بایگانی برچسب ها: بلندی های پارسوماش

دانلود کتاب کوروش هخامنش منم شهریار روشنایی ها

نام کتاب کوروش هخامنش منم شهریار روشنایی ها (دانلود+) نویسنده سید علی صالحی موضوعات این منم “کوروش” پسر ماندانا و کمبوجیه، پادشاه جهان، پادشاه پهناورترین سرزمین های آدمی از بلندی های پارسوماش تا بابل بزرگ. این منم پیشوای خرَد، خوشی، پاکی و پارسایی، نوادۀ بی بدیل نور، توتیای ترانه، سرآمد سلطنت بعل با من است و نَبو با من است. من آرامش بی پایان اَنشان وشکوه ِ ملت خویشم. من پیام آور برگزیده اهورا و عدالتم که جز آزادی آواز د...

ادامه مطلب