دانلود کتاب پالایش های امپدوکلس

نام کتاب

پالایش های امپدوکلس دانلود

دانلود کتاب

×

شکیبا باشید، دانلود شما کمی دیگر شروع می‌شود.

با توجه به حجم بالای دانلودها، لطفا «20» ثانیه صبر کنید؛ سپس دانلود شما انجام می‌شود.

20

         

نویسنده

به اهتمام شروین وکیلی   

موضوعات

اجتماعی

رمز (پسورد)

www.tarikhema.org

تهیه توسط

انی کاظمی

حجم

1.3 مگابایت (MB)

قالب کتاب

PDF – پی دی اف

منبع الکترونیکی

تاریخ ما

 

 

 

کتاب پالایش های امپدوکلس ترجمه شروین وکیلی است؛ این ترجمه به کمک برگردانهای متن به انگلیسی و فرانسوی و با مرور نقل قولهای امپدوکلس (امباذقلس) در منابع اسلامی بر محور اصل متن یونانی انجام گرفته است. بدنهی متن نخست برای پژوهشی به پارسی ) به چاپ رسید. ۱۳۹۵(انتشارات علمی و فرهنگی، »تاریخ خرد ایونی« برگردانده شد که در نهایت در قالب کتاب واژهگزینیها و فهم متن در ترجمهام با شیوهی کلاسیک تفاوتهایی دارد که دلایل کلیاش را که به دیدگاهم دربارهی روش شناسی حاکم بر فهم متون فلسفی یونانی باز میگردد، در کتاب یاد شده شرح دادهام. اما برخی از جزئیات واژگانی را در پاورقی همین متن آوردهام. چون برای نخستین بار بود که متن امپدوکلس به طور کامل به بود، سزاوار دیدم »تاریخ خرد ایونی« پارسی برگردانده میشد، و به این شکل متنی مستقل از ارجاع تاریخیام در آن را به شکلی مستقل هم در مقام رسالهای جدا منتشر کنم. شاید که گرهای از کار پژوهشگری باز کند.

 
دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
دنبال کردن