نام کتاب

شاهنشاهی ساسانی (جهت دریافت کلیک کنید)

نویسنده

امیر حسین خنجی

موضوع

ساسانیان

فرعی

شاپور شانه سنب

جلد

5

حجم

۲40 KB

قالب

PDF

 

 

 

Image result for ‫شاهنشاهی ساسانیان 5‬‎