مرور برچسب

ادبی

دانلود رایگان کتاب نگاه انسانی درباره ادبیات و زندگی

نام کتاب نگاه انسانی درباره ادبیات و زندگی (‏دانلود+) نویسنده علیرضا عطاران (آرام ) موضوعات نگاه انسانی به ادبیات+ نویسنده مدرن و انسان مدرن +تفسیر چند داستان مدرن + مقوله برادرکشی + نمی دانم آسمان…

دانلود کتاب هدف ادبیات

نام کتاب هدف ادبیات(‏دانلود+) نویسنده ماکسیم گورکی موضوعات رمانی از برخورد یک نویسنده با یک انسان عجیب+ غرور نویسنده و مباحثه با غریبه+ انسان برده زندگی + اشتیاق و تمایل روح به خدا+ نویسنده مبشر چه…

دانلود کتاب نهضت علمی و ادبی ایران در زمان خسرو انوشیروان

نام کتاب  نهضت علمی و ادبی ایران در زمان خسرو انوشیروان(دانلود+) نویسنده دکتر حسینعلی ممتحن موضوعات شخصیت انوشیروان و جوانمردی او+زنجیر عدل انوشیروان+تاسیس دانشگاه جندی شاپور رمز ( پسورد )…

دانلود کتاب گزیده مرزبان نامه

نام كتاب مرزبان نامه (دانلود+) نويسنده نویسنده : اسپهبد مرزبان‌بن رستم‌بن شهریاربن شروین‌بن رستم‌بن سرخاب‌بن قارن  ترجمه به نثر قرن هفتم توسط: سعدالدّين وراويني موضوع نثر  + ادب + ادبی + ادبیات…