کتاب های تاریخ ایران

دانلود کتاب تاریخ ایران مدرن

نام کتاب تاریخ ایران مدرن (دانلود+) نویسنده یرواند آبراهامیان + به اهتمام محمد ابراهیم فتاحی موضوعات دولت و جامعه در دوره قاجار + انقلاب و جنگ بزرگ + سیاست مشت آهنین رضا شاه رمز (پسورد) www.tarikhema.org تهیه توسط انی کاظمی حجم 5.99 مگا بایت (MB) قالب کتاب PDF – پی دی اف منبع الکترونیکی تاریخ ما ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب بت شکنی در عصر داریوش

نام کتاب   بت شکنی در عصر داریوش (دانلود+) نویسنده میکا والتاری + به اهتمام افشین مویدی موضوعات زمان دوران حکومت داریوش هخامنشی است و هنگامه ی جنگ دریایی ایران و یونان . زمانی که اقوام مختلف یونانی هنگامی که از جنگ با یکدیگر دست میکشیدند که ایرانیان جنگی پیش رو داشتند… رمز (پسورد) www.tarikhema.org تهیه توسط انی کاظمی حجم 7.10 مگا بایت (MB) قالب کتاب PDF – پی دی اف منبع الکترونیکی تاریخ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب در قلمروی خانان مغول

نام کتاب   در قلمروی خانان مغول (دانلود+) نویسنده آنه ماری شیمل + به اهتمام فرامرز نجد سمیعی موضوعات ارتش و هنر جنگ + روابط دیپلماتیک + مذاهب غیر اسلامی + گروه بندی های درونی مذهب اسلامی رمز (پسورد) www.tarikhema.org تهیه توسط انی کاظمی حجم 3.60 مگا بایت (MB) قالب کتاب PDF – پی دی اف منبع الکترونیکی تاریخ ما ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب شاه عباس صفوی

نام کتاب   شاه عباس صفوی (دانلود+) نویسنده سعید قانعی موضوعات زندگینامه شاه عباس رمز (پسورد) www.tarikhema.org تهیه توسط انی کاظمی حجم 2.12 مگا بایت (MB) قالب کتاب PDF – پی دی اف منبع الکترونیکی تاریخ ما

ادامه مطلب

دانلود کتاب علم باستان شناسی

نام کتاب   علم باستان شناسی (دانلود+) نویسنده انی کاظمی موضوعات تاریخ تمدن بشریت + تصمیم بندی تاریخ بشر + دوران پیش از تاریخ + عصر سنگ رمز (پسورد) www.tarikhema.org تهیه توسط انی کاظمی حجم 10.59 مگا بایت (MB) قالب کتاب PDF – پی دی اف منبع الکترونیکی تاریخ ما ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب مکاتبات عبدالرحمن اسفراینی با علاء الدوله سمنانی

نام کتاب   مکاتبات عبدالرحمن اسفراینی با علاء الدوله سمنانی (دانلود+) نویسنده هرمان لندلت موضوعات گنجینه نوشته های ایرانی رمز (پسورد) www.tarikhema.org تهیه توسط انی کاظمی حجم 3.36 مگا بایت (MB) قالب کتاب PDF – پی دی اف منبع الکترونیکی تاریخ ما ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب اوستا

نام کتاب   اوستا (دانلود+) نویسنده ژان کلنز + به اهتمام عسکر بهرامی موضوعات اوستای ساسانی + مندرجات اوستا + دست نویس های اوستا رمز (پسورد) www.tarikhema.org تهیه توسط انی کاظمی حجم 726.79 کیلو بایت (KB) قالب کتاب PDF – پی دی اف منبع الکترونیکی تاریخ ما ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب سیاحتنامه ایران

نام کتاب  سیاحتنامه ایران (دانلود+) نویسنده   ژان شاردن + به اهتمام اقبال یغمایی موضوعات سفر از پاریس به اصفهان + شرح و وصف کلیات ایران + شرح دانش و هنر های ایران + سازمان سیاسی و نظامی ایران رمز (پسورد) www.tarikhema.org تهیه توسط انی کاظمی حجم 9.74 مگا بایت (MB) قالب کتاب PDF – پی دی اف منبع الکترونیکی تاریخ ما ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب روشهای درمان پزشکان زرتشتیان در ایران باستان

نام کتاب روشهای درمان پزشکان زرتشتیان در ایران باستان (دانلود+) نویسنده اردشیر خدادایان موضوعات روشهای درمان پزشکان زرتشتیان رمز (پسورد) www.tarikhema.org تهیه توسط انی کاظمی حجم 438.17 کیلو بایت (KB) قالب کتاب PDF – پی دی اف منبع الکترونیکی تاریخ ما ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب هخامنشیان

نام کتاب هخامنشیان (دانلود+) نویسنده آملی کورت + به اهتمام مرتضی ثاقب فر موضوعات اختصارات + امپراتوری هخامنشیان + فتح مصر + تاریخ هخامنشی و مشکلات آن رمز (پسورد) www.tarikhema.org تهیه توسط انی کاظمی حجم 2.74 مگا بایت (MB) قالب کتاب PDF – پی دی اف منبع الکترونیکی تاریخ ما ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب تاریخ خوزستان

نام کتاب تاریخ خوزستان (دانلود+) نویسنده مصطفی انصاری + به اهتمام محمد جواد کلام موضوعات خوزستان و شاخص های اجتماعی + سیاست خوزستان + سازمان مالی خوزستان + صنعت نفت رمز (پسورد) www.tarikhema.org تهیه توسط انی کاظمی حجم 4.87 مگا بایت (MB) قالب کتاب PDF – پی دی اف منبع الکترونیکی تاریخ ما ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب کوروش کبیر

نام کتاب کوروش کبیر (دانلود+) نویسنده ابوالکلام آزاد + به اهتمام باستانی پاریزی موضوعات ذوالقرین در قرآن + مجملی از تاریخ یهود + ذوالقرین مذکور در قرآن رمز (پسورد) www.tarikhema.org تهیه توسط انی کاظمی حجم 10.88 مگا بایت (MB) قالب کتاب PDF – پی دی اف منبع الکترونیکی تاریخ ما ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب شیخیگری،بابیگری

نام کتاب   شیخیگری،بابیگری از نظر فلسفه ، تاریخ و اجتماع (دانلود+) نویسنده مرتضی مدرسی موضوعات داستان کودکی شیخ + مسافرت شیخ به ایران + امام زمان کیست ؟ رمز (پسورد) www.tarikhema.org تهیه توسط انی کاظمی حجم 5.44 مگا بایت (MB) قالب کتاب PDF – پی دی اف منبع الکترونیکی تاریخ ما ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب نامه تنسر

نام کتاب   نامه تنسر (دانلود+) نویسنده به گشنسپ + به اهتمام مجتبی مینوی موضوعات نامه رمز (پسورد) www.tarikhema.org تهیه توسط انی کاظمی حجم 3.75 مگا بایت (MB) قالب کتاب PDF – پی دی اف منبع الکترونیکی تاریخ ما

ادامه مطلب

دانلود کتاب جنبش آزادیستان شیخ محمد خیابانی

نام کتاب   جنبش آزادیستان شیخ محمد خیابانی (دانلود+) نویسنده عبدالحسین ناهیدی آذر موضوعات دوران پر رنج کودکی + از برکه به دریا + اعلان مشروطیت + حماسه یازده ماه مقاومت + سرگیری فعالیت خیابانی در آذر باییجان رمز (پسورد) www.tarikhema.org تهیه توسط انی کاظمی حجم 9.10 مگا بایت (MB) قالب کتاب PDF – پی دی اف منبع الکترونیکی تاریخ ما ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب حاکمان پنهان در ایران و جهان

نام کتاب   حاکمان پنهان در ایران و جهان (دانلود+) نویسنده محمد جواد جاوید موضوعات تاریخ تمدن آمریکا + حاکمان محکوم + سیاست سلطه + اسلام و غرب دو سوی یک مرز + ظهر فلق + رمز (پسورد) www.tarikhema.org تهیه توسط انی کاظمی حجم 3.66 مگا بایت (MB) قالب کتاب PDF – پی دی اف منبع الکترونیکی تاریخ ما ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب تاریخ ناگفته ی حرمسراهای ایرانی

نام کتاب   تاریخ ناگفته ی حرمسراهای ایرانی (دانلود+) نویسنده   انی کاظمی موضوعات زن + کنیز + حرمسرا در ذهنیت مردان رمز (پسورد) www.tarikhema.org تهیه توسط انی کاظمی حجم 837.29 کیلو بایت (KB) قالب کتاب PDF – پی دی اف منبع الکترونیکی تاریخ ما ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب شگفتی و برجستگی سیستان

نام کتاب   شگفتی و برجستگی سیستان (دانلود+) نویسنده تورج دریایی موضوعات شگفتی و برجستگی سیستان رمز (پسورد) www.tarikhema.org تهیه توسط انی کاظمی حجم 856.40 کیلو بایت (KB) قالب کتاب PDF – پی دی اف منبع الکترونیکی تاریخ ما

ادامه مطلب

دانلود کتاب سده های گمشده

نام کتاب   سده های گمشده (دانلود+) نویسنده دکتر پرویز رجبی موضوعات فروپاشی ساسانیان تا برآمدن صفاریان رمز (پسورد) www.tarikhema.org تهیه توسط انی کاظمی حجم 8.25 مگا بایت (MB) قالب کتاب PDF – پی دی اف منبع الکترونیکی تاریخ ما

ادامه مطلب

دانلود کتاب تاریخ فرهنگ آذرباییجان

نام کتاب   تاریخ فرهنگ آذرباییجان (دانلود+) نویسنده انی کاظمی موضوعات نمونه خدمات و زحمات رشیدیه + مدرسه لقمانیه + مدارس قبل از مشروطیت رمز (پسورد) www.tarikhema.org تهیه توسط انی کاظمی حجم 4.51 مگا بایت (MB) قالب کتاب PDF – پی دی اف منبع الکترونیکی تاریخ ما ...

ادامه مطلب