بایگانی برچسب ها: کتاب های تاریخی

دانلود کتاب حاکمان پنهان در ایران و جهان

نام کتاب  حاکمان پنهان در ایران و جهان (دانلود+)نویسندهمحمد جواد جاویدموضوعاتتاریخ تمدن آمریکا + حاکمان محکوم + سیاست سلطه + اسلام و غرب دو سوی یک مرز + ظهر فلق +رمز (پسورد)www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم3.66 مگا بایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب تاریخ اسماعیلیان

نام کتاب  تاریخ اسماعیلیان (دانلود+)نویسندهبرنارد لوئیس + به اهتمام دکتر فریدون بدره ایموضوعاتآغاز کار اسماعیلیان + اسماعیلیان نزاری + اصل و منشاء اسماعیلیانرمز (پسورد)www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم6.54 مگا بایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب سده های گمشده

نام کتاب  سده های گمشده (دانلود+)نویسندهدکتر پرویز رجبیموضوعاتفروپاشی ساسانیان تا برآمدن صفاریانرمز (پسورد)www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم8.25 مگا بایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما

ادامه مطلب

دانلود کتاب سوگنامه کربلا

نام کتاب  سوگنامه کربلا (دانلود+)نویسندهلهوفموضوعاتسوگنامه کربلارمز (پسورد)www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم1.46 مگا بایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما

ادامه مطلب

دانلود کتاب بستنی های باستانی

نام کتاب  بستنی های باستانی (دانلود+)نویسندهعلی موقرموضوعاتاوضاع طبیعی ایران + اوضاع غیر طبیعی ایران + اوضاع ما قبل تاریخ + اوضاع هرودوت + کمبوجیهرمز (پسورد)www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم  1016.29 کیلو بایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب برآمدن صنعت نفت و برآمدن کارگر در ایران

نام کتاببرآمدن صنعت نفت و برآمدن کارگر در ایران (دانلود+)نویسندهتورج اتابکیموضوعاتاستخدام کارگر برای صنعت نوپا + موقعیت واسطه های کارگری در مراحل نخست استخدام نیروی کاریرمز (پسورد)www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم  847.32 کیلو بایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما  ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب چوپانیان در تاریخ ایلخانیان یا تاریخ آل چوپان

نام کتابچوپانیان در تاریخ ایلخانیان یا تاریخ آل چوپان (دانلود+)نویسندهدکتر ابوالفضل نئبیموضوعاتنقد و بررسی در منابع تاریخ ایلخانیان مغول + قوم سولدوس در تاریخ مغول یا اصل و نسب چوپانیان +  تیمورتاش و اقدامات آنرمز (پسورد)www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم  8.07 مگا بایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما  ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب گفتنی های تاریخ

نام کتابگفتنی های تاریخ (دانلود+)نویسندهعلی سپهری اردکانیموضوعاتخلیفه و کنیزک مرده + اگر مدرس بمیرد + تفریح شاهزاده + عاقبت دوستی با خلیفهرمز (پسورد)www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم  1.07 مگا بایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما  ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب اخبار تاریخی در آثار مانوی (چهار بخش)

نام کتاب  اخبار تاریخی در آثار مانوی (بخش اول) (دانلود+)   اخبار تاریخی در آثار مانوی (بخش دوم) (دانلود+)   اخبار تاریخی در آثار مانوی (بخش سوم) (دانلود+)   اخبار تاریخی در آثار مانوی (بخش چهارم) (دانلود+)نویسندهبهمن سرکاراتیموضوعاتذکر اردشیر بابکان + مانی و اشکانیان + مانی و شاپور + مانی و بهرامرمز (پسورد)www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم6655.72 کیلو بایت (KB)قالب کتابPDF ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب آیا پارسها تحت فرمانروایی مادها بوده اند؟

نام کتاب  آیا پارسها تحت فرمانروایی مادها بوده اند؟(دانلود+)نویسندهمحمد تقی ایمان پور + به اهتمام مریم هاشمیموضوعاتمادها و پارس هارمز (پسورد)www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم5.52 مگا بایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما  ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب زرتشت و کوروش در اسطوره گرجی امیران و کورشا

نام کتاب  زرتشت و کوروش در اسطوره گرجی امیران و کورشا (دانلود+)نویسندهانی کاظمیموضوعاتاساطیر آذری و ارمنی + آشنایی با آیین زرتشت + اسطوره گرجی امیرانرمز (پسورد)www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم128.37 کیلو بایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب ایران باستان

نام کتابایران باستان (دانلود+)نویسندهدکتر یعقوب آژندموضوعاتاز برآمدن عیلامیان تا رافتادن هخامنشیان + از برآمدن سلوکیان تا برافتادن پارتیان + برآمدن و برافتادن ساسانیانرمز (پسورد)www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم3.21 مگا بایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما  ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب زن ایرانی در گذر تاریخ

نام کتاب  زن ایرانی در گذر تاریخ (دانلود+)نویسندهانی کاظمیموضوعاتدیدگاه زن در ایران باستان + دیدگاه زن در ایران پس از اسلامرمز (پسورد)www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم288.62 کیلو بایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما       ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب تاریخ فشرده افغانستان

نام کتاب  تاریخ فشرده افغانستان (دانلود+)نویسنده  حبیب الله رفیعموضوعاتسه دوره + تجاوز بیگانگان + به سوی آزادی + حکومت های مستقلرمز (پسورد)www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم1.62 مگا بایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب تاریخ و زبان در افغانستان

نام کتاب  تاریخ و زبان در افغانستان (دانلود+)نویسندهنجیب مایل هرویموضوعاتنمودهای تاریخی + افغانستان در قاموس جهان + دوره امیر عبدالرحمان خانرمز (پسورد)www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم10.45 مگا بایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب تاریخ ده هزار ساله ایران (جلد چهارم )

نام کتابتاریخ ده هزار ساله ایران (جلد چهارم ) (دانلود+)نویسندهعبدالعظیم رضاییموضوعاتاز سلسله افشاریه تا انقراض قاجاریهرمز (پسورد)www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم10.40 مگا بایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب تاریخ ده هزار ساله ایران (جلد اول)

نام کتاب  تاریخ ده هزار ساله ایران (جلد اول) (دانلود+)نویسندهعبدالعظیم رضاییموضوعاتاز پیدایش آریاها تا انقراض پارتهارمز (پسورد)www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم6.56 مگا بایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب