دسته: کتاب های دین و آیین یهود

دانلود کتاب ایرانیان در کتاب مقدس

نام کتاب ایرانیان در کتاب مقدس جدید و قدیم (جهت دریافت کلیک کنید) نویسنده نامشخص موضوع مسیحیت + یهودیت +...

دانلود کتاب پارسیان در کتاب مقدس

نام کتاب پارسیان در کتاب مقدس (جهت دریافت کلیک کنید) نویسنده آلن هانتزینگر موضوع ایران باستان+ هخامنشیان+ کتاب مقدس پسورد...