کتاب های شعر (دیوان)

دانلود کتاب منتخب اشعار فارسی

نام کتاب  منتخب اشعار فارسی (دانلود+)نویسندهدکتر آمنون نعضرموضوعاتگنج نامه + فتح نامه + قصه هفت برادران + انتخاب نخلستان + خواجه بخارائیرمز (پسورد)www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم  6.56 مگا بایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما  ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب منتخب اشعار فارسی

نام کتابمنتخب اشعار فارسی (دانلود+)نویسندهآمنون نعضرموضوعاتبابائی بن لطف + یوسف و زلیخا + قصه هفت برادران + گنج نامه + فتح نامه + شهاب یزدیرمز (پسورد)www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم  6.56 مگا بایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما  ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب غزل غزالهای سلیمان

نام کتاب  غزل غزالهای سلیمان (دانلود+)نویسندهاحمد شاملو + به اهتمام دکتر ژ.ک .ماردروسموضوعاتغزلرمز (پسورد)www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم465.20 کیلو بایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما 

ادامه مطلب

دانلود کتاب شعر و موسیقی در ایران

نام کتاب  شعر و موسیقی در ایران (دانلود+)نویسندهکریستین سن + به اهتمام عباس اقبالموضوعاتشعر پهلوی و شعر فارسی قدیم + شعر قدیم ایران + شعر دوره ساسانی + کتاب تاریخ سیستانرمز (پسورد)www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم2.51 مگا بایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما  ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب دیوان حکیم سوزنی سمرقندی

نام کتاب  دیوان حکیم سوزنی سمرقندی (دانلود+)نویسندهحکیم سوزنی سمرقندی + به اهتمام دکتر ناصرالدین – شاه حسینیموضوعاتتصحیح و مقدمه و شرح احوال و فهرست لغات و ترکیبات و جایها با معانی و تفاسیررمز (پسورد)www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم23.50 کیلو بایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما   ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب زرتشت بهرام پژدو

نام کتاب  زرتشت بهرام پژدو (دانلود+)نویسندهدکتر مهمد معینموضوعاتبررسی و تحلیل اشعار بهرام پژدورمز (پسورد)www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم394.65 کیلو بایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما 

ادامه مطلب

دانلود کتاب لطفا این کتاب را بکارید

نام کتابلطفا این کتاب را بکارید (دانلود+)نویسندهریچارد براتیگن + به اهتمام مهدی نوید – لیلا صمدیموضوعاتسنبل وحشی + گل همیشه بهار + مفت سوار جلیل + راننده تاکسیرمز (پسورد)www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم3.22 مگا بایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما  ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب فروغ فرخ زاد

نام کتاب  فروغ فرخ زاد (دانلود+)نویسندهانی کاظمیموضوعاتزندگینامه فروغ فرخ زاد + اشعار فروغ فرخ زادرمز (پسورد)www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم163.07 کیلو بایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما 

ادامه مطلب

دانلود کتاب ترانه شرقی و اشعر دیگر

نام کتابترانه شرقی و اشعر دیگر (دانلود+)نویسندهفریکو گارسیا لورکاموضوعاتزخم و مرگ + خون منتشر + این تخته بند تن + غایب از نظر + جبریل قدسیرمز (پسورد)www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم595.41 کیلو بایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما  ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب گلستان سعدی

نام کتاب گلستان سعدی (دانلود+)نویسندهدکتر خلیل خطیب رهبرموضوعاتدر سیرت پادشاهان + در فضیلت قناعت + در اخلاق درویشانرمز (پسورد)www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم10.98 مگا بایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما  ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب برگ خزان دیده

نام کتاببرگ خزان دیده (دانلود+)نویسندهسیف فرغانیموضوعاتدیوان سیف و شیوه او در سخنوری + قصاید و قطعات + غزل ها  + رباعیاترمز (پسورد)www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم7.27 مگا بایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما  ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب گزیده اشعار سیمین بهبهانی

نام کتاب  گزیده اشعار سیمین بهبهانی (دانلود+)نویسنده  سیمین بهبهانیموضوعاتزندگینامه سیمین بهبهانی + جای پا + این صدای شگفتن رارمز (پسورد)www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم152.37 کیلو بایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب گریه های امپراتور

نام کتاب  گریه های امپراتور (دانلود+)نویسندهفاضل نظریموضوعاتدیواره + پاییزهای بی چمدان + در برزخ بهشت + از حافظه آبرمز (پسورد)www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم3.88 مگا بایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما         ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب اشعار فاضل نظری

نام کتاب  اشعار فاضل نظری (دانلود+)نویسنده  فاضل نظریموضوعاتگریه های امپراطور + اقلیت + آنهارمز (پسورد)www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم378.18 کیلو بایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما         

ادامه مطلب

دانلود زیباترین شعر دنیا

نام کتاب  زیباترین شعر دنیا اشعار مرحوم حسین پناهی (دانلود+)نویسنده  آرتا رحیمیموضوعاتسیاه + وهم + چشمان من + عقرب عاشق + سکوت + شناسنامهرمز (پسورد)www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم554.48 کیلو بایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما         ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب رباعیات فخرالدین عراقی

نام کتابرباعیات فخرالدین عراقی (دانلود+)نویسنده  فخرالدین عراقیموضوعاتزندگینامه رباعیات فخرالدین عراقی +ر باعیاترمز (پسورد)www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم213.05 کیلو بایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب هفت اورنگ

نام کتابهفت اورنگ (دانلود+)نویسندهمولانا عبدالرحمان جامیموضوعاتسلامان و ابسار + تحفه الاحرار + سبحه الاحرار + یوسف و زلیخارمز (پسورد)www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم1.69 مگا بایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب رباعیات خاقانی

نام کتابرباعیات خاقانی (دانلود+)نویسندهخاقانیموضوعاتزندگینامه + رباعیاترمز (پسورد)www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم318.38 کیلو بایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما

ادامه مطلب

دانلود کتاب مبدا و معاد

نام کتابمبدا و معاد (دانلود+)نویسندهشیخ روح الدین لارستانی + به اهتمام امیر حسین خنجیموضوعاتتوحید باری + نعت سید و یاران + در سبب نظم کتابرمز (پسورد)www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم572.58 کیلو بایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب گلشن راز

نام کتابگلشن راز (دانلود+)نویسندهشیخ محمود شبستری + به اهتمام امیر حسین خنجیموضوعاتبه نام آنکه جان را فکرت آموخت + چراغ دل به نور جان برافروخترمز (پسورد)www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم473.31 کیلو بایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب