دانلود مقاله

دانلود کتاب مخاطبان در متن

دانلود کتاب مخاطبان در متن

نام کتاب   مخاطبان در متن در سه کتاب مقدس (دانلود+) نویسنده دکتر مهدی محسنیان راد – دکتر حسام ادلین آشنا موضوعات کتاب های مقدس رمز (پسورد) www.tarikhema.org تهیه توسط انی کاظمی حجم 1.36 مگا بایت (MB) قالب کتاب PDF – پی دی اف منبع الکترونیکی تاریخ ما ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب از اسطوره تا عرفان

دانلود کتاب از اسطوره تا عرفان

نام کتاب   از اسطوره تا عرفان بررسی تطور کارکردهای معنایی قاف (دانلود+) نویسنده مریم شعبانزاده – اسماعیل علی پور موضوعات کارکرد های اساطیری قاف + قاف در سلسله آفرینش + کارکردهای عرفانی قاف + قاف اساطیری رمز (پسورد) www.tarikhema.org تهیه توسط انی کاظمی حجم 275.40 کیلو بایت (KB) قالب کتاب PDF – پی دی اف منبع الکترونیکی تاریخ ما ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب اوستا و مردمان اوستایی

دانلود کتاب اوستا و مردمان اوستایی

نام کتاب  اوستا و مردمان اوستایی (دانلود+) نویسنده ژان کلنز – مری بویس + به اهتمام سید سعید منتظری موضوعات خاستگاه متون اوستایی + اوستای اشکانی + اوستای ساسانی + مطالب اوستا رمز (پسورد) www.tarikhema.org تهیه توسط انی کاظمی حجم 2.62 مگا بایت (MB) قالب کتاب PDF – پی دی اف منبع الکترونیکی تاریخ ما ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب انتر ناسیونال بچه پرروها

دانلود کتاب انتر ناسیونال بچه پرروها

نام کتاب انتر ناسیونال بچه پرروها (دانلود+) نویسنده ایرج پزشک زاد موضوعات مجموعه 17 مقاله و لطیفه سیاسی رمز (پسورد) www.tarikhema.org تهیه توسط انی کاظمی حجم 4.37 مگا بایت (MB) قالب کتاب PDF – پی دی اف منبع الکترونیکی تاریخ ما

ادامه مطلب

دانلود کتاب مروری بر تجارب برنامه ریزی شهری در اسپانیا

دانلود کتاب مروری بر تجارب برنامه ریزی شهری در اسپانیا

نام کتاب   مروری بر تجارب برنامه ریزی شهری در اسپانیا (دانلود+) نویسنده سارا حبیبی موضوعات تقسیمات کشوری اسپانیا + سابقه برنامه ریزی در اسپانیا + توصیف برنامه ریزی شهری در اسپانیا + برنامه ریزی در سطح ملی رمز (پسورد) www.tarikhema.org تهیه توسط انی کاظمی حجم 2.39 مگا بایت (MB) قالب کتاب PDF – پی دی اف منبع الکترونیکی تاریخ ما ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب چرا برخی کشورها موفق به رشد تولید و فرار از فقر می شوند؟

دانلود کتاب چرا برخی کشورها موفق به رشد تولید و فرار از فقر می شوند؟

نام کتاب   چرا برخی کشورها موفق به رشد تولید و فرار از فقر می شوند؟ (دانلود+) نویسنده انی کاظمی موضوعات علل فقر و ثروت ملل + درس هایی از تجربه چین + چرا سیاست های خوب را دنبال کنیم؟ رمز (پسورد) www.tarikhema.org تهیه توسط انی کاظمی حجم 731.40 کیلو بایت (KB) قالب کتاب PDF – پی دی اف منبع الکترونیکی تاریخ ما ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب زن بودن روی مهر

دانلود کتاب زن بودن روی مهر

نام کتاب   زن بودن روی مهر (دانلود+) نویسنده وحید عسکرپور موضوعات ژست های زنانه + نوع جمعی + نوع آیینی + نوع زنانه + شوشان باستان رمز (پسورد) www.tarikhema.org تهیه توسط انی کاظمی حجم 1.14 مگا بایت (MB) قالب کتاب PDF – پی دی اف منبع الکترونیکی تاریخ ما ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب مجموعه مقالات درباره شاه سید نعمت الله ولی

دانلود کتاب مجموعه مقالات درباره شاه سید نعمت الله ولی

نام کتاب   مجموعه مقالات درباره شاه سید نعمت الله ولی (دانلود+) نویسنده شهرام پازوکی موضوعات مقالات درباره شاه سید نعمت الله ولی رمز (پسورد) www.tarikhema.org تهیه توسط انی کاظمی حجم 2.12 مگا بایت (MB) قالب کتاب PDF – پی دی اف منبع الکترونیکی تاریخ ما ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب اهریمن پرستی زروانی و نمونه های بازمانده از آن

دانلود کتاب اهریمن پرستی زروانی و نمونه های بازمانده از آن

نام کتاب اهریمن پرستی زروانی و نمونه های بازمانده از آن (دانلود+) نویسنده آرش اکبری مفاخر موضوعات مسله خیر و شر یکی از کهن ترین چالش های درونی و روانی انسان است انسان در آغاز بین این دو امر تفاوت بنیادی قائل بوده … رمز (پسورد) www.tarikhema.org تهیه توسط انی کاظمی حجم   443.79 کیلو بایت (KB) قالب کتاب PDF – پی دی اف منبع الکترونیکی تاریخ ما   ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب تیرما سیزه شو (جشن تیرگان) و اسطوره تیشتر

دانلود کتاب تیرما سیزه شو (جشن تیرگان) و اسطوره تیشتر

نام کتاب تیرما سیزه شو (جشن تیرگان) و اسطوره تیشتر (دانلود+) نویسنده ابوالقاسم ابراهیم پور موضوعات تیرما سیزه شو و تیرگان + جشن باران و قداست آب + اسطوره تیشتر رمز (پسورد) www.tarikhema.org تهیه توسط انی کاظمی حجم   576.16 کیلو بایت (KB) قالب کتاب PDF – پی دی اف منبع الکترونیکی تاریخ ما ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب تابستان 80

دانلود کتاب تابستان 80

نام کتاب تابستان 80 (دانلود+) نویسنده مارگریت دوراس + به اهتمام قاسم روبین موضوعات در اوایل تابستان سرژ ژولی سر دبیر لیبراسیون از من خواست تا در باب موضوعات روزمره اگر مایل باشم … رمز (پسورد) www.tarikhema.org تهیه توسط انی کاظمی حجم   1.26 مگا بایت (MB) قالب کتاب PDF – پی دی اف منبع الکترونیکی تاریخ ما   ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب سلطنت ملک فیصل (1921-1933)و واکاوی تبعید علمای ایرانی از عراق

دانلود کتاب سلطنت ملک فیصل (1921-1933)و واکاوی تبعید علمای ایرانی از عراق

نام کتاب   سلطنت ملک فیصل (1921-1933)و واکاوی تبعید علمای ایرانی از عراق (دانلود+) نویسنده سجاد دادفر – حسن زندیه موضوعات سابقه تاریخی حضور ایرانیان در عراق + علمای ایرانی،استقلال عراق و تشکیل دولت موقت رمز (پسورد) www.tarikhema.org تهیه توسط انی کاظمی حجم   716.56 کیلو بایت (KB) قالب کتاب PDF – پی دی اف منبع الکترونیکی تاریخ ما ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب روابط حیره با ساسانیان

دانلود کتاب روابط حیره با ساسانیان

نام کتاب   روابط حیره با ساسانیان (دانلود+) نویسنده محمود رضا کوه کن موضوعات جغرافیای تاریخی حیره + روابط سیاسی حیره با ساسانیان + روابط نظامی حیره با ساسانیان + روابط اقتصادی حیره با ساسانیان رمز (پسورد) www.tarikhema.org تهیه توسط انی کاظمی حجم   393 کیلو بایت (KB) قالب کتاب PDF – پی دی اف منبع الکترونیکی تاریخ ما ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب نقش سغدی ها در دیپلماسی ابریشم دوران پادشاهی خسرو انوشیروان

دانلود کتاب نقش سغدی ها در دیپلماسی ابریشم دوران پادشاهی خسرو انوشیروان

نام کتاب نقش سغدی ها در دیپلماسی ابریشم دوران پادشاهی خسرو انوشیروان (دانلود+) نویسنده علی علی بابایی درمنی موضوعات تاریخ و فرهنگ سغد + جاده ابریشم در دوران اشکانی + تجارت ابریشم سغدی ها در دوران پادشاهی خسرو انوشیروان رمز (پسورد) www.tarikhema.org تهیه توسط انی کاظمی حجم   310.69 کیلو بایت (KB) قالب کتاب PDF – پی دی اف منبع الکترونیکی تاریخ ما ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب بررسی تطبیقی برخی ویژگی های تاریخ نگاری ارمنی و گرجی در دوره باستان

دانلود کتاب بررسی تطبیقی برخی ویژگی های تاریخ نگاری ارمنی و گرجی در دوره باستان

نام کتاب   بررسی تطبیقی برخی ویژگی های تاریخ نگاری ارمنی و گرجی در دوره باستان (دانلود+) نویسنده علی علی بابایی درمنی موضوعات الگو برداری از روایت سفر آفرینش عهد عتیق در نگارش تاریخ + تعمیم تبار اشکانی در تاریخ نگاری ارمنی و گرجی + تفاوت تاریخ نگاری ارمنی و گرجی رمز (پسورد) www.tarikhema.org تهیه توسط انی کاظمی حجم   540.75 کیلو بایت (KB) قالب کتاب PDF – پی دی اف منبع الکترونیکی تاریخ ما ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب بهرام پنجم (گور) در قفقاز و آسیای مرکزی

دانلود کتاب بهرام پنجم (گور) در قفقاز و آسیای مرکزی

نام کتاب  بهرام پنجم (گور) در قفقاز و آسیای مرکزی (دانلود+) نویسنده نعمت اله علی محمدی موضوعات بهرام پنجم + بهرام پنجم و روم + بهرام در آسیای مرکزی + بهرام دیلمیان و ارمنستان رمز (پسورد) www.tarikhema.org تهیه توسط انی کاظمی حجم 546.09 کیلو بایت (KB) قالب کتاب PDF – پی دی اف منبع الکترونیکی تاریخ ما ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب باز سازی تاریخ سیاسی سکستان در اواخر شاهنشاهی ساسانی

دانلود کتاب باز سازی تاریخ سیاسی سکستان در اواخر شاهنشاهی ساسانی

نام کتاب باز سازی تاریخ سیاسی سکستان در اواخر شاهنشاهی ساسانی (دانلود+) نویسنده محمد مرتضایی – علیرضا زبان آور موضوعات درآمد + سکه نو یافته اردشیر سوم + دوران حکومت اردشیر سئم + ضراب خانه های اردشیر سوم در شرق ایران رمز (پسورد) www.tarikhema.org تهیه توسط انی کاظمی حجم   2.21 مگا بایت (MB) قالب کتاب PDF – پی دی اف منبع الکترونیکی تاریخ ما   ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب اردشیر بابکان و خدا بانو آناهیتا

دانلود کتاب اردشیر بابکان و خدا بانو آناهیتا

نام کتاب اردشیر بابکان و خدا بانو آناهیتا (دانلود+) نویسنده شهرام جلیلیان موضوعات ستایندگان آناهیتا در اصطخر پارس + اردشیر بابکان ، آناهیتا و یکپارچگی ایران رمز (پسورد) www.tarikhema.org تهیه توسط انی کاظمی حجم   560.99 کیلو بایت (KB) قالب کتاب PDF – پی دی اف منبع الکترونیکی تاریخ ما   ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب عناصر نمادین در معماری خانقاه های ایران از سده هفتم هجری تاکنون

دانلود کتاب عناصر نمادین در معماری خانقاه های ایران از سده هفتم هجری تاکنون

نام کتاب عناصر نمادین در معماری خانقاه های ایران از سده هفتم هجری تاکنون (دانلود+) نویسنده حامد رضا کریمی ملایر – ناصر گذشته موضوعات عناصر نمادین در معماری خانقاه های ایران رمز (پسورد) www.tarikhema.org تهیه توسط انی کاظمی حجم   412.16 کیلو بایت (KB) قالب کتاب PDF – پی دی اف منبع الکترونیکی تاریخ ما ...

ادامه مطلب