دانلود کتاب های سفرنامه

دانلود کتاب سفرنامه خاطرات کاوش های باستان شناسی شوش

نام کتاب  سفرنامه خاطرات کاوش های باستان شناسی شوش (دانلود+)نویسندهمادام ژان دیولا فوا + به اهتمام ایرج فره وشیموضوعاتخاطرات کاوش های باستان شناسی شوشرمز (پسورد)www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم41.19 مگا بایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب ایران عصر صفوی از نگاه یک آلمانی

نام کتابسفرنامه آدام اولئاریوس: ایران عصر صفوی از نگاه یک آلمانی (دانلود+)نویسندهآدام اولئاریوسموضوعاتدرباره ویژگی دریای هیرکانی یا کاسپین + شهر شماخی + شعر و شاعر ایرانی + کارگزاران جکومت و دربار شاهرمز (پسورد)www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم  2.59 مگا بایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما  ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب سفرنامه اولیویه

نام کتابسفرنامه اولیویه (دانلود+)نویسنده  اولیویه + به اهتمام محمد طاهر میرزاموضوعاتحرکت به سوی ایران + حرکت از بغداد + شرح طاق باستان + حرکت از کرمانشاهانرمز (پسورد)www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم  1.17 مگا بایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما  ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب دور دنیا در هشتاد روز

نام کتاب  دور دنیا در هشتاد روز (دانلود+)نویسنده ژول ورن + به اهتمام محمد رضا جعفریموضوعاتسرگذشت مردی است که بیست هزار لیره استرلینگ شرط بست که بتواند دور دنیا را در هشتاد روز بگردد…رمز (پسورد)www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم3.31 مگا بایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب سفرنامه یوشیدا ماساهورا

نام کتاب  سفرنامه یوشیدا ماساهورا (دانلود+)نویسندهبه اهتمام دکتر هاشم رجب زادهموضوعاتسفرنامهرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب9.41 مگا بایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود رایگان کتاب سفرنامه ابن بطوطه

نام کتابسفرنامه ابن بطوطه جلد دوم (دانلود+)نویسندهدکتر محمد علی موحدموضوعاتسفرنامهرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب13.15 مگا بایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما

ادامه مطلب

دانلود کتاب سفرنامه ابن بطوطه

نام کتاب  سفرنامه ابن بطوطه جلد اول (دانلود+)نویسندهدکتر محمد علی موحدموضوعاتسفرنامهرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب16.18 مگا بایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما

ادامه مطلب

دانلود رایگان کتاب سفرهای دوما

نام کتابسفرهای دوما 2 (دانلود+)نویسندهالکساندر دوما + به اهتمام منوچهر مطیعیموضوعاترمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب6.33 کیلو بایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما

ادامه مطلب

دانلود کتاب سفرهای دوما

نام کتابسفرهای دوما 1 (دانلود+)نویسندهالکساندر دوما + به اهتمام منوچهر مطیعیموضوعاترمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب9.76 کیلو بایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما

ادامه مطلب

دانلود کتاب انتری که لوطیش مرده بود

نام کتابانتری که لوطیش مرده بود (دانلود+)نویسندهصادق چوبکموضوعاترمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب3.69 مگا بایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما

ادامه مطلب

دانلود کتاب قدرت سکوت

نام کتابقدرت سکوت (دانلود+)نویسندهکارلوس کاستاندا | ترجمه مهران کندریموضوعاتمظاهر روح,حیله گری روح,هبوط روح,نیازمندیهای مقصد,بررسی مقصد,رمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم کتاب4.67 مگابایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب محدودیت صفر(هو اوپونوپونو)

نام کتابمحدودیت صفر(هو اوپونوپونو) (دانلود+)نویسندهجو وایتلی-ایهالیاکالا هولن | ترجمه فرهاد فروغمندموضوعاتروش پنهان بومیان هاوایی در دستیابی به ثروت و سلامتی و آرامش و بسیاری عوامل دیگررمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم کتاب2.75 کیلوبایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب زهره :رازی سر به مهر

نام کتابزهره :رازی سر به مهر (دانلود+)نویسندهایزاک اسیموف | ترجمه دکتر محمدرضا غفاریموضوعاتسیاره زهره-شناخت کامل و دقیق آن و ارتباطش با زمینرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم کتاب12.950 کیلوبایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب الهه های گذشتگان

نام کتابالهه های گذشتگان (دانلود+)نویسندهاریک فون دانیکن  | ترجمه همایون خرم-رضا رامزموضوعاتارابه های خدایان-تصاویر و عکس ها از فضانوردان دیگر کراترمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم کتاب12.950 کیلوبایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب پشت پرده ارباب حلقه ها

نام کتابپشت پرده ارباب حلقه ها (دانلود+)نویسندهتی.اس.کالادان | ترجمه بهار بانوموضوعاتپشت برده داستان ارباب حلقه ها و نویسنده ی ان و تحقیقات پیرامون داستانرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم کتاب762.35 کیلوبایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب مثلث برمودا

نام کتابمثلث برمودا (دانلود+)نویسندهچالر برلیتز | ترجمه محمد کاظم زاده ازادموضوعاتمثلث برمودا- عجایب و رازهای آنرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم کتاب2.63 کیلوبایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب سفرنامه ژان اوتر در عصر نادرشاه

نام کتابسفرنامه ژان اوتر (دانلود+)ترجمهدکتر علی اقبالیموضوعاتژان اوتر، فرستاده ویژه لویی‏ پانزدهم، پادشاه فرانسه بود که از سال 1734 تا 1743 به مدت 9 سال‏ در شرق به سر برد و مناطق مختلف‏ ایران را مورد بازدید قرار داد.رمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب6634 کیلوبایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب دیار ترکمن (سفرنامه پسر اعتماد السلطنه)

نام کتابدیار ترکمن (سفرنامه پسر اعتماد السلطنه) (دانلود)نویسندهعبدالله قره گزلو همدانیدرباره کتاب سفرنامهپسوردwww.tarikhema.orgتهیه توسطاِنی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب762 کیلوبایتقالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتبرستان

ادامه مطلب

دانلود کتاب سفر مازندران و وقایع مشروطه

نام کتابسفر مازندران و وقایع مشروطه(‏دانلود+)نویسندهغلامحسین افضل الملکموضوعاتدرباره اوضاع کشور در آن زمان+ شروع حرکت از تهران بود + تکمیل سفرنامه مازندران با رکن الاسفار+ مامن محمد علی شاه + طابور و طبرستانرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب817 کیلوبایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب سفرنامه ناصر خسرو قبادیانی

نام کتابسفرنامه ناصرخسرو قبادیانی(‏دانلود+)نویسندهناصر خسرو قبادیانیموضوعاتناصر خسرو القبادیانی از زبان خودش + زیارت شیخ بایزید بسطامی + سفر به شهر های مختلف ایران + خصوصیات هر شهر در آن زمان + دیدن از بازارها و کاروانسراها و گرمابه هارمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب733 کیلوبایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب