نام کتاب

شاهنشاهی ساسانی (جهت دریافت کلیک کنید)

نویسنده

امیر حسین خنجی

موضوع اصلی

ساسانیان

موضوع فرعی

اردشیر

جلد

۱

حجم فایل

164 KB

قالب کتاب

PDF

تاریخ ثبت

Image result for ‫کتاب‬‎