نام کتاب

گفتنی های تاریخی (جهت دریافت کلیک کنید)

نویسنده

علي سپهري اردكاني

موضوع

گفتنی های تاریخی + شنیدنی های تاریخی

پسورد فایل

 

www.tarikhema.org

جلد

1

حجم

ناشر

تاریخ ما

 

 

Image result for ‫کتاب گفتنيهاي تاريخی‬‎