بایگانی برچسب ها: رباعیات

دانلود کتاب شهریار

نام کتابشهریار (دانلود+)نویسندهسید محمد حسین شهریارموضوعاتغزلیات + رباعیات + قطعاترمز (پسورد)www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم4.59 مگا بایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما

ادامه مطلب

دانلود کتاب برگ خزان دیده

نام کتاببرگ خزان دیده (دانلود+)نویسندهسیف فرغانیموضوعاتدیوان سیف و شیوه او در سخنوری + قصاید و قطعات + غزل ها  + رباعیاترمز (پسورد)www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم7.27 مگا بایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما  ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب کلیات شمس تبریزی

نام کتابکلیات شمس تبریزی (دانلود+)نویسندهبدیع الزمان فروزانفرموضوعاتغزلیات + شرح حال مولویرمز (پسورد)www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم25.58 مگا بایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما

ادامه مطلب

دانلود کتاب کلیات (جلد اول)

نام کتاب  کلیات (جلد اول) (دانلود+)نویسندهعبید زاکانی + به اهتمام پرویز اتابکیموضوعاتقصاید + غزلیات + قطعات + رباعیات + مثنویاترمز (پسورد)www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم4.86 مگا بایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب برگ خزان دیده

نام کتاب برگ خزان دیده (دانلود+)نویسندهسیف فرغانی + به اهتمام دکتر سید محمد ترابیموضوعات قصاید و قطعات + غزل ها + رباعیاترمز (پسورد)www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم7.27 مگا بایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب نوستراداموس

نام کتابنوستراداموس (دانلود+)نویسندهمیشل زواگو + به اهتمام مسیح میر باباییموضوعاتزن جادوگر + عروسی + پسر نوستر اداموس + مزدور شریررمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب8.27 مگا بایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب دیوان شهریار 1

نام کتابدیوان شهریار 1 (دانلود+)نویسندهسید محمد حسین شهریارموضوعاتغزلیات و  قطعات  و رباعیاترمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم کتاب 4.59مگابایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما

ادامه مطلب

دانلود کتاب نزهه المجالس

نام کتابنزهه المجالس (‏دانلود+)نویسندهجمال خلیل شروانیموضوعاتچهار هزار رباعی برگزیده از سیصد شاعربزرگ + اران پایگاه فرهنگ ایرانی + سبک ایرانی + رباعیهای سرگردان + سه گونه شعر و ادب در ایرانرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب18.5مگابایت (MB )قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب خاقانی

نام کتابرباعیات خاقانی(‏دانلود+)نویسندهافضل الدین بدیل بن علی خاقانیموضوعاترباعیات خاقانی + تارخ ادبیات درباره افضل الدین خاقانی شروانیرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب487 کیلوبایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب رباعیات هاتف اصفهانی

نام کتابرباعیات هاتف اصفهانی(‏دانلود+)نویسندههاتف اصفهانیموضوعات رباعیات، تک بیتی و مقطعات میر احمد هاتف اصفهانی + تارخ ادبیات درباره هاتف رمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب1 مگابایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب رباعیات خیام

نام کتابرباعیات خیام (‏دانلود+)نویسندهامیرحسین خنجیموضوعاترباعیات خیام + تفسیر یکی از رباعیات خیام با شعررمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب251کیلوبایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب رباعیات عراقی

نام کتابرباعیات عراقی (‏دانلود+)نویسندهشیخ فخر الدین ابراهیم کمیجانی( عراقی)موضوعاتتاریخ ادبیات فخرالدین ابراهیم کمیجانی (عراقی) + رباعیات عراقیرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب244کیلوبایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب عشاقنامه عبیدزاکانی

نام کتابعشاقنامه عبیدزاکانی(‏دانلود+)نویسندهشیخ فرید الدین محمد عطار نیشابوریموضوعاتدر وصف معشوق + واقف شدن معشوق از حال عاشق + پیغام رساندن قاصدک+ حدیث قاصدک با معشوق + در صفت وصال + غزل همامرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب774 کیلوبایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود رایگان کتاب منطق الطیر

نام کتابمنطق الطیر(‏دانلود+)نویسندهشیخ فرید الدین محمد عطار نیشابوریموضوعاتکتاب منطق الطیر عطار نیشابوری یا مقامات طیور + حکایت عیاری که اسیر نان و نمک را نکشت+ در نعت رسول (ص) + حکایت مادری که فرزندش در آب افتاد + در فضیلت ابوبکر، عمر و عثمان و علی (ع)+ مجمع مرغانرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب1.72 مگابایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمن...

ادامه مطلب

دانلود کتاب دیوان اشعار مسعود سعد سلمان

نام کتابدیوان اشعار مسعود سعد سلمان (‏دانلود+)نویسندهعلی مصطفویموضوعاتاین کتاب گزیده ای از دیوان اشعارمسعود سعد سلمان با تدوین علی مصطفوی و دارای سه باب متنوع از رباعیات ، قصاید و قطعه ها است.رمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب1.15 مگابایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب گزیده اشعار ملک الشعرای بهار

نام کتابگزیده اشعار ملک الشعرای بهار  (‏دانلود+)نویسندهعلی مصطفویموضوعاتگزیده اشعار ملک الشعرای بهار + غزلیات + قطعه + مثنوی ها + ترکیبات + رباعیات + چهارپاره ها + مستزاد+ تصنیف + مسمط هارمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب690 کیلوبایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب دیوان اشعار رودکی

نام کتابدیوان اشعار رودکی (‏دانلود+)نویسندهرودکیموضوعاتاین کتاب دیوان اشعار رودکی با تدوین علی مصطفوی و دارای هشت باب متنوع ازمدح ، مرثیه ،مذمت  و قطعه شعر های زیبای رودکی استرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب1.13 مگابایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب دیوان اشعار هاتف اصفهانی

نام کتابدیوان اشعار هاتف اصفهانی (‏دانلود+)نویسندههاتف اصفهانیموضوعاتدیوان اشعار هاتف اصفهانی به انضمام گزیده ای از اشعار رشحهرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب1.74 مگابایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب دیوان اشعار فروغی بسطامی

نام کتابدیوان اشعار فروغی بسطامی(‏دانلود+)نویسندهفروغی بسطامیموضوعاتدیوان اشعار فروغی بسطامی با 516 غزل و 16 تضمین و رباعیات  بدون معنی و تفسیررمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب5.70 مگابایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب دیوان شمس تبریزی

نام کتابدیوان شمس تبریزی (‏دانلود+)نویسندهمولانا جلال الدين محمد مولويموضوعاتای رستخیز ناگهان، وی رحمت بی منتها         ای آتشی افروخته، در بیشه ی اندیشه ها        امروز خندان آمدی، مفتاح زندان آمدی          بر مستمندان آمدی، چون بخشش و فضل خدارمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب5.26 مگابایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ...

ادامه مطلب