کتابهای دین و آیین مسیحی

دانلود کتاب نامه اول پطرس(عهد جدید/انجیل)

نام کتابنامه اول پطرس(دانلود+)نویسندهناشناسموضوعاتاز طرف پطرس رسول خدا +سنگهای زنده در دست خدا+ کلامی چند به زن و شوهر مسیحی+ کلامی به کشیشان و جوانانرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب564كيلوبایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب نامه اول یوحنا(عهد جدید/انجیل)

نام کتابنامه اول یوحنا (دانلود+)نویسندهناشناسموضوعاتیوحنا و برادرش +ظهور دجال، دشمن مسیح+ معلمین الهی و معلمین دروغی+ ایمان به مسیحرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب543كيلوبایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب نامه اول پولس به مسیحیان قرنتس(عهد جدید/انجیل)

نام کتابنامه اول پولس به مسیحیان قرنتس (دانلود+)نویسندهناشناسموضوعاتجدایی در کلیسا+مسیح حکمت و قدرت خدا+ قدرت افکار پولس+ مسیحیان بالغ و نوزاد+ قضاوت درمقابل رسولان مسیح+ اخراج عضو خطاکار از کلیسارمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب1.84مگابایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب ایرانیان در کتاب مقدس

نام کتابایرانیان در کتاب مقدس (دانلود+)نویسندهالن هانتزینگرموضوعاتنام ایران و پادشاهان ایرانی در کتاب مقدس + قسمتهایی ازکتاب مقدس + پیشگوییهای دانیال + دعاهایی نیرومند از پارس+ استر ملکه پارسی+ راهنمای معلمینرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب1.27مگابایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود رایگان کتاب انجیل برنابا

نام کتاب انجیل برنابا (جهت دریافت کلیک کنید)نویسنده برناباموضوع اصلی مرگ عیسیموضوع فرعی دین + خدا + فرزند خدا + مسیح = اسلامجلد ۱حجم فایل 750کیلوبایتقالب کتاب PDFتاریخ ثبت ۱۳۸8/۶/۵لینک تصحیح شد مسعود اکبری

ادامه مطلب

دانلود کتاب آیین نیایشی رسولان

نام کتاب آیین نیایشی رسولان (جهت دریافت کلیک کنید)نویسنده آدای و ماریموضوع اصلی آیین نیایشموضوع فرعی آیین + نیایشجلد ۱حجم فایل ۴۵۲ کیلوبایتقالب کتاب PDFتاریخ ثبت ۱۳۸۴/۵/۱۸آیین نیایشی آدای و ماری با بهره گیری از نتایج مطالعات محققان، بسیاری از متخصصین در جهت دستیابی به یک متن دقیق و اصیل، به مطالعه آیین نیایشی آدای و ماری، همت گماشته اند و در این راستا به مقایسه تطبیقی مت...

ادامه مطلب

دانلود کتاب وضایف دینی یک مسیحی

نام کتاب وظایق دینی یک مسیحی (جهت دریافت کلیک کنید)نویسنده نامشخصموضوع اصلی مسیحیتموضوع فرعی وظیفه + سنت گرایی + دین + مسیحیجلد ۱حجم فایل 3120 کیلوبایتقالب کتاب PDFتاریخ ثبت ۱۳۸۴/۵/۱۸

ادامه مطلب

دانلود کتاب هم نظری در چهار انجی

نام کتاب هم نظری در چهار انجی(جهت دریافت کلیک کنید)نویسنده نامشخصموضوع اصلی مسیحیتموضوع فرعی دین + ادیان م ذاهب باستان + مسیحیت + حضرت مسیحجلد ۱حجم فایل ۱670 کیلوبایتقالب کتاب PDFتاریخ ثبت ۱۳۸۴/۵/۱۸

ادامه مطلب