بایگانی برچسب ها: دانلود

دانلود کتاب های کوروش هخامنشی

نام کتابتوضیحاتموضوعحجمدریافت1کوروش کبیردر قرآن و عهد عتیقتاریخی1 mbدانلود2کوروش کبیرپدر صلح بشرتاریخی204 kbدانلود3منم کورش شهریار روشنایی هاسید علی صالحیتاریخی4.2 mbدانلود4منشور کوروشمتن کامل منشور کوروشتاریخی134 kbدانلودPassword : www.aryabooks.com ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب شاهنشاهی هخامنشی

ردیف نام کتاب توضیحات موضوع حجم دریافت280 شاهنشاهی هخامنشی 1 کوروش بزرگ تاریخی 200 kb دانلود281 شاهنشاهی هخامنشی 2 کامبوجیه و تصرف مصر تاریخی 176 kb دانلود282 شاهنشاهی هخامنشی 3 داریوش بزرگ تاریخی 270 kb دانلود283 شاهنشاهی هخامنشی 4 تئوری سیاسی شاهنشاهی تاریخی 180 kb دانلودPassword : www.aryabooks.com   منبع...

ادامه مطلب

دانلود کتاب هلنی ها در ایران

ردیف نام کتاب توضیحات دانلود کتاب موضوع حجم دریافت1 هلنی ها در ایران 1 اسکندرمقدونی تاریخ 166 KB دانلود2 هلنی ها در ایران 2 برافتادن هخامنشی تاریخی 229 KB دانلود3 هلنی ها در ایران 3 خاورمیانه بعد از اسکندر تاریخی 160 KB دانلودPassword : www.aryabooks.com

ادامه مطلب

دانلود کتاب فروپاشی ساسانیان

کتاب چرا ساسانیان منقرض شدند ؟ردیف نام کتاب توضیحات دانلود کتاب موضوع حجم دریافت1 فروپاشی شاهنشاهی ساسانیان 1 خزش قبایل عرب به ایران تاریخی 137 kb دانلود2 فروپاشی شاهنشاهی ساسانیان 2 جنگ سرنوشت ساز قادسیه تاریخی 196 kb دانلود3 فروپاشی شاهنشاهی ساسانیان 3 سقوط تیسپون،عراق،خوزستان تاریخی 238kb دانلود4 فروپاشی شاهنشاهی ساسانیان 4 سقوط غرب،مرکز،جنوب ایران تاریخی 176 kb دانلود5 فروپاشی شاهنشاهی ساسانیان 5 تر...

ادامه مطلب

دانلود کتاب خسرو و شیرین

نام کتاب خسرو و شیرین (جهت دریافت کلیک کنید)نویسنده نظامی گنجویموضوع اصلی ادبیاتموضوع فرعی شعرجلد ۱حجم فایل ۱۴۵۲ کیلوبایتقالب کتاب PDFتاریخ ثبت ۱۳۸۴/۵/۱۸

ادامه مطلب