دانلود کتاب آیا ذهن همان مغز است ؟

نام کتاب آیا ذهن همان مغز است ؟ (دانلود+) نویسنده   جان هیک + به اهتمام نرگس فتحعلیان موضوعات فلسفه...