بایگانی برچسب ها: کتاب هاي الکترونيکي تاريخي

دانلود کتاب میترا و زرتشت

نام کتابمیترا و زرتشت (دانلود+)نویسندهاستاد جلال الدین آشتیانیموضوعاتعرفان و مهر دینی + پیوند مهر دینی با عرفان ایرانی+نوشته هایی درباره میترا+ مهر و خورشید پرستی ایرانیان+ برابری میترا با خورشید رمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب434 کیلوبایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب خشایارشا و یونانیان

نام کتابخشایارشاویونانیان(دانلود+)نویسندهامیرحسین خنجیموضوعاتدرگذشت داریوش بزرگ بعد از 36 سال + خشایارشا،پادشاه تحصیلکرده + تشابه ایران و یونان در زمان هخامنشیرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب386 کیلوبایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ تمدن باستان...

ادامه مطلب

دانلود کتاب روحانیون بزرگ عصر ساسانی

نام کتابروحانیون بزرگ عصر ساسانی(دانلود+)نویسندهدکتر علاء الدین آذریموضوعاتروحانیون زرتشتی در ایران باستان+اختیارات روحانیون در زمان ساسانی+ تقس بندی موبدان زرتشتیرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب620 کیلوبایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب زرتشت در اساطیر و اعتقادات صوفیان

نام کتابزرتشت در اساطیر و اعتقادات صوفیان (دانلود+)نویسندهانی کاظمیموضوعاتعلل محبوبیت زرتشت در قرون و اعصار+ صوفی نامها و القاب زرتشت+ حاکمیت ایران باستان و خیانت زنرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب224 کیلوبایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب زرتشت

نام کتابزرتشت(دانلود+)نویسندهانی کاظمیموضوعاتتاریخچه زرتشت+ ابهامات و اختلاف عقیده ها درباره زرتشت+حامیان زرتشت+ مرگ زرتشت و قاتلشرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب140 کیلوبایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب ماخذ اوستایی اسامی فرشتگان مقرب خدا در ادیان سامی

نام کتابماخذ اوستایی اسامی فرشتگان مقرب خدا در ادیان سامی(دانلود+)نویسندهتوماس واکرانولدموضوعاتفرشتگان الهی که نام آنها را بارها شنیده ایم در ادیان سامی+معنی نام فرشتگان و توضیحاتی درباره وظایف آنها بنا بر متون ادیان سامیرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب269 کیلابایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب زرتشت در اسطوره های اسلاوها و ژرمنها

نام کتابزرتشت در اسطوره های اسلاوها و ژرمنها(دانلود+)نویسندهانی کاظمیموضوعاتنام زرتشت در اساطیر اسلاوها+ نام و القابهای زرتشت در شاهنامه +زرتشتنامهرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب168 کیلوبایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب تاثیر آئین زرتشت بر یونان باستان

نام کتابتاثیر زرتشت بر یونان قدیم(دانلود+)نویسندهدکتر ژاله آموزگارموضوعاتتاریخ و شرایط بوجود آمدن زرتشت+هرودوت مورخ بزرگ یونان+علاقه فلاسفه به تاریخ و مذهب ایرانیان در آن زمان + مبلغان دین مسیح تشویق کننده به آئین زرتشترمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب269 کیلوبایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب زرتشت و دین ایرانی

نام کتابزرتشت و دین ایرانی(دانلود+)نویسندهامیرحسین خنجیموضوعاتظهور زرتشت+ لهجه گاته ی زرتشت مطابق با لهجه های بسیار دور است+زرتشت از نواحی فلات ایران به دور بوده +روزگار زرتشت تا 6هزار سال قبل از تشکیل حکومت هخامنشیرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب590 کیلوبایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب لغزشهایی در شناخت کیش زرتشتی

نام کتابلغزشهایی در شناخت کیش زرتشتی(دانلود+)نویسندهدکتر حسین وحیدیموضوعاتزمانی که زرتشت میزیست+ ادبیات زرتشتی در دوره ساسانی+دشواری ترجمه متون+ خدا در کیش زرتشتیرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب661 کیلوبایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب شاهنامه به زبان ساده و امروزی

نام کتابشاهنامه به زبان ساده (دانلود+)نويسندهفردوسی – به کوشش سهراب چمن آراتوضیح دریافت شاهنامه فردوسی بزرگ به زبان ساده و امروزیرمز عبورwww.tarikhema.orgتهيه توسطاِنی کاظمی00000 حجم دانلود کتاب14.58 مگابایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونيکيتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب گروندریسه،مبانی نقد اقتصاد سیاسی

نام کتابگروندریسه،مبانی نقد اقتصاد سیاسی(‏دانلود+)نویسندهکارل مارکسموضوعاتفصل سرمایه + مبادله ساده ، مناسبات مبادله گران،  + محتوای خارج از شکل اقتصادی +موجودی بشر+ آزادی و برابری ها  + نظام حقوقی + روند اجتماعی مبادلهرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب202 کیلوبایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب انسان و سوسیالیسم در کوبا

نام کتابانسان و سوسیالیسم در کوبا(‏دانلود+)نویسندهارنستو چه گواراموضوعاتنقش انسان در رویش سوسیالیسم + فیدل کاسترو + تجربه قهرمانانه خلیج خوکها + سیاست های فرقه گرایانه + نظام سرمایه داری + دوره ی انتقالی + وضعیت اقتصادی کوبارمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب313 کیلوبایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب الهیات ابوعلی سینا

نام کتابالهیات ابوعلی سینا(‏دانلود+)نویسندهدکتر محمد معینموضوعاتشرح حال شیخ الرئیس ابن سینا+ مواردی که ابن سینا در الهیات شفا بیان داشته + صدر الدین شیرازی درباره الهیات می گوید + تلازم ماده و صورت+ علم الهی + حال عرض+ حال کیفیت و کمیترمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب10 مگابایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب اسناد انترناسیونال اول

نام کتاباسناد انترناسیونال اول(‏دانلود+)نویسندهکارل مارکس – فریدریش انگلسموضوعاتنتایج بکاربردن ماشین ها توسط سرمایه داران+ کوتاه کردن زمان کار + مالکیت زمین + تعلیمات عمومی در جامعه مدرن +  انجمن های مخفی + کار تعاونیرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب284 کیلوبایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب عقل،تاریخ و مدرنیته

نام کتابعقل،تاریخ و مدرنیته(‏دانلود+)نویسندهشاهرخ حقیقیموضوعاتدرآمدی بر نظریه یورگن هابرماس+ نقد تمدن علمی و تکنولوژیکی+ ارزیابی کنش سیاسی+ برداشت از دانش سیاسی و اجتماعی + گذار از فلسفه کلاسیک به علوم اجتماعیرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب707 کیلوبایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب آدم دیوانه کیست؟

نام کتابآدم دیوانه کیست؟ (‏دانلود+)نویسندهجویا جهانبخشموضوعاتگزارشی بر سخنی از نیچه + تفسیر و ملاک تفسیر + آیا نیچه ایته ایست بوده؟ + ما خدا را کشته ایم ! + اندیشه بازآیی جاودان+ آدم دیوانه کیست؟رمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب405 کیلوبایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود رایگان کتاب نگاه انسانی درباره ادبیات و زندگی

نام کتابنگاه انسانی درباره ادبیات و زندگی (‏دانلود+)نویسندهعلیرضا عطاران (آرام )موضوعاتنگاه انسانی به ادبیات+ نویسنده مدرن و انسان مدرن +تفسیر چند داستان مدرن + مقوله برادرکشی + نمی دانم آسمان را قبول کنم یا زمین را + گوشه ای از بدن زندگی را میخواند و گوشه ای مرگ را + ارجاع در داستانرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب848 کیلوبایت (KB)قالب کتابPDF ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب تلقی قدما از وطن

نام کتابتلقی قدما از وطن (‏دانلود+)نویسندهمحمدرضا شفیعی کدکنیموضوعاتمسئله وطن یک مسئله عاطفی + همه جا وطن انسان است؟ + مفهوم قومیت و وطن به شکل فلسفی + اندیشه قومیت ایرانی + نخستین جلوه مسئله قومیت در ادبیاترمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب529 کیلوبایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

ترجمه کتاب تاریخ بیهقی

نام کتابترجمه کتاب تاریخ بیهقی (‏دانلود+)نویسندهابوالحسن علی بن زید بیهقیدرباره کتاب  تاريخ بيهق حاوى نكات ارزشمندى در باب تاريخ مشرق ايران در عصر غزنويان و سلجوقيان‏است. از آن‏جا كه برخى از اين اطلاعات در ديگر آثار آن دوران نيامده اين كتاب ازاهميت ويژه‏اى برخوردار استرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطاِنی کاظمی۰۰۰۰۰ حجم دانلود کتاب3.96 مگابایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع ال...

ادامه مطلب