بایگانی برچسب ها: دانلود کتاب رايگان

دانلود کتاب امپراطوری پرشکوه ایران

نام کتابامپراطوری پرشکوه ایران(دانلود+)نویسندهناشناسموضوعاتتاریخ + نقشه ایران+ تغییرات نقشه ایران در هر دوره + نقشه ایران قبل از قدرت هخامنشیان + نقشه ایران بعد از حکومت قاجاررمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب1.27 مگابایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب ویلان الدوله و فارسی شکر است

نام کتابویلان الدوله و فرسی شکر است (دانلود+)نویسندهمحمد علی جمال زادهموضوعاتزندگی ویلان الدوله + ایران چطور جایی است؟+ رمان + فارسی شکر استرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب458 کیلوبایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب جمهوری گیلان

نام کتابجمهوری گیلان (دانلود+)نویسندهعبداله معصومیموضوعاتتاریخ + تشکیلات جمهوری آذربایجان+ حزب کمونیست ایران + کودتای رشت + کنگره خلقهای شرقرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب306کیلوبایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب مرزبان نامه به پارسی سره

نام کتابمرزبان نامه به پارسی سره (دانلود+)نویسندهحامد قنادیموضوعاتهم سخنی شاه زاده با وزیر + سرگذشت هنبوی با اژدهاک+ داستان خره نماه با بهرام گور + گرگ خنیاگر دوست با شبان + شگال خرسوار + برزیگر با مار + برده ی بازرگان رمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب278 کیلوبایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب عمر کشون چوبک

نام کتابعمر کشون چوبک (دانلود+)نویسندهناشناسموضوعاتمراسم عمر کشون+ بولطیف پیشنماز + شرح مراسم عمر کشون در بوشهر رمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب90.3 کیلوبایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب کورش کبیر(ذوالقرنین)

نام کتابکتاب کورش کبیر (دانلود+)نویسندهابوالکام آزادموضوعاتتاریخ + ذوالقرنین در قرآن + مجملی از تاریخ یهود + خاندان هخامنشی و کوروش + سد یاجوج و ماجوجرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب10.8مگابایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود رایگان کتاب خلقیات ما ایرانیان

نام کتابخلقیات ما ایرانیان (دانلود+)نویسنده  سید محمدعلی جمال زادهموضوعاتیک نفر ایرانی امروز + آموزه هایی از تورات،انجیل و قرآن + صفات پسندیده ایرانیان + تفاوتهای اخلاقی ما با دیگرانرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب7.77 مگابایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب خودآموز خط اوستایی

نام کتابخودآموز خط اوستایی (دانلود+)نویسندهآرمین کسرویموضوعاتخط اوستایی + حروف صدادار بلند و کوتاه با نویسه فارسی و لاتین+ کاربرد حروف صدا دار همراه با عکس+ تمرین برای هر درسرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب2.17  مگابایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب کنیز ملکه مصر

نام کتابدانلود کتاب کنیز ملکه مصر (دانلود+)نویسندهمیکل پیراموموضوعاتیک مدعی برای سلطنت مصر+ گردش در بزرگترین شهر جهان+ پادشاه مصر بطلمیوس + آمدن سزار به مصر+ قتل پومپهرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب6.53 مگابایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب جنبشهای ضد فئودالی ایرانیان در اوائل خلافت عباسی

نام کتابجنبشهای ضد فئودالی ایرانیان در اوائل خلافت عباسی (دانلود+)نویسندهامیرحسین خنجیموضوعاتتاریخ + قیام استادسیس و یوسف برم در خراسان + جنبش سپیدجامگان در سغد + شورش حمزه آذرک سیستانی+ بابک خرم دین و ماه یزدیاررمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب438کیلوبایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب جشن های ایرانیان

نام کتابجشن های ایرانیان(دانلود+)نویسندهنوشین و انی کاظمیموضوعاتتاریخ + جشن های ایرانی + ریشه جشن های ایرانی + آیین زرتشت + تیرگان+ مهرگان + پروردگانرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب561 کیلوبایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب اهمیت اسب و تزئینات آن در ایران باستان (2)

نام کتاباهمیت اسب و تزئینات آن در ایران باستان (2) (دانلود+)نویسندهناشناسموضوعاتتاریخ + آغاز فرمانروایی پارسیان +پارسیان قبل از کوروش + پوشاک پارسیان و تغییرات آن + پارسیان و همسایگانشان + عکسهایی از پارسیانرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب1.12 مگابایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود رایگان کتاب جهان بینی علمی

نام کتابجهان بینی علمی(دانلود+)نویسنده  برتراند راسلموضوعاتنمونه های روش علمی + خصال ویژه روش علمی+ محدودیت های روش علمی + تکنیک علمی + جامعه علمیرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب26.7 مگابایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود ایران نشستگاه نخستینه آریاییان

نام کتابایران نشستگاه نخستینه آریاییان (دانلود+)نویسندهفاروق صفی زادهموضوعاتتاریخ + دیدگاه دانشمندان + چگونگی و انگیزه و روزگار کوچ آریاییان + کردستان کنونی  +لغزشهای پژوهشگران و دروغ نویسی بیگانگانرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب1.34مگابایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب ایران باستان PDF

نام کتابایران باستان (دانلود+)نویسندهپی آر اس موریموضوعاتموقعیت جغرافیایی + کتیبه های هخامنشی + تپه ها، اصطلاح شناسی و کرونولوژی +امپراطوری پادشاهان هخامنشی + سلوکیان و پارتیانرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب1.62 مگابایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب حکایت شمسون

نام کتاب کتاب حکایت شمسون (دانلود+)نویسندهگل احمد نظری آریاناموضوعاتخبر شمسون عابد+ قصه شمسون + وجوه تشابه و تماین سه قصه شمسون + ضمایم+ ترجمه لطف علی صورتگررمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب555کیلوبایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب همسران رضا شاه

نام کتابهمسران رضا شاه(دانلود+)نویسندهمحمد ایل بیگیموضوعاتتاریخ + زندگی رضا پهلوی+ عکسهای خانواده رضا شاه +همسران رضا شاهرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب688 کیلوبایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب دو ویرانگری دو بازتاب

نام کتابدو ویرانگری دو بازتاب(دانلود+)نویسندهناشناسموضوعاتحمله عرب به ایران + درباره عربستان سعودی +کشورهای عراب + رسومات اعراب + جنگهای ایران و اعرابرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب91.5 کیلوبایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب همه مردان شاه

نام کتابهمه مردان شاه (دانلود+)نویسندهاستفان کنزرموضوعاتتاریخ ایران از ساسانی تا مصدق + کشف حجاب + کشمکش بین روحانیون + موج نفت + داستان ترور رزم آرارمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب256 کیلوبایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب قوم کاسی(کاسیت)

نام کتاب قوم کاسی(کاسیت) (دانلود+)نویسندهمهدی رازانیموضوعاتتاریخ + منشا کاسی ها + پادشاهان کاسی + قلمرو کاسی ها در نقشه+ آثار باستانیرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب818کیلوبایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب