عِندَهُمْ فِی التَّوْرَاهِ وَالإِنْجِیلِ یَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنکَرِ وَیُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّبَاتِ وَیُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَیَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِی کَانَتْ عَلَیْهِمْ فَالَّذِینَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِیَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۱۵۷﴾
      سوره مبارکه روم
      پس روى خود را با گرایش تمام به سوى این دین حنیف کن با همان سرشتى که خدا مردم را بر آن سرشته است آفرینش خداى تغییرپذیر نیست این است همان دین پایدار ولى بیشتر مردم نمى‏دانند (۳۰) فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفًا فِطْرَهَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا لَا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَلَکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَ ﴿۳۰﴾
      به سوی خداوند توبه برید و از او پروا بدارید و نماز را برپا کنید و از مشرکان مباشید (۳۱) مُنِیبِینَ إِلَیْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِیمُوا الصَّلَاهَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ ﴿۳۱﴾
      از کسانى که دین خدا را انشعاب زدند و فرقه فرقه شدند و هر حزب و دسته ای به راه و روش و حقانیت خویش دلخوش شدند (۳۲) مِنَ الَّذِینَ فَرَّقُوا دِینَهُمْ وَکَانُوا شِیَعًا کُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَیْهِمْ فَرِحُونَ ﴿۳۲﴾
      سوره مبارکه زمر
      و چون خدا به تنهایى یاد شود دلهاى کسانى که به آخرت ایمان ندارند منزجر مى‏گردد و چون کسانى غیر از او یاد شوند بناگاه آنان شادمانى مى‏کنند (۴۵) وَإِذَا ذُکِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِینَ لَا یُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَهِ وَإِذَا ذُکِرَ الَّذِینَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ یَسْتَبْشِرُونَ ﴿۴۵﴾

      آیا کسانى که کفر ورزیده‏اند پنداشته‏اند که مى‏توانند به جاى من بندگانم را سرپرست بگیرند ما جهنم را آماده کرده‏ایم تا جایگاه پذیرایى کافران باشد (۱۰۲) بیشتر مردم هر چند آرزومند باشى ایمان‏آورنده نیستند (۱۰۳) وَمَا أَکْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِینَ ﴿۱۰۳﴾
      بیشترشان به خدا ایمان نمى‏آورند جز اینکه با او چیزى را شریک مى‏گیرند (۱۰۶) وَمَا یُؤْمِنُ أَکْثَرُهُمْ بِاللّهِ إِلاَّ وَهُم مُّشْرِکُونَ ﴿۱۰۶﴾
      سوره مبارکه جن
      مساجد ویژه خداست پس هیچ کس را با خدا مخوانید (۱۸)

      وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴿۱۸﴾
      سوره مبارکه ال عمران
      بگو اى اهل کتاب ,بیایید بر سر سخنى که میان ما و شما یکسان است بایستیم که جز خدا را نپرستیم و چیزى را شریک او نگردانیم و بعضى از ما بعضى دیگر را به جاى خدا به خدایى نگیرد پس اگرنپذیرفتند بگویید شاهد باشید که ما پذیرفتیم و مسلمانیم (۶۴)
      قُلْ یَا أَهْلَ الْکِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى کَلَمَهٍ سَوَاء بَیْنَنَا وَبَیْنَکُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِکَ بِهِ شَیْئًا وَلاَ یَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿۶۴﴾
      خدا را بپرستید و چیزى را با او شریک مگردانید و به پدر و مادر احسان کنید و در باره خویشاوندان و یتیمان و مستمندان و همسایه خویش و همسایه بیگانه و همنشین و در راه‏مانده و بردگان خود نیکى کنید که خدا کسى را که متکبر و فخرفروش است دوست نمى‏دارد (۳۶نسا)

      وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِکُواْ بِهِ شَیْئًا وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا وَبِذِی الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاکِینِ وَالْجَارِ ذِی الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ وَابْنِ السَّبِیلِ وَمَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ یُحِبُّ مَن کَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿۳۶﴾
      توجه بفرمایید که دردو ایه فوق خداوند خداپرستان و اهل کتاب را مخاطب قرارداده است که مشرک نباشند و مخاطب ایشان کافران نیستند
      سوره مبارکه انعام
      ذَلِکَ هُدَى اللّهِ یَهْدِی بِهِ مَن یَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَکُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا کَانُواْ یَعْمَلُونَ
      این هدایت‏خداست که هر کس از بندگانش را بخواهد بدان هدایت مى‏کند و اگر آنان شرک ورزیده بودند قطعا آن چه انجام مى‏دادند از دستشان مى‏رفت (۸۸)
      در ایه فوق بسیار دقت کنید که خداوند درمورد بندگان صحبت میفرمایند در چندین جای قران خداوند از رسول گرامی اسلام بعنوان بنده استناد فرموده اند یعنی حتی ایشان ویا بسیاری دیگر ازمومنان از شرک برحذر بوده اند . ایه زیر نیزز در همین باب است .
      سوره مبارکه زمر
      قطعا به تو و به کسانى که پیش از تو بودند وحى شده است اگر شرک ورزى حتما کردارت تباه و مسلما از زیانکاران خواهى شد (۶۵) وَلَقَدْ أُوحِیَ إِلَیْکَ وَإِلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکَ لَئِنْ أَشْرَکْتَ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُکَ وَلَتَکُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِینَ ﴿۶۵﴾

      حجت خداوند برای تعریف شرک در ایات ۳۰ تا ۳۵ سوره مبارکه روم بر ادمیان و مومنین تمام شده است و برا ی تاکید مجدد ایشان در ایه زیردر سوره مبارکه انعام اعلام می فرمایند.
      الَّذِینَ آمَنُواْ وَلَمْ یَلْبِسُواْ إِیمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَئِکَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ ﴿۸۲﴾
      کسانی که ایمان اوردند ( ایمان به خداوند یکتا و روز معاد) و ایمان خود را به شرک نیالودند (دین خود را برای خدا خالص کرده اند ) اینان بر راه هدایتند ودر امان خواهند بود
      لذا شما را از زیارت مردگان رفتن و حاجت خواستن و شقیع قرار دادنشان برحذر میدارم و این همه مخارجی که را برای این کار متحمل می شوید در راه انفاق و عمل به ایات قران به کار گیرید.

      سبحان الله الحکیم الخبیر

 24. زهرا گفت:

  سلام. من تازه امروز به طور کاملاً اتفاقی این وب رو دیدم. ببخشید از بزرگترها و در کل معذرت بعضی چیزها رو واقعاً چرت و پرت دیدم مزخرفات چیه که نوشتن. زن یعنی چند تا شوهر کنه؟؟؟؟ واقعاً خجالت آوره اگه قرآن رو نخوندی برو با یه انسان واجد شرایط مشورت کن و یا چند تا تفسیر بخون.
  آخه زن گرفتن مرد به چند دلیله اگه خودت کلاهت رو قاضی کنی می بینی که زن رو با عفت و حیا می شناسن. بعد هم عزیز من آمار رو هم که بگیری هر نوزاد پسر ۳ تا نوزاد دختر هستش تکلیف چیه؟؟؟
  این چند زنی تو قرآن و احدایث هم اومده که اگه پول و ثروت درستی داشتی که تونستی از چند خانواده نگه داری کنی و البته و صد البته مساوات و برابری و رعایت کردی به نکته مساوات دقت کنید باید برابر باشن.
  اجازه زن اول هم شطه حالا آقایون برداشت منفی میکنن و یواشکی زن دوم می گیرن به گردن اسلام نندازین.
  کتاب قرآن تحت هر شرایطی راهنمای ماست. مال ۲۵۰۰ یا بیشتر سال پیشه اما توش از برج های دوقلوی آمریکا از فتنه هایی که قراره اتفاق بیفته اشارذه کرده.
  شما عربی قرآن رو نخون فارسی شو بگیر بخون اگه هم متوجه نمیشی تفسیر اون آیه رو بخون همه چیز برات روشن میشه.
  باور کن الان غرب همه توجهش به ایران معطوفه تو رو خدا بیاین قرآن رو کامل و جامع بخونین اصلا تو اینترنت بگردین تفسیر سوره ها رو بخونین خودتون عاشقش میشین.

  • mehdiallah گفت:

   @زهرا,

   البته من متوجه این مطلب نشدم چرا برجهای دوقلو را با تعدد زوجات اورده اید البته که در دین مبین اسلام مرد میتواند در صورت حائز شرایط بودن تا ۴ همسر را در چهار نوبت بگیرد اما مشروط است و شرط ان نیز دشوار مگر اینکه وضع به گونه ای باشد که همسراول خود برا شوهر خود به خواستگاری زن دوم برود که البته برای بسیاری از خاندان رسول الله و سایر مومنین نیز اینگونه بوده است اما بخل و حسادت بر نفوس مردم و به خصوص بانوان غلبه دارد و حسادت و انحصار طلبی مانع از این حقوق مشروع می شود اما در همین قرن ۲۱ این سنت هنوز در بین اعراب ومردم حاشیه خلیج فارس رایج است و زنان برای مردان خود به خواستگاری می روند والبته من در همین ایران خودمان تعدادی را میشناسم که همسرانشان برای خواستگاری زن دیگری رفتند .زنان مومنه با این ایمان قوی و شناخت قران البته زیاد نیستند اما بدیهی است ازدواج مخفی اقایان بدون اجازه زن قبلی اشکال دار است و باید پاسخ مناسبی برای خداوند در روز حسابرسی اماده کنند که البته بعید است و منافات با ایات صریح قران دارد.
   ضمنا یکی از بهترین راه های خراب کردن یک چیز این است که از ان بد دفاع کنید و شما اینکار را باقران کردید قران کتابی است که نقشه نجات انسات را در اختیار می گذارد نباید ان را با برخی خرافات در هم امیخت مانند برجهای دوقلو و ..
   براساس ایات قران پیروان عیسی مسیح تا پایان دنیا بر کافران مسلط خواهند بود حال ممکن است تمرکز پیروان مسیح در امریکا باشد و یا در اروپا و یا جای دیگر.
   اما پیروزی اصلی مسلمانان در دنیای پس از مرگ است و بس . جایی که ایمان اوردن ناباوران سود نخواهد بخشید.

   سبحان الله الحکیم الخبیر

  • من گفت:

   @زهرا,
   سلام
   لطفا این امار دختر پسری که میگین رو ارایه کنین ایا همه دنیا اینطوریه؟
   چند همسری مردان هیچ دلیلی جز مجوزی برا شهوترونیشون نداره
   من نمیگم زنان چند مرد داشته باشند هردو باید تک همسری باشند حیوانات هستند که چند همسریند
   شما که به نظر نمیاد خانومم باشین اگه واقعا تحقیق کردین بیاین وجواب سوالای من رو بدین شاید من هم مثل شما علاقمندشدم

   • mehdiallah گفت:

    @من,
    باسلام
    البته بر اساس امار جهانی تعداد زنان حدود ۲ درصد از تعداد مردان بیشتر است .اینکه شما نمی گویید زنان چندمرد داشته باشند معیار نیست معیار سخن کسی است که افریدگار انسان است و او را خوب می شناسد و از رگ گردن به او نزدیک تر است ایشان فرموده اند هر زن فقط یک شوهر میتواند داشته باشد اما هر مزد در شرایط خاصی میتواند تا ۴ همسر داشته باشد .
    البته به خاطر داشته باشید که باهم بودن زن و مرد و ازدواجشان لزوما به دلیل ادامه نسل نیست بلکه عامل اصلی ان در نزد بسیاری همین اغنا شهوت است چه در مزد و یا زن .
    بی جهت خود را نباید گول بزنیم و بدین دلیل است که وقتی زن نافرمان را بخواهند متنبه کنند با او همبستر نمیشوند که البته در مورد بسیاری از زنان کارامد است . البته حیوانات چند همسری نیستند بلکه چند زوجی هستند در واقع بدون ضابطه یعنی امسال با این جفت و سال بعد با جفت دیگری که البته از این گونه موجودات در تمام دنیا به وفور یافت می شود حال بعضی هایشان پنهانی و برخی هایشان اشکارا.
    انچه خداوند فرموده بصورت اشکارا و در شرایط خاصی است که در قران مجید امده است لذا در مواردی که کلامتان در راستای مخالفت با خالقتان الله است بسیار دقت کنید و بدون دلیل کپه منفی ترازوی عملتان را سنگین نکنید بگذارید هرکس طبق عقیده اش عمل کند تا مادامیکه به شما اسیب نرسانده اند یا دینتان را به زور نمیخواهند تغییر دهند دلیلی به دشمنی نیست حسد و انحصار طلبی را از خودتان دور کنید و با عشق و محبت به دیگران افکار و عقایدتان را اثبات کنید.

    سبحان الله الحکیم الخبیر

 25. mehdiallah گفت:

  @حسین,
  باسلام
  البته که تمامی کتب به جز قران تحریف شده اند اما انان اگر اصول همین کتاب تحریف شده را نیز رعایت کنند در زمره نجات یافتگان خواهند بود اما راهشان دشوار است و پر از سنگلاخ.

  اوست کسى که فرستاده خود را با هدایت و آیین درست روانه کرد تا آن را بر هر چه دین است فائق گرداند هر چند مشرکان را ناخوش آید (۹) هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ وَلَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ ﴿۹﴾
  از ایه فوق چنین برمی اید که زمان ظهور اسلام تمامی ادیان شرک الود بوده اند لذا خداوند دین خالص را برای هدایت مردم مجددا می فرستد .

  اى کسانى که ایمان آورده‏اید آیا شما را بر تجارتى راه نمایم که شما را از عذابى دردناک مى‏رهاند (۱۰) یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا هَلْ أَدُلُّکُمْ عَلَى تِجَارَهٍ تُنجِیکُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِیمٍ ﴿۱۰﴾
  به خدا و فرستاده او بگروید و در راه خدا با مال و جانتان جهاد کنید این گذشت و فداکارى اگر بدانید براى شما بهتر است (۱۱) تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِکُمْ وَأَنفُسِکُمْ ذَلِکُمْ خَیْرٌ لَّکُمْ إِن کُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۱﴾

  در حقیقت کسانى که کتاب خدا را مى‏خوانند و نماز برپا مى‏دارند و از آنچه بدیشان روزى داده‏ایم نهان و آشکارا انفاق مى‏کنند امید به تجارتى بسته‏اند که هرگز زوال نمى‏پذیرد (۲۹) إِنَّ الَّذِینَ یَتْلُونَ کِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاهَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِیَهً یَرْجُونَ تِجَارَهً لَّن تَبُورَ ﴿۲۹﴾

  همانان که از این فرستاده پیامبر درس نخوانده که [نام] او را نزد خود در تورات و انجیل نوشته مى‏یابند پیروى مى‏کنند همان پیامبرى که آنان را به کار پسندیده فرمان مى‏دهد و از کار ناپسند باز مى‏دارد و براى آنان چیزهاى پاکیزه را حلال و چیزهاى ناپاک را بر ایشان حرام مى‏گرداند و از دوش آنان قید و بندهایى را که بر ایشان بوده است برمى‏دارد پس کسانى که به او ایمان آوردند و بزرگش داشتند و یاریش کردند و نورى را که با او نازل شده است پیروى کردند آنان همان رستگارانند (۱۵۷) الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِیَّ الأُمِّیَّ الَّذِی یَجِدُونَهُ مَکْتُوبًا عِندَهُمْ فِی التَّوْرَاهِ وَالإِنْجِیلِ یَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنکَرِ وَیُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّبَاتِ وَیُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَیَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِی کَانَتْ عَلَیْهِمْ فَالَّذِینَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِیَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۱۵۷﴾

  و ختم کلام اینکه به تمامی کتب باید به عنوان مسلمان باور داشته باشیم .
  پیامبر خدا بدانچه از جانب پروردگارش بر او نازل شده است ایمان آورده است‏، و مؤمنان همگى به خدا و فرشتگان و کتابها و فرستادگانش ایمان آورده‏اند و گفتند میان هیچ یک از فرستادگانش فرق نمى‏گذاریم‏ شنیدیم و گردن نهادیم‏، پروردگارا، آمرزش تو را خواستاریم‏ و فرجام به سوى تو است‏. (۲۸۵) آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَیْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ کُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلآئِکَتِهِ وَکُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَکَ رَبَّنَا وَإِلَیْکَ الْمَصِیرُ ﴿۲۸۵﴾

  سبحان الله الحکیم الخبیر

 26. mehdiallah گفت:

  @حسین,
  سلام حسین اقای عزیز
  هیچ موقع چیزی را که بقیه نگفته اند و یا حتی گفته اند شما تکرار نکنید هیچ کس را اینچنین مورد خطاب قرار ندهید بلکه بر اساس انچه خداوند به ما اموخته ما میتوانیم خود را از کافران و مشرکین و سایر منافقین به ظاهر دین داردر هردین ومسلکی بری کنیم .

  قران را خوب بخوانید روزی حداقل نیم ساعت به زبان مادریتان تا سخنان خداوند را خوب درک کنید و

  سبحان الله الحکیم الخبیر

 27. سحر آسمونی گفت:

  سلام میکنم به خدای مهربونم و
  سلام و صبح بخیربه شما دستان
  آقا مهدی ممنون از پاسخی که دادین
  من سر دین دعوا ندارم
  هرکس هردینی که داره قابل احترامه
  من با همه بچگیم فکر میکنم که خداوند دوست نداره که سرش دعوا کنیم ولی خوشحال میشه اگه ما با هم متحد باشیم وبهم کمک کنیم با هر دین و مدهبی که داریم
  من خدای عشق رو خیلی دوست دارم نه خدای ترس
  لطفا اگه مطلب یا هرچیزی که بتونه بهم بیشتر کمک کنه برا نزدیک شدن به خدای عشق برام بزارید
  بازهم از خداوند و شما دوستای گلم ممنونم

  • mehdiallah گفت:

   @سحر آسمونی,

   باسلام
   به شناسنامه خداوند در سوره ۵۵ قران سوره مبارکه الرحمن مراجعه کنید تا خداوند را خوب بشناسید.چون خدا دیدنی و لمس کردنی نیست و بسیاری از مردم اثارش وجودیش در این دنیا را به چیزهای دیگر منتسب میکنند . شناسنامه و بیوگرافی خالق هستی را بخوان و بعد که عاشقش شدی می بینی بزرگترین ترس از او همان خجالت زدگی و سربزیری در ناسپاسی از این همه بزرگواری ونعمت است .

   سبحان الله الحکیم الخبیر

 28. منیصور گفت:

  @ Mehdiallah
  دوست من، سلام
  * شما می گویید که قرآن را تفسیر نمی کنید ولی می گویید فلان آیه منحصر به زمان رسول الله است, … اگر در قرآن تنها نگاهی گذرا هم بیاندازیم می بینیم که بسیاری از آیات آن با توجه به مقتضیات و اتفاقات آن دوران یعنی ۱۴۰۰ سال پیش نازل شده است. که البته همینگونه است. ولی دوست من، همین آیات هم به گونه ای تمثیلی بوده اند، و به این دلیل است که می گوییم قرآن برای هر عصر و هر دوره ای بوده و منحصر به دوران پیامبر نیست. وقتی می خوانیم قرآن کتابی است که بی شک راهنمای پرهیزکاران است. یعنی برای تمام پرهیزکاران در هر عصری. چراکه اگر اینگونه نبود محمد صلی الله علیه و آله آخرین پیامبر و قرآُن آخرین کتاب آسمانی نمی بود. و به همین دلیل هم هست که خداوند خود آن را حفظ فرموده تا از هر تحریفی در امان بماند.
  حال ما می خواهیم اسلام درست و حقیقی را بشناسیم، در مرحله نخست به قرآن رجوع می کنیم. آیاتش را می خوانیم و با معانی لفظی آن که همان ترجمه های موجود است آشنا می شویم. حال می ماند تطبیق و پیدا کردن مصادیق قرآن در جهان کنونی! این نکته ای است که ما را بر آن می دارد تا با تفاسیر هم آشنا شویم. شما می گویید به هیچ تفسیر و حدیثی اطمینان ندارید. ولی آیا نمی هراسید که شاید برداشت شما غلط باشد و این برداشت غلط را به دیگران القا می کنید؟! بگذارید مردم خود انتخاب کنند. بگذارید خود به دنبال درست یا غلط بودن آنها بروند. چطور وقتی بنده می گویم به این کتب و تفاسیر رجوع کنید و همه را با نص قرآن مطابقت دهید، شاید کار اشتباهی می کنم و باید پاسخگو باشم ولی شما خود که از در نفی همگی، وارد می شوید، درصدی شک ندارید که شاید خود اشتباه کنید؟!
  * بنده نمی دانم که منظورتان از اینکه نوشتید “در متن های ارسالی دقت فرمایید “. چیست. خواهشا شما هم در نوشتن آیات قرآن کمی دقت کنید تا مبادا خدای ناکرده آیات به صورت غلط معرفی نگردند!

  با تشکر

  • mehdiallah گفت:

   @منیصور,
   نامه شماره ۴
   باسلام

   امیدوارم جسارتی نکرده باشم بنده از اینکه شما را شخصی خداپرست یافتم و خود را نیز پیرو قران می دانم از باب امر به معروف ونهی ازمنکر که از واجبات میدانم خدمتتان عرض کردم که اگر کتابی را که به سایرین معرفی میکنید دارای مطلب انحرافی باشد ناخواسته موجب انحراف سایرین شده اید و باید روزی پاسخگو باشید و البته که پاسخگویی سخت است شما مستحضر هستید که کتبی که شما معرفی کنید مکتوباتی هستند که اشخاص نوشته اند که نه رسول بوده اند و نه مرتبط با وحی – بلکه انها هم برداشتشان را نوشته اند که ممکن است همه اش درست و فقط یک موردش غلط باشد همان یک موردی که ما باید پاسخگو باشیم اما قران تنها کتابی است که همه اش درست است و در باب یاد اوری ایات به دیگران مارا مواخذه نخو اهند کرد انچه که بنده مرتبا برای ان تاکید ورزیده ام اوردن شاهد از قران برموحد بودن و پرستش یک خداوند است و دوری از فرقه گرایی و یا مذهب گرایی که براساس برداشت من از کلام خداوند نوعی شرک است حال اگر من ایه را برداشت غلط کرده باشم و شرک نباشد پیروان مذاهب رستگارانند ولی من فرقه جدیدی ایجاد نکرده ام که بخواهم پاسخگوی الله باشم من فقط بدون فرقه ام اما کتابم قران است و انکه حاجاتم را می دهد فقط خداوند است و بس و نه شفیعانی که بسیاری از ادیان و مذاهب برای رسیدن به حاجات در کار پروردگار شفیع میگیرند که این شفیع گرفتن همان شریک کردن کسی در قلمرو حکمفرمایی خداوند است و بس . ایه امن یجیب مضطر اذا دعاه فیکشف سو – اتمام حجتی است برای تمامی پیروان قران .
   فرض کنید برداشت بنده از قران غلط باشد کدامین سخن من منجر به منکرات و یا شرک به خداوند خواهد شد و کدامین برداشت من عبادت و سجده به پروردگارم را نفی میکند و کدامینش خوانندگان را از انفاق باز میدارد و یا کدامین برداشتم موجب میشود کس قران را مهجور بگذارد .

   سبحان الله الحکیم الخبیر

 29. منیصور گفت:

  @ Mehdiallah
  دوست من، سلام
  * شما می گویید که قرآن را تفسیر نمی کنید ولی می گویید فلان آیه منحصر به زمان رسول الله است. اگر در قرآن تنها نگاهی گذرا هم بیاندازیم می بینیم که بسیاری از آیات آن با توجه به مقتضیات و اتفاقات آن دوران یعنی ۱۴۰۰ سال پیش نازل شده است. که البته همینگونه است. ولی دوست من، همین آیات هم به گونه ای تمثیلی بوده اند، و به این دلیل است که می گوییم قرآن برای هر عصر و هر دوره ای بوده و منحصر به دوران پیامبر نیست. وقتی می خوانیم قرآن کتابی است که بی شک راهنمای پرهیزکاران است. یعنی برای تمام پرهیزکاران در هر عصری. چراکه اگر اینگونه نبود محمد صلی الله علیه و آله آخرین پیامبر و قرآُن آخرین کتاب آسمانی نمی بود. و به همین دلیل هم هست که خداوند خود آن را حفظ فرموده تا از هر تحریفی در امان بماند.
  حال ما می خواهیم اسلام درست و حقیقی را بشناسیم، در مرحله نخست به قرآن رجوع می کنیم. آیاتش را می خوانیم و با معانی لفظی آن که همان ترجمه های موجود است آشنا می شویم. حال می ماند تطبیق و پیدا کردن مصادیق قرآن در جهان کنونی! این نکته ای است که ما را بر آن می دارد تا با تفاسیر هم آشنا شویم. شما می گویید به هیچ تفسیر و حدیثی اطمینان ندارید. ولی آیا نمی هراسید که شاید برداشت شما غلط باشد و این برداشت غلط را به دیگران القا می کنید؟! بگذارید مردم خود انتخاب کنند. بگذارید خود به دنبال درست یا غلط بودن آنها بروند. چطور وقتی بنده می گویم به این کتب و تفاسیر رجوع کنید و همه را با نص قرآن مطابقت دهید، شاید کار اشتباهی می کنم و باید پاسخگو باشم ولی شما خود که از در نفی همگی، وارد می شوید، درصدی شک ندارید که شاید خود اشتباه کنید؟!
  * بنده نمی دانم که منظورتان از اینکه نوشتید “در متن های ارسالی دقت فرمایید “. چیست. خواهشا شما هم در نوشتن آیات قرآن کمی دقت کنید تا مبادا خدای ناکرده آیات به صورت غلط معرفی نگردند!

  • mehdiallah گفت:

   @منیصور,
   نامه شماره ۵
   باسلام
   در امر دین فقط باید از کتاب خدا اطاعت کردو بس . باید حرفها و اظهارنظرهای مختلف راشنید اما ان را که در تضاد با سخنان پروردگارمان در قران در تضاد نیست به گوش جان سپرد .
   ایات همگی کلام الهی هستند اگر در جای غلط نیز از انان استفاده کنیم حداقل موجب یاد اوری به شنونده خواهد بود حال انکه می خواهد به ان عمل کند یا نه .
   نتیجه باور به قران در خلوص اعمال و انفاق تجلی میکند و این زمانی ثمرر میدهد که در جهان غیب که اعمال هرکس را با ترازو ومیزان بکار گرفته شده در اعمالش خواهند سنجید پیروان محمد را با ترازوی قران و پیروان موسی را با ترازوی تورات و پیروان عیسی را باترازوی انجیل .
   انچه از اعمال را که برای خدا نبوده و برای سایرین چه از مردگان و زندگان و یابرای تظاهر و خودنمایی و تفاخر بوده کنار می گذارند و انچه را که برای کسب رضایت خداوندی انجام داده ایم خالصش را در ترازو می گذارند بدین سبب است که خداوند بارها فرموده هرکه شرک ورزد اعمالش تباه می شود و این کاملا درست است چرا که جایی در ترازوی اعمال خالص برای خدا ندارد لذا هشیار باشید که به خاطر رضایت هیچ رسول و پیامبری و یا هیچ فردی از خاندان رسول الله و یا سایر مومنین کاری انجام ندهید نیتتان در انجام امور برای تبعیت از قران و بندگی پروردگارمان الله باشد و بس .

   کجای این صحبت برخلاف ایات الهی است در کجای این صحبت به خاندان رسول الله یا به ایشان و سایر رسولان اهانت و هتک حرمتی شده است و یامقامشان نادیده انگاشته شده است . انچه که بنده به صراحت به ان اقرار دارم و باور نیزدارم و اعمالم را براین باور انجام میدهم ان است که بنده به شفیع و واسطه قراردادن هیچ کس در این جهان معتقد نیستم و همه حاجاتم را در این جهان فقط از خداوند میخواهم و بس . اما منکر این نیستم که چه بسیارند از خاندان رسولان که میتوانند به اذن الهی شفیع قرار گیرند و گروهی ازمومنین موحد را و نه مشرکین را نجات بخشند.

   سبحان الله الحکیم الخبیر

   • عليپرست گفت:

    @mehdiallah, سلام علیکم
    از نوشته ی شما فهمیدم که شناختی به شیعیان ندارید
    شیعه کسی است که یکتاپرست است و تمامی حاجات خود را فقط از الله طلب میکنند
    شیعه کسی است که پیامبر و خاندان گرامی اش را دوست دارد و این دوستی از روی طمع شفاعت و …. نیست
    مرجع عقیدتی تشیع ، قرآن است و بس
    شرک حتی به اندازه سر سوزن ، محکوم است و انسانی که حتی ذره ای برای خداوند شریک قائل شود چه در قدرت و چه در صفات و …. مشرک محسوب میگردد که گناه غیر قابل بخشش است
    دوست عزیز ، شیعه نامی است که دیگر فرقه ها بر ما گذاشته اند چون ما محبان اهل بیت (ع) هستیم و شما هم اگر با یک اهل تسنن صحبت کنید چون نهج البلاغه خوانده اید و حضرت علی (ع) را قبول دارید و به گفته های آن حضرت استناد میکنید ، به شما هم شیعه خواهند گفت و گرنه ما شیعیان خود را مسلمان میدانیم و یکتا پرست و از هر شرکی به خداوند متعال خود را مبری میدانیم و اطاعت از الله و رسولش و قرآن سر لوحه دین ما است . حزب ما فقط حزب الله است و بس. شفاعت یکسره از آن خداوند است و بس. خداوند نزدیک ما است و صدای ما را میشنود و اجابت میکند و بس.
    اگر مردم ناآگاهانه میگویند شفا از یکی از امامان گرفته ایم میدانند که شفا از ناحیه خداوند است و فقط آبرو و مقام آن امام عزیز در نزد خداوند موجب عنایت خداوند به بنده مومن خود شده و شفا را سریعتر اجابت میکند.
    ائمه اطهار (ع) در زمان حیات خود بواسطه ارتباط خود با قرآن و تاییدات خداوند بر مطالعات قرآنی شان ، خیلی بهتر از امثال ما ، صراط مستقیم را تشخیص میدادند و لذا تفکرات ایشان که سر لوحه ی ما قرار دارد خیلی در شناخت قرآن به ما کمک میکند و البته تک تک ما مسلمانان وظیفه داریم قرآن و معانی آن را خود بررسی کرده و به حقیقت پی ببریم و فقط میتوان از کمک فکری راسخین در علم قرآنی بعنوان ابزار کمکی فهم قرآن بهره برد.
    شنیدن و یا نشنیدن و زنده بودن یا نبودن پیامبر (ص) و خاندان گرامی اش هیچ تاثیری در دین مسلمانان ندارد زیرا که آثار با برکت از این اولیاء الهی در بین ما وجود دارد که برای کمک به فهم قرآن از آنها استفاده میکنیم.
    در روز رستاخیز هر مومن نجات یافته ای به یاد تعهد خود میافتد و با اذن الهی سعی در انجام تعهدات خود مینماید که پیامبر گرامی نیز با عهدی که از ناحیه خداوند تایید شده مبنی بر شفاعت از امتش ، و نیز ائمه اطهار که توسط پیامبر (ص) به تعداد دوازده امام گرامی مشخص شده اند (با علم غیب از جانب خداوند) ، امید است در روز رستاخیز مؤمنین به الله و رسولش و قرآن کریم را شفاعت نمایند.
    و نیز فرموده ی پیامبر گرامی مبنی بر باقی گزاردن دو وزنه ی گرانبها در بین امت که قرآن و عترتش میباشد
    ایا ایشان اگر حرفی بر خلاف قرآن میزدند خداوند بدون مجازات رهایشان میکرد
    حالا شما میگویید که قرآن به تنهایی؟ خیر ، قرآن و عترت یعنی قرآن با کمک عترت پیامبر
    و اگر جنابعالی فرمایشات پیامبر اکرم را قبول ندارید و احادیث پیامبر را مردود اعلام میکنید از جمله کسانی خواهید بود (طبق نص صریح قرآن) که روز رستاخیز پشت دست خود را گاز گرفته و میگویند ای کاش از پیامبر اطاعت کرده بودم. منظور از این آیه مطمئنآ این نیست که اطاعت از رسول اطاعت از قرآن است بلکه در روز رستاخیز این حرف را میزنند که ابلاغ قرآن به بشریت قبلآ انجام شده است پس فقط منظور خود رسول اکرم میباشند
    شما یک آیه برای من بیاورید که خداوند گفته باشد من به پیامبر فقط قرآن را وحی کردم
    بلکه فرموده است ای پیامبر هر چه تو میگویی وحی من است
    قرآن بسیار ساده است برای فهمیدن پس چرا این آیه محکم خدا را نمی فهمید.
    وَمَا یَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ : از روی هوس سخن نمیگوید
    إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْیٌ یُوحَىٰ : آنچه میگوید وحیی است که بر او وحی میشود
    دفعه قبل نیز از پاسخ طفره رفتید
    خداوند این را فرموده است تا به به مؤمنین بفهماند که صحبتهای رسول گرامی هم دارای ارزش والایی است و این احادیث رسول چون مورد تایید خداوند است لذا از تحریف محفوظ مانده و با سلسله امامت به دست ما مسلمانان رسیده است. و اهل تسنن و دیگر فرقه ها و منجمله جنابعالی از اینها بی بهره مانده اید.
    مؤمن بودن شرایطی دارد که شما هم بیشتر آنها را میدانید و از آن جمله اطاعت از رسول و احادیث ایشان.
    قرآن یک پکیج معتبر و حفظ شده با معجزات گوناگون است که بر هیچکس پوشیده نیست ولی خداوند با آیه فوق به احادیث پیامبر (ص) اعتبار الهی میدهد و انها هم جزو وحی خداوند قرار دارند.
    وحی برای هر نبی و رسولی بصورت متفاوتی انجام شده است ولی همانطور که جنابعالی هم فرمودید وحی به صالحین از نوع وحی به انبیاء نیست بلکه بصورت خواب و رؤیا و یا الهام و یا علامتی از یک به ظاهر انسان میباشد که مورد تایید ما مسلمانان دوستدار اهل بیت (ع) میباشد زیرا که معتقدیم به امامان ما و جانشینانشان نیز اینگونه تاییدات صورت گرفته و میگیرد و لذا در اصول فقه مسلمانان است که در زمان اجماع فقها حتما یک نماینده از خداوند حضور دارد که کمک به رفع مشکل میکند همانطور که به شما نیز تاییداتی رسیده است. البته برای شما فقط در یک مورد ولی برای آیات عظام ما ، هزاران مورد صورت پذیرفته است.
    از آنجا که شما را از خود میدانم و تمایل دارم شما همچنان در این سایت به تبلیغ دین بپردازید و نمیخواهم جوانان ما نسبت به شما بدبین شوند .لذا اگر امکان دارد با ایمیل بنده تماس بگیرید تا نکات دیگری را هم به شما مؤمن گرامی هدیه نمایم . ایمیل شما خراب است و میگوید جزو ایمیل های یاهو نمیباشد
    تا این حد مخفیکاری نیاز نیست دوست عزیز.
    ایمیلتان را نگاه کنید مطمئنآ پسوند دیگری به جز yahoo.com دارد
    والسلام علی عبادالله صالحین

    • mehdiallah گفت:

     @علیپرست,
     باسلام
     البته ایمیل همان است که خدمتتان داده ام اما نمیدانم چرا برخی ایمیل ها نمیرسد شما درست میگویید باید یک ایمیل دیگر بازکنم .
     البته من نمیدانم که راه شما با راه من درعمل یکی هست یانه اما در اعتقادات قطعا یکی نیست انچه که شما درباره شیعیان فرمودید و یا انچه که دیگر فرق در باره خودشان می گویند مصداق بارز ایات ۳۰ تا ۳۵ سوره روم است . البته بنده تفاسیر بسیاری را خوانده ام و مغزم را بر روی هیچ چیزی نبسته ام من جمله تفسیر نمونه و المیزان و برخی تفاسیر از مفتی های مختلف اهل سنت .و وقتی با قران مقایسه کرده ام به این نتیجه رسیده ام که تمامی فرق منتسب به اسلام در یک گوی توخالی قراردارند که پوسته ان در جاهای مختلفی دارای منافذی به شکل های متفاوت است برای یکی روزنه به شکل ماه و ستاره و برای دیگری به شکل یک دست و برای هرگروه به یک شکلی است .این گوی در مقابل خورشید قرارگرفته است و هر گروه فقط بخشی از نور خورشید را که از ان روزنه می گذرد دریافت می کند بنده از این گوی بیرون امده ام و از روزنه های و محدودیت ها ی داخل گوی بری هستم و مستقیما خود را در معرض خورشید قرار داده ام چقدر زیبا و عاشقانه است با خود این نورو منبعش هم اغوش شدن . انچنان قوی است و معطر که قلب و روحتان را مالامال میکند و دیگر جایی برای ستارگان و ماه و بقیه کائنات نمیماند دیگر چیزی را نمیبینید هرچه میبینید اوست و دیگر امرزش خواستار نخواهید بود بلکه وصالش را خواستار خواهید شد و در راه وصالش تمامی فکر و اندیشه و گفتار و عبادتان و کردارتان را می ارایید تا او را خوش اید و عشق به وصال لاجرم از مرحله امرزش عبور میکند و فراتر می رود و بالاترین پاداش در جوار او بودن است و لذت عشق اورا چشیدن است و بس که لاجرم برای اینکار بهشت زیر پای شماست
     به عنوان یک مسلمان نباید محمد محمد بگوییم البته مسیحیان و یهودیان به کنار هستند هرچه می خواهند بگویند موسی موسی یا عیسی عیسی اما ما که پیرو اخرین کلام خالص و نورانی هستیم محمد محمد ویا علی علی یا حسین حسین یا عمرجان عمرجا ن ویا فاطمه فاطمه نداریم هرچه هست همه الله است و رحمان .
     وای بر کسانی که تفاسیرمی نویسند و در مورد ایات خداوند توضیحات و تفسیرات می گویند اما شرک را توضیح نمیدهند چرا که خود را زیر سوال میبرند بنده شان نزول بسیاری از ایات را نیز خوانده ام بسیاری از انان بازگو کردن ماجرای گذشتگان است برای عبرت در ایندگان . بسیاری مثال های حل شده و لقمه جویده شده است برای فهم و هضم اسان . وه که چقدر خداوند در این قران مثال اورده است مثالهای گوناگون . پیشنهاد بنده به شمااینست که یک بار فقط ماجراها و مثالهای قران را بخوانید و بررسی کنید نتیجه مثال چه بوده است ماجرای ملکه صبا و سلیمان – یعقوب و پسرانش – یوسف و حبسش – یونس و مجازاتش – باغداران و نابودی باغشان – موسی و کشتن فردی در منازعه- مومن زمان موسی را – موسی و بنده خاص خدا را – ذوالقرنین و از همه مهمتر به هیچ تفسیری مراجعه نکنید و تعریف نور خدا را که چراغی است که با سوختی از روغن زیتون که نه شرقی است و نه غربی است روشن است را خوب بخوانید و سوخت چراغ را برای خود تعریف کنید.

     بطورقطع راه ما باهم یکی نیست و دیدگاه من در مورد تمامی انبیا ونه فقط محمد بن عبدالله صلوات الله و ملایک و مومنین علیه و خاندان ایشان و یا خاندان سایر انبیا کاملا متفاوت است مبنای اندیشه و گفتار ما یکی نیست و ما هردو از یک چشمه سیراب نمیشویم انشالله خداوند افکارو اندیشه و نیات و عبادات و اعمال مارا در جهت کسب رضایت خودش که امرزش ما را نیزبه همراه دارد قرار دهد.

     اشهد ان لا اله الا الله هُوَ الْمَلِکُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَیْمِنُ الْعَزِیزُ الْجَبَّارُ الْمُتَکَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا یُشْرِکُونَ و

     اشهد ان محمد رسول الله و خاتم النبیین –
     الهم صل علی محمد رسول النبی الامی

     الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِی هَدَانَا لِهَذَا- وَمَا کُنَّا لِنَهْتَدِیَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللّهُ- لَقَدْ جَاءتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ- ادامه در دنیای غیب انشالله

     سبحان الله الحکیم الخبیر

     • عليپرست گفت:

      @mehdiallah, سلام
      باز هم از جواب دادن به سؤال من طفره رفتید و این روش یک قرآن پژوه نیست. شما از من در مورد حرفهایم ، آیات و مستندات خواستید که من ارائه کردم و شما در کمال تعجب گفتید که مربوط به قرآن و پیامبر نیست

      ایاتی که من ارائه کردم در ذیل آورده ام

      “وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَیْکَ الْکِتَابَ إِلَّا لِتُبَیِّنَ لَهُمُ الَّذِی اخْتَلَفُوا فِیهِ ۙ وَهُدًى وَرَحْمَهً لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ (۱۶:۶۴)
      و بر تو کتاب را نفرستادیم مگر تا بیان کنی برای ایشان آنچه را در آن اختلاف کردند و هدایت و رحمتی برای گروهی که ایمان آوردند

      وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِیثَاقَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ لَتُبَیِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَکْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِیلًا ۖ فَبِئْسَ مَا یَشْتَرُونَ [۳:۱۸۷]
      و هنگامی که خدا پیمان گرفت از آنان که کتاب داده شد به آنها که بیان کنند برای مردم و کتمانش نکنند پس آن را پشت سر خویش افکندند و به بهائی کم فروختندش و چه بد است آنچه فروشند

      بِالْبَیِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ۗ وَأَنْزَلْنَا إِلَیْکَ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَیْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ یَتَفَکَّرُونَ[۱۶:۴۴]
      با نشانیها و نامه‌ها و فرستادیم بسوی تو ذکر(کتاب) را تا بیان کنی برای مردم آنچه را بسوی ایشان فرستاده شده است و شاید بیاندیشند[۱۶:۴۴]

      امیدوارم معنی کلمه لتبین را بلد باشید و بر خود تفکر کنید که چرا تاکنون این آیات را ندیده اید ”

      و این هم پاسخ شما که در ذیل آمده است

      “بحث ایات فوق در باره ادیان قبل از اسلام مانند یهود و نصارا می باشد که چون کتابشان تحریف شده بود خداوند موارد تحریف شده را مجددا در قران بیان فرموده اند ”
      جناب مهدی الله
      واقعآ که ، یک قرآن پژوه معنی “الیک” و “علیک” را بلد نیست؟ یعنی شما نمی فهمید که آیات اول و سوم مستقیمآ به پیامبر نازل شده است؟
      و یا
      قرآن بسیار ساده است برای فهمیدن پس چرا این آیه محکم خدا را نمی فهمید.
      وَمَا یَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ : از روی هوس سخن نمیگوید
      إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْیٌ یُوحَىٰ : آنچه میگوید وحیی است که بر او وحی میشود
      دفعه قبل نیز از پاسخ طفره رفتید
      جناب مهدی الله
      اگر پاسخی دارید بدهید و بیش از این با سرودن شعر ، دین خدا را به سخره نگیرید شما که ادعای قرآن پژوهی دارید باید همانند قرآن که یک کتاب منطقی و علمی است ، پاسخ دهید . خداوند میفرماید هر چه که برای هدایت بشر لازم است در این کتاب آورده ام ولی ظاهرآ شما بهره ای از آن نبرده اید و شاید هم نمیخواهید اطلاعات گرانبهایتان را در اختیار دیگران قرار دهید.
      شما فقط یاد گرفتید که مطالب قرآن را کپی کنید و اینجا بگذارید ولی هیچ اثری از فهم آیات قرآن در شما دیده نمیشود
      من به شما اثبات خواهم کرد که صراط مستقیم فقط در مسلمانان است (مؤمنین یکتا پرستی که مشرکین آنها را شیعه مینامند) و فقط کسانی میتوانند خود را یکتاپرست بنامند که شیعه باشند و گرنه در ضلالت و گمراهی به سر میبرند
      ولی شما بجای پاسخ منطقی فقط بلدید تهمت شرک به مؤمنان(تسلیم شده در برابر الله) بزنید و از جواب دادن طفره بروید در صورتیکه افکار شما از یک فرقه ضاله هم بیشتر در شرک غوطه ور است و سراسر کلام شما حکایت از جهل شما به قرآن دارد
      امروزه برای یک بچه دبستانی هم کار ساده ای است که کلمه ای را در قرآن جستجو کند و نتایج جستجو را در فایلی ذخیره کند و به عنوان سواد خود ارائه دهد. ولی تعقلی هم لازم دارد که اگر سؤالی از او شد بتواند با استفاده از آیات قرآن پاسخ دهد.
      اینجانب خود پاسخ تمام سؤالاتم را میدانم و فقط خواستم که خودتان پی ببرید تا چه حد ضعیف هستید
      شما بهتر است کمی از غرور و خودخواهی دست بردارید و اقرار فرمایید که از قرآن چیزی بیش از این نمیدانید
      فرق شما با بهایی ها چیست؟
      فرق شما با رائیلیان چیست؟
      آنها هم دقیقآ حرفهای شما را میزنند با این تفاوت که پیروانی پیدا کرده اند و جیبشان پر شده است
      همه مشرکین عالم ادعای یکتاپرستی دارند و فقط نحوه ی شرکشان متفاوت است
      جنابعالی با آن فتوای انگشتر طلا و رویت فرستاده خدا ، مشرک هستید و خود خبر ندارید همانگونه که در روز رستاخیز وقتی فرمان جهنم بر مشرکین صادر میگردد ، به خداوند میگویند ما مؤمن بودیم و خداوند از این صحبتشان بعنوان آخرین مکر آنها یاد میکند.
      مؤمنان از هر گونه رابطه ی اینچنینی تبری میجویند زیرا با استفاده از این روش کلاهبرداران و دروغگویان زیادی پیدا شده اند که دین مردم را از صراط مستقیم خارج میکنند.
      بعنوان مثال شما با اظهار دروغین مورد تایید بودن برداشتتان از قرآن توسط الله(بواسطه رسولش یا همان به ظاهر انسان) ، سعی دارید به مردم القاء کنید که تا ۹ نسل بعد قیامت رخ نمیدهد و این با سخن خداوند که میفرماید قیامت نزدیک است متناقض است
      اگر خداوند میخواست خود تاریخ دقیق آن روز را اعلام میکرد و در هیچ جای قرآن هم اشاره نکرده که در این زمینه تفکر کنید . جاهایی که خداوند زمینه تفکر در قرآن (برای پی بردن به علوم غیبی نهفته در قرآن) وجود دارد را تذکر میدهد که در آن آیات تفکر و تعقل کنید
      ولی هدایت بشر مستلزم این است که باور داشته باشد روز حساب وجود دارد حالا چه ساعتی دیگر و چه میلیونها سال دیگر.
      این نوع ارتباطات با ماوراءالطبیعه را خداوند محکوم میکند و میفرماید اینها فقط با جن رابطه دارند
      کافر بودن به آیات قرآن شاخ و دم ندارد و هر جا که سخن حق با کفر پوشانده شود و یا با دروغ مفهوم آن عوض شود و یا در برابر آیات محکم به آیات متشابه استناد گردد ، کفر به قرآن محسوب میگردد ، پس تفکر کن

      مرد مؤمن ، اگر آخرین مبحث کلامم را گرفتی پس با مطالعه بیشتر خودت را تقویت کن
      والسلام علی عبادالله صالحین

      • mehdiallah گفت:

       @علیپرست,
       باسلام

       بنده ادعای قران پجوهی ندارم بلکه عرض کردم خداوند در ماجرایی عجیب بر سر یک پیمان ان را به من عرضه داشت همین و بس .
       ضمنا عرض کردم که محاسباتی دارم که میتواند روز واقعه باشد و یا نباشد ضمنا برای هیچ مردمی اشاعه افکار نمیدهم بلکه در این سایت کسانی که به خداوند و رسولانش و کتابهایش توهین میکنند را پاسخ می گویم این را هم که مشرک یا کافرهستم بماند برای روز حساب .
       بنده فتوا ی انگشتر طلا صادرنکرده ام برای هیچ کس . اما خودم به ان عمل میکنم . انکس که خودرا برحق و دیگران را برباطل بداند کسی نیست جز ان کس که این چراغ پر فروغ الهی در دستانش خاموش است و ندای حق برای او صدایی نااشنا و مبهم است .گفتار شما در مورد به حق بودن شیعیان و باطل بودن سایرین دقیقا مصداق ایات ۳۰ تا۳۵ سوره روم است . شاید شما به راهتان دلخوشید و راه این نباشد که من یقین دارم راه شما صراط مستقیم نیست بیراهه ای است که شیطان ان را با باورهای شرک الود بصورت بسیا ر دل پسند تزیین کرده است .
       بنده از ایین بهاییت و سایر ادیان اطلاع چندان دقیقی ندارم اما تمام تلاشم در ان است که مرا با ترازوی قران بسنجند و بس .

       وقتم تنگ است و نمازم دیرشده است اما تمام سوالات شمارانیز نمیتوانم پاسخ بگویم چرا که شهو د قلبی را نمیتوان با استدلال عقلانی به اثبات رسانید همانگونه که شکافتن دریا با عصای موسی یا معراج رسو ل الله توجیه علمی و منطقی ندارد .

       سبحان الله العزیزالحکیم

      • mehdiallah گفت:

       @علیپرست,
       باسلام
       البته بنده جوابیه بلند بالایی با پشتیبانی ایات مرتبط خدمتتان فرستادم اما یا نخواندید یا اگر خواندید بسیار بر نظرتان اصرار دارید اینکه بنده فرق الیک و علیک را نمیدانم یا میدانم اهمیتی برایم ندارد مهم ان چیزی است که باید بدانم و میدانم ایات فوق که شما اهدا فرمودید بدیهی است به رسول گرامی نازل شده و البته که کلام رسول همان کلام خداست و بدین لحاظ است که نام ایشان همواره همردیف نام خداوند در اطاعت است اما بعد از نام خداوند . لذا چیز عجیببی را کشف نکرده اید که پیامبر تبیین کتاب خدارا بدانند این همان مطلبی است که خود خداوند در ابتدای سوره الرحمن فرموده است اما خداوند راه نجات ادمیان را در خواندن قران و تدبر در ایات و اجرای ان میداند و بس .
       به خاطر داشته باشید شیطان به یک دلیل رانده شد و ان حس برتری جویی خودش نسبت به ادمی بود که از جنس خاک بود و می گفت که من از او بهترم . شما همین کار را کردید و یک مرتبه تمامی جهان رامردود کرده و فقط گروه شیعیان را رستگار و نجات یافته دانستید ایا شما از خداوند پیمانی گرفته اید و یا مکتوبی در دست دارید اگر چنین است از رهبران طماع و ستمگری که در نقاط مختلف دنیا هستند بخواهید که ارزوی مرگ کنند معاذ الله مگر میتوان بدون اتومبیل ضد گلوله جایی رفت مسلمانان جان به کفند و در بین مردمند و نه سوا ی ازمردم و سوار برمردم .
       مسلمانان پیرو ان مسلک هستند که اگر قرار است بی شناخت بکشند و یا کشته شوند باید هابیل وار کشته شدن را انتخاب کنند و دست خود را به خون بی گناهان اغشته نسازند که این اولین مطلبی بود که ملایک هنگام افرینیش انسان بیان کردند.

       اما مطلبی در مورد جیب پرکردن . انهایی که صدها سال است شرک را بر مردم به رنگ دین فروخته اند با تکیه بر همین گمراهی چه پول های باد اورده ای که از نذورات مردم در مقبره امامان و امام زادگان به جیب نمی زنند و انچه را که خداوند دربهشت وعده داده در همین جهان با شرک و جهل مردم بدست می اورند یعنی زن فراوان و راحت و روزی اسان و بدون زحمت و جایگاه و طبقه خاص خود.
       بدیهی است انچه پیامبر فرموده وحیی است که وی می شده است اما همه اش در قران امده است چرا که خداوند فقط حفاظت این کتاب را عهده دارشده است و از احادیث باید به شدت برحذر بود و احتیاط کرد .
       من اینجا مسلمانان زیادی دیده ام که نمازشان در خارج از منزل قضا میشود چرا که به دستشویی نمیتوانند بروند و خود را بشویند لذا ترجیح میدهند قضا شود اما با بدن ناپاک به عبادت و پرستش خالقشان نروند . بنده خیر تابع قرانم و بارها با شورت کثیف نماز گذارده ام فرمان همان است که خداوند فرموده است . در مسجد سنی ها چندین بار با انان مشاجره داشته ام زیرا پاهایم را هنگام وضو نمی شویم و مسح میکنم فرمان همان است که خداوند فرموده است . البته میگفتند حدیثی از رسول گرامی است که این کار مستحب است و سنت حضرت رسول است و بهتر است که بنده گفتم یعنی می فرمایید خداوند چیز ناقصی گفته که رسول ان را کامل کرده است معاذ الله .
       فرق بسیار بزرگی است بین قران خواندن و قران پجوهی با قران دیدن .

       وانگهی بنده کجا شعر سرودم که شما اهانت کرده و می فرمایید کلام خداوندم را به مسخره گرفته ام انجه گفتم احساس قلبیم به خالقم است و بس .
       و البته که راست می گویید همه مشرکین عالم ادعای یگانه پرستی دارند اما تعریف شرک در قران کریم انگشتر طلا به دست کردن نیست . تعاریفش بسیار شفاف و اسان است و فقط در یک جمله است وبس

       کسی یا چیزی را در دعا و اجابت ان شریک و واسطه قرار دادن مانند درخواست روزی – شفا – کار و کسب – همسرو ..ویا کسی را در روی زمین به خدایی گرفتن و از او اطاعت محض کردن که البته نام اینکار در برخی فرق تقلید است و اطاعت از فتاوی . بدیهی است که تمام بمب گذاریهای انتحاری و ادم کشی ها بر اساس این تقلید کور کورانه و فتاوی خلاف قران است حالا بروید و ببینید که حتی پیامبر گرامی نیزمجاز به فتوا نبوده اند چه رسد به مدعیان امروز.
       خداوند نفرموده که بین شما و انگشتر طلایتان فاصله می اندازم اما فرموده در قیامت بین شما و کسانی که باخدامی خواندید فاصله می اندازم و انان عبادت شما را انکارمیکنند .
       خداوند تاریخ روز پایان هستی را اعلام نمیکند چون علم غیب است و نزد اوست اگر هم بنده به این مطلب بر اساس حدس و یا محاسبه رسیده باشم مطمئن باشید هرگز اعلام نخواهم کرد چون فرمانده من رازدار و من تابع اویم .
       اما با این تاریخ واعداد دلم به ارامش رسید هرکس میتواند برود خودش محاسبه کند براساس تقویم های قمری و میلادی و خورشیدی در چند صد سال اینده نتیجه یکسان بود و عجیب نیست که با سه معیار سنجش زمان یک نتیجه بدست اید به هر حال مطلب مهمی نیست ومن هم شخص مهمی نیستم همینکه هر روز قران میخوانم و مطالب را با بقیه مومنان و یا ناباوران به محک می گذارم اعترافی است برای این دو ملک و خالقم الله .

       بنده در جایی نگفتم که با ماوارالطبیعه مرتبط هستم الحمدلله با اجنه نیزمرتبط نیستم احتمالا میترسند به من نزدیک شوند و بهایی شوند .

       اما در پایان یک سوال از شما میپرسم .

       فکر میکنید اگر ۱۴۰۰ سال به عقب برمیگشتید و ا زرسول گرامی می پرسیدید مذهبتان چیست چه می گفتند این البته یک سوال حداقل ده جوابی است .
       شافعی
       حنبلی
       حنفی
       مالکی
       وهابی
       احمدی
       فاطمی
       اسماعیلی
       ۱۲ امامی
       ۸ امامی
       ۶ امامی

       اما ایشان می فرمودند که نه خداوند فرموده دینشان دین ابراهیم حنیف است و اگر در مقابل علی ابن ابی طالب خود را به یکی از این فرق منتسب میکردید احتما ل اینکه ایشان شمارا با شمشیربه خاطر ایجاد فرقه دی دین خدا به قعر دوزخ بفرستد زیاد بود هرچند که ایشان هرگز به خاطرخشم شمشیر نمیزده و همواره سرباز جان برکف خالقش الله بوده است و بس.

       سبحان الله الحکیم الخبیر

      • mehdiallah گفت:

       @علیپرست,
       باسلام
       یک مطلب را فراموش کردم خدمتتان بگویم ان هم اینکه خداوند ۱۴۰۰ سال پیش فرموده قیامت نزدیک است ولی نزدیک خداوند با نزدیک ما بسیار فرق دارد لذا زیاده به تعبیراتتان از کلام خداوند تکیه نکنید که اگر کلام خداوند برای شما تکیه گاه بود دینتان دارای پیشوند ویا پسوند نبود ضمنا نام شیعه را خود این فرقه بر روی خود گذاشته اند که البته هم به ان همه شان افتخار میکنند همانگونه که فرق دیگر نیز نامشان را خودشان انتخاب کرده اند .
       ضمنا بنده هرگز نگفتم که ملکی امد و محاسبات مرا در تخمین روز پایان دنیا تایید کرد بلکه عرض کردم که همین چیزهایی را که به ان رسیده ام تایید کرد مانند عدم تقلید و داشتن مفتی و توسل به هرکسی غیراز خدا.
       اما بنده نمیگویم که دروغ گفته ام یا به خداوند دروغ بسته ام ممکن است محاسباتم غلط باشد و تاریخ را اشتباه محاسبه کرده باشم والله اعلم شایدهم درست باشد که البته خودم مطمئنم درست است اما حلال و حرام و منکرات خداوند همواره پابرجاست و یک نفر به عنوان منجی بیاید یا نیاید چیزی را در دین خداوند عوض نخواهد کرد و به خاطر داشته باشید که مسیحیان تا پایان دنیا بر کافران مسلط خواهند بود و نه مسلمانان و این از ایات صریح و محکم قران است .

       بر اساس محاسبات بنده مدت عمر هر انسان در مقیاس خداوندی چیزی در حدود دو تاسه دقیقه بیشتر نیست از تمام موجودات در کره زمین کمتراست حتی از پشه و حتی از او هم ناتوان تر است .

       سبحان الله الحکیم الخبیر

     • ايليا گفت:

      @mehdiallah,
      با سلام مدتی است که به مطالعه کتب حدیث پرداخته ام . یکی از این ها مربوط به صحیح بخاری می شود میخواستم نظرتون را در مورد این شخص و احادیث وی بدانم
      ممنون

      • mehdiallah گفت:

       @ایلیا,

       باسلام
       البته بنده نمیدانم شما قران را مطالعه فرموده اید یاخیر لذا روش صحیح مطالعه قران را که بسیار موثر است و مانند سایر محققین اوقاتتان را به بطالت نمی گیرد خدمتتان عرض میکنم . قران تنها کتابی است که باید ان را از صفر شروع کرد و نباید از سخنان و کتابها و تجربه دیگران استفاده کرد.
       خداوند به همه ادمیان قران را اموخته است لذا هرکس ان را بخواند مفاهیم هدایت بخش ان را بسیار صریح و سریع درک می کند لذا شما ابتدا قران را خودتان کامل مطالعه فرمایید و برای خودتان جزوه بردارید اگر هم که کامپیوتر دارید برای ان فایلهای جدا جدا باز کنید مثلا هنگامیکه مطالعه میکنید تمام ایات مربوط به اهل کتاب را در یک گروه قرار دهید . ایات توحید و شرک و شفاعت را در یک گروه . ایات مرتبط با ماجراهای قران را در یک گروه دیگر – ایاتی که خداوند در ان لفظ ” ویل ” بکار برده است – و حتما یک گروه رابرای مواردی که مشکوک هستید و نمی دانید تحت عنوان ” متشابهات ” قرار دهید و الا اخر و البته قران را به زبان مادریتان بخوانید به هرزبانی که میتوانید بفهمید و در باره موضوعی انشا بنویسید.

       در دوربعدی بدنبال جستجوی ایات مرتبط در یک گروه خاص بروید البته خداوند را سپاس که ما در زمانی زندگی میکنیم که علم کامپیوتر و اینترنت تمامی دنیا را به هم متصل کرده و در واقع کامپیوتر شما یک دانشگاه بسیار بزرک و کامل است .
       پس از جستجو ایات مرتبط با یک موضوع را در یک گروه قرار دهید .
       وقتی کارتحقیق موضوعیتان تمام شد مجددا قران را از جایی شروع به مطالعه کنید اما نه از ابتدا که خسته شوید این بار قران را براساس نزول سوره هامطالعه کنید اسان است در سایت های قران میتوانید این را پیدا کنید .
       این بار هم مجددا اطللاعات موضوعی را مشابه قبل جمع اوری کنید و اطلاعات جزوه برداری شده را باهم مقایسه و کامل ترکنید
       این بار نتایج ماجراهای قران را بدست اورده و منظورخداوند را از ماجرا درک کنید سپس مجددا در قران برای این نتیجه بدست امده جستجو کنید و ایات مرتبط را بنویسید وقتی قران را فارسی مطالعه کنید کلمات در ذهنتان می ماند و به راحتی میتوانید جستجوی کامپیوتری کنید در دور سوم مطالعه مجددا از ابتدا شروع کنید و این بار که قران را مطالعه می کنید ایاتی را که کاربردی هستند و برای تمامی دوران هستند یاد داشت کنید .
       پس از پنج یا شش بار مطالعه قران می ببینید بسیاری از ایات در جاهای مختلف یا دقیقا تکرار شده اند ویا بسیار مشابه ان تکرار شده است ماه حصل ایاتی را که تکرار شده است استخراج کنید و جداگانه بنویسید .
       دوگروه جدید به دسته بندیهایتان اضافه کنید

       چه کارهایی را خداوند خوش دارد
       چه کارهایی را خداوند خوش ندارد

       بسیار از موارد ابتدایی برایتان مشخص خواهد شد مثلا شرک یعنی چه و توحید یعنی چه وشفاعت یعنی چه – بسیار ساده و اسان و قابل درک است در کنار این سه مطلب کارهایی را هم که خداوند خوش دارد و ناخوش دارد به خاطر داشته باشید حال به سراغ تفاسیر بروید و ابتدا در مورد کشفیاتتان بررسی کنید ببینیید دانشمندان دین در فرق مختلف سنی و شیعه چه از ذهنشان تراوش کرده است اگر فردی باشید که قلبتان به زنگار گناه مکدر نشده باشد و از خداوند برای هدایت کمک خواسته باشید مطمئن باشید شوک می شوید لذا خواهید دید برایتان نام فرد مفسر اهمیت ندارد بلکه شما که به حوزه علمیه هم نرفته اید و به اندازه انان عربی بلد نیستید ممکن است ایمان و توحید یک علامه به اصطلاح بزرک را زیر سوال درست ببرید به هرحال مواردی را هم شک دارید به تفاسیرمراجعه کنید اما بسیار با احتیاط . وقتی اینها را نیز بخوانید سخن خداوند را به یقین خواهید دید که تفسیر را فقط خداوند میداند و بس . لذا بعد از خواندن تفاسیر نه به دانشتان و نه به ایمانتان افزوده خواهد شد بر عکس اگر مراقب نباشید ممکن است گمراه تر شوید .
       تفاسیرنمونه و المیزان برا ی مطالعه جنبی خوب هستند اما یادتان باشد اگر ۱۰ ساعت قران مطالعه میکنید حداکثر یک ساعت تفاسیر را بخوانید اما پیشنهاد بنده به شما این است که قران را که میخوانید وقتی خسته شدید نهج البلاغه را بخوانید ان هم به زبان فارسی – البته نهج البلاغه نیزتحریف شده اما بسیاری از ان ترجمه و تبیین قران به زبان مردی است که مولود کعبه است و دست راست و داماد پیامبر بوده است . انسان میتواند از هرکس زن بگیرد اما نمیتواند دخترش را به هرکس شوهربدهد ولی علی ابن ابی طالب هرکس نبوده بلکه موحدی خداشناس بوده و بدین دلیل هم کشته شد البته اگر هنوز هم زنده بود دوباره کشته میشد نه او بلکه تمام خاندان نبوت . اما نه بدست اهل کتاب بلکه بدست منافقین مسلمان نما که در پشت ماسک دیانت پنهان شده اند .
       اگر سوالی داشتید خوشحال خواهم شد که باهم پاسخی در خورذات خالقمان تهیه کنیم .

       سبحان الله الحکیم الخبیر

 30. رضا مرادی گفت:

  ضمن عرض سلام وسپاس از کار ارزنده شما در این مجموعه ای که ارائه شده حقیر بااجازه شما قصددارم پیامی به تمام عزیزان مخاطب بدم خیلی خلاصه وبدون حاشیه.دوستان عزیزتر ار جان هرجا بحث ادیان بمیان آمده هر کدام از ما بنا براعتقادات در رابطه باخوب بودن ویا کامل بودن ویا موارد مشابه دیگه مذهب خودمان بحث میکنیم.خدایی یکبار شده خودتان رادرترازوی همان دینی که به آن اعتقاد راسخ داری بزاری ببینی برهمان اساس چقدر موردتایید پروردگار هستی؟باورکنید که درست باشید .آنوقت تمام ادیان شما راتایید میکنند وگرنه انتظار این که با دفاع لفظی و نه باالتزام عملی به یک دین یا مذهب گناهان شما آمرزیده ورستگار خواهید بودقطعا تصوری سطحی ونادرست است ومن قبل از همه این را به خودم گوشزد میکنم. التماس دعا

  • mehdiallah گفت:

   @رضا مرادی,

   باسلام
   از انجا که شما سوال کردید پاسخش را خدمتتان عرض میکنم اما در ابتدا مطلبی را که مدت هاست میخواهم بگویم اینک می گویم بنده از زمانیکه با این سایت اشناشدم فقط با یک نام حضور یافتم و حضور مستمر و بدون اهانت و هتک و حرمت . اما تمامی کسانی که نامشان را درسایت میبینید من جمله حضرتعالی فقط یکی بار یا اندکی بیشتر و سپس هیچ .
   برای بنده این بدین معناست که یا شیطان در اسامی و سلایق مختلفی شناخت و ایمان مرا محک میزند که زهی خیال باطل برای شیطانی که کسی را هدف قرارداده که درخشش نور الله چشما ن شیطان و شیطان صفتان جن و انس را کور می کند ویا اینکه این سایت توسط سازمان اطلاعات ایران برای شناسایی مخالفین مذهبی و سیاسی طراحی شده است که باز هم زهی خیال باطل . ویا اینکه واقعا کسانی یا مومنانی هستند که در صدد راه حلی و یا شنیدن پاسخی هستندکه انشالله اینچنین باشد .
   اما حال پاسخ شما که هرکه میتوانی باشی یا از یاران شیطان رانده شده ویا از یاران شیاطین جاسوس و اطلاعاتی ویا یک مومن
   ترازوی هر دینی کتاب ان دین است و البته بنده خودم را با این ترازوی بسیار دقیق سنجیده ام زیاد به خطا نمیروم انشالله .
   اینکونه نیست که هرکسی خوب باشد مورد تایید تمامی ادیان الهی است خوب بودن دارای تعریف است و پیشنیاز ان یگانه پرستی و باور به روز رستاخیز است وبس . خوب بدون ریشه اعتقادی مانند بذری است که روی سنگ کاشته شود هرچند بذر خوب باشد اما ثمر نمیدهد برای اینگونه افراد خوب بدون باور به یگانه خالق هستی خداوند پاداششان را همین جا میدهد ولی برای مومنان از هر دین ومکتب بخش عمده پاداش پس از مرگ خواهد بود .
   البته که هیچ کس با دفاع لفظی از دین به رستگاری نمیرسد مگر ان را درعمل اثبات کند و در واقع با اطاعت از پروردگار به رستگاری میرسد چه در اندیشه و گفتار و یا عبادت و عمل .انچه بنده خدمت سایرین در این سایت عرض میکنم فقط در چارچوب امر به معروف و نهی از منکر است که معروف ان خواندن کتاب دینی مربوطه (برای بنده البته قران ) و منکر ان دوری ازشرک و یگانه پرستی است .
   ضمنا لفظ التماس دعا و در واقع خواستن از کسی که برای ما دعا بکند با چارچوب توحید سنخیت ندارد.

   سبحان الله الحکیم الخبیر

 31. منیصور گفت:

  @ علی پرست
  با سلام،
  دوست من، شما با مطالبی که نوشتید، و البته دیگر دوستان همفکر (که نامشان را به یاد ندارم) به وظیفه تان که همان امر به معروف و نهی از منکر است، عمل کردید. ولی دوست من خود را بیشتر از این خسته نکنید. (در جواب دادن به این بنده خدا انشاءالله) خداوند به پیامبر خود هم فرمود که به کافران بگو، لکم دینکم ولی دین. البته منظورم این نیست که ایشان کافرند، نه! فقط با بیان جملاتی احساسی و نه منطقی تنها سعی در اثبات عقایدشان دارند. ایشان می گویند که ما مشرکیم، و بر این گفته خود اصرار می ورزند. بگذارید بگویند. تشخیص و قضاوت نهایی از آن خداوند است، دوست من.
  مسلمان واقعی می داند که تهمت از گناهان کبیره است، و ایشان این کار را انجام می دهد. مسلمان واقعی به دور از کبر و غرور است در حالی که کلام ایشان مالامال است از غرور و خودبرتربینی.
  در ضمن فکر می کنم قرآنی که ایشان می خواند با قرآن بنده و شما توفیر دارد، بنده قبلا هم به ایشان عرض کردم که در نوشتن آیات دقت بیشتری بفرمایند ولی گویا ایشان تنها قسمتهایی را که دلشان می خواهد می خوانند.
  به هر صورت، از شما به خاطر ارائه ی مطالب مستدل و منطقی سپاسگزارم.
  و من الله التوفیق

  • mehdiallah گفت:

   @منیصور,

   باسلام
   بنده هرگز عرض نکردم که شما مشرکید اما مرتبا خدمتتان یاد اوری کردم که خداوند چگونه تمیز خواهد داد و معیار و ملاکش چگونه است مگر نه اینکه جمعی از جهنمیان زمانی که می خواهند به جهنم بروند به خداوند سوگند یاد میکنند که سوگند به پرودگار جهانیان ما مشرک نبوده ایم که خداوند می فرماید ببین چگونه به خود درو غ می گویند البته که انان به خداوند سخن راست می گفته اند چرا که نمیتوانند به خداوند دروغ بگویند لذا خداوند می فر ماید به خودشان دروغ می گوین در واقع بدین مفهوم که باورشان نادرست و غلط است و خود را گول میزده اند اما چرا خود را گول میزده اند کاملا روشن است فرقانشان همانی نبوده که خداوند با ان ترازو اعمالشان را محاسبه میکند بلکه چیز دیگری بوده است که گفته خداوند ومورد تایید ایشان نیست من در تعجبم که بنده با اینکه بسیارباهوش هم نیستم حراف و سخنور هم نیستم علم کلام و حکمت هم نمیدانم و البته که خودم میدانم که من هیچ نیستم چگونه است که این موارد کاملا واضح و روشن را می بینم با انکه تمام تفاسیر و کتب اضافه را نیز خوانده ام من جمله بسیاری از احادیث و روایات و ادعیه از خاندان محترم رسول الله . اما انچه را که جذابترین یافته ام فقط در قران است و بس . وه که من چه نرد عشقی با قران و صاحبش می بازم مرده ام برای هردوشان و ایکاش میشد که خودکشی گناه نمیبود و خود را قربانی خالقم و کتابش می کردم بسیار خرسند و داوطلبانه . وچقدر افسوس که در زمان رسول گرامی نیستیم تا حداقل در اجرای فرامین الله و رسولش به شهادت می رسیدیم اما یک نکته را هم خدمتتان بگویم از ته قلب خوشحالم که در زمان رسول گرامی اسلام نیستم چرا که شیطان انقدر قدرتمند است که شاید من خدای نکرده بجای همدوشی با رسول گرامی در کنار کفار و یا در لشکر خوارج می بودم کسی چه میداند این لطف خداست که ما از رسول الله ۱۴۰۰ سال فاصله زمانی داریم البته این افکار نه تنها در مورد من صادق است بلکه در مورد سایر اسلام اوردگان نیز صادق است متاسفانه حب دنیا و نخواندن قران بخش بسیار زیادی را گمراه کرده است .
   قران را محکم بگیرید و بر روی سینه فشار دهید و با عشق بخوانیدش و خود را از فرقه و فرقه گرایی و سایر ین به جز الله ازاد کنید با زمانی که قران را میخوانید ناگهان حس میکنید خداوند دارد با شما صحبت میکند و فقط نام خودرا در ابتدای سوره خالی می بینید هرگاه اینچنین شدید شما در کلام نور حل شده اید این مفهوم همان جمله ای است که حلاج گفت و بر دار شد . اما حلاج انچه را دیده بود گفت و نه انچه را نفسش به او فرمان میداد .
   اگر مطالبی که من خدمتتان از قران اهدا میکنم به احتمال یک در میلیون همان باشد که برداشت من است انان که برخلاف این مسیر هستند بازندگانند اما اگر برداشت از مطالبم کاملا غلط باشد دیگر امت محمد نیستم بلکه کسی هستم که یگانگی خداوند را و روز معاد را پذیرفته و از معاصی خود را بدور داشته و در راه نیکوکاری تلاش میکند کتب نازل شده در قبل را که خداوند توسط موسی و عیسی نازل کرده کلام خدا میداند و برای اهل کتاب احترام قایل است و هیچکدامشان را دشمن نمیدارد و ارمان و امامش کتابی است بنام قران مجید و فقط حداقل چند ایه ان را در اعتقاد وعمل سرلوحه کار قرارداده است .
   فکر میکنید من اگر اهل کتاب باشم ولی برای تکمیل دینم قران را سرلوحه کارهایم قراردهم و به محمد ابن عبدالله وخاندانش ایمان نداشته باشم مانند یهودیان و یا مسیحیان – انگاه من به دوزخ میروم و یا بهشت .
   فکر میکنید اینچنین شخصی برای چه جرمی به دوزخ خواهد رفت و ایا کسی شفاعتش میکند و اگر شفاعت بکند او چه کسی میتواند باشد .
   پاسخ این سوال بسیار اسان است و در حدیثی از شخصی بنام محمد ابن عبدالله امده است . اما یک حدیث دیگر از این محمد ابن عبدالله است که سود و زیانی برای هیچ فرقه ای ندارد بلکه تاکیدی برتوحید است وبس .

   “خداوند به من پنج موهبت عطا فرموده که ان را برای امتم ذخیره کرده ام یکی از انها شفاعت است اما شفاعت من به مشرکین نمیرسد”
   البته شما محمد ابن عبدالله رانمیشناسید همچنین خاندانشان را – بلکه لفضا چیزهایی می گویید اما من ایشان وخاندانشان را کاملا می شناسم بسیار خوب هم می شناسم . ایشان و خاندانشان انچنان نزد پروردگار جهانیان الله جایگاه بخصوصی دارند که خداوند برای نجات خداندانشان و پاک سازیشان در قران سخن اورده است ایشان تنها کسی در طول تمامی قران است که خداوند به جان مبارکشان سوگند یاد کرده است ایشان همان کسی است که خداوند با تمام ملایک گوش به فرمانش بر او درود می فرستند و از پیروانش می خواهن که انها هم همین کار را بکنند و من همواره همین کار را میکنم اما همانی را میگویم که خداوند خواسته است و نه بیشتر – چرا که حساب ایشان باخداندانش مجزاست ولذا من اینگونه صلوات بر ایشان می فرستم :
   الهم صل علی محمد رسول النبی الامی
   وه که چقدر شما دورید از جاده توحید و ولایت مولایمان الله . به جای چسبیدن به چاکران درگاهش و استغاثه کردن برای انان – خودش را دریاببید که او نزدیک شماست و می شنود و می داند که شما با کسانی سخن میگویید و طلب حاجا ت میکنید که عمری برای خالقشان خالصانه استغاثه می کرده اند .

   بنده خداوند و این دوملک هموره ناظر را به شهادت میگیرم که هرگز یگانه خالقم را رها نمیکنم و پیرو عقاید و ایین شما و یا سایر فرق نخواهم بود تنها به دنیا امده ام و تنها و بدون از هر فرقه ای محشور خواهم گردید و شفیعی بی اذن خواهم داشت که این شفیع خودش اذن است او کلام الله است او همان قران است که جان دارد وموجود است و جماد نیست اورا در زمانی که شاهد ومشهود همه هستند خواهیم دید او مشهود خواهد بود مانند بقیه دنیای غیب اما معشوقم همواره شاهد باقی خواهدماند تا همیشه – و انشالله من در جوارش.

   مگر میتوان قران گفت و قران نوشت و اشک نریخت اما نمیدانم این چگونه اشکی است – هرچه هست ترس نیست احساس ندامت هم نیست همه عشق است و متصل به قلب کوچکی که شاهکار افرینش خالقم الله است .
   درود وسلام من براینچنین موجودی که خدای من است جان وهستی ناقابلم فدایش باد .
   الذین امنوا و تواصوابالصبرو تواصواابالمرحمه اولئک اصحاب المیمنه

   سبحان الله الحکیم الخبیر- سبحان الله الذی علم القران و خلق الانسان فی احسن تقویم

 32. سجاد گفت:

  اقا اینجا کسی نیست جواب بده
  چرا جواب نمیدید
  با عرض سلام و خسته نباشید
  چنتاسوال داشتم میخواستم ببینم ایا این کتابها کامل هستند مثلا کتاب پیدایش عهد عتیق ۵۰ صفحه بیشتر نیست واقعا کاملش ۵۰ ص است
  مترجمش کیست

  اگه کامل هستند مربوط به ترجمه کدام زبان عهد عتیقه یونانی- عبری- سوریانی
  با تشکر فراوان لطفا جواب را سرعتر بدهید چون واقعا نیازمندم عجرتون با خدا

 33. reyma گفت:

  از ماست که بر ماست مردیم از تعصب فرهنگ ما کجا فرهنگ عرب کجا افسوس

  • mehdiallah گفت:

   @reyma,
   باسلام
   البته نمیدانم که شما چگونه از فرهنگ ایران زمین صحبت میکنید منظورتان کدام فرهنگ است فرهنگ ۲۵۰۰ سال پیش یا فرهنگ ۱۰۰ سال اخیر .
   گذشته مربوط به گذشتگان است و باید زمان حال و عصر حاضر مورد نظر حضرتعالی باشد البته بنده انسان هارا براساس جغرافیای طبیعی یا انسانی و اقتصادی دسته بندی نمیکنم و خواهید دید که درست است .
   فرهنگ ایرانیانی که همواره تشنه قدرت و حب دنیا هستند و به محض دستیابی به قدرت اقتصادی و یا نظامی و یاسیاسی به سایرین رحم نمیکنند نمونه هایش فراوان هستند شما دیکتاتورهای مخوف را درتمام دوران تاریخ ایران میتوانید ببینید که گروهی امده اند کشته اند و چپاول کرده اند و تجاوز و بعد گروه بعدی و همینطور الا اخر که البته همه شان هم مثل هم هستند اما با ظاهری متفاوت و با گویشهای مختلف .
   چه بسیاری که در زندان های رضاشاهی کشته نشده و تبعید نگشتند
   چه بسیاری که در زندان های محمد رضا شاهی کشته و شکنجه و مفقود نشدند و
   جه بسیاری که در زندان های اخوندها کشته و شکنجه و مفقود نشدند
   تمام جانیان فوق الذکر همه ایرانی بوده اند یکی سنگ کوروش را به سینه میزده و دیگری علم محمد و قران در دست داشته است همه اینان فرزندان همین مرز و بوم به اصطلاح شما با فرهنگ غنی بوده اند هیچکدامشان از مریخ نیامده بودند خارجی و امریکایی و جاسوس اسرائیل نیز نبوده اند فرهنگ ما که زیا د به ان افتخار میکنید در زمان معاصر درخشان که نیست هیج بلکه شرم اور و خجالت اور است . لذا بدین سبب است که من بر روی خود نام ایرانی نمی گذارم و زمانی که از من سوال میکنند ایرانی هستی فقط پاسخ میدهم اری فارسی صحبت میکنم من اینجایی نیز نیستم من از سرزمینی خاک الود هستم که از خاکش افریده شده ام و در خاکش خواهم خفت هرکجایش که باشم و یا بمیرم برایم فرق نمیکند انجه برایم مهم است ان است که چگونه باشم که امید رستن دوباره باشد و بدنبال ان امید و راه نجات هستم حال متعلق به هر قوم و مرامی و زبانی و ملیتی که باشد که ان را یافته ام . ما زمانی که بوی گندمان خودمان را ازار میدهد نمیتوانیم از بقیه انتقاد کنیم مگر ما که هستیم که سایرین را به تمسخرو انتقاد گرفته و انان را در رده های پایین تر از خود میدانیم.
   بررسی کنید ببینید فرهنگ از چه تشکیل می شود واجزا یک فرهنگ چه هستند مگر نه اینکه بزرگان و دانشوران و فرهیختگان یک سرزمین نقش اساسی در فرهنگ سازی دارند بزرگان ان سرزمین کسانی نیستند بجز فردوسی – سعدی – حافظ – مولوی و بسیاری دیگران که شما ها می شناسید بروید و کتابهایشان و تفکراتشان را بخوانید و بعد با عقاید و گفتار و رفتار مردمان اطرافتان در این مرز پر گوهر و هنر و فرهنگ غنی بسنجید.
   ایا اطرافتان کسانی را نمیبیند که از شدت حسادت و بخل در حال زیر اب زنی دیگران هستند
   ایا غیبت و بدگویی و عیب جویی و مسخره کردن دیگران را نمی بینید . ایا تفاوت فاحش فقر و ثروت را نمیبینید یا که نه متمولان به ناداران کمک فراوان میکنند و در جامعه همه بهره مندند
   ایا جوانان اطرافتان با چند دختر و یا زن شوهر دار مخفیانه ارتباط دارند از تجاوز به زنان و دختران هیچ خبری نیست جیب بری و رشوه و کلاه برداری چطور.
   در محافل مخفی دخترهاو پسرها از مواد مخدر و مشروب و سکس گروهی خبری نیست حامله شدن وسقط جنین چطور.
   پارامترهای یک فرهنگ غنی را ابتدا لیست کرده و بعد بسنجید ما چه تعدادی از ان را دارا می باشیم . لذا مقوله فرهنگ بسیار وسیع و گسترده است و اگر درصدد اثبات برایید مسلم بدانید راه به جایی نخواهید برد چرا که پارامترهای اثباتتان خود خواهید دید یا ضعیف است یا اصلا وجود ندارد اما انچه معمولا ایرانیان از ان به عنوان فرهنگ یاد میکنند تفاخر و تکبر و برتری قومی است ان هم با تکیه به هزاران سال قبل و نه وضعیت در قرن معاصر.
   و اما تلنگلی از دانشوران این فرهنگ غنی:

   بنی ادم اعضای یک پیکرند که در افرینیش زیک گوهرند
   چو عضوی بدرد اورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار
   تو کز محنت دیگران بی غمی نشاید که نامت نهند ادمی

   علم بی‌عمل، دیوانگی است و عمل بی‌علم، شدنی نیست. علمی که تو را از معاصی باز ندارد و به اطاعت معبود وادار نکند، فردای قیامت تو را از آتش دوزخ باز نخواهد داشت. اگر امروز به دانشت عمل نکنی و درصدد جبران روزهای گذشته برنیایی، روز قیامت از آنانی خواهی بود که می‌گویند: خداوندا! ما را به دنیا بازگردان تا کار شایسته انجام دهیم، و آن‌گاه به تو می‌گویند: نادان ! تو خود از آنجا آمده‌ای( امام محمد غزالی)

   خوشیها و لذتها بر سه درجه است:
   اول آنکه پست تر است مثل شکم و زیر شکم،خلق بیشتر آن بدانند و بدان مشغول باشند و دلیل پستی این است که همه حیوانات با وی در این امر شریک بلکه غالبند، همچون مگس و مور و کرم
   دوم لذت غلبه و ریاست است که بعضی حیوانات با وی شریکند، همچون شیر و پلنگ.
   سوم لذت علم و حکمت و معرفت حق تعالی که این را هیچ جانوری ندارد.

   خواهی که شود دل تو چون آیینه
   ده چیز برون کن از درون سینه
   شرک و طمع و کذب و زنا وغیبت
   بخل و حسد و کبر و ریا و کینه
   البته بنده دو ایتم از کلام خداوند را با شعر بالا ترکیب کردم تا کامل گردد اگر کسی بتواند مفاد شعر فوق را رعایت کند پاک شده ودریچه های قلبش به روی قران باز خواهد شد اما کمی سخت است نه و برای همین است که خداوند می فرماید شمار ایمان اورندگان وه که چقدر کم است . ویا جای دیگری می فرماید اگثر مردم به خدا ایمان نمی اورند مگر چیزی را با او شریک گردانند .

   سبحان الله الحکیم الخبیر

 34. منیصور گفت:

  @reyma
  سلام
  دوست خوب من، اصلا مسئله، فرهنگ عرب یا عجم نیست، مسئله، فرهنگ اسلام است.
  چه خوب است کمی اندیشه کنیم….

  • mehdiallah گفت:

   @منیصور,
   باسلام
   خواستم خدمتتان عرض کنم اسلام یک فرهنگ نیست بلکه یک خط مشی ثابت و غیر قابل تغییر ازدیرباز بوده و هنوز هم هست و تا پایان به همین صورت و غیر قابل تغییر باقی خواهد ماند چرا که اساسنامه اش محافظت شده است و غیر قابل تغییر.
   لذا می بینید که مردم از کشورهای مختلف با زبان هاو اداب و رسوم و لباسهای متفاوت و گویشها و زبان های مختلف با رنگها و قومیت های مختلف و تنوع غذایی متفاوت اسلام را به عنوان خط مشی و طریق نجات انتخاب کرده اند و ممکن است که نه – البته نمیتوان همه این ادمیان متفاوت را تحت یک فرهنگ رفتاری و تعامل مشترک قرار داد چرا که ذایقه ها و سلایق و رفتارهای متفاوتی دارند اما همه شان در یک چیز مشترک هستند تمامی عقاید و اندیشه هایشان و گفتار و عبادتشان و عملکرد و تعاملشان با دیگران در محدوده مرزها و حریم الهی است و چه بسا که اصلا نتوان از ظاهر انان پی برد که پیرو ایین اسلام هستند ( البته به جز بانوان که در واقع ملزم به حجاب هستند والبته بخشی از بانوان یهود و نصارا نیز چنین پوششی دارند و قابل تشخیص نیستند) اما وقتی مرزی را برای شکستن به انها ارائه کنیم خواهیم دید که ازمرز عبور نمیکنند .
   اسلام ظرفی است که هرقلبی را که هنوز سخت نشده و انعطاف پذیر است اگر در ان بگذاریم شکل همان ظرف را میگیرد حال باهر شکل و قیافه و لباس و زبان و ملیت و غذلیی . این ظرف همان است که به راحتی و سهولت در کپه ترازوی عدالت الهی جای میگیرد و هیچ چیزی از ان بیرون نمی ریزد و تمامی ذرات نیز به حساب می ایند . سایر ظروف ترک دار و نامطمئن هستند اما به ما ربطی ندارد ما مراقب خود باید باشیم .
   نمیدانم حضرتعالی به نکته ای که خدمتتان قبلا عرض کردم توجه فرمودید یانه- به احتمال بسیار زیاد نه- اما گفتن ان بلا اشکال است باز هم خدمتتان عرض میکنم قران را یک بار دیگر بازنگری و مطالعه فرمایید اما این بار فقط ایات مرتبط با اهل کتاب و قصص ان را مطالعه کنید( البته به زبان فارسی ) اگر با عینک بی طرفی به ان بنگرید خواهید دید که متاسفانه بخش عمده ایات ارائه شده برای اهل کتاب در زمان رسول الله – برای اکثریت پیروان قران در این عصر مصداق دارد . مواردی را که خداوند برای اهل کتاب نهی کرده ابتدا لیست کنید و سپس با واقعیتهای موجود در بین اسلام اوردگان و کشورهای اسلامی تطابق دهید

   الحمدلله الذی هدانا لهذا و ماکنا لنهتدی لولا ان هدانا الله لقد جائ ربنا رسل بالحق….

   سبحان الله الحکیم الخبیر

 35. منیصور گفت:

  @mehdiallah
  عالم بی عمل به که ماند…؟
  به زنبور بی عسل!

  • mehdiallah گفت:

   @منیصور,
   باسلام
   صراط مستقیم خداوند بر سه اصل استوار است که قران بطور شفاف ان را بیان فرموده است .
   بعد اعتقادی و باور- که استدلالی نیست و شهود قلبی کفایت میکند همان مطالبی که بنده در سایت خدمتتان عرض کرده ام
   بعد عبادی و پرستش که این اصل نیزتقریبا برای تمام اسلام اوردگان مشترک است
   بعد عمل که اثباتی است بر بعد اعتقادی و باور= برای این اصل نیازبه هوار کشیدن و شعار دادن نمی باشد و راه برای همه باز است هرکس که باورش عمیق تر و خالص تر باشد فرصتی به دیگران نخواهد داد و درانجام عملی که خدارا خوش اید از دیگران همواره سبقت می گیرد . این بعد هرچه پنهان ترباشد عمیق تر و خالص تر است لذا عمل دیگرانی را که نمی شناسید و ندیده اید در محک قضاوت نگذارید – خداوند در قلب من است و انچه من می گویم را نیک میداند و نیاتم را نیز نیک میداند همین که خداوند شاهد باشد مرا کفایت میکند اما من درمورد اعمال شما قضاوت ارزشی نمیکنم بلکه در مورد خلوص در نیات و باورها یاد اوری می کنم انهم نه ازخودم بلکه از یادنامه انسان .
   عجیب است که مطلب به این سادگی این همه توضیح و توجیه و شاهد از کتاب خداوندمی خواهد البته شاید هم مطلب ساده نیست به خاطر داشته باشید که پیامبران همه برای همین مطالب به ظاهر ساده امده اند انان فقط نرده های کنار این صراط مستقیم هستند . خط مستقیم خطی است که دو نقطه را به هم متصل میکندو کوتاهترین خط بین دونقطه است صراط مستقیم راهی است که دو طرف شاهد و مشهود را به هم متصل میکند یک طرف فقط خداست و یک طرف فقط بندگان خدا همین وبس . به همین سادگی در باورو لی به همین پیچیدگی و دقت در جزئیات عبادی و عمل کردنی .
   من برای خو د یک چک لیست تهیه کردم و ایات اهل کتاب را خواندم و ان ها را باخودم مقایسه کردم تا خودم را بااینه قران اصلاح کنم برای رستگاری . اما رستگاری را دیگر فراموش کرده ام و عاشق الله شده ام و در انتظار بی صبرانه برای وصالش هستم وصالی سرافرازانه که خداوند نظر مثبت داشته باشد و ملایکش به مالبخند بزنند و خوش امد بگویند اگراعمالمان خالصانه فقط برای خداوند باشد خداوند به ما نظر می افکند و ملایکش به ما خوش امد می گویند وماقطعا محمد و موسی و عیسی و سایر خاندانشان و صالحین را خواهیم دید انشالله اما برعکسش نامعلوم است .

   سبحان الله الحکیم الخبیر

  • mehdiallah گفت:

   @منیصور,
   باسلام

   البته ضرب المثل درستش اینچنین است :

   عالم بی عمل به درخت بی بر ماند
   بدترین مردم کسانی هستند که چیزی را بگویند و به ان عمل نکنند.

   اما سند دیگری براینکه مشرکان مریخی نیستند بلکه قران خوان هم هستند

   سوره حجر

   همان گونه که عذاب را بر تقسیم‏کنندگان نازل کردیم (۹۰) کَمَا أَنزَلْنَا عَلَى المُقْتَسِمِینَ ﴿۹۰﴾
   همانان که قرآن را جزء جزء کردند به برخى از آن عمل کردند و بعضى را رها نمودند (۹۱) الَّذِینَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِینَ ﴿۹۱﴾
   پس سوگند به پروردگارت که از همه آنان خواهیم پرسید (۹۲) فَوَرَبِّکَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِیْنَ ﴿۹۲﴾
   از آنچه انجام مى‏دادند (۹۳) عَمَّا کَانُوا یَعْمَلُونَ ﴿۹۳﴾
   پس آنچه را بدان مامورى آشکار کن و از مشرکان روى برتاب (۹۴) فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِکِینَ ﴿۹۴﴾
   که ما شر ریشخندگران را از تو برطرف خواهیم کرد (۹۵) إِنَّا کَفَیْنَاکَ الْمُسْتَهْزِئِینَ ﴿۹۵﴾
   همانان که با خدا معبودى دیگر قرار مى‏دهند پس به زودى حقیقت را خواهند دانست (۹۶) الَّذِینَ یَجْعَلُونَ مَعَ اللّهِ إِلهًا آخَرَ فَسَوْفَ یَعْلَمُونَ ﴿۹۶﴾

   سبحان الله الحکیم الخبیر

 36. Peter.y گفت:

  شما رو به یکصد و بیست و چهار هزار پیامبر،به الله قسم بس کنید!!
  با این نوشته ها میشه یه فروم ساخت!
  جناب مدیر سایت ممنونم بابت کتاب ها،خانم یا آقای “نسیم”،در “دین” یا آیین زرتشتی،دو خدا وجود داره،اورمازد و اهریمن.
  مردم هم هرکدوم رو خواستند می پرستند.یعنی یکتا پرستی نیست.اونی که اورمازد رو می پرسته،به خدایی اهریمن هم اعتقاد داره.یعنی زرتشت بودن به معنای یکتا پرست بودن نیست.
  به “محمد” اول
  “دین نزد خدا اسلام است” نه تسلیم.

 37. منیصور گفت:

  @mehdiallah
  دوست من، پوزش می خواهم، باید یک حرف “ی” به اسلام اضافه می نمودم. منظور بنده فرهنگ اسلامی بود. بدین معنا که فرهنگی برتر است که بر پایه معیارها و خصیصه های اسلامی استوار است نه زبان و قومیت، فارس یا ترک یا عرب و ….
  نکته دیگر اینکه، پست های ارسالی را با دقت بیشتری مطالعه نمایید، لطفا. گویا شما بیشتر از آنکه به مطالعه دقیق مطالب بپردازید، به دنبال پیدا کردن جواب برای آنها هستید (حتی اگر نیازی نباشد، شاید تنها برای خالی نبودن عریضه!!). بنده به خوبی بر این امر واقفم که در قرآن -نه تنها بخشی از آن که در همه جای آن- راه هدایت برای بشر مشهود و هویدا است. کافی است که نیک بیندیشیم و در آیاتش تدبر کنیم.
  این جناب عالی بودید که اگر خاطرتان باشد در رابطه با آیه “اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم …” فرمودید این آیه تنها در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله مصداق دارد!! حرفهایتان را چه زود فراموش می کنید؟؟!!!
  در ضمن، نمی دانم که آیا درست می فرمایید که در ایران سکنی ندارید یا نه، و یا اینکه چند سال است که در خارج به سر می برید ولی از شما به عنوان یک مسلمان که همه اش دم از ایمان و اسلام می زند و می داند که قضاوت اشتباه چه تاوان سنگینی در نزد پروردگار عالم دارد، نمی توانم ببینم که رهبران دینی و روحانی (و به زعم شما آخوند) ما را با رضاخان و محمدرضا شاه همردیف قلمداد می کنید!!!!
  اینجاست که مشخص می شود کلامتان با عملتان یکی نیست.

  • mehdiallah گفت:

   @منیصور,

   باسلام

   در ارتباط با ایه اطیعوالله و اطیعو الرسول و اولی الامرمنکم مجددا عرض میکنم که این ایه برای زندگان مصداق دارد و نه برای مردگان . از ان زنده ای که هرگز نمی میرد تبعیت کنید .
   لذا بنده چیزی را که خداوند در قران بیان فرموده نمیتوانم فراموش کنم ان هم مطلبی به این مهمی که در ایه فوق است . خداوند در جای دیگری می فرماید که ای پیامبر به مردم بگو از من مستقیم امرزش بخواهند هرچند که این مورد درمورد ابراهیم نبی نیز تکرارشده است اما صراط مستقیم بسیار گویا بوده است بد نیست تمامی سخنان رسول الله را در قران جمع اوری نمایید و نظر خود ایشان را بررسی کنید و نه نظر بنده را که البته نظر بنده همان است که خداوند به نام ایشان در قران به ما یاد اوری فرموده اند .
   البته که تهمت و قضاوت نابجا تاوان سنگینی به همراه دارد و خداوند هرگز کسانی را که باتهمت و افترا و مسخره کردن و عیب جویی شخصیت مومنان را به استهزا میگیرند نخواهد بخشید و تاوانشان همان دوزخ است و بس .
   رهبران دینی در ایران کسانی نیستند که در راس حکومت هستند بلکه کسانی هستند که در قم و یا مشهد و یا سایر شهرهای دیگر در خانه های تحت الحفظ هستند و حق مکتوب دادن به بیرون را ندارند انچه که شما تحت عنوان رهبران دینی در راس حکومت می بینید همانقدر مسلمان هستند که ابوسفیان ویا معاویه و یا یزید و یا پادشاه عربستان و یا صدام حسین و یا بشار اسد و یا القاعده و دیگر خونریزان مخفی شده درپشت ماسک اسلام – ادعای مسلمانی دارند لذا اینان باید اول اثبات کنند که در چارچوب کتاب خداوند عمل کرده اند عمل عرض میکنم و نه عبادت و یا اعتقادات .
   تمامی اینان و یا سایر کسان دیگر که در یمن و سایر کشورهای افریقایی اسلامی به طاغوت های زمانه تبدیل شده اند تصورشان این است که خود مصلحانند و دیگران به راه خطا میروند این مصداق همان ایه است که خداوند می فرماید زمانیکه انان را به جهنم وارد میکنیم می گویند پس چرا ما گمراهانی را که اعدام کردیم و کشتیم در اینجا نمیبینیم که ندا می اید انان رستگارانند و شما خود گمراهان بودید اما نمی دانستید .
   در واقع اینان همان منافقین هستند که درقلب چیزدیگر و بر زبان چیز دیگر دارند اگر راست می گویید قدرت را از ایشان بگیرید تا ببینید چگونه دست به کشتار می زنند حب دنیا قلبهاشان را زنگار اندود کرده و گوشهاشان را کر و دیدگانشان را نابینا و اوای توحید و بندگی الله برایشان صدای نااشنا و مبهمی است که از دور می شنوند .
   یک چک لیست بزرگ دارم که اگر ان را در سایت دان لود کنم حجم زیادی میگیرد اما خواهید دید بر اساس این چک لیست که از فرقان الهی اقتباس کرده ام اینان هرگز نمیتوانند اثبات کنند که پیرو ایین اسلام بوده اند همانگونه که خون ریزان اسرائیل نمیتوانند اثبات کنند که پیرو ایین یهود هستند و یا دیگر خونریزان مدعی مسیحیت .
   لذا تعصب به یک گروه خاص را کنار بگذارید تا مبادا خدای ناکرده به خاطر کار ناکرده شما هم در زمره انان قرار گیرید اگر میخواهید رهبر دینی انتخاب کنید ابراهیم محمد موسی عیسی و علی ابن ابی طالب را از نظر ایمان و اعتقاد و عبادت و یکتا پرستی و عمل معیار قرار دهید البته حواستان باشد که گوهری را که در نهج البلاغه امیخته با ناخالصی است و زنگار بسته است انقدر به قران بکشید تا فقط گوهر ان بماند و زنگار ان شما را گمراه نکند.
   اما این سخنان شمارا چندان خوش نمی اید و بی تاثیر است شما در یک منحنی واگرا هستید در اینگونه منحنی ها تا جهت حرکت معکوس نشود امیدی به راه نجات نیست و همچنان و همچنان از مرکز منحنی دور میشوید این همان است که خداوند فرموده گویا اینان را عقابی در بیابانهای دور دست انداخته است و یا چیزی شبیه این که البته دقیق خاطرم نیست . منحنی که یک بعدش شرک وبعد دیگرش عصبیت است وای چه خطرناک و سخت است که عصبیتش صفت شیطان است و شرک نتیجه تلاش و بزک سازی شیطان .

   سوره مبارکه بقره – تعریف منافقین
   برخى از مردم مى‏گویند ما به خدا و روز بازپسین ایمان آورده‏ایم ولى گروندگان راستین نیستند (۸) وَمِنَ النَّاسِ مَن یَقُولُ آمَنَّا بِاللّهِ وَبِالْیَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِینَ ﴿۸﴾
   با خدا و مؤمنان نیرنگ مى‏بازند ولى جز بر خویشتن نیرنگ نمى‏زنند و نمى‏فهمند (۹) یُخَادِعُونَ اللّهَ وَالَّذِینَ آمَنُوا وَمَا یَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُم وَمَا یَشْعُرُونَ ﴿۹﴾
   در دلهایشان مرضى است و خدا بر مرضشان افزود و به سزاى آنچه به دروغ مى گفتند عذابى دردناک در پیش خواهند داشت (۱۰) فِی قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّهُ مَرَضاً وَلَهُم عَذَابٌ أَلِیمٌ بِمَا کَانُوا یَکْذِبُونَ ﴿۱۰﴾
   و چون به آنان گفته شود در زمین فساد مکنید مى‏گویند ما خود اصلاحگریم (۱۱) وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِی الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿۱۱﴾
   بهوش باشید که آنان فسادگرانند لیکن نمى‏فهمند (۱۲) أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَکِن لاَّ یَشْعُرُونَ ﴿۱۲﴾
   و چون به آنان گفته شود همان گونه که مردم ایمان آوردند شما هم ایمان بیاورید مى‏گویند آیا همان گونه که کم خردان ایمان آورده‏اند ایمان بیاوریم هشدار که آنان همان کم‏خردانند ولى نمى‏دانند (۱۳) وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ آمِنُواْ کَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُواْ أَنُؤْمِنُ کَمَا آمَنَ السُّفَهَاء أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاء وَلَکِن لاَّ یَعْلَمُونَ ﴿۱۳﴾
   و چون با کسانى که ایمان آورده‏اند برخورد کنند مى‏گویند ایمان آوردیم و چون با شیطانهاى خود خلوت کنند مى‏گویند در حقیقت ما با شماییم ما فقط آنان را ریشخند مى‏کنیم (۱۴) وَإِذَا لَقُواْ الَّذِینَ آمَنُواْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَى شَیَاطِینِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَکْمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُونَ ﴿۱۴﴾
   خدا است که ریشخندشان مى‏کند و آنان را در طغیانشان فرو مى‏گذارد تا سرگردان شوند (۱۵) اللّهُ یَسْتَهْزِىءُ بِهِمْ وَیَمُدُّهُمْ فِی طُغْیَانِهِمْ یَعْمَهُونَ ﴿۱۵﴾
   همین کسانند که گمراهى را به بهاى هدایت‏خریدند در نتیجه داد و ستدشان سودى به بار نیاورد و هدایت‏یافته نبودند (۱۶) أُوْلَئِکَ الَّذِینَ اشْتَرُوُاْ الضَّلاَلَهَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا کَانُواْ مُهْتَدِینَ ﴿۱۶﴾
   مثل آنان همچون مثل کسانى است که آتشى افروختند و چون پیرامون آنان را روشنایى داد خدا نورشان را برد و در میان تاریکیهایى که نمى‏بینند رهایشان کرد (۱۷) مَثَلُهُمْ کَمَثَلِ الَّذِی اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا أَضَاءتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَکَهُمْ فِی ظُلُمَاتٍ لاَّ یُبْصِرُونَ ﴿۱۷﴾
   کرند لالند کورند بنابراین به راه نمى‏آیند (۱۸) صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لاَ یَرْجِعُونَ ﴿۱۸﴾

   سوره مبارکه فرقان – مصادیق شرک و هشدارها
   واقعا باید به خداوند احسنت گفت و ما چه خوشبختیم که خدای ما الله است و بس .

   غیر از خدا چیزى را مى‏پرستند که نه سودشان مى‏دهد و نه زیانشان مى‏رساند و کافر همواره در برابر پروردگار خود همپشت شیطان است (۵۵) وَیَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا یَنفَعُهُمْ وَلَا یَضُرُّهُمْ وَکَانَ الْکَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِیرًا ﴿۵۵﴾
   و تو را جز بشارتگر و بیم‏دهنده نفرستادیم (۵۶) وَمَا أَرْسَلْنَاکَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِیرًا ﴿۵۶﴾
   بگو بر این رسالت اجرى از شما طلب نمى‏کنم جز اینکه هر کس بخواهد راهى به سوى پروردگارش در پیش گیرد (۵۷)
   ( این ایه این مطلب را بیان میدارد که در واقع دستمزد یک معلم همانا قبولی شاگردانش است لذا دستمزد رسالت محمد ابن عبدالله ان است که پیروان با این فرقان روشن راهی بسوی الله و یکتا پرستی در پیش گیرند و بس.) قُلْ مَا أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَن شَاء أَن یَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِیلًا ﴿۵۷﴾
   و بر آن زنده که نمى‏میرد توکل کن و به ستایش او تسبیح گوى و همین بس که او به گناهان بندگانش آگاه است (۵۸) وَتَوَکَّلْ عَلَى الْحَیِّ الَّذِی لَا یَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَکَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِیرًا ﴿۵۸﴾
   از ایه اخر مشخص است که خداون صراحتا فرموده بر ان زنده ای که نمی میرد توکل کن و نه بر مرده ای که مرده است و دیگرزنده نیست و یا ان زنده ای که مرده و الان زنده است و نزد پروردگارش روزی داده میشود . دیگر از این صریح تر؟

   سبحان الله الذی علم القران و خلق الانسان و نزل الکتاب – سبحانک الهم

   الحمدلله الذی هدانا لهذا وماکنالنهتدی لولا ان هدانا الله لقد جائ رسل ربنا بالحق …

 38. منیصور گفت:

  @mehdiallah
  بنده هم برای شما به همین میزان نگرانم، اخوی.
  نمی دانم که چرا و چرا شما همواره بر این باورید که ما به کسی جز خدا توکل می کنیم و از کسی جز او یاری می طلبیم، و حاجاتمان را از کسی جز او خواستاریم؟؟!!! و گرنه آوردن مکرر این آیات چه معنا میدهد؟ و آن جمله “دیگر از این صریح تر؟” این گناهی نابخشودنی است! بنده که به شخصه شما را نمی بخشم.
  و البته منتظر می مانم….
  ان ربک لبالمرصاد.

  • mehdiallah گفت:

   @منیصور,

   باسلام
   البته بنده را ببخشایید روی سخنم اصلا با شخص شما نیست چون شما را نمی شناسم و با شما مراوده نداشته ام و از شما نیز اعمال بد و یاناشایست ندیده ام لذا دلیلی بر این نیست که شما تصور میکنید عناد خاصی با حضرتعالی دارم وقتی صحبتی با شمای نوعی و یا هرکس دیگری میکنم با شما نیستم با تمامی ان ۱۴ یا ۱۵ فرقه و مذهبی هستم که خود را به این ریسمان الهی متصل می دانند روی سخنم با خالقم الله است که اتمام حجتی از جانب من است که خود را از تمامی فرق بری می دانم و نمیخواهم در هیچ صف و حزبی و پشت سر هیچ رهبری باشم اگر موسی یا عیسی ویا محمد زنده می بودند من قطعا پشت سرشان می بودم اما حالا که همه در دیار باقی هستند من به هیچ کس که با وحی در تماس نمیتواند باشد اطمینان نمیکنم و پشت سرش راه نخواهم افتاد لذا فقط پیشوا و امامم مستقیما قران مجید است و بس . بدون هیچ استفتا از هیچ کس تمامی نیازها برای زندگی در این دنیا در این کتاب نور نهفته است . البته ناگفته نماند گه گاه به خدایم می گویم پروردگارا ای کاش من اشتباه بکنم چراکه من یا امثال من اندکیم و بقیه به رستگاری برسند اما اگر راهی را که من در باورها و اعتقادات و البته نه در عبادات و عمل در پیش گرفته ام درست باشد عده بیشماری در خطرخواهند بود خطری بدون بازگشت در مقابل خدایی که ممکن است در تمامی اعصار زمینش پر از حجت و دلیل باشد برای بستن دهان عذر خواهی از بندگان گمراه و به شهادت گرفتن پوست و اعضای بدنشان .

   انشالله که ما همگی در یک حزب باشیم و یا انشالله که من حداقل در یک حزب نباشم ان هم حزب شیطان -حال در قیامت مرا در هر حزب و دسته ای قرار بدهند و یا بدون حزب در میان سایر احزاب تک بمانم اشکالی در ان نمیبینم البته رهبرو پیشوای بی حزبانی مانند من که ادمیزادی در جلوی صفشان نایستاده و شیاطین نیز نایستاده اند فکر می کنی چه باشد
   —————————————————————————————————
   از خطبه ۱۷۵ داماد پیامبرو نه پدر عیالش
   بدانید که قرآن شفیعى است که شفاعتش پذیرفته آید و گوینده‏اى است که سخنش به تصدیق مقرون باشد . هر که را که در روز قیامت قرآن شفاعت کند ، بپذیرندش و ، هر که را در روز قیامت قرآن تقبیح کند ، سخنش به زیان او گردد .
   در روز محشر آواز دهنده‏اى آواز دهد که « هر عمل کننده‏اى در دنیا ، در این جهان گرفتار عاقبت عمل خویش است ، مگر عمل کنندگان به قرآن » پس از عمل کنندگان به قرآن باشید و از پیروان قرآن و قرآن را دلیل شناخت پروردگار خویش گیرید و اندرز دهنده خود شمارید و هر اندیشه که بر خلاف قرآن در دل دارید ، صوابش مشمرید و هواهاى نفسانى خود را در برابر آن خیانتکار انگارید .
   —————————————————————————————————
   از وصیت علی ابن ابی طالب
   پس از مرگ ، خشنود ساختن خداوند را وسیلتى نیست و راه بازگشت به دنیا بسته است .و بدان ، که خداوندى که خزاین آسمانها و زمین به دست اوست ، تو را رخصت دعا داده و خود اجابت آن را بر عهده گرفته است و از تو خواسته که از او بخواهى تا عطایت کند و از او آمرزش طلبى تا بیامرزدت ,
   و میان تو و خود ، هیچکس را حجاب قرار نداده و تو را به کسى وانگذاشت که در نزد او شفاعتت کند و اگر مرتکب گناهى شدى از توبه‏ ات باز نداشت و در کیفرت شتاب نکرد

   • ناشناس گفت:

    @mehdiallah, صحبت های شما در اینجا باعث شده است که همفکرانتان شناسایی شوند . مشرکین اجازه نمیدهند که این افکار در جامعه منتشر شود و با استفاده از جنابعالی تاکنون خیلی ها را شناسایی کرده اند و احتمالا یا محوشان کرده اند و یا در حال شستشوی مغزی هستند. نبرد مشرکین بر علیه مؤمنین مدت زیادی است که شروع شده و امثال شما چشم خود را بر این مسائل می بندید.

    • mehdiallah گفت:

     @ناشناس,

     سلام برادریا خواهر عزیزم
     بعید نمیدانم که خدای ناکرده شما درست بگویید چرا که برخی ها را که من در این سایت می شناختم ناپدید شدند و دیگر اثری ازشان نیست حتی یکی از اینان ایمیل شخصیش را به من داده بود که تا دو یا سه ایمیل همه صحبت ها عادی بود و لی ناگهان لحن صحبت عوض شد که بنده هم در سایت اعلام کردم مراقب باشید که عناصر اطلاعاتی ایران به سایت دسترسی دارند . اما من نفهمیدم که منظور شما از این که فرموید چشمم را به روی این مسائل بسته ام یعنی چه . من در این سوی دنیا چه میتوانم بکنم بجز اینکه نوری را که خداوند نازل کرده به دیگران یاد اوری کنم و بس . و البته نگویید همفکران من بلکه بفرمایید پیروان قران .
     البته رفت و امدها در سایت بسیار کم شده است به هرحال من قبلا خدمت سایراعضا سایت اعلام کردم احتمالا سایت طراحی شده سیستم اطلاعات امنیت ایران برای شناسایی مخالفین مذهبی سیاسی است و اما خداوند همواره مستضعفین را خلیفه الله خواهد کرد که این وعده الهی است و حق است و باز این وعده الهی است که خداوند دین خود را فرو فرستاد تا ان را برهر چه دین است پیروز گرداند هرچند کافران ومشرکین را خوش نیاید دینی که الله توسط رسولش فرستاد اسلام بود و تمامی انشعابات دیگر مذاهب در واقع مشرکین بودند . الان نیز همینگونه است دین فقط اسلام است که در قران است و تمامی سایر مذاهب مشرکین هستند منتهی مشرکین خودی و مشرکین غیر خودی . خطر بزرگ مشرکین خودی و یا همان خوارج هستند که در پشت ماسک مذهب پنهان هستند و گرنه مشرکین غیر خودی کاملا واضح و اشکارند .
     با این موضعی که شما اعلام فرمودید سرور و مولایتان مشخص است کیست نیاز به یاد اوری و حجت ندارید که امثال شماها و یا کسانی که به قول شما محو شده اند و یا در حال شستشوی مغزی هستند همگی حجت خدا خواهید بود و در زمره شاهدان انشاالله .
     به امید ان روز هستم که بیاید و چشمم به جمال شما یاران الله منور شود و همگی در کنار مولایمان الله باشیم در محلی امن و بدور از کینه و غرق در نعمت – که در این جهان هرچه هست رنج است و تلاش اما نه برای این سو بلکه برای خرید بلیط در ان سو.
     وه چه اندکند کسانی که این مطلب را می دانند و یاشاید در گفتار زیاد و در عمل کم .و اما به وعده الهی توجه شما را جلب میکنم.

     او کسى است که پیامبرش را با هدایت و دین درست فرستاد تا آن را بر هر چه دین است پیروز گرداند هر چند مشرکان خوش نداشته باشند . هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ وَلَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ
     محمد [ص] پیامبر خداست و کسانى که با اویند بر کافران سختگیر و با همدیگر مهربانند آنان را در رکوع و سجود مى‏بینى فضل و خشنودى خدا را خواستارند صفت و علامت مشخصه آنان در تورات اینچنین است که بر اثر سجود در چهره‏هایشان هویداست و مثل آنها در انجیل چون کشته‏اى است که جوانه خود برآورد و آن را مایه دهد تا ستبر شود و بر ساقه‏هاى خود بایستد و دهقانان را به شگفت آورد تا خداوند ازانبوهی آنان کافران را به خشم دراورد خدا به کسانى از امت محمد که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده‏اند آمرزش و پاداش بزرگى وعده داده‏است .
     مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْکُفَّارِ رُحَمَاء بَیْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُکَّعًا سُجَّدًا یَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِیمَاهُمْ فِی وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِکَ مَثَلُهُمْ فِی التَّوْرَاهِ وَمَثَلُهُمْ فِی الْإِنجِیلِ کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ یُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَهً وَأَجْرًا عَظِیمًا
     حال امت محمد باید در پی امرزش باشند ان هم با اثبات بر ایمان و انجام کارهای شایسته .
     البته بنده زیاد به حدیث و روایات تکیه نمیکنم چون بسیار مخدوش و دستکاری شده اند اما حدیثی از رسول گرامی نقل میکنند که منافاتی با اصول قران ندارد
     خداوند به من پنج چیزعطا فرموده که ان را برای امتم ذخیره کرده ام از جمله شفاعت است اما شفاعت من به مشرکین نمیرسد.
     البته بدیهی است که شفاعت به اذن پروردگارخواهد بود که با حدیث فوق ایشان در ان گروه خواهند بود اما دقت کنید که ایشان شفیع مشرکین امتش نیست حال بروید و مشرکین امت محمد را جستجو کنید و تخمین بزنید اگر ایات ۳۳-۳۴-۳۵ سوره روم را مبنای شرک قرار دهید خواهید دید که رقم مشرکین امت محمد به تعداد کسانی است که در مذاهب مختلف ان هستند و همه شان مذهب خود را بهترین می دانند وچه احادیثی که نمی اورند که امت محمد ۷۲ فرقه است اما فقط یک فرقه ان رستگارند و همه بلا استثنا خود را ان یک فرقه قلمداد میکنند.

     سبحان الله الحکیم الخبیر

 39. اویس گفت:

  سلام تشکر از کتابهای کامل این قسمت

 40. محمد گفت:

  سلام
  اگر زن چند شوهر همزمان داشته باشد با دو مشکل روبرو میشود
  ۱-مساله روحی و شخصیتی چرا که زن به اصطلاح تک پر است
  ۲- پزشکان از جمله دکتر پاک نزاد میگوید بدن زن اسپرم های زیادی را به عنوان سم شناخته و پادزهر درست کرده و در نتیجه نازا میشوند
  اگر چند همسری در اسلام نبود دین ناقصی بود چرا که مردها دیرتر ازدواج میکنند نوعا در جنگها و تصادف ها مردان بیشتر از بین میروند(چون در جنگ اکثرا از مردها استفاده میشود)بدن زن در برابر بیماری مقاوم تر است
  درنتیجه
  خود بخود با پدیده ترشیدگی روبرو می شویم که مسلما عده ای از زنها هم تاب ترشیدگی ندارند و با هزار دوز و کلک و آرایش خود را در دل مردان جا میکنند
  و یا به فحشا می افتند
  زن وقتی ارضای جنسی شد چشمش دنبال دیگری نیست اما مرد بازهم چشمش گرسنه است
  خود زنها در مواردی میدانند طرف زن و بچه دارد زیر شکنجه که بعععععله نگفته اند
  به اخوندی گفتند اگه مرد ۴تا زن داشته باشه خیلی مرده ولی زن اگر ۴ تا شوهر داشته باشه خرابه اخونده گفت قلفی که ۴ تا کلید بازش کنه خرابه اما کلیدی که ۴ تا قلف رو باز میکنه شاه کلیده
  در خود طبیعت هم داریم درختان نر چندین درخت ماده را بارور میکنند
  راستی عدالت تو این مساله در مسائل زناشویی و رزق و روزی و محبت اما اینکه کسی تودلش یکی رو بیشتر دوست داشته باشه ولی اظهار نکنه مشکلی نیست
  ——————————–
  اما در مورد اینکه وسط قران خدا یادش میاد میگه حالا دینتون کامل شد

  چون دین مجموعه ایی از قوانین و مقرراته خوب مسلمه وقتی چیزی کامله که همه اجزایش موجود باشه وقتی هم قانون امامت نازل میشه دین همه اجزاش کامل شده
  اما اینکه چرا وسط قران اومده چون قران تیکه تیکه نازل شده
  —————————————————
  یاعلی

  • mehdiallah گفت:

   @محمد,

   باسلام
   البته سوره مایده یکصد و دوازدهمین سوره ای است که نازل شده و بعد از ان هیچ دستور اجرایی نیامده است لذا اخرین سوره اجرایی قران مجید است و در چاپ هم پنجمین سوره قران مجید است نه در وسط قران .
   کامل بودن دین اسلام ارتباطی با امامت ندارد و در هیچ کجای کتاب خداوند اشاره ای به امامت و تبعیت از سایر ادمیان بعنوان راهنما نکرده بلکه در چندین جای مختلف ایشان فرموده اند که کتب ارسالی ازسوی خداوند امام هستند .
   مطلب بعد اینکه خداوند بر همان یک همسر تاکید دارد اما در شرایط خاصی ان را تا ۴ همسر جایز شمرده اند شرایط خاص .
   مطلب اخر اینکه یا علی گفتن شما در خاتمه کلام نشانه ای بر شرک است ابتدای کلام باید با نام خداوند و پایان ان باید با حمد و ثنای خداوند باشد . انان که به جای تشکر از پادشاه مقدس عوالم اشکار و پنهان به چاکران و بندگان دربارش دخیل می بندند باید بتوانند از کلام نورانی قران یک پاسخ مناسب در خور ذات باری تعالی پیدا کنند.

   سبحان الله الحکیم الخبیر

 41. منیصور گفت:

  @Mehdiallah
  “…در هیچ کجای کتاب خداوند اشاره ای به امامت و تبعیت از سایر ادمیان بعنوان راهنما نکرده…”
  استاد قرآن شناس! لطفا از جانب خود مطالب چرت و پرت و بی اساس را به قرآن نبندید!!! قرآن بسیار والاتر از آن است که افرادی چون شما بتوانند با تفاسیر غلط و موهوم خود آن را تفسیر کنند.

  ۱) آیه ۵۵ سوره مائده؛
  إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ یُقیمُونَ الصَّلاهَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاهَ وَ هُمْ راکِعُون.
  ولىّ امر و یاور شما تنها خدا و رسول و مؤمنانى خواهند بود که نماز به پا داشته و به فقرا در حال رکوع زکات مى‏دهند.
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ۲) آیه ۵۹ سوره نساء؛
  یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فی‏ شَیْ‏ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ ذلِکَ خَیْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْویلاً.
  اى کسانى که ایمان آورده‏اید، خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیاى امر خود را [نیز] اطاعت کنید پس هر گاه در امرى [دینى‏] اختلاف نظر یافتید، اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید، آن را به [کتاب‏] خدا و [سنت‏] پیامبر [او] عرضه بدارید، این بهتر و نیک‏فرجام‏تر است.
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ۳) آیه ۵۵ سوره نور؛
  وَعَدَ اللَّهُ الَّذینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذینَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَیُمَکِّنَنَّ لَهُمْ دینَهُمُ الَّذِی ارْتَضى‏ لَهُمْ وَ لَیُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً یَعْبُدُونَنی‏ لا یُشْرِکُونَ بی‏ شَیْئاً وَ مَنْ کَفَرَ بَعْدَ ذلِکَ فَأُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُون.
  خدا به کسانى از شما که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده‏اند، وعده داده است که حتماً آنان را در این سرزمین جانشین [خود] قرار دهد همان گونه که کسانى را که پیش از آنان بودند جانشین [خود] قرار داد، و آن دینى را که برایشان پسندیده است به سودشان مستقر کند، و بیمشان را به ایمنى مبدل گرداند، [تا] مرا عبادت کنند و چیزى را با من شریک نگردانند، و هر کس پس از آن به کفر گراید آنانند که نافرمانند.
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ۴) آیه ۷۴ سوره فرقان؛
  وَ الَّذِینَ یَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّیَّتِنَا قُرَّهَ أَعْینُ‏ٍ وَ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِینَ إِمَامًا(۷۴)
  أُوْلَئکَ یجُزَوْنَ الْغُرْفَهَ بِمَا صَبرَواْ وَ یُلَقَّوْنَ فِیهَا تحَیَّهً وَ سَلَمًا(۷۵).
  و کسانى‏اند که مى‏گویند: «پروردگارا، به ما از همسران و فرزندانمان آن ده که مایه روشنىِ چشمان [ما] باشد، و ما را پیشواى پرهیزگاران گردان.» (۷۴)
  اینانند که به [پاس‏] آنکه صبر کردند، غرفه [هاى بهشت را] پاداش خواهند یافت و در آنجا با سلام و درود مواجه خواهند شد. (۷۵)
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  عجبا که از سخنانتان بوی “لا حکم الا لله” خوارج می آید. شعارتان برایمان آشناست.

  • mehdiallah گفت:

   @منیصور,
   باسلام
   از اینکه دیدم پاسخی برایم نوشتید خوشحال شدم چرا که من این را مانند یک مسابقه بین نورو تاریکی میبینم و هل من مبارز می طلبم . ایات بسیار نورانی از کلام خداوند را اهدا فرمودید
   اما نه ان را باسلام اغاز کردید و نه با نام خداوند بلکه ان را باناسزا و بددهنی اغاز کردید که از اینگونه تکیه کلام بنده در هیچ کجای کلام نورانی خداوند در قران ندیده ام بلکه بالعکس ایشان می فرمایند مومنان کسانی هستند که جواب بدی را بانیکی می دهند و یا در جای دیگری می فرمایند با اهل کتاب به بهترین شیوه سخن بگویید و مجادله کنید و یا در جایی دیگر می فرمایند که اگراز کافران یا مشرکان سخن لغوی شنیدید به انان بگویید سلام و بگذرید.

   بسم الله الرحمن الرحیم
   سوره مبارکه فرقان

   بندگان خداى رحمان کسانى‏اند که روى زمین به نرمى گام برمى‏دارند و چون نادانان ایشان را طرف خطاب قرار دهند به ملایمت پاسخ مى‏دهند (۶۳) وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِینَ یَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴿۶۳﴾

   کسانى‏اند که با خدا معبودى دیگر نمى‏خوانند و کسى را که خدا خونش را حرام کرده است جز به حق نمى‏کشند و زنا نمى‏کنند و هر کس اینها را انجام دهد سزایش را دریافت‏خواهد کرد (۶۸) وَالَّذِینَ لَا یَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا یَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا یَزْنُونَ وَمَن یَفْعَلْ ذَلِکَ یَلْقَ أَثَامًا ﴿۶۸﴾

   و کسانى‏اند که گواهى دروغ نمى‏دهند و چون بر لغو بگذرند با بزرگوارى مى‏گذرند (۷۲) وَالَّذِینَ لَا یَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا ﴿۷۲﴾
   و کسانى‏اند که چون به آیات پروردگارشان تذکر داده شوند کر و کور روى آن نمى‏افتند (۷۳) وَالَّذِینَ إِذَا ذُکِّرُوا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ یَخِرُّوا عَلَیْهَا صُمًّا وَعُمْیَانًا ﴿۷۳﴾
   و کسانى‏اند که مى‏گویند پروردگارا به ما از همسران و فرزندانمان آن ده که مایه روشنى چشمان ما باشد و ما را پیشواى پرهیزگاران گردان (۷۴)

   وَالَّذِینَ یَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّیَّاتِنَا قُرَّهَ أَعْیُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِینَ إِمَامًا ﴿۷۴﴾
   ایات فوق نشانگر این واقعیت است که پیروان خداوند با هیچ گروهی سخن ناسزا و لغو نمیگویند
   حدود ۳۵۰ تا۴۰۰ میلیون نفر از اسلام اورندگان در مذاهب امامیه هستند که معتقدند باید از خاندان رسول گرامی تبعیت کرد و الگوبرداری نمود وحدود ۱٫۵ میلیارد پیروان اسلام از فرق اهل سنت هستند که معتقدند باید شیوه و سنت رسول اسلام را تبعیت کرد لذا می بینید اگر بنده هم به امامت معتقد نباشم ولی قران را سرلوح کار قرار دهم حداقل در جماعت اهل سنت خواهم بود که انشالله بنده در هیچ جماعتی نیستم به جز حزب خالص و بی غل و غش خداوند.
   حدود۲٫۵ میلیاردمسیحی هستند که انان باور دارند که محمد(ص ) دروغگو و قران یک کتاب تقلبی است و یا کپی است .
   حدود ۱۶میلیون یهودی وجوددارند که انها باوردارند که عیسی نبی (ع) و محمد (ص) هردو دروغگوو کتابهایشان تقلبی و کپی است .
   حدود یک میلیارد بوودایی و یک میلیارد هم هندو هستند که به اتفاق ارا همگیشان میگویند تمام رسولان و کتابهای ادیان دیگر دروغ و تقلبی است .
   اما شما اگر کمی قران بخوانید خواهید فهمید که خداوند حداقل به پیروان قران و تورات و انجیل اگر یکتا پرست باشند و به روز معاد باور داشته باشند و کار شایسته کنند وعده بهشت داده است حال شما چگونه میتوانید با جماعت ۴۰۰ میلیونی به ۶ میلیارد کسانی که امامت را قبو ل ندارند ناسزا بگویید . اگر خداوند در جایی فرموده که ناباوران را فحش بدهید ایه اش را بیاورید اما فقط دریک ایه دیدم اگر کسی که به او ظلم شده یا مطمئن نیستم کسی از انان کشته شده باشد و ناسزا بگوید اشکال ندارد (مطمئن نیستم بگذارید ایه اش را بیاورم تا مبادا ناخواسته به خداوند دروغ بسته باشم ).
   مثلا شما فکر میکنید که در مکه مکرمه جماعتی که برخی دیگر را به جرم شرک به قتل رساندند و زنانشان را حلال دانستند و بردند کارشان درست بود فکر میکنید کدامشان موحد وکدامشان مشرک بودند و کدامشان خوارج . یا ایا فکر میکنید اگر خوارج و یا مشرکان در حریم امن الهی مشغول عبادت بودند باید انان را می کشتند .
   انان هزاران حدیث و روایت دارند و انان را سرلوحه دینشان قرارداده اند و نه قران را .
   و شما نیزهزاران حدیث و روایت از سایرین دارید و انان را سرلوحه کارتان قرارداده اید و نه قران را . لذا نحوه گویش هر شخص تجلیگاه بینش و باورهاست .

   و اما در مورد ۱ و ایات ارائه شده باید عرض کنم که پیامبر گرامی و دیگر خاندانشان از این دنیا رفته اند اگر شما کسی را میشناسید که از خداوند پیمانی گرفته و یا رسول ایشان است معرفی کنید قران کتابی است که برا ی تمامی دوران است وقتی خود رسول الله میگویند فقط به خدا رجوع کنید شما پیروان امامیه و یا اهل سنت به کدامین حجت در برابر پروردگارتان پاسخگو خواهید بود.
   بسم الله الرحمن الرحیم
   سوره مبارکه شورا
   در باره هر چیزى اختلاف پیدا کردید داوریش به خدا ارجاع مى‏گردد چنین خدایى پروردگار من است بر او توکل کردم و به سوى او بازمى‏گردم (۱۰) وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِیهِ مِن شَیْءٍ فَحُکْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِکُمُ اللَّهُ رَبِّی عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَإِلَیْهِ أُنِیبُ ﴿۱۰﴾
   ایه فوق را خوب در ان دقت فرمایید.

   بر آن زنده که نمى‏میرد توکل کن و به ستایش او تسبیح گوى و همین بس که او به گناهان بندگانش آگاه است (۵۸) وَتَوَکَّلْ عَلَى الْحَیِّ الَّذِی لَا یَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَکَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِیرًا ﴿۵۸﴾

   به آنان گفتند ما جز بشرى مثل شما نیستیم ولى خدا بر هر یک از بندگانش که بخواهد منت مى‏نهد و ما را نرسد که جز به اذن خدا براى شما حجتى بیاوریم و مؤمنان باید تنها بر خدا توکل کنند (۱۱) قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَّحْنُ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُکُمْ وَلَکِنَّ اللّهَ یَمُنُّ عَلَى مَن یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا کَانَ لَنَا أَن نَّأْتِیَکُم بِسُلْطَانٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ وَعلَى اللّهِ فَلْیَتَوَکَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿۱۱﴾
   بگو جز آنچه خدا براى ما مقرر داشته هرگز به ما نمى‏رسد او سرپرست ماست و مؤمنان باید تنها بر خدا توکل کنند (۵۱) قُل لَّن یُصِیبَنَا إِلاَّ مَا کَتَبَ اللّهُ لَنَا هُوَ مَوْلاَنَا وَعَلَى اللّهِ فَلْیَتَوَکَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿۵۱﴾

   و اما در مورد امام ایات بسیاری را خداوند بیان فرموده اند که در بسیاری از انان امام همان کتاب اسمانی است این چیزی که شما در مورد امام گفتید مرا به یاد سایر اسلام اورندگان انداخت که از قران ایه ای میاورند و میگویند خداوند فرموده زنان را کتک بزنید . لطفا توجه فرمایید:

   آرى ماییم که مردگان را زنده مى‏سازیم و آنچه را از پیش فرستاده‏اند با آثار و اعمالشان درج مى‏کنیم و هر چیزى را در کتابی روشنگر برشمرده‏ایم (۱۲) إِنَّا نَحْنُ نُحْیِی الْمَوْتَى وَنَکْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَکُلَّ شَیْءٍ أحْصَیْنَاهُ فِی إِمَامٍ مُبِینٍ ﴿۱۲﴾

   آیا کسى که از جانب پروردگارش بر حجتى روشن است و شاهدى از خویشان او پیرو آن است و پیش از وى نیز کتاب موسى راهبر و مایه رحمت بوده است دروغ مى‏بافد آنان که در جستجوى حقیقت‏اند به آن مى‏گروند و هر کس از گروه‏هاى مخالف به آن کفر ورزد آتش وعده‏گاه اوست پس در آن تردید مکن که آن حق است و از جانب پروردگارت آمده است ولى بیشتر مردم باور نمى‏کنند (۱۷) أَفَمَن کَانَ عَلَى بَیِّنَهٍ مِّن رَّبِّهِ وَیَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ کِتَابُ مُوسَى إَمَامًا وَرَحْمَهً أُوْلَئِکَ یُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن یَکْفُرْ بِهِ مِنَ الأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلاَ تَکُ فِی مِرْیَهٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّکَ وَلَکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لاَ یُؤْمِنُونَ ﴿۱۷﴾
   و چه کسى ستمکارتر از آن کس است که بر خدا دروغ بندد آنان بر پروردگارشان دروغ عرضه مى‏شوند و گواهان خواهند گفت اینان بودند که بر پروردگارشان دروغ بستند هان لعنت‏خدا بر ستمگران باد (۱۸) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ کَذِبًا أُوْلَئِکَ یُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَیَقُولُ الأَشْهَادُ هَؤُلاء الَّذِینَ کَذَبُواْ عَلَى رَبِّهِمْ أَلاَ لَعْنَهُ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِینَ ﴿۱۸﴾
   و سخن راست همان است که به رسولان وحی شده است و به رسول گرامی اسلام نیز وحی شده و همه ان در قران مجید امده است و احادیث و روایات سخن پروردگار نیستند .
   حال آنکه پیش از آن کتاب موسى راهبر و مایه رحمتى بود و این قرآن کتابى است به زبان عربى که تصدیق‏کننده آن است تا کسانى را که ستم کرده‏اند هشدار دهد و براى نیکوکاران مژده‏اى باشد (۱۲) وَمِن قَبْلِهِ کِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَهً وَهَذَا کِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِیًّا لِّیُنذِرَ الَّذِینَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِینَ ﴿۱۲﴾
   محققا کسانى که گفتند پروردگار ما خداست‏سپس ایستادگى کردند بیمى بر آنان نیست و غمگین نخواهند شد (۱۳) إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَ ﴿۱۳﴾

   کسانى‏اند که مى‏گویند پروردگارا به ما از همسران و فرزندانمان آن ده که مایه روشنى چشمان ما باشد و ما را پیشواى پرهیزگاران گردان (۷۴) وَالَّذِینَ یَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّیَّاتِنَا قُرَّهَ أَعْیُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِینَ إِمَامًا ﴿۷۴﴾

   چون ابراهیم را پروردگارش با کلماتى بیازمود و وى آن همه را به انجام رسانید خدا به او فرمود من تو را امام و پیشواى مردم قرار دادم ابراهیم پرسید از خاندانم چطور فرمود پیمان من به بیدادگران نمى‏رسد (۱۲۴)
   دفت فرمایید که خداوند یک رسول و نبی را امام مردم قرارداده است کسی را که باوحی در تماس بوده است همانگونه که موسی و عیسی و محمد امام امتشان بوده اند ولی در مورد خاندانشان ضمانتی در کارنیست این در مورد تمامی رسولان و انبیا صادق است چرا که سنت الهی تغییرناپذیر است و به اصل و نسب برنمی گردد بلکه به تقوی و عملکرد بستگی دارد. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِیمَ رَبُّهُ بِکَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّیَّتِی قَالَ لاَ یَنَالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ ﴿۱۲۴﴾

   یاد کن روزى را که هر گروهى را با امام و پیشوایشان فرا مى‏خوانیم پس هر کس کارنامه‏اش را به دست راستش دهند آنان کارنامه خود را مى‏خوانند و به قدر نخک هسته خرمایى به آنها ستم نمى‏شود (۷۱)
   امام در اینجا همان کتاب اسمانی است که ترازو را براساس ان برقرارمیکنند که البته که منظور هم ادمیان باشند باز تقاوت نمیکند چرا که پیشوای امامان متقی یکی از کتب اسمانی است و انان هرگز برخلاف گفتار خداوند سخنی نخواهند گفت. یَوْمَ نَدْعُو کُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ فَأُوْلَئِکَ یَقْرَؤُونَ کِتَابَهُمْ وَلاَ یُظْلَمُونَ فَتِیلًا ﴿۷۱﴾

   و چیزى نمانده بود که تو را از آنچه به سوى تو وحى کرده‏ایم گمراه کنند تا غیر از آن را بر ما ببندى و در آن صورت تو را به دوستى خود بگیرند (۷۳)
   تنها چیزی که میتوان از زسول گرامی اسلام به خداوند نسبت داد ان مطلبی است که در قران نیست که البته به عنوان حدیث به ایشان نسبت می دهند در یکی ازهمین احادیث ایشان قرموده اند که از من چیزی ننویسید و مکتوب نگنید و همه اش را نابود کنید . وَإِن کَادُواْ لَیَفْتِنُونَکَ عَنِ الَّذِی أَوْحَیْنَا إِلَیْکَ لِتفْتَرِیَ عَلَیْنَا غَیْرَهُ وَإِذًا لاَّتَّخَذُوکَ خَلِیلًا ﴿۷۳﴾
   و اگر تو را استوار نمى‏داشتیم قطعا نزدیک بود کمى به سوى آنان متمایل شوى (۷۴) وَلَوْلاَ أَن ثَبَّتْنَاکَ لَقَدْ کِدتَّ تَرْکَنُ إِلَیْهِمْ شَیْئًا قَلِیلًا ﴿۷۴﴾
   در آن صورت حتما تو را دو برابر در زندگى و دو برابر پس از مرگ عذاب مى‏چشانیدیم آنگاه در برابر ما براى خود یاورى نمى‏یافتى (۷۵) إِذًا لَّأَذَقْنَاکَ ضِعْفَ الْحَیَاهِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لاَ تَجِدُ لَکَ عَلَیْنَا نَصِیرًا ﴿۷۵﴾

   و اما درعصر و زمان حاضرقطعا باید گفت: الحکم لله

   سبحان الله الحکیم الخبیر

 42. منیصور گفت:

  @Mehdiallah
  ۱)اولا که چرت و پرت به سخنان شما اطلاق گرفت، نه خود شما. بعد هم لطفا صفحات وب را با مظلوم نمایی پر نفرمایید! شما تهمتی را به قرآن وارد کردید که دلمان به درد آمد. قرآن این قدر مهجور شده که به این راحتی سخن دروغی را به آن نسبت دهید و کسی دم نزند؟!! نه خیر آقا! هنوز اوضاع اسلام به این وخیمی نشده.
  ۲)بنده با چیدن حقایق در کنار هم به حقیقت وجودی ائمه اطهار علیهم السلام نائل آمده ام و برایم هم مهم نیست که شما یا میلیاردها انسان دیگر چه می اندیشید. برای من مهم سخن خداست. و برای پیداکردن حقیقت همه چیز را می خوانم و با سخن خدا مطابقت می دهم. نه مثل شما تفسیر به رأی می کنم و نه چشم به حقیقت می بندم.
  ۳)درمورد اینکه پیامبر و دیگر خاندانشان از این دنیا رفته اند هم با شما موافق نیستم. خداوند سبحان چگونه می تواند عادل باشد!، وقتی که برای دوره ای برای مسلمانان راهنما قرار داده و ایشان را در اعصار دیگر به خود واگذارده؟ بدون راهنما انسان گاه به قعر جهنم راه می یابد. میدانم که می گویید “قرآن” ولی ما توانایی درک کامل قرآن و استخراج کامل احکام را نداریم. مثلا از کجای قرآن می توانیم دریابیم که نماز های پنجگانه هر کدام چند رکعت هستند، در جایی نوشته بودید که با بررسی طریقه نمازگزاردن اهل سنت و شیعه به این حقیقت (تعداد رکعات نماز) نائل آمده اید. همین حرف شما شاهدی بر این واقعیت است که تنها مطالعه قرآن نمی تواند کافی باشد. این مسئله در موارد بسیار دیگری نیز صدق می کند.
  ۴) آیات قرآن در همه اعصار تسری دارد. این گونه نیست که بگویید فلان آیه مربوط به فلان زمان است و به حال تعلق ندارد. اگر باور داریم که قرآن کتاب هدایتگری و روشنگری است و از امامان هم به این امر توصیه شده ایم که بعد از ایشان هر چه را که می شنویم با قرآن مطابقت دهیم و آنچه را که منقض قرآن بود، نپذیریم، پس باید ایمان داشته باشیم که تمام آیات مقدس قرآن کریم را به تمامی اعصار مربوط بدانیم. این را به یاد داشته باشید.
  در ضمن، در تمامی آیات ذکر شده در پست قبل، تمام افعال مضارع و یا مستقبل هستند نه ماضی! دقت فرمایید.

  • mehdiallah گفت:

   @منیصور,

   باسلام
   البته باز خوشحال شدم که نوشته ای از شما برایم ارسال شد البته بسیار عحیب نیست که دو نفر که هردو ادعای خدا شناسی دارند در دو جهت مخالف هستند منتهی معلوم نیست کدامیک در راه صحیح و کدامین در گروه خوارج هستند.
   البته اگر بنده در مورد شما و یا طرز فکرتان فضاوت ارزشی بکنم و اشتباه کرده باشم باید در جهان غیب پاسخگو باشم که البته بنده از هرموضوعی که به نحوی با مردم و عوام مرتبط باشد و حق الناس را به همراه داشته باشم حتی الامکان دوری میجویم لذا از شما گذشته و به خود می پردازم.
   در اینکه مطالبم چرت و پرت باشد یانه پاسخ متناسب با گفتارتان را به مولایم الله محول کرده ام و بس که او همواره زنده است و همه جا حضور دارد.اما اینکه فرمودید که پیامبر و خاندانشان از دنیا نرفته اند متوجه نشدم چرا که خدای عزو جل به رسول گرامی اسلام اینچنین فرموده که تو میمیری و انان نیز خواهند مرد. لذا همگی گذشتگان مرده اند . اما اینکه خداوند را به طور مشروط در مظان اتهام قرار داده اید به بی عدالتی – این را میتوانید بعد با خود ایشان رودر رو صحبت کنید اگر به شما اجازه داده شود و مهلت بیابید . خداوند داقل ۵ مرتبه فرموده اند که قران را برای پند گرفتن اسان کرده اند و انقدر حجت بر روی زمین وجود دارد که این سخن شما در مقابل ایشان بی پایه خواهد بود ان چیزهایی که میتوان به عنوان سنت و یا خط مشی از رسول گرامی استنباط کرد و سرلوحه عبادت و کار قرارداد همین نماز است و احترام به زن و امانتداری و راستگویی و بی کینه بودن و بسیار بزرگوار و بخشنده بودن. عبادت روشی برای اثبات بندگی به خدای عز وجل است وگرنه خداوند در قران سه وعده نماز را دقیقا ذکر فرموده اند و نماز نیمروز را بسیار مهم دانسته اند همان نمازی که سلیمان نبی فراموش کرد و جسدی بر روی تختش انداخته شد.
   اما رسول اسلام یا علی بن ابی طالب و بسیاری از صحابه ایشان پنج نوبتی می خوانده اند عبادت مطلبی است بین خداوند و بندگان و اصولا قبول یا رد ندارد که مثلا میگویند نماز شما قبول نیست یا باطل شد و یا صواب دارد صواب و عقاب ربطی به عبادت ندارد در واقع هرقدر نماز بخوانید یا روزه بگیرید تضمینی برای رستگاری نیست اما انجام ندادنش رستگاری را قطعا به خطر می اندازد ولی باز تصمیم نهایی با خدای عزو جل است انچه ما به ان سفارش شده ایم عمل است و بس . ان هم عمل بر اساس ایمان خالص و بدور از شرک . هیچ چیز را نباید با قلمرو حکمفرمایی خداوند شریک کرد پیامبران و یا امامان و یا سایر مقربین هرگز نمیتوانند در ان واحد در تمام کره خاکی حضور داشته باشند این حضور همه جانبه فقط مختص ذات پروردگار است و بس . ملایک نیز قادر نیستند در ان واحد درهمه جا باشند شیطان نیز نمیتواند بلکه با لشکر و سپاهیانش همه را در بند اغواگری می کشاند.
   بنده به رسول گرامی و خاندان محترمشان احترام میگذارم اما از خرافه وشرک پرهیز میکنم و فقط الله را به دوستی و سرپرستی برمیگزینم وبس و الا شرط اسلام اوردن شهادتین نیست شرط اسلام اوردن باور داشتن به قران و عمل به ان است که قطعا رسالت محمد ابن عبدالله(ص) نیز در ان مستتر و قطعی است شرط اسلام اوردن عوض کردن نام نیز نیست که نام یکی از ائمه ویا صحابه را انتخاب کنیم شرط اسلام اوردن داشتن ریش و عبا و تسبیح در دست گرفتن نیز نیست شرط اسلام اوردن همان است که خداوند فرموده و در تمامی دوران از گذشته تا به حال غیر قابل تغییر است که همانا باور به خدایی یگانه و تمامی ملایک و کتب اسمانی و رسولان الهی و فرق نگذاشتن بین رسولان و باور به معاد و بازگشت به سوی خالق است.اما قطعا باید درودی خاص به محمد (ص) فرستاد که این ما نیستیم که فرق بین ایشان و بقیه رسولان میگذاریم ما دستور را اجرا می کنیم اما خداونداست که بین ایشان و سایر رسولان تفاوتی را منظور داشته اند.
   شما اکنون میتوانید تمامی این سخنان را چرت و پرت بنامید چرا که هیچ کلامی از سرورو مولایم الله در ان مستقیم نیاورده ام اما در مورد متن قبلی خودتان را برای پایخگویی در روز بدون بازگشت که با دنیای غیب و اعمالتان مواجه می شوید مهیا کنید چرا که بخش عمده ان کلام نقل قول شده خداوند از کتاب نورانیش قران حکمت اموز بود.

   سبحان الله الذی علم القران و خلق الانسان
   سبحان الله عما یشرکون
   سبحانک الهم

 43. منیصور گفت:

  @mehdiallah
  شما استاد طفره رفتن هستید، تبریک می گویم. در مورد اکثر پستهایتان به طور چشمگیری این ترفند را به کار برده اید. ولی بنده خدا، در این دنیا این ترفند شاید به کارتان بیاید، آیا فکر می کنید که در آن دنیا در نزد پروردگاری که خیر الماکرین است نیز می توانید چنین کنید؟!!!
  خودتان به خوبی فهمیدید که به کدام قسمت سخنانتان چرت و پرت اطلاق شد ولی باز هم دست بردار نیستید. و این بدان معناست که همچنان بر سخن لغو خویش پافشاری می کنید. اگر چه مهم نیست. بر مسلمانان “نهی از منکر” فریضه است. تنها همین. دیگر نتیجه بماند. بنده تا زمانی که زنده باشم، هرگاه سخن لغوی بشنوم و یا بخوانم، که با سخن پروردگارم مغایرت داشته باشد، ساکت نمی نشینم.
  ۱) در مورد “…در هیچ کجای کتاب خداوند اشاره ای به امامت و تبعیت از سایر ادمیان بعنوان راهنما نکرده…” جوابی ارائه ندادید!
  ۲) در مورد استنادتان به غیر از قرآن برای فهمیدن مثالی که عرض کردم (تعداد رکعات نماز) توضیحی ننوشتید!
  ولی بنده روش شما را نمی پسندم. طفره رفتن از پاسخگویی کار کسانی است که یا جوابی ندارند و یا از اینکه بفهمند چه میزان تهی می اندیشیده اند، هراس دارند.
  ما ایمان راسخ داریم که خداوند عادل است. پس خدای عادلی که پیامبر را برای راهنمایی بشر می فرستد و پس از او راهنمایانی را برای انسانها می گمارد، یقینا هنوز هم برای ایشان راهنما قرار داده و آنها را به حال خویش وانگذاشته است وگر نه در عدالتش شک می بود.
  * هنوز “مهدی” زنده است، پس از خاندان پیامبر، هنوز یک نفر باقی است.
  اللهم عجل لولیک الفرج

  • mehdiallah گفت:

   @منیصور,

   باسلام
   البته بنده اصلا منظور شما را از طفره رفتن متوجه نشدم این که نماز چند رکعت دارد که مشکل نیست همه پیروان قران به اتفاق یک جور نماز میخوانند ضرر و یامنفعی هم در ان برای هیچ گروهی نیست لذا ماهم تافته جدا بافته ای نیستیم همان کار را میکنیم اما برای مواردی که در قران ان هم بسیار جزیی اشاره شده بدیهی است اول قران را ملاک قرارمیدهیم در مورد نماز هرگونه خداوند با ان دو میلیارد پیروان قران رفتار کرد ماهم مثل بقیه .
   اما اگر کسی بنام مهدی زنده و موجود باشد چگونه باید به اودسترسی داشته باشیم و چگونه باید اورا بشناسیم البته این سخن شما در تضاد باکلام الهی نیست چرا که خداوندی که به شیطان تا قیامت مهلت زندگی داده میتواند به یک انسان نیزچنین موهبتی را عنایت فرماید اما عرض بنده اینست که بین انسان ناپیدا و غیب و ادم مرده تفاوتی نیست خداوند که ادم کم ندارد هرموقع بخواهد هرچه می افریند و میتواند بعد از دو هزارسال از نسل پیامبر بیافریند .
   من نمیدانم چقدر شما مغرضانه مطالب را میخوانید و نه با تفکر مثبت .
   انشالله که خداوند همگی طالبانش را در مسیر هدایت و توحید قراردهد و ما را از اهل وامرزش و تقوایش قرار دهد و ایمان و دینمان را برای خودش خالص گرداند .
   سبحان الله الحکیم الخبیر
   سبحان الله العظیم

 44. منیصور گفت:

  @mehdiallah
  ۱) طفره رفتن یعنی همین که هنوز بعد از ۳ پست، جواب این سوال را نداده اید! “در مورد “…در هیچ کجای کتاب خداوند اشاره ای به امامت و تبعیت از سایر ادمیان بعنوان راهنما نکرده…” جوابی ارائه ندادید!”
  ۲) در مورد ناپیدا و غایب بودن حضرت مهدی -عج الله تعالی فرجه- باید عرض کنم که تنها ناپیدا و غایب بودن چیزی دلیل بر عدمش نیست. این را که خود شما بهتر می دانید. در مورد حضرت هم، ایشان نایبینی دارند که ما از این طریق از ایشان بهره می گیریم. همانطور که در زمان صدر اسلام، بسیاری از مردم پیامبر را ندیده و تنها از طریق فرستادگانشان به ایشان ایمان آورده و اسلام پذیرفته اند.
  ۳) در مورد پاسختان به تعداد رکعات نیز می بینیم که باز هم قرآن به تنهایی برای من مسلمان کافی نیست. قرآن و اهل بیت.
  إنى تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتى‏ أهل بیتى ما إن تمسکتم بهما لن تضلوا أبدا فإنهما لن یفترقا حتى یردا على الحوض.
  «به درستى که من دو چیز وزین و گرانبها را بر جاى مى‏گذارم: کتاب خدا و عترتم اهل بیتم، مادام که به این دو تمسک جستید هرگز گمراه نخواهید شد، زیرا این دو هرگز از هم جدا نخواهند شد تا اینکه در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند».
  ۳) در آخر هم خیلی ممنون از اینکه کوتاه و موجز نوشتید.
  فی امان الله

  • mehdiallah گفت:

   @منیصور,

   باسلام
   البته باید خدمتتان عرض کنم که اهل سنت نیز حدیثی دارند که می گویند پیامبر خدا فرموده که کتاب و سنت را در بین شما می گذارم . البته اگر مهدی از خاندان گرامی رسول الله باشند و زنده هم باشند باید نشانه و مدرکی از خود ارائه دهند مطلب بعد نایبان ایشان چگونه نایب شده اند خودشان خود را نایب می خوانند یا با اشاراتی به نیابت گمارده شده اند .
   مطلب مهم تر اینکه اگر نمازتان درست یا غلط باشد و یا تلفظ ان مطابق دستوالعمل عربی نباشد ویا در شمارش رکعات و یاسجده ها اشتباه هم بکنید در هیچ کجا ی قران خداوند نفرموده که برای قصوردرعبادات مجازات خواهید شد البته اگر قصور به خاطر حب دنیا و تفاخر و عمد باشد حسابش سوا و با خداوند است بهشت پاداشی است که به عمل کنندگان می دهند و بس . لذا مسیحیان و یهودیان و صابئین نیز میتوانند بهشتی باشند حال انکه نه قران و نه رسول الله را و نه عبادات پیرو ان قران را انجام می دهند شرط نجات مهم است که متاسفانه به فراموشی سپرده شده و ان اینکه کسی را در روی زمین به خدایی نگیریم و تمام دعاها و حاجاتمان را فقط از یگانه خالق هستی طلب کنیم و بس . اگر به ایات نورانی قران مراجعه فرمایید در بحثی که بین ساکنین بهشت و برخی جهنمیان وجود دارد بهشتیان چنین عنوان میکننند که ما به انچه خداوند وعده داده بود رسیدیم ایا شما هم به انچه خداوند وعده داده بود رسیدید که انان می گویند اری پروردگارمان راست می گفت تدبر در این ایه به این مفهوم است که جهنمیان از صحبت های خداوند مطلع بوده اند در واقع انان کتاب خوان بوده اند حال یا قران یا تورات و یا انجیل و مفاد ان را می دانسته اند .
   بنده داشتم به برخی سخنرانی ها به مناسبت ایام ماه محرم گوش میکردم فقط ۲۰ ثانیه ان را گوش کردم تا انجائیکه شخص روحانی که برمنبر بود گفت سیدنا و مولانا محمد(ص ) و بعد هم تعظیم کرد که بنده بلافاصله استغفار کرده و به خداوند عرض کردم پروردگارا من از اینان نیستم که بگویم محمد(ص) مولای من است تو فقط مولای من هستی و بس بلکه تو مولای تمامی مومنان هستی و بدتر از همه اینکه رکوعی بود که بعد از نام رسول الله کرد.
   تفاوت من باشما در همین نکات جزئی و بسیار ظریف است ایات بسیاری در قران نورانی وجود دارد اما فقط به ایه زیرتوجه فرمایید:
   بگو جز آنچه خدا براى ما مقرر داشته هرگز به ما نمى‏رسد او سرپرست ماست و مؤمنان باید تنها بر خدا توکل کنند (۵۱) قُل لَّن یُصِیبَنَا إِلاَّ مَا کَتَبَ اللّهُ لَنَا هُوَ مَوْلاَنَا وَعَلَى اللّهِ فَلْیَتَوَکَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿۵۱﴾

   من نمیدانم شما به دنبال چه و به دنبال که می گردید
   اب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم یار در خانه و ما گرد جهان می گردیم

   اگر به احتمال یک در میلیارد خداوند سخنانش را از قلم و زبان من رانده باشد تمامی کلمات و گفته های مهدی الله در این وبلاگ به منزله حجت و برهان اشکار و غیر قابل انکاری است که تمامی خوانندگانش را در زمره بازداشت شدگان نگه خواهند داشت اگر هم اینچنین نباشد شماها همگی ازاد خواهید بود و تکلیف مرا پروردگارم با نیات قلبیم معین خواهد کرد.

   سبحان الله الحکیم الخبیر
   رب فاطر السماوات و الارض انت ولیی فی الدنیا و الاخره توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین
   سبحان الله العظیم

   • سوادکوهی گفت:

    @mehdiallah, در قرآن آیه های فراوانیداریم که خداوند هر عملی خوبی انجام دهد در اخرت ده برابر آن را خدا به انسان می دهد و هر کار بدی را به همان اندازه مجازات می کند. قبول دارید که کوتاهی در عبادات و انجام اعمال شایسته همون نافرمانی از خداست؟ به نظر شما کوتاهی کردن عبادت که در قرآن داریم که پیامبران اعزام نشدند جز برای عبادت در نظر خدا مجازات ندارد؟ البته خداوند در کنار این چیزها به توبه هم اشاره کرده. فعلا به یک آیه در مورد عدم اطاعت بندگان از خداوند اشاره می کنم:( آیه ۴۰ سوره اعراف: آری کسانی که آیات ما را دروغ انگاشتند و از روی تکبر از پذیرفتن آن خودداری می کنند، درهای آسمن به روی آنها گشوده نمی شود و به بهشت در نمی آیند تا اینکه شتر به سوراخ سوزن فرو رود.
    یا در آیه ۱۸ سوره سجده داریم که آیا کسانی که مومنند با کسانی که سرکشند برابرند؟ نه اینها برابر نیستند)

   • سوادکوهی گفت:

    @mehdiallah, در مورد اینکه ما به بزرگامون میگیم مولا برا احترام هست برادر. مگه شما پدرتون که یک ادم معمولی هست رو به اسم کوچیکش صدا می کنید؟ قطعا نه چون بی احترامی محسوب میشه. حالا این بزرگان از بهترین انسان های روی زمینند که خداوند آنها را بهانه خلقت می دونه. چیزی ازت کم نمیشه برادر. این شیطونه که این فکر ها رو تو دلمون میذاره فرقی نداره با چه عناوینی خوبان رو بخونیم مهم اینه که از اونا برا زندگیمون کمک بخوایم حالا شما بدتون میاد بگین مولا بگین محمد خالی ولی مهم اینه که اونا صدا کنیدچون اگه هر کسی رو به عزیزانش قسم بدی حتما یک نگاهی بهت می کنه. ما که واقعا محتاج نگاه خداییم و اونو به عزیزانش که ۱۴ معصوم هستند قسم میدیم تا بتونیم خوب زندگی کنیم.

 45. John Mark گفت:

  انجیل مسیح چیست؟

  انجیل، مژده صلح خدا با ما خبر نیک رستگاری، بخشودگی گناهان انسان و نجات او از مرگ و هلاکت ابدی است.‌

  عیسی مسیح می‌گوید: « قیامت و حیات مَنَم. آن که به من ایمان آوَرَد، حتی اگر بمیرد، باز زنده خواهد شد. و هر‌که زنده است و به من ایمان دارد، به‌یقین تا به ابد نخواهد مرد؛ آیا این را باور می‌کنی؟»
  ( یوحنا ۱۱ : ‏۲۵-‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏۲۶)

  • سينا گفت:

   @John Mark, بله کاملا صحیح است

  • mehdiallah گفت:

   @John Mark,

   باسلام
   اگر مطالب فوق را عیسی مسیح انکار کنند شما درگروه بازندگان خواهیدبود ایمان فقط باید بر خداوند که خالق تمامی جهان است باشد خدایی که یگانه است و هیچکس را در افرینش اسمان هاو زمین و دنیاهای اشکارو غیب به کمک نگرفته است خدایی که دارای همسرو فرزند نیست و نیاز به خواب و غذا ندارد اما همگان را از این نعمات بهره مند میسازد .

   پاک و منزه و بدون شریک و فرند است خدای من و خدای شما و خدای تمامی موجودات اشکار و پنهان

 46. سينا گفت:

  دعاهای روزانه انجیل را می خوام لطفا نمازهاهش رو می خوام مثلا چند دفعه باید تکرار کنم توراتم باشه عیب نداره خوبه بسیار متشکر از سایت شما

 47. روزبه گفت:

  با درود
  من شخصا شیعه زاده مسلمان هستم الان ۴ سال هست به دین حقیقی مسیحیت گرویدم از اینکه سالها وقتم را با اسلام به هدر دادم بسیار ناراحت و نادم هستم
  دین عیسی مسیح دین صلح و دوستی و روشنایی است و با جنگ و خونریزی مخالف است
  آن چیز که حقیقت را نوید داده است روزی دوباره باز خواهد گشت تا حقایق را آشکار سازد
  به امید آنکه هر روز نوید دهندگان عیسی مسیح افزایش یابند و به تعداد یاران این آئین پاکی و راستین افزوده گردد
  موفق باشد با کمال سپاس و قدردانی از زحمات شما
  بسیار مفید واقع شد

  • mehdiallah گفت:

   @روزبه,
   باسلام
   البته شیعه زاده مسلمان بودن موجب رستگاری نخواهد شد انچه که موجب رستگاری است مطالعه یکی از کتب اسمانی تورات و یا انجیل و یا قران و بعد عمل به ان است حال شما ان زمان که خود را مسلمان می نامیدید چند مرتبه کتاب اسمانیتان را خوانده بودید و یا به ان عمل میکردید یانه . این سوالی است که فقط شما خودتان پاسخش را میدانید و بس .
   حال به دین مسیحیت مشرف شده اید کارتان سخت تر است چرا که در دین عیسی مسیح حد اقل پنج کتاب انجیل وجود دارد شما باید بدنبال اصل این کتاب جستجو کنید البته کسانی که از دین اسلام به سایر دین ها تغییر دین می دهند به تصور خود دین ساده تر را انتخاب می کنند لذا یا مسیحی و یا بهایی می شوند در مورد بهاییت اطلاعی ندارم چون چنین ایینی را خداوند در قران مجید تعریف نکرده است اما در مورد مسیحیت میتوانم بگویم این همان دینی است که خداوند به موسی نبی داده و همان است که خداوند مجددا به رسول گرامی اسلام عنایت فرموده است اصل اعتقادی و عمل کردنیشان همه یک جور است و ممکن است کمی در اصول عبادی متفاوت باشند در واقع بسیاری از کسانی که از اسلام به مسیحیت تغییر دین میدهند نه در ابتدا مسلمان بوده اند و نه الان مسیحی هستند. ضمنا بر اساس ایات شریفه قران مجید اسلام دینی است که پیروانش یکیدیکر را باید به صبر و پایداری در مشکلات و مهربانی و عطوفت تو صیه کنند.
   اما در مورد پیروان اسلام همین را میدانم که تعدادشان بسیار زیاد خواهد شد انقدر زیاد که پیروان سایر ادیان به خشم می ایند البته چون شما قران را کتاب اسمانی و محمد(ص) را رسول خداوند نمیدانید نیازی به ارائه شاهد از این کتاب نیست اما هرچند که شمار پیروان ایین اسلام بسیار فراوان خواهد بود اما مسیحیان تا پایان جهان بر اریکه قدرت خواهند بود.

   سبحان الله العزیزالحکیم

  • سوادکوهی گفت:

   @روزبه, تو انجیل واقعی هم نوشته که دین کامل رو شخصی به نام احمد به ارمغان می آره. برو یک دور باطل بزن عمرت که تموم شد تازه میفهمی کجای کاری برادر مسیحی. امیدوارم مسیحی واقعی باشی و هی از ان دین به اون دین نپری چون عمر کوتاست و وقت برا آزمون و خطا کم هست

  • سوادکوهی گفت:

   @روزبه, دین اسلام هم با خونریزی مخالف هست. الان تمام جنگ های جهانو یا مسیحیا دارن انجام می دن یا یهودیا. فقط این وسط مسلمونا مظلوم واقع شدن.

 48. فاطمه گفت:

  واقعا ممنونم از سایت خوبتون

 49. سعید گفت:

  سؤالی از همه شما که می گویید تحقیق کرده ام دارم؟؟؟

  چرا ۳۰۰ سال بت می پرستیدند ؟ اگر خیری نداشت چرا بت پرستی در ۳۰۰ سال ؟

  چرا ۷۰۰ سال در هند موش و هر مزخرفی را می پرستند ؟ اگر خیری نداشت چرا ۷۰۰ سال ؟

  چرا در تایلند و برخی کشورها آلت پرستی ، میمون پرستی و … اگر خیری نداشت چرا اینهمه سال ادامه مذاهب خرافی ؟

  نکته جالب اینکه همه آنها می گویند دین ما درست و کامل است، اینهم معجزاتش !!!

  یهودیان مسیحیان و مسلمانان را می کشند چون مسیح و محمد دنیا را به عدل نرسانده و آنها را پادشاه جهان نکرده و سرزمین مد نظر آنها را به آنها نداده اند.

  مسیحیان مسلمانان را قبول ندارند چون دنیا را نجات نداده و علائم منجی آنها را ندارد.

  مسلمانان بهائی و … را می کشند چون دنیارا نجات نداده و علائم منجی را ندارند.

  تمام مذهبیون انسانهایی خشک مغز بیشتر نیستند که راحتترین جواب را بهترین جواب می دانند و چون حوصله بحث و سختی را ندارند فقط می گویند ما درست می گوییم و همه دروغ می گویند.
  کمی هم که اصرار کنی می گویند تو کافری و از این دری وری ها.
  برین مثل آدم تحقیق کنین ببینین شاید واقعا هیچ چیز اونی نیست که همه می گن. از دید علمی و روانشناسی نگاه کنید.
  همونطور که با پیشرفت علم نظریات قبلی رد می شه در مذهب هم همینطوره. الان دانشمندا فهمیدن علت خواب دیدن که یکی از برهان های ما برای اثبات روحه یه جایی هست تو مغز که می دست کاریش کرد یا از کارش انداخت.
  در کوبا عمر یک کرم رو دو برابر کردن که این امید می ره عمره جاویدان با چیدمان درست DNA ممکن بشه.
  حتی علایق و دوست داشتن تمام آدمها قابل دستکاری و دوباره سازی

  اینکه آدم نکشید، تجاوز نکنید، سرقت نکنید، دروغ نگید دیگه از صبح تا شب کتاب نوشتن نداره همه از اولین انسان می دونستن اینا بدن چون وقتی انجامش می دی دیگران ناراحت می شن.

  یه مذهبی ندیدیم ۲ تا حرف آدم عاقل از دهنش در بیاد

  • هادی رسولی گفت:

   @سعید, باسلام – البته از متن شما مشخص است شما از ان دسته هستید که فقط مخالفید که البته نیز همه انسان ها در داشتن عقیده و هرگونه عملی آزاد هستند اما قوانین اجتماعی اعمال را در چارچوب قوانین وضع شده تحت کنترل دارند . تفاوت است بین دین و مذهب البته اگر شما ان را سفسطه یا بازی با لغات ننامید از ابتدای خلقت بشر تا کنون تنها دین ارسالی از سوی پروردگار برای هدایت بشر اسلام بوده است وبس . این دستورالعمل که تحت عنوان دین یا راه رستگاری و یا دروازه نجات و یا کلید رهایی نام دارد در بردارنده سه بعد اعتقادی و عبادی و عمل کردنی است منتهی در زمانهای متفاوت توسط افراد مختلفی ارسال شده است اما همه با یک مضمون . مذاهب انشعابات متعددی است که ساخته دست ادمیان است و زمانی یک مذهب ایجاد می شود که پیروان یک دین علاوه بر کتاب اسمانی شخصی را نیز در کار دین دخیل کنند لذا می بینید که در دین اسلام ارسالی توسط موسی نبی بیش از ۵ فرقه و در دین اسلام ارسالی توسط عیسی مسیح بیش از ۸ فرقه و دردین اسلام ارسالی توسط محمد رسول خداوند بیش از ۱۰ فرقه وجود دارد که همه این فرق خود را به حق می دانند نظر سنجی و قضاوت شما زمانی میتواند نتیجه درست داشته باشد که نظرات افراد دین دار اما لامذهب را مد نظر قرار دهید اگر توانستید یهودی یا مسیحی یا مسلمان بدون انشعاب پیدا کنید انگاه سوالات خود را از انان بپرسید. و اما پاسخ دیگر مطلبتان اینکه خداوند وعده نجات به آدمیان را در این دنیا نداده است که بخواهد ناجی بفرستد مانند موسی یا عیسی یا محمد یا هرکس دیگر . این دنیا به منزله یک آزمایشگاه است و یا یک مزرعه که هرکس امروز در ان بکارد انچه کاشته است در جهان پس از مرگ عمدتا ثمر خواهد داد و البته بخشی از ثمره ان را در این جهان نیز خواهد دید که ممکن است خوب یا بد باشد . اینکه چرا خداوند زمان خاصی را برای هر ایین در نظر گرفته مطلبی است که پس از مرگ از خود ایشان بپرسید اگر در خود این شهامت و جسارت را یافتید . انچه خداوند به مومنین وعده داده این است که خداوند نجات مومنین را بر خود واجب کرده است لذا در اوج تاریکها و گمراهی ها همواره رسولی و کتابی را برای هدایت و رهنمود مومنین فرستاده است . کسانی هم که به خالق یگانه و مقتدر هستی و روز رستاخیز که مردگان زنده می شوند و در برابر پروردگارشان می ایستند باور ندارند باید از این دنیا تا میتوانند استفاده کنند که نوبت دوم زندگی دیگر عمومی نیست و نیاز به ارائه کردیت دارد . اینکه تمامی فرق و مذاهب اصرار بر حقانیت راه خود دارند به این دلیل است که عطای خداوند سبحان از هیچ گروهی از مومنین یا کافران منع نشده است و صفت رحمانیت خداوند بر تمامی کائنات تا روز رستاخیز مقرر شده است و پس از رستاخیز صفت عزیزالرحیم را خواهیم دید . لذا بخشش و تفضل و گره گشایی در امور دنیوی خود را مدیون مذهب خود و باور های خود می دانند در صورتیکه خداوند همه ان هارا عطا می فرماید لذا بدین سبب است که معجزات متعدد و محیرالعقول روزمره را در بین یهودیان یا مسیحیان یا مسلمانان و یا هندوها و بودیسم ها و سایر فرق یا بی فرقه ها یا ناباوران می بینید . اما ختم کلام اینکه هیچ اجابت کننده و پناهگاهی بجز خدای عزو جل خالق جهانهای آشکار و نا پیدا نیست .

   سبحان الله الحکیم الخبیر

  • سوادکوهی گفت:

   @سعید, الان خودتم چند ساله که با این اعتقادات غلط داری زندگی میکنی و حق را نمیبینی بعد توقع داری نسلت تا ۷۰۰ سال دیگه شبیه تو نباشند. به خودت نگاه کن که چرا با وجود حقایق هستی، دری بری میگی و دست بردار هم نیستی چطور میتونی تغییر کنی اگه خودت نخوای. اونهایی هم که سال ها بت می پرستیدن مثل شما فکر می کردند که دارند درست زندگی می کنند در صورتی که به قول خداوند حق همه جا هست کافیه صم و بکم نباشیم

 50. عشق گفت:

  خداوند و دین است و نه مذهب و قبیله و نه هیچ چارچوب دیگر
  همه ما او را دور می زنیم و به جای نقد ، نسیه (دین) را می چسبیم
  همه انسانهای کامل (بودا- زرتشت-مسیح- محمد) و عرفای کامل (حافظ- بایزید-مولوی-باباطاهر-فرانچسکو و ….) برای نشان دادن اینکه او تنها عشق و توجه و کسب آگاهی و رشد روحانی به بشریت کمک کرده و می کنند.
  دین در برحه ای از زمان ابزاری بود که برای عموم آمد ولی کارایی محکمی نداره ….

 51. عشق گفت:

  خداوندنه دین است و نه مذهب و قبیله و نه هیچ چارچوب دیگر
  همه ما او را دور می زنیم و به جای نقد ، نسیه (دین) را می چسبیم
  همه انسانهای کامل (بودا- زرتشت-مسیح- محمد) و عرفای کامل (حافظ- بایزید-مولوی-باباطاهر-فرانچسکو و ….) برای نشان دادن اینکه او تنها عشق و توجه و کسب آگاهی و رشد روحانی به بشریت کمک کرده و می کنند.
  دین در برحه ای از زمان ابزاری بود که برای عموم آمد ولی کارایی محکمی نداره ….

 52. عشق گفت:

  هیچ چیز حقیقت ندارد
  جز عشق
  و انسان عشق
  ………………………..
  جنگ ۷۲ ملت همه را عذر بنه
  چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند

  • mehdiAllah abdeAllah گفت:

   @عشق, روزی که چوب خط همین به قول شما نسیه دین را حساب کتاب کنند انوقت معلوم میشود که چه کسانی ضررکرده اند. اگر قران کتابی درست و از جانب پروردگارتان باشد فکر میکنید انوقت چه گروهی بازندگانند. انانکه خدا را از روی راهنمایش شناخته اند و اطاعتش کرد ه اند یا انانکه از روی حدس و گمان اطاعت پروردگارشان را انجام داده اند فکر میکنید کدام گروه به نجات نزدیکترباشد . سبحان الله الحکیم الخبیر

 53. غزاله گفت:

  با سلام
  راستش من تازه با این سایت اشنا شدم
  باخوندن حرفاتون فهمیدم که وقتی دینمون رها کنیم نباید توقع اتفاقات بهتر از اینوداشته باشیم
  دین تنها راهی که بهترین و اسون ترین راه رو برای رسیدن به معشوق حقیقی بهمون نشوش میده
  و این یه حقیقت که ما احترام به نظرات همدیگر بلد نیستیم
  پیامبرا هم هرگز به دین و شخصیت افراد توهین نمیکردن
  ما بازم از پیغمبرا جلو زدیم

 54. محمد رضا حجازی گفت:

  سلام
  خسته نباشید عالی بود واقعا به تحقیقم کمک کرد بسیار عالی و کار آمد طبقه بندی کرده بودبد کار من رو که دو هفته جلو انداختید ممنون

 55. abbas گفت:

  عهدینی که شما ترجمشو گذاشتین تحریف شده هستن من دانلود کردم خوندم بعضی از کلمات حذف شدن و بعضی هم تغییر معنی دادن باز ممنون از زحماتتون

  • @abbas, دوست عزیز
   بنده این کتاب رو قرار دادم، و به طور دقیق با اصل کتاب، اصل منتشر شده ی یهودیان ایران و مسیحیان ایران مطابقت داره.
   ایراد وارد میکنید، لطفا دقیقتر و کامل تر وارد کنید.
   کاربران سایت رو به اشتباه نندازید.

 56. سجاد گفت:

  سلام
  من خیلی دنبال کتاب اموات مصریان گشتم ولی پیداش نکردم لطفا کمکم کنین

 57. رها گفت:

  با تشکر از سایت جالبتون
  من شخصا عقیده ای به ادیان ندارم همه ادیان دروغی بیش نیستند و جالب توجه اینکه طرف صحبت تمام ادیان مردها هستند و از زنها به عنوان اموال مردها صحبت شده که در دوران قدیم همین گونه بوده است. این کتابها توسط انسانها نوشته شده است انجیل و تاروت رو یکجا جمع کنی میشود قران. و اینکه در تاروت صحبت از ازدواج پسران خدا با دختران آدم شده در انجیل صحبت از اینکه عیسی پسر خداست و در قران هم خداوند خودش را جمع معرفی کرده آیا خدا فرزندی داشته که ازدواج کند و بجه ای بیاورد و اینکه مگر خدا یکی نیست چرا نحن گفته. با این اوصاف گفته های اریک فون دانیکن در کتاب ارابه خدایان قوت میگیرد که این ادیان از جانب موجودات فضایی که در گذشته به طور گسترده ای به زمین می آمدند به مردم ابلاغ شده و بودن آنها توسط باستان شناسان بر روی زمین کاملا اثبات شده ست. این ادیان از جانب خداوند حقیقی ارسال نشده و کاملا یک سری داستان و مسایل اتفاق افتاده ان دوران هستند.

 58. رها گفت:

  در تمام ادیان به زنها توهین شده و ارزشی برای آنها قایل نشده است. مگر نصف بندگان خدا را زنها تشکیل نمی دهند. خداوندی که ما در ذهن و دلمان داریم این همه تبعیض را بین بندگانش قایل نمی شود یا به طور عامیانه این وصله ها به خدای واقعی نمیچشبد. … مثلا اسکیموها شش ماه را در روز و شش ماه را در شب به سر میبرند. اینها اگر مسلمان شوند چطور باید نماز صبح بخوانند اگر خورشیدی طلوع نکند چطور نماز مغرب بخوانند اگر خورشیدی غروب نکند چطور روزه بگیرند طلوع و غروبی ندارند. حالا در کتابهای مذهبی مقدس بگردید جوابی پیدا میکنید. تن فروشی زن در اسلام و یهودیت هست. آن هم با تعیین مهریه فرض کنید زنی فساد اخلاقی داشته یاشد به ازای برقراری رابطه جنسی در هر بار با هرکسی هزینه
  ان را دریافت میکند که میشود تن فروشی که خرده فروشی هم میشه گفت. حالا زنی ازدواج میکنه و مهریه تعیین میکنه که این هم باز تعیین نرخ به طور کلی هست که میشه عمده فروشی. تازه میگن واسه زن ارزش قایل شدن مهریه تعیین کردن در صورتیکه با زن مثل کالا برخورد شده.

  • سوادکوهی گفت:

   @رها, الان هم مسلمون هایی در قطب زندگی می کنند و احکام اسلام روانجام می دن. این سوالاتی هست که تو ذهن شماست و براش پاسخی نداری و این دلیل نمیشه که خدا و پیغیمبرش هم پاسخ نداشته باشند. راستشو بخوای خودم جوابشو نمی دونم ولی مطمئنم خدایی که عالم و حکیم هست برا همه چی جواب دارده. شاید ما خوب تحقیق نکردیم. پس بهتره اول تحقیق کنیم بعد در مورد خدا اینجوری حرف بزنیم. کم کسی نیستا.

  • عبدالرحمان گفت:

   باسلام
   خانم رها شما بدون هیچ گونه تحقیقی راحت میگید درتمام ادیان به زن توهین شده ،
   مثلا، شما اصلا قران رو باز کردید
   خواهر گرامی تو قران یک سوره به اسم زن هستش
   سوره نساء
   خواهر من بدون تحقیق قضاوت نکنید
   دین اسلام بقدر محکم و عمیق هست که زهن ها در درک عظمتش عاجزند
   اما سوالتون …
   کجای اسلام گفته باید با دیدن خورشید نمازخوند،
   معیار خواندن نماز بصورت ۵بار در روز هست که پیامبر اسلام اون رو در وقت های مقرری امر فرمودند
   حالا خورشید یکی از راه های تشخیص وقت نمازه
   نه نشانگر نماز
   و افرادی که در قطب هستند اگر به خورشید برای محاسبه وقت دست رسی ندارند
   ساعت برای همینجور لزومات اختراع شده
   با سپاس

 59. مهم نیست کی هستم گفت:

  عیسی مسیح : من راه راستی و حیات هستم . هیچکس نزد پدر جز بوسیله ی من نمی آید…..حالا همه میزنین تو سر خودتون که کی درست میگه.. ۲۰۰۰ سال پیش یک نفر پرونده این بحثارو بسته.. من ضعف همه شخصیت ها و عقیده هارو دیدم… تنها شخصیتی که نتونستم چیز بدی ازش ببینم از خودش حرفاش و شخصیتش فقط و فقط مسیح بوده و هست وخواهد بود..هیچکس ت کل تاریخ نتونسته بکه من راه راستی حقیقت و زندگی هستم.. درود بر همه..بدون تعصب مطالعه کنید تا ب حقیقت برسید

 60. هاشم گفت:

  مسیحیتم دین نیست موفق باشید

 61. پدرام گفت:

  إِنَّ الَّذینَ کَفَرُوا سَواءٌ عَلَیْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لایُؤْمِنُونَ (۰۰۲ | البقره – ۶)کسانى که کافر شدند، براى آنان یکسان است که آنان را (از عذاب الهى) بیم دهى یا ندهى; ایمان نخواهند آورد.

  خَتَمَ اللهُ عَلى قُلُوبِهِمْ وَ عَلى سَمْعِهِمْ وَ عَلى أَبْصارِهِمْ غِشاوَهٌ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظیمٌ (۰۰۲ | البقره – ۷)خدا بر دلها و گوشهاى آنان مهر نهاده; و بر چشمهایشان پرده اى افکنده شده; و عذاب بزرگى در انتظار آنهاست.

 62. پدرام گفت:

  إِنَّ الَّذینَ کَفَرُوا سَواءٌ عَلَیْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لایُؤْمِنُونَ (۰۰۲ | البقره – ۶)کسانى که کافر شدند، براى آنان یکسان است که آنان را (از عذاب الهى) بیم دهى یا ندهى; ایمان نخواهند آورد.

  خَتَمَ اللهُ عَلى قُلُوبِهِمْ وَ عَلى سَمْعِهِمْ وَ عَلى أَبْصارِهِمْ غِشاوَهٌ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظیمٌ (۰۰۲ | البقره – ۷)خدا بر دلها و گوشهاى آنان مهر نهاده; و بر چشمهایشان پرده اى افکنده شده; و عذاب بزرگى در انتظار آنهاست.

 63. پدرام گفت:

  به نام خدا

  با سلام.من مسلمان هستم واگر هزاران بار بمیرم و زنده شوم اسلام را

  انتخاب میکنم و به غیر مسلمانان می گویم که هرگز به دین هایتان

  نمی ایم . ایین شما برای خودتان و ایین من برای خودم

  گره بند قباى مرتضایم

  پى یک رشته از حبل المتینم

  به دشت سینه‏ها اُلفت نشینم

  که مدّاح امیرالمؤمنینم

  • عاطفه گفت:

   واقعا متاسفم برای شما آقای مسلمان …کاش میشد تمام دنیا بدون تعصب خدای یکتا رو بپرستن و انقدر در قید این دین بهتره و ان یکی بده نباشن ….انقدر باید افق فکری بلند باشه ک فقط و فقط خدا و خدا ..من پای خودمو ب هیچ دینی زنجیر نمیکنم …فقط عشق محبت و خدا 🌹

 64. مسيحا نفسي مي آيد گفت:

  دوستان سلام. حضرت عیسی(ع) خیلی نازنینن. شفاعت کننده خطا کارانه، منجی موعوده. در قرآن سوره زخرف هم اشاره میکنه که امام زمانه. تمام و کمال عشق و محبته. برای همین میفرماید من و خدا یکم. چون خدا هم عشق و محبته. عاشق دیگرانه برای همین میتونه مرده زنده کنه.
  هر چقدر که بعضی کشیشها توهین میکنند و تحقیر میکنند عیسی نازنین و بخشندست. واسطه فیضه

 65. دل آرام گفت:

  سلام.من کتاب تورات رودانلودکردم ولی کتاب کامل مقدس وانجیل رو دانلودنمیکنه. کلیک میکنم همون صفحه رنگی میاد که نشون میده این صفحه فیلتره!!! واقعا فیلتره؟ پس چراتورات دانلودشد!

 66. عاطفه گفت:

  با سلام
  اقای مهدی اله. هیچ وقت خداوند وجودی دوگانه ندارند اگربه این دیدگاه قایل باشیم مشرک شده و برا خدا شریک قایل شدیم.
  اگه این همه کتابهای مقدس رو مطالعه کردید لطفا یک ذره هم از کتب مقدس دین اسلام که دین واحد و پسندیده نزد خداوند است رو مطالعه کرده و تفکر کنید
  خداوند خشمگین و عصبی نیستند که از او ترسید بلکه رحمه اللعالمین هستند و دایم الفیض هستند و تمام فیوضات از او نشات میگیرد .
  و بعضی از داستانهای کتب عهد عتیق و قدیم با قرآن کریم مطابقت ندارد.

 67. بنده خدا گفت:

  باسلام هرزمان متوجه شدی به نهایت بی رنگی رسیده ای بدان لحظاتی راخواهی گذراندکه خداونددروجودت خودنمایی میکندچراکه خداوندبزرگ عین بی رنگیست واین میسرنمیشودمگراینکه انسانیت خودراپیداکرده باشی وشرافت ازدست رفته اش رابه بازگردانی این نیزجزبه مهربانی ومحبت وعشق به دیگرموجودات بویژه انسانهامیسرنخواهدشد پــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس
  طاعت آن نیست که برخاک نهی پیـــــــــــــــــــــــــشانی
  صدق پیش آر که اخلاص به پیــــــــــــــــــــشانی نیست
  خدایاقدرتی به ماعنایت فرماتابتوانیم به سه کلمه مقدس پـــــندارنیک گفـــــتارنیک وکردارنیـــــک جامه عمل بپوشانیم . آمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــین

 68. عبدالحکیم گفت:

  سلام به همه ی دوستان
  به نظر من واقعا لازمه که همه ی ادیان رو مطالعه کنیم
  از طرفی تفسیر قرآن هم واقعا لازمه،معمولا ما مسلمان ها بدون این که حتی یک بار تفسیر قرآن را مطالعه کنیم به جای قرآن حرف میزنیم،موقعی درمورد قرآن نظر بدید که حد اقل یک بار به طور کامل تفسیر قرآن را خوانده باشید و تمام ادیان دیگر نیز به همین شکل،بدونه مطالعه و تحقیق در مورد هیچ دینی نظر ندید.

 69. jabbar133 گفت:

  سلام
  امیدوارم ان شاءالله دل های هممون برای حقیقت آماده باشه و به دنبال راه درست باشیم و حواسمون به این نکته هم باشه که لزوما راه درست راحت نیست چه بسا تمام پیامبران و انسان های خوب همیشه در سختی بودند.
  در خصوص این که آیا دین حقیقت دارد یا نه ، مختصر اشاره کنم که دین در واقع راه و روش صحیح زندگی برای رسیدن به مقصد سعادت و خوشبختی انسان در دنیا و آخرت است و بی معنا است که کسی چیزی را خلق کند و روش کار آن را بیان نکند! خدایی که خالق و آفریننده انسان است راه سعادت او را نیز به او عنایت کرده و این از عشق سرشار از خدا به مخلوقاتش است که راه خوشبختی را برایشان معرفی کند.
  در خصوص کلام شما خواهر بزرگوار که تمام ادیان به زن توهین کرده اند نیز خوبه بگم که حرفتون در خصوص ادیانی که دچار انحراف شدند این حرف کاملا درسته ولی در دین اسلام اگر دقت کنیم به قرآنش که نگاه کنیم میبینیم که بین زن و مرد هیچ تفاوتی در ارزش و منزلت قرار نداده که به دو آیه اشاره میکنم :
  یا اَیُّها النَّاسُ اِنَّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ اُنْثى وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا اِنَّ اَکْرَمَکُمْ عِنْدَاللّهِ اَتْقاکُمْ. (حجرات/۱۳)
  اگر انسان ها متافت آفریده شدند زن و مرد و قبایل مختلف برای آن است که بدانیم مناط و ملاک ارزشمندی و کرامت و منزلت نزد خدا فقط تقوا است. پس زن یا مرد بودن ملاک نیست بلکه سر به راهی و تقوای الهی ملاک است هر که در مقابل خدا با فروتنی و تواضع بیشتری تسلیم و فرمانبردار باشه با منزلت تر است.
  در آیه دیگر میفرماید :
  فَاسْتَجابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اِنّى لا اُضیعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْکُمْ مِنْ ذَکَرٍ اَوْ اُنْثى. (آل عمران/۱۹۵)
  خدا عمل هیچ کس را ضایع نمیکند و در این مسئله فرقی بین زن و مرد نیست.
  در روایات ما نیز زن از ارزش بالایی برخوردار است و به هیچ وجه در هیچ روایت و حدیثی زن یا مردی به خاطر جنسیتش دارای ارزش یا فاقد ارزش معرفی نشده است.
  همچنین در روایات اسلامی بالاترین منزلت برای حضرت زهرا سلام الله علیها که یک زن است شمرده شده در روایتی میخوانیم که خداوند به پیامبر اسلام فرمود لولاک لما خلقت الافلاک و لو لا علی لما خلقتک و لولا فاطمه لما خلقتکما ( اگر تو نبودی دنیا و آسمان ها را خلق نمیکردم و اگر حضرت علی علیه السلام نبود تو را خلق نمیکردم و اگر حضرت فاطمه سلام الله علیها نبودند هیچ یک از شما را نمی آفریدم )
  و در روایت دیگر اهل بیت امام عصر عجل الله تعالی فرجه حضرت زهرا سلام الله علیها را الگوی خود معرفی کرده حجت خدا بر خویشتن شمرده اند.
  اگر به دقت به دین اسلام و سنت و سیره معصومین نظر کنیم از جایگاه والای زن در اسلام به خوبی آگاه خواهیم شد.
  ان شاءالله رحمت خدا و هدایتش شامل حال همه ما بشه.

 1. ۱۳۹۶-۰۷-۰۵

  […] متن کامل کتاب مقدس […]

پاسخ دادن به پدرام لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.