کتاب های تاریخ هخامنشیان

دانلود کتاب منم کوروش شهریارِ روشنایی ها

نام کتابمنم کوروش شهریار روشنایی ها (دانلود+)نويسندهسعید علی صالحیموضوعشعر + شعر فارسی + شعر زرتشتی + ایران باستان + هخامنشیان + کوروش کبیر + کوروش بزرگرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهيه توسطاني کاظمي00000 حجم دانلود کتاب8.200 کيلوبايت (KB)قالب کتابPDF – پي دي افمنبع الکترونيکيتاريخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب جامه های پارسیان در دوره هخامنشیان

نام کتابجامه های پارسیان در دوره هخامنشیان (دانلود+)نويسندهاِنی کاظمی ابهریموضوعاهمیت اسب + تزئینات + جامه ها + عکس + مادی + هخامنشیرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهيه توسطاني کاظمي00000 حجم دانلود کتاب1.460 کيلوبايت (KB)قالب کتابPDF – پي دي افمنبع الکترونيکيتاريخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب تاریخ فارسنامه ابن بلخی

نام کتابفارسنامه (دانلود+)نويسندهابن البلخی به تصحیح : گای لیسترانج و رینولد الن نیکلسونموضوعاوضاع اجتماعی + جغرافیا + تاریخ + شاهان + فرمانروایان + فارسرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهيه توسطاني کاظمي00000 حجم دانلود کتاب52.070 کيلوبايت (KB)قالب کتابPDF – پي دي افمنبع الکترونيکيتاريخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب کوروش کبیر

نام کتابکوروش کبیر (دانلود+)نويسندهابوالکلام آزاد – ترجمه باستانی پاریزیموضوعکوروش بزرگ + هخامنشی + ایران باستانرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهيه توسطاني کاظمي00000 حجم دانلود کتاب10.051 کيلوبايت (KB)قالب کتابPDF – پي دي افمنبع الکترونيکيتاريخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب ایران باستان- موری

نام کتابایران باستان(دانلود+)نويسندهپی.آر.اس موریموضوعایران + آثار تاریخی + پیش از اسلام + تاریخ + سلسله های ایران باستانرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهيه توسطاني کاظمي00000 حجم دانلود کتاب1.470 کيلوبايت (KB)قالب کتابPDF – پي دي افمنبع الکترونيکيتاريخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب نقدی بر ناصر پورپیرار – کعبه زرتشت

نام کتابپورپیرار و کعبه زرتشت جلد اول (دانلود+) پورپیرار و کعبه زرتشت جلد دوم (دانلود+) پورپیرار و کعبه زرتشت جلد سوم (دانلود+)نويسندهwww.Azargoshnasp.netموضوعدر آرای پورپیرار + کعبه زرتشترمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهيه توسطاني کاظمي00000 حجم دانلود کتاب6.001 کيلوبايت (KB)قالب کتابPDF – پي دي افمنبع الکترونيکيتاريخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب کوروش کبیر

نام کتابکوروش کبیر (دانلود+)نويسندهابوالکلام آزاد – ترجمه باستانی پاریزیموضوعکوروش بزرگ + هخامنشی + ایران باستانرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهيه توسطاني کاظمي00000 حجم دانلود کتاب10.051 کيلوبايت (KB)قالب کتابPDF – پي دي افمنبع الکترونيکيتاريخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب قابوسنامه

نام کتابگزیده قابس نامه : دانلود+قابوس نامه دانلود+نویسندهعنصرالمعالی کیکاوس ‌بن اسکندربن قابوس‌بن وشمگیرموضوعتاریخ +قابوس نامهپسورد یا رمزwww.tarikhema.orgجلد4حجمنامشخصقالبPDFلینک تصحیح شد مسعود اکبری

ادامه مطلب

دانلود کتاب کورش بزرگ و محمد بن عبدالله

این کتاب به علت توهین های پی در پی به پیامبر دین اسلام، و تحریف آشکار تاریخ حذف گردید این کتاب به علت توهین های پی در پی به پیامبر دین اسلام، و تحریف آشکار تاریخ حذف گردید این کتاب به علت توهین های پی در پی به پیامبر دین اسلام، و تحریف آشکار تاریخ حذف گردیدنام کتابحذف شد.نویسندهدکتر روشنگرموضوعمحمد پیامبر + کوروش بزرگپسورد یا رمزwww.tarikhema.orgجلد۱حجم8211 کیلو بایتقالبPDF...

ادامه مطلب

دانلود مجموعه کتاب های ایران باستان، تاریخ تحلیلی از پادشاهی تا امپراطوری

مجموعه تاریخ تحلیلی ایران_ از پادشاهی تا امپراتوری _ بخش 7 <!-- <![CDATA[ function showTooltip12() { return overlib('<div id=dm_tooltip><table align="center" cellspacing=0 summary=todo><caption>جزئيات بيشتر براي <em>&nbsp;مجموعه تاریخ تحلیلی ایران_ از پادشاهی تا امپراتوری _ بخش 7</em></caption><col id=prop /><col id=val /><thead><tr><...

ادامه مطلب