دانلود کتاب پیش در آمدی بر اندیشه سیاسی ایرانشهری

نام کتاب

رویای بابکدانلود

دانلود کتاب

×

شکیبا باشید، دانلود شما کمی دیگر شروع می‌شود.

با توجه به حجم بالای دانلودها، لطفا «20» ثانیه صبر کنید؛ سپس دانلود شما انجام می‌شود.

20

         

نویسنده

شاهین نژاد

موضوعات

تاریخ ایران

رمز (پسورد)

www.tarikhema.org

تهیه توسط

انی کاظمی

حجم

2.2 مگابایت (MB)

قالب کتاب

PDF – پی دی اف

منبع الکترونیکی

تاریخ ما

 

 

 

کتاب رویای بابک اثر شاهین نژاد است؛ ﻧداﺷﺗن ﺳرﻣﺎﯾه و ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑه ﻧداﺷﺗن آﮔﺎھﯽ ، ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺑﯾﻧواﯾﯽ ﺑرای ﯾﮏ ﻣﻠت ﺑر داراﯾﯽ و داﺷﺗه ھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ اﺳت ﮐﮫ ارﺛﯾه ﮔذﺷﺗه اﺳت وﻟﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد راھﮕﺷﺎی اﻣروز ﻧﯾز ﺑﺎﺷد. اﯾراﻧﯾﺎن وارث ﮔﻧﺟﯾﻧﮫ ای از اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﺗﺎﺑﻧﺎک و رﻓﺗﺎرھﺎی درﺧﺷﺎﻧﯽ از ﻓرزاﻧﮕﺎن ﺧود ھﺳﺗﻧد. اﯾن اﻧدوﺧﺗه ھﺎ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ در زﻧدﮔﯽ ﻓردی ﺑﻠﮑﮫ در ﭘﮭﻧه زﯾﺳت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد در ﮐﺷور ﮔرداﻧﯽ و ﮔﯾﺗﯽ آراﯾﯽ، راھﮑﺎر ﺷﺎﯾﺳﺗه و اﺑزاری ﺳزاوار در راﺳﺗﺎی ﺑرون رﻓت از ﺑن ﺑﺳت ﮐﻧوﻧﯽ زﻧدﮔﯽ ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﻣﺎن ﺑﺎﺷد.
1
دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
جدیدترین قدیمی‌ترین most votedبیشترین رای
دنبال کردن
پیمان
مهمان
پیمان

لینک دانلودش کجاست؟ پیدا نمی‌کنم. (توسط adblocker مرورگرم پاک شده بودن لینکا. نیازی به تایید این نظر نیست)
ممنون از سایتتون