دسته: کتاب های تاریخ هخامنشیان

دانلود کتاب وضعیت اجتماعی زن در ایران باستان

نام کتاب وضعیت اجتماعی زن در ایران باستان(دانلود+) نویسنده ناشناس موضوعات وضعیت اجتماعی زن از زبان ویل دورانت و گیرشمن + حکومت...

دانلود کتاب کوروش بزرگ الگو،پدر صلح و حقوق بشر جهان

نام کتاب کوروش بزرگ الگو،پدر صلح و حقوق بشر جهان (دانلود+) نویسنده ارشام پارسی موضوعات تاریخ + حرف بزرگان درباره کوروش + سخن...

دانلود کتاب همسر یهودی خشایارشاه در کتاب مقدس

نام کتاب ایستر همسر یهودی خشایارشاه(دانلود+) نویسنده – موضوع هخامنشی + یهود + استر + خشایارشا پسورد فایل www.tarikhema.org جلد...

دانلود کتاب تاریخ فارسنامه ابن بلخی

نام کتاب فارسنامه (دانلود+) نویسنده ابن البلخی به تصحیح : گای لیسترانج و رینولد الن نیکلسون موضوع اوضاع اجتماعی +...

دانلود کتاب ایران باستان- موری

نام کتاب ایران باستان(دانلود+) نویسنده پی.آر.اس موری موضوع ایران + آثار تاریخی + پیش از اسلام + تاریخ + سلسله...