کتاب های تاریخ هخامنشیان

دانلود کتاب کمبوجیه و تصرف مصر

نام کتابکامبوجیه و تصرف مصر(دانلود+)نویسندهامیرحسین خنجیموضوعاتپسران کمبوجیه،اوضاع مصر در زمان آغاز سلسله هخامنشی،لشگر کشی سپاه فرعون بعد از درگذشت کوروشرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب273 کیلوبایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب جنگ سرنوشت ساز قادسیه و پی آمدهایش

نام کتابجنگ سرنوشت ساز قادسیه و پی آمدهایش(دانلود+)نویسندهامیرحسین خنجیموضوعاتایران در آستانه حمله عرب+ کودتاهای مختلف در زمان یزگرد سوم+ شاهنشاهی ایران پس از خسرو پرویز +توسط حیره توسط عربهارمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب638 کیلوبایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب اردشیر اول،اردشیر دراز دست

نام کتاباردشیر اول،اردشیر دراز دست(دانلود+)نویسندهامیرحسین خنجیموضوعاتفرزند خشایارشاه، ارته خشتره+ 41 سال پادشاهی اردشیر دراز دست+ هرودوت از اردشیر اول به بزرگی یاد کرده استرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب209 کیلوبایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب خسرو انوشه روان دادگر (انوشیروان)

نام کتابخسرو انوشه روان دادگر(دانلود+)نویسندهامیرحسین خنجیموضوعاتشاه قباد و ولیعهد نوجوانش خسرو + هرگونه بحث و جدل در امر دین خدا ممنوع است + مرد منافقی بنام زرتشت خورگانرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب352 کیلوبایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب هلنی ها در ایران – بخش سوم

نام کتابهلنی ها در ایران3(دانلود+)نویسندهامیر حسین خنجیموضوعاتخاورمیانه بعد از اسکندر+ناکامی اسکندر بعد از گرفتن سرزمین هخامنشی+اسکندر بدون جانشین+ خرافاتی بودن یونانیان از جمله اسکندر+تشییع جسد متلاشی شده اسکندررمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب251 کیلوبایت(KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب هلنی ها در ایران – بخش دوم

نام کتابهلنی ها در ایران2(دانلود+)نویسندهامیر حسین خنجیموضوعاتبر افتادن شاهنشاهی هخامنشی+اقدامات داریوش برای ایجاد وحدت+سقوط بابل و شوش+ اردشیر چهارم آخرین سنگر هخامنشی+ لشکرکشی اسکندر به قلمرو ایران در هندوستانرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب348 کیلوبایت(KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب هلنی ها در ایران – بخش اول

نام کتابهلنی ها در ایران1(دانلود+)نویسندهامیر حسین خنجیموضوعاتاسکندر مقدونی یا فلیپ دوم+شهر ساحلی یونانی نشین ایلیون+ نخستین رویارویی سپاه ایران با لشگر اسکندر+بانوان زیباروی ایرانی ،کنیزان مقدونیانرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب257 کیلوبایت(KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب روابط شاهنشاهی هخامنشی ایران با یونان

نام کتابروابط شاهنشاهی هخامنشی ایران با یونان(دانلود+)نویسندهاصغر منتظرالقائمموضوعاتحکومت هخامنشیان و قلمرو آن+روایت روابط خارجه هخامنشیان با دول دیگر و حوادث مربوط به آن+نسل شاه های هخامنشی و عملکرد هر کدام+ روابط ایران و یونان در زمان هخامنشیانرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب415 کیلوبایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب متن منشور حقوق بشر کوروش کبیر

نام کتابمتن منشور حقوق بشر کوروش کبیر(دانلود+)نویسندهناشناسموضوعاتاطلاعاتی درباره منشور کوروش + متن کامل ترجمه شده در منشور +متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشررمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب124 کیلوبایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب از زبان داریوش PDF

نام کتاباز زبان داریوش(دانلود+)نویسندهناشناسموضوعاتطرح اولیه بیستون+نگاه تاریخی به زندگی ایرانیان+منابع مختلف درباره هخامنشیان+بشته های شاهان هخامنشیرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب7.99 مگابایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب کوروش بزرگ،الگو،پدر صلح و حقوق بشرجهان

نام کتابکوروش بزرگ،الگو،پدر صلح و حقوق بشرجهان(دانلود+)نویسندهناشناسموضوعاتمتن منشور کوروش+ سخنان دانشمندان دنیا درباره تمدن ایران باستان و کوروش+برخی از صفات و اقدامات کوروشرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب439 کیلوبایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود كتاب كوروش ذوالقرنين،شخصيتي است جهاني

نام کتابكوروش ذوالقرنين،شخصيتی است جهانی (دانلود+)نویسندهدكتر فريدون جنبدیموضوعاتديدگاه دكتر فريدون درباره كتاب 12 قرن سكوت +مولانا از كورش با نام ذوالقرنين نام برده است+ نقد كتاب 12 قرن سكوت+ بي اعتباری اسناد بدست آمده از آثار ايران باستان+ كلمه اهورامزدارمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب127كيلوبایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکی...

ادامه مطلب

دانلود کتاب وضعیت اجتماعی زن در ایران باستان

نام کتابوضعیت اجتماعی زن در ایران باستان(دانلود+)نویسندهناشناسموضوعاتوضعیت اجتماعی زن از زبان ویل دورانت و گیرشمن + حکومت ایلام و وضعی زنان + شغل زنان در 4000 سال قبل از میلادرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب514 کیلوبایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب استر

نام کتاباستر (دانلود+)نویسندهناشناسموضوعاتبرکناری ملکه وشتی + استر ملکه می شود +نقشه هامان برای نابودی یهودی ها + مردخای از استر کمک می خواهدرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب217 کیلوبایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب کوروش بزرگ الگو،پدر صلح و حقوق بشر جهان

نام کتابکوروش بزرگ الگو،پدر صلح و حقوق بشر جهان (دانلود+)نویسندهارشام پارسیموضوعاتتاریخ + حرف بزرگان درباره کوروش + سخن کوروش+ پروفسر ایلیف + افلاطون و هرودوترمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب407 کیلوبایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب ایران باستان PDF

نام کتابایران باستان (دانلود+)نویسندهپی آر اس موریموضوعاتموقعیت جغرافیایی + کتیبه های هخامنشی + تپه ها، اصطلاح شناسی و کرونولوژی +امپراطوری پادشاهان هخامنشی + سلوکیان و پارتیانرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب1.62 مگابایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب بیستون، نبشته های آریایی

نام کتاببیستون، نبشته های آریایی (دانلود+)نویسنده  آرمین کسروی  موضوعاتتاریخ +کتیبه بیستون + متن کتیبه داریوش بزرگ + خط میخی پارسی باستان  + کشف واقعیتهای بیستونرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب793 کیلوبایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب ترجمه متن استوانه کوروش بزرگ

متنی که پس از دریافت کتاب، مشاهده خواهید کرد؛ ترجمه دقیق و لغت به لغت متن استوانه گلی کوروش بزرگ – که در بین الهنرین یافت شد – می باشد؛ کوروش بزرگ نخستین پادشاه دودمان هخامنشی”ست.   این ترجمه توسط موزه بریتانیا ارائه گردیده است.نام کتابترجمه استوانه کوروش بزرگ (دانلود+)نویسندهدکتر شاهرخ رزمجو مدیر بخش خاور میانه ی موزه بریتانیاموضوعاتتاریخ + تاریخ هخامنشیان + کتیبه های هخامنشی + کتیبه ی گل...

ادامه مطلب

دانلود کتاب آموزش خط میخی

– این کتاب به درخواست نگارنده از لیست کتابهای قالب دانلود حذف گردید. –نام کتابآموزش خط میخی (لینک دانلود حذف شد+)نويسنده–موضوعخط + خط میخی + خط پارسی باستان + آموزش خط + ایران باستانرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهيه توسطاني کاظمي00000 حجم دانلود کتاب1.440 کيلوبايت (KB)قالب کتابPDF – پي دي افمنبع الکترونيکيتاريخ ما...

ادامه مطلب