بایگانی برچسب ها: تاریخ

دانلود کتاب دین ایرانی

نام کتاب  دین ایرانی بر پایه متنهای معتبر یونانی (دانلود+)نویسندهامیل بنونیست + به اهتمام دکتر بهمن سرکاراتیموضوعاتآگاهی های کلی + هرودوت + استرابورمز (پسورد)www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم  4.25 مگا بایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما  ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب بینوایان (جلد چهارم )

نام کتاببینوایان (جلد چهارم ) (دانلود+)نویسندهویکتور هوگو + به اهتمام حسینقلی مستعانموضوعاتترانه کوچه پلومه و حماسه کوچه سن دنیرمز (پسورد)www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم5.23 مگا بایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب نیچه،فروید،مارکس

نام کتاب  نیچه،فروید،مارکس (دانلود+)نویسندهمیشل فوکو + به اهتمام افشین جهان دیده – مهرداد نورایی – بهانام جعفری و …موضوعاتتاریخ + جسم محکومان + گفتگو درباره میشل فوکو + گاه شمار زندگی میشل فوکورمز (پسورد)www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم3.30 مگا بایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب یاد داشت های واژگون درباره تاریخ و باستان شناسی دوره ماد 2

نام کتابیاد داشت های واژگون درباره تاریخ و باستان شناسی دوره ماد 2 (دانلود+)نویسندهمهرداد ملکزادهموضوعاتباستان شناسان + زبان شناسان و زبان ماد + دوره ماد در تاریخ و تمدی ایرانیرمز (پسورد)www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم803.59 کیلو بایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب یاد داشت های واژگون درباره تاریخ و باستان شناسی دوره ماد 1

نام کتابیاد داشت های واژگون درباره تاریخ و باستان شناسی دوره ماد 1 (دانلود+)نویسندهمهرداد ملکزادهموضوعاتیادآوری درباره فرهنگ و تمدن + شهر نشینی + ده نشینی + یادآوری درباره زبان مادرمز (پسورد)www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم1.44 مگا بایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب عالم آرای صفوی

نام کتابعالم آرای صفوی (دانلود+)نویسندهیدالله شکریموضوعاتتاریخ ایرانرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب13.21 مگا بایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما 

ادامه مطلب

دانلود کتاب تاریخ ایرانیان و عربها در زمان ساسانیان

نام کتابتاریخ ایرانیان و عربها در زمان ساسانیان (دانلود+)نویسندهتئودور نولدکه + به اهتمام عباس زر یابموضوعاتتاریخرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب29.11 مگا بایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب شگفتی های تاریخ

نام کتابشگفتی های تاریخ (دانلود+)نویسندهعلی ذوالفقاریموضوعاتتاریخرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب5.83 مگا بایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما

ادامه مطلب

دانلود کتاب نظریه بیگانگی مارکس

نام کتاب  نظریه بیگانگی مارکس (دانلود+)نویسندهایشتوان مساروش + به اهتمام حسن شمس آوری – کاظم فیروزمندموضوعاتتاریخیت و پیدایش انسانی + پایان اثبات گرایی غیر انتقادی + دگرگونی انویشهرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب9.98 مگا بایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب یار دبستانی

نام کتاب  یار دبستانی (دانلود+)نویسندههالدین ماکفال انگلیسی + به اهتمام عبدالله ویزری – اسدالله طاهریموضوعاتآریارمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب4.88 مگا بایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب تاریخ ده هزار ساله ایران PDF

نام کتابتاریخ ده هزار ساله ایران (جلد دوم) (دانلود+)نویسندهعبدالعظیم رضائیموضوعاتاز ساسانیان تا انقراض آل زیاررمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب11.11 مگابایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود رایگان کتاب تاریخ بیهقی

نام کتاب  تاریخ بیهقی (دانلود+)نویسندهعلی اکبر فیاض + به اهتمام جعفر یاحقیموضوعاتنسخه های خطی تاریخ بیهقی + متن تاریخ بیهقی + تعلیقاترمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب13.12 مگابایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب سیمون بولیوار

نام کتاب  سیمون بولیوار (دانلود+)نویسندهآرنولدویت ریچ + به اهتمام نورالله جسن پورموضوعاتجنگ تا پای مرگ +نوسان آونگ + پیروزی نهایی + ازدواج اسپانیاییرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب1.77 کیلو بایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب اسپارتاکوس

نام کتاب  اسپارتاکوس (دانلود+)نویسندههوارد فاست + به اهتمام ابراهیم یونسیموضوعاترمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب6.97 مگا بایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما

ادامه مطلب

دانلود کتاب فتحعلیشاه قاجار

نام کتاب  فتحعلیشاه قاجار (دانلود+)نویسندهپناهی سمنانیموضوعاتمروری کوتاه در قاجار ها + مدعیان سلطنت + امپراطوری پسرانرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب6.15 مگا بایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب انتقام شوهر

نام کتابانتقام شوهر (دانلود+)نویسندهلئون تولستوی + به اهتمام محمد علی شیرازیموضوعاترمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب1.56 مگا بایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما

ادامه مطلب

دانلود کتاب کمبوجیه و دختر فرعون

نام کتابکمبوجیه و دختر فرعون (دانلود+)نویسندهگئورگ ابرس + به اهتمام جواد سید اشرفموضوعاترمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب3.72 مگا بایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب رئالیسم اسلامی و فلسفه مارکسیست

نام کتابرئالیسم اسلامی و فلسفه مارکسیست (دانلود+)نویسندهدکتر غلام حسین فروتنموضوعاترئالیسم اسلامی + فلسفه مارکسیست + دیالکتیک + علم و قانون علمیرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب6.08 مگا بایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت (مجموعه کامل)

نام کتابجلد۱: مشرق گهواره تمدن (جهت دریافت کلیک کنید) جلد2: یونان باستان (جهت دریافت کلیک کنید) جلد3: قیصر و مسیح (جهت دریافت کلیک کنید) جلد4: عصر ایمان (جهت دریافت کلیک کنید) جلد5: عصر رنسانس (جهت دریافت کلیک کنید) جلد6: اصلاح دینی (جهت دریافت کلیک کنید) جلد7: عصر آغاز خرد (جهت دریافت کلیک کنید) جلد8: عصر لویی چهاردهم (جهت دریافت کلیک کنید) جلد9: عصر ولتر (جهت دریافت کلیک کنید) جلد10: عصر روسو و انقلاب(جهت دریافت کلیک کنید) جلد1...

ادامه مطلب