دسته: کتابهای دین و آیین مسیحی

دانلود کتاب نامه اول پولس به مسیحیان تسانولیکی(عهد جدید/انجیل)

نام کتاب نامه اول پولس به مسیحیان تسانولیکی(دانلود+) نویسنده ناشناس موضوعات تسالونیک یا سالونیک +از طرف پولس ،سیلاس و تیئو تاموس+...

دانلود کتاب ایرانیان در کتاب مقدس

نام کتاب ایرانیان در کتاب مقدس (دانلود+) نویسنده الن هانتزینگر موضوعات نام ایران و پادشاهان ایرانی در کتاب مقدس + قسمتهایی ازکتاب مقدس + پیشگوییهای دانیال +...

دانلود کتاب ایرانیان در کتاب مقدس

نام کتاب ایرانیان در کتاب مقدس جدید و قدیم (جهت دریافت کلیک کنید) نویسنده نامشخص موضوع مسیحیت + یهودیت +...