نویسنده: دکتر کیوان نجم آبادی

در دوران ساسانیان با رسمی شدن دین زرتشتی، آیین مهر رو به خاموشی نهاد و بازمانده های مهرابه ها و یا بازمانده های دیگر مهر آیینی به سختی یافت میشوند. تنها در ادب ایران، به ویژه عرفان ایرانی میتوان نشانه های این آیین را جستجو کرد.

لطفا جهت دانلود کتاب اینجا کلیک کنید

 

 

Image result for ‫کتاب هفت پیکر نظامی و مهر آیینی‬‎