بایگانی برچسب ها: جامعه شناسی

دانلود کتاب متفکران بزرگ جامعه شناسی

دانلود کتاب متفکران بزرگ جامعه شناسی

نام کتاب متفکران بزرگ جامعه شناسی (دانلود+) نویسنده راب استونز + به اهتمام مهرداد میردامادی موضوعات جامعه شناسی رمز ( پسورد ) www.tarikhema.org تهیه توسط انی کاظمی ۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب ۱۰٫۱۷ مگا بایت (MB) قالب کتاب PDF – پی دی اف منبع الکترونیکی تاریخ ما ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب ماکس وبر و کارل ماکس

دانلود کتاب ماکس وبر و کارل ماکس

نام کتاب ماکس وبر و کارل ماکس (دانلود+) نویسنده کارل لوویت + به اهتمام شهناز مسمی پرست موضوعات رمز ( پسورد ) www.tarikhema.org تهیه توسط انی کاظمی ۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب ۶٫۰۶ کیلو بایت (KB) قالب کتاب PDF – پی دی اف منبع الکترونیکی تاریخ ما ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب دیالک تیک یا سیر جدالی و جامعه شناسی

دانلود کتاب دیالک تیک یا سیر جدالی و جامعه شناسی

نام کتاب دیالک تیک یا سیر جدالی و جامعه شناسی (دانلود+) نویسنده ژورژ گورویچ + به اهتمام حسن حبیبی موضوعات سرنوشت دیالک تیک + دیالک تیک پرودن + دیالک تیک مارکس + دیالک تیک فیشته رمز ( پسورد ) www.tarikhema.org تهیه توسط انی کاظمی ۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب ۵٫۰۹ مگا بایت (MB) قالب کتاب PDF – پی دی اف منبع الکترونیکی تاریخ ما ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب پول در فرهنگ مدرن

دانلود کتاب پول در فرهنگ مدرن

نام کتاب پول در فرهنگ مدرن (دانلود+) نویسنده گئورگ زیمیل + به اهتمام یوسف اباذزی موضوعات رمز ( پسورد ) www.tarikhema.org تهیه توسط انی کاظمی ۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب ۳۱۳٫۳۵ کیلو بایت (KB) قالب کتاب PDF – پی دی اف منبع الکترونیکی تاریخ ما ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب جنسیت و جغرافیا

دانلود کتاب جنسیت و جغرافیا

نام کتاب جنسیت و جغرافیا (دانلود+) نویسنده عباس محمدی اصل موضوعات نقش جنسیت -جنبه های جامعه شناسی-جغرافیای انسانی رمز ( پسورد ) www.tarikhema.org تهیه توسط انی کاظمی حجم کتاب ۴ مگابایت (MB) قالب کتاب PDF – پی دی اف منبع الکترونیکی تاریخ ما ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب نظریه انحطاط ایران

دانلود کتاب نظریه انحطاط ایران

نام کتاب نظریه انحطاط ایران (دانلود+) نویسندگان سید جواد طباطبایی موضوعات علوم سیاسی ایران + تاریخ ایران + جامعه شناسی ایران رمز ( پسورد ) www.tarikhema.org تهیه توسط انی کاظمی حجم کتاب  ۱۰٫۱ مگا بایت (Mb) قالب کتاب PDF – پی دی اف منبع الکترونیکی تاریخ ما   ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب زندگی در شرایط سخت

دانلود کتاب زندگی در شرایط سخت

نام کتاب زندگی در شرایط سخت(‏دانلود+) نویسنده شریف رضی موضوعات احساسات و روابط احساسی + جدا شدن ا خانواده + خودکفایی در مه زمینه ها( اقتصادی،فرهنگی ،نظامی) + خودکفایی مهمترین ماموریت + هدایت عوام به سوی تمدن + ارتباط پسر و دختر در جامعه+ اخرین ماموریت تربیت فرزندان رمز ( پسورد ) www.tarikhema.org تهیه توسط انی کاظمی ۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب ۱٫۱۶ مگابایت (MB ) قالب کتاب PDF – پی دی اف منبع الکتر...

ادامه مطلب