کتاب های تاریخ ساسانیان

دانلود کتاب تیسفون

نام کتابتیسفون(دانلود+)نویسندهستوان دوم منوچهر شجاعیموضوعاتموقعیت شهر تیسفون+وجه تسمیه تیسفون+پایتخت کشور در زمان پادشاهی خسرو انوشیروانرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب361 کیلوبایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب نهضت علمی و ادبی ایران در زمان خسرو انوشیروان

نام کتاب نهضت علمی و ادبی ایران در زمان خسرو انوشیروان(دانلود+)نویسندهدکتر حسینعلی ممتحنموضوعاتشخصیت انوشیروان و جوانمردی او+زنجیر عدل انوشیروان+تاسیس دانشگاه جندی شاپوررمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب719 کیلوبایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب ایران باستانی 2

نام کتابایران باستانی 2(دانلود+)نویسندهحسن پیرنیاموضوعاتجنگ اول شاپور در روم+جنگ دوم و اسارت والرین+پدید آمدن مانی در سلطنت شاپور+کارهای شاپور هنگام صلح+نرسه یا نارسیس + پادشاهانی که به تخت نشستندرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب8.97 مگابایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب بهدین مزدک-نهضت احیای تعالیم زرتشت

نام کتاببهدین مزدک-نهضت احیای تعالیم زرتشت (دانلود+)نویسندهامیرحسین خنجیموضوعاتدوران نکبت سیاسی کشور درزمان شاپور سوم+ هبت آلها و منطقه هبت آلها+ خشئی نواز و گروگان گیری دختر شاه+سلطنت شاهقبادرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب796 کیلوبایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب یزگرد اول و بهرام پنجم(بهرام گور)

نام کتابیزگرد اول و بهرام پنجم(بهرام گور) (دانلود+)نویسندهامیرحسین خنجیموضوعاتدوران آشفته بعد از شاپور دوم+ ترور شاپور سوم در نخجیر+ ایجاد کینه نسبت به دین ایرانی توسط مسیحیان+ انهدام آذرگاهها و توهین به دین ایرانیرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب441 کیلوبایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب شاپور دوم ( شاپورذوالاکتاف)

نام کتابشاپور دوم ( شاپورذوالاکتاف)(دانلود+)نویسندهامیرحسین خنجیموضوعاتسرکوب قبایل عرب توسط شاپور دوم+ جنگ های ایران و روم در زمان شاپور دوم+ مبادلات بازرگانی ایران و رومرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب446 کیلوبایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب قدرت گیری فقیهان و پیامدهایش

نام کتابقدرت گیری فقیهان و پیامدهایش(دانلود+)نویسندهامیرحسین خنجیموضوعاتاردشیر بابکان یک فقیه بود+ جنب و جوش برای بازگشت به دین در دوران ساسانی+ دستگاه عنکبوتی سلطه مغان بر ایران +اختلافات مذهبی + متن کتیبه های بجا مانده از موبدانرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب482 کیلوبایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب سقوط سرزمینهای درونی ایران

نام کتابسقوط سرزمینهای درونی ایران(دانلود+)نویسندهامیرحسین خنجیموضوعاتخوزستان + فرجام هرمزان+ داستان جند شهانشاه+ داستان های ساختگی+ یزگرد و سپهدارانشرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب645 کیلوبایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب سقوط تیسپون و تسخیر عراق توسط عرب

نام کتابسقوط تیسپون و تسخیر عراق توسط عرب(دانلود+)نویسندهامیرحسین خنجیموضوعاتاتفاقاتی بعد از پیروزی سعد ابن ابی وقاص +ماجرای غنیمت های زیادی که جهادگران عرب بدست آورده بودند+ سقوط شهرهای دیگر عراقرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب397 کیلوبایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب دو قرن سکوت

دو قرن سکوت نام کتابی مشهور اثر عبدالحسین زرین‌کوب است که دربارهٔ سرگذشت ایران در دو قرن اول پس از سلطهٔ عرب‌های مسلمان است که در سال ۱۳۳۰ برای نخستین بار منتشر شد.نام کتابدو قرن سکوت(دانلود+)نویسندهدکتر عبدالحسین زرین کوبموضوعاتفرمانروایان صحرا+ شکوه دولت ساسانی+ صحرانشینان +نفوذ ایران بر عرب ها+ امراء حیره در مجاور پادشاهان ساسانیرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دا...

ادامه مطلب

دانلود کتاب تاریخ کامل/ابن اثیر (الکامل فی التاریخ)

نام کتابتاریخ کامل جلد اول (دانلود+) .   تاریخ کامل جلد دوم (دانلود+) .   تاریخ کامل جلد سوم (دانلود+) .   تاریخ کامل جلد چهارم (دانلود+) .   تاریخ کامل جلد پنجم (دانلود+) .   تاریخ کامل جلد ششم (دانلود+) .   تاریخ کامل جلد هفتم (دانلود+) .   تاریخ کامل جلد هشتم (دانلود+) .   تاریخ کامل جلد نهم (دانلود+) .   تاریخ کامل جلد دهم (دانلود+) .   تاریخ کامل جلد یادزهم (دانلود+) .   تاریخ کامل ج...

ادامه مطلب

دانلود کتاب همه مردان شاه

نام کتابهمه مردان شاه (دانلود+)نویسندهاستفان کنزرموضوعاتتاریخ ایران از ساسانی تا مصدق + کشف حجاب + کشمکش بین روحانیون + موج نفت + داستان ترور رزم آرارمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب256 کیلوبایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب 2 قرن سکوت، عبدالحسین زرین کوب

نام کتابدو قرن سکوت – بخش اول (دانلود+) دو قرن سکوت – بخش دوم (دانلود+) دو قرن سکوت – بخش سوم (دانلود+) دو قرن سکوت – بخش چهارم (دانلود+)نويسندهدکتر عبدالحسین زرین کوبموضوعاسلام + اعراب در ایران + اسلام در ایران + اوضاع اجتماعی ایران + ساسانیان + قتل و غارت اعراب در ایرانرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهيه توسطاني کاظمي00000 حجم دانلود کتاب39.000 کيلوبايت (KB) ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب آیین مانی

نام کتابآیین مانی (دانلود+)نويسندهعبدالله مبلغی آبادانیموضوعدین مانی + آیین مانی + طلوع و غروب مانوی گری + مانیان+ عقاید مانوی + مانی نقاش + آثار مانیرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهيه توسطاني کاظمي00000 حجم دانلود کتاب310 کيلوبايت (KB)قالب کتابPDF – پي دي افمنبع الکترونيکيتاريخ ما > ادیان و مذاهب > آیین مانی...

ادامه مطلب

دانلود کتاب آیین مزدک

نام کتابآیین مزدک (دانلود+)نويسندهعبدالله مبلغی آبادانیموضوعدین مزدک + آیین مزدک + طلوع و غروب مزدکیت + مزدکیان +  عقاید مزدکیانرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهيه توسطاني کاظمي00000 حجم دانلود کتاب461 کيلوبايت (KB)قالب کتابPDF – پي دي افمنبع الکترونيکيتاريخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب تاریخ ایران پس از اسلام، عبدالحسین زرین کوب

نام کتابتاریخ ایران پس از اسلام – جلد1 (دانلود+) تاریخ ایران پس از اسلام – جلد2 (دانلود+) تاریخ ایران پس از اسلام – جلد3 (دانلود+) تاریخ ایران پس از اسلام – جلد4 (دانلود+) تاریخ ایران پس از اسلام – جلد 5(دانلود+) تاریخ ایران پس از اسلام – جلد6 (دانلود+) تاریخ ایران پس از اسلام – جلد7 (دانلود+)نويسندهاستاد دکتر عبدالحسین زرین کوبموضوعتاریخ + ایران + ساسانیان + پس از ا...

ادامه مطلب

دانلود کتاب اسلام در ایران ایلیاپاولیج پطروشفسکی

نام کتاباسلام در ایران(دانلود+)نويسندهپروفسور ایلیاپاولیج پطروشفسکیموضوعاسلام + تشیع + تسنن + ایران + اعراب + محمد + اللهرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهيه توسطاني کاظمي00000 حجم دانلود کتاب42.800 کيلوبايت (KB)قالب کتابPDF – پي دي افمنبع الکترونيکيتاريخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب تاریخ فارسنامه ابن بلخی

نام کتابفارسنامه (دانلود+)نويسندهابن البلخی به تصحیح : گای لیسترانج و رینولد الن نیکلسونموضوعاوضاع اجتماعی + جغرافیا + تاریخ + شاهان + فرمانروایان + فارسرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهيه توسطاني کاظمي00000 حجم دانلود کتاب52.070 کيلوبايت (KB)قالب کتابPDF – پي دي افمنبع الکترونيکيتاريخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب ایران باستان- موری

نام کتابایران باستان(دانلود+)نويسندهپی.آر.اس موریموضوعایران + آثار تاریخی + پیش از اسلام + تاریخ + سلسله های ایران باستانرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهيه توسطاني کاظمي00000 حجم دانلود کتاب1.470 کيلوبايت (KB)قالب کتابPDF – پي دي افمنبع الکترونيکيتاريخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب کلیله و دمنه

نام کتابکلیله و دمنه (دانلود+)نويسندهابوالمعالی نصرالله منشیموضوعپندآمیز + حکایت + از زبان حیوانات + ساسانی + هندیرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهيه توسطاني کاظمي00000 حجم دانلود کتاب1.110 کيلوبايت (KB)قالب کتابPDF – پي دي افمنبع الکترونيکيتاريخ ما...

ادامه مطلب