بایگانی برچسب ها: ایران

دانلود کتاب عراق،فضایی برای تعاملات فرهنگی اجتماعی دو عنصر ایرانی و ترک

نام کتاب  عراق،فضایی برای تعاملات فرهنگی اجتماعی دو عنصر ایرانی و ترک (دانلود+)نویسندهسید علی موجانیموضوعاتتعاملات فرهنگی اجتماعیرمز (پسورد)www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم  1.26 مگا بایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما  ...

ادامه مطلب

دانلود رایگان کتاب کودتا

نام کتابکودتا (دانلود+)نویسندهیرواند آبراهامیان + به اهتمام محمد ابراهیم فاتحموضوعاتتاریخرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب1.43 مگا بایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب پرنیان پندار

نام کتابپرنیان پندار (دانلود+)نویسندهدکتر جلال الدین کزازیموضوعاتایرانرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم کتاب11.18 کیلوبایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما

ادامه مطلب

دانلود کتاب نظریه تاریخ ادبیات

نام کتابنظریه تاریخ ادبیات (دانلود+)نویسندهمحمود فتوحیموضوعاتبررسی انتقادی تاریخ ادبیات نگاری در ایرانرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم کتاب12.950 کیلوبایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود رایگان کتاب ایران باستان

نام کتابایران باستان (دانلود+)نویسندهپی.ار.اس.موری | ترجمه شهرام جلیلیانموضوعاتایران باستانرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم کتاب1.64 کیلوبایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما

ادامه مطلب

دانلود کتاب معمای حاکمیت قانون در ایران

نام کتابمعمای حاکمیت قانون در ایران(دانلود+)نویسندهاسماعیل خلیلیموضوعاتحکومت قانون – مشروعیت حکومترمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم کتاب6.64 کیلوبایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب بوم سنتی در هنرهای ایرانی

div dir=”rtl”>نام کتاببوم سنتی در هنرهای ایرانی (دانلود+)نویسندهمحمد مهدی هراتی و  مهدی عتیقیموضوعاتبوم سنتی در ایرانرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم کتاب13.85 کیلوبایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب تمدن ایرانی

نام کتابتمدن ایرانی (دانلود+)نویسندهچند تن از خاورشناسان فرانسوی | ترجمه دکتر عیسی بهنامموضوعاتایران شناسیرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم کتاب14.95 کیلوبایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب تاریخ تمدن و فرهنگ ایران اسلامی

نام کتابتاریخ تمدن و فرهنگ ایران اسلامی (دانلود+)نویسندهاحمد تاجبخشموضوعاتتاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی دوره قاجاریهرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم کتاب30.3 مگابایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب تاريخ ايران کمبريج دوره تيموريان

نام کتابتاريخ ايران کمبريج دوره تيموريان (دانلود+)نویسندهدانشگاه کمبریج | ترجمه دکتر یعقوب اژندموضوعاتتاریخ ایران دوره تیموریان به روایت کمبریجرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم کتاب14.4 مگا بایت (Mb)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب یشت‌ها

در اوستا یشت، نام بخشی از کتابِ اوستا، کتاب دینی زرتشتیان است. یشتن در زبانِ پهلوی، بمعنای ستودن و عبادت کردن است. در اوستا، ۲۱ یشت و به نام‌های گونه‌گون وجود دارد و در آنها عناصرِ مهم از دیدگاهِ مزدیسنا ستوده می‌شوند.نام کتابیشت ها (دانلود+)نویسندهپور داوودموضوعاتبخشی از کتاب اوستا – کتاب دینی زرتشتیان اهورامزدا – زرتشت – اشه – ایرانرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتا...

ادامه مطلب

دانلود کتاب روحانیون بزرگ عصر ساسانی

نام کتابروحانیون بزرگ عصر ساسانی(دانلود+)نویسندهدکتر علاء الدین آذریموضوعاتروحانیون زرتشتی در ایران باستان+اختیارات روحانیون در زمان ساسانی+ تقس بندی موبدان زرتشتیرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب620 کیلوبایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب ماخذ اوستایی اسامی فرشتگان مقرب خدا در ادیان سامی

نام کتابماخذ اوستایی اسامی فرشتگان مقرب خدا در ادیان سامی(دانلود+)نویسندهتوماس واکرانولدموضوعاتفرشتگان الهی که نام آنها را بارها شنیده ایم در ادیان سامی+معنی نام فرشتگان و توضیحاتی درباره وظایف آنها بنا بر متون ادیان سامیرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب269 کیلابایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب تاثیر آئین زرتشت بر یونان باستان

نام کتابتاثیر زرتشت بر یونان قدیم(دانلود+)نویسندهدکتر ژاله آموزگارموضوعاتتاریخ و شرایط بوجود آمدن زرتشت+هرودوت مورخ بزرگ یونان+علاقه فلاسفه به تاریخ و مذهب ایرانیان در آن زمان + مبلغان دین مسیح تشویق کننده به آئین زرتشترمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب269 کیلوبایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب زرتشت و دین ایرانی

نام کتابزرتشت و دین ایرانی(دانلود+)نویسندهامیرحسین خنجیموضوعاتظهور زرتشت+ لهجه گاته ی زرتشت مطابق با لهجه های بسیار دور است+زرتشت از نواحی فلات ایران به دور بوده +روزگار زرتشت تا 6هزار سال قبل از تشکیل حکومت هخامنشیرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب590 کیلوبایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب رادیو فرهنگ و سیاست در ایران

نام کتابرادیو فرهنگ و سیاست در ایران(‏دانلود+)نویسندهرضا مختاری اصفهانیموضوعاترادیو و آموزش مدرنیسم در ایران+ رادیو در دوران اشغال+جنگ رادیویی+ رادیو و ناسیونالیسم+ سرود ای ایران +زبان و موارث فرهنگیرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب2.11 مگابایت (MB )قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب زندگینامه کوروش بزرگ

نام کتابزندگینامه کوروش بزرگ (‏دانلود+)نویسندهسنفونموضوعاتنگاهی بر نوشته هایی در باستان + هنر رهبری + سازمان آموزش و پرورش در ایران باستان + نخستین دیدار کوروش با پدر بزرگش + نخستین آموزه های دلاوی + اندرزهای کامبیز به کوروش + مادهارمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب6.84 مگابایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب عرفان ایرانی جلد شانزدهم

نام کتابعرفان ایرانی جلد شانزدهم (‏دانلود+)نویسندهدکتر سید مصطفی آزمایشموضوعاتخلف صالح+قلندری در دیوان عطار +صلح و مراتب آن در تصوف+ مقایسه انسان فرهمند در شاهنامه و ولی در مثنوی + مولوی در تنگنای ادبیات + معرفی کتابرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب1.14 مگابایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب عرفان ایرانی جلد چهاردهم

نام کتابعرفان ایرانی جلد چهاردهم (‏دانلود+)نویسندهدکتر سید مصطفی آزمایشموضوعاتشرح حال جناب علی تابنده محبوب علیشاه +نکات و تذکرات فقری +چرا سنت گرا نیستم؟+ وحدت در کثرت و کثرت در وحدترمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب1.13 مگابایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب عرفان ایرانی جلد پانزدهم

نام کتابعرفان ایرانی جلد پانزدهم (‏دانلود+)نویسندهدکتر سید مصطفی آزمایشموضوعاتتاملی درباره برخی از ابیات حافظ و قرائت آن+مکتوبی از مولانا درباره اعتقادات وی +خواب و تعبیر(قسمت آخر)+ عرفان نظری درقرون وسطارمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب1.19 مگابایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب