بایگانی برچسب ها: آثار دکتر شروین وکیلی

دانلود کتاب اسطوره معجزه ی یونانی

نام کتاب  اسطوره معجزه ی یونانی (دانلود+)نویسندهدکتر شروین وکیلیموضوعاتاسطوره معجزه ی جغرافیای یونانی + اسطوره معجزه ی نظامی یونانی + اسطوره معجزه ی سیاسی یونانیرمز (پسورد)www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم11.94 مگا بایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب زندگاهان

نام کتاب  زندگاهان (دانلود+)نویسندهدکتر شروین وکیلیموضوعاتساختار گاهان + جامعه و مردمان + کوچگردان + نظام اجتماعیرمز (پسورد)www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم6.95 مگا بایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب اسطوره شناسی ایزدان ایرانی

نام کتاب  اسطوره شناسی ایزدان ایرانی (دانلود+)نویسندهدکتر شروین وکیلیموضوعاتچارچوب تاریخی + ایزدان طبیعت گرا + مهر ایرانیرمز (پسورد)www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم10.89 مگا بایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب خویشتن پارسی

نام کتاب  خویشتن پارسی ( تبار شناسی من در ادب پارسی ) (دانلود+)نویسندهدکتر شروین وکیلیموضوعاتشیر حق + مفهوم من در غزل حافظ + کاروان آیینه ، مفهوم من د شعر بیدل دهلویرمز (پسورد)www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم  3.03 مگا بایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب اسطوره شناسی آسمان شبانه

نام کتاب  اسطوره شناسی آسمان شبانه (دانلود+)نویسندهدکتر شروین وکیلیموضوعاتجایگاه نجوم در میان سایر دانشها + ظهور مفهوم هفت اختر + اخترشناسی ایرانی در قرون میانهرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب16.04 مگا بایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب زندگاهان

نام کتاب  زندگاهان (دانلود+)نویسندهدکتر شروین وکیلیموضوعاتفلسفهرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب8.43 مگا بایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما

ادامه مطلب