خانه » آرشیو کتابها

آرشیو کتابها

BLOG SITEMAP:
Posts (3559)  
   1.  دانلود کتاب انسان طاغی
   2.  دانلود کتاب خیره به خورشید
   3.  دانلود کتاب مثنوی شمس و قمر به انضمام غزلیات و اشعار پراکنده
   4.  دانلود کتاب صد سال دگر
   5.  دانلود کتاب رویایی صادقه
   6.  دانلود کتاب صوتی داستانهای غریب مردمان عادی
   7.  دانلود کتاب صوتی ماه عاشق
   8.  دانلود کتاب صوتی جوانی
   9.  دانلود کتاب صوتی انگشتری عقیق ژنرال
   10.  دانلود کتاب صوتی آبکند
   11.  دانلود کتاب بیشعوری
   12.  دانلود کتاب صوتی مرد هزارساله
   13.  دانلود کتاب صوتی رختخواب
   14.  دانلود کتاب صوتی موندو
   15.  دانلود کتاب صوتی حرمت شکنی
   16.  دانلود کتاب سیر مرگبار
   17.  دانلود کتاب ته دنیا
   18.  دانلود کتاب آرمانشهر زیبایی
   19.  دانلود کتاب اختران تابان (دوجلد)
   20.  دانلود کتاب مخزن اسرار
   21.  دانلود کتاب صوتی هیولای هاوکلاین
   22.  دانلود کتاب راهنمای رویکردهای نقد ادبی
   23.  دانلود کتاب یک عاشقانه آرام
   24.  دانلود کتاب پدر چرا توی خانه مانده است؟
   25.  دانلود کتاب پاسخ ناپذیر
   26.  دانلود کتاب کمدی انسان
   27.  دانلود کتاب کشیش دهکده
   28.  دانلود کتاب هانریت
   29.  دانلود کتاب گوسبک ربا خوار
   30.  دانلود کتاب عشق کیمیاگر ( در جستجوی مطلق )
   31.  دانلود کتاب دختر زرین چشم
   32.  دانلود کتاب دختر عمو بت ( دو جلد )
   33.  دانلود فیلم هزارپا
   34.  دانلود کتاب صوتی پدر، مادر، ما متهمیم!
   35.  دانلود کتاب صوتی خشایارشا و یونانیان
   36.  دانلود کتاب صوتی صدای رنگ ها
   37.  دانلود کتاب صوتی آرکالی
   38.  دانلود کتاب صوتی عریض و عمیق
   39.  دانلود کتاب صوتی پرویز دیوانه
   40.  دانلود کتاب صوتی گمگشته
   41.  دانلود کتاب رونوشت بدون اصل
   42.  دانلود کتاب تضادهای درونی
   43.  دانلود کتاب وسعت معنای انتظار
   44.  دانلود کتاب مفاهیم اساسی در روابط بین الملل
   45.  دانلود کتاب شهر در گذر زمان
   46.  دانلود کتاب موش ها و آدم ها
   47.  دانلود کتاب مقدمه ای بر مصور سازی کتاب کودکان
   48.  دانلود کتاب مردی در تبعید ابدی
   49.  دانلود کتاب در سرزمین کوچک من
   50.  دانلود کتاب مصاحبه با دو شاعر عرب
   51.  دانلود کتاب مقامات عارفان: سه اثر بزرگ از سه عارف بزرگ
   52.  دانلود کتاب لحظه های واقعی
   53.  دانلود کتاب دیوار نگار
   54.  دانلود کتاب در ایستگاه قطاری که از نقشه فرو افتاد
   55.  دانلود کتاب بحران رهبری نقد ادبی و رساله حافظ
   56.  دانلود کتاب یادداشتهای غم انگیز روزانه
   57.  دانلود کتاب تاریخ پانصد ساله خوزستان
   58.  دانلود کتاب تاریخ کوتاه نقد ادبی
   59.  دانلود کتاب تفکر و زبان
   60.  دانلود کتاب گنجینه حکمت در آثار نظامی
   61.  دانلود کتاب گنجینه بهارستان
   62.  دانلود کتاب بارزانی و قیاده موقت عوامل سیا
   63.  دانلود کتاب از شاهنامه تا خداینامه
   64.  دانلود کتاب آثار کلیدی موسیقی
   65.  دانلود کتاب افغانستان اسلام و نوگرایی سیاسی
   66.  دانلود کتاب زایمان و فراتر از آن (دوبخش)
   67.  دانلود کتاب واژه نامک
   68.  دانلود کتاب سرزمین خیالی من
   69.  دانلود کتاب اصول حکومت جمهوری
   70.  دانلود کتاب زن اژدها
   71.  دانلود کتاب یکی قطره باران
   72.  دانلود کتاب صوتی ته مداد
   73.  دانلود کتاب سرزمین گیلان
   74.  دانلود کتاب شکست سکوت
   75.  دانلود کتاب روز را خورشید میسازد روزگار را ما
   76.  دانلود کتاب روح نوردان سرزمین های دور
   77.  دانلود کتاب روانشناسی انسان سلطه جو
   78.  دانلود کتاب یاد داشت هایی برای دورا
   79.  دانلود کتاب میرزا
   80.  دانلود کتاب من و برادرم
   81.  دانلود کتاب لشگر کشی خشایار شا به یونان
   82.  دانلود کتاب حکمت خسروانی
   83.  دانلود کتاب فیل
   84.  دانلود کتاب دوره گرد و ده داستان کوتاه
   85.  دانلود کتاب دین و روان
   86.  دانلود کتاب صوتی بادیگارد
   87.  دانلود کتاب صوتی خودش را نمی شناخت
   88.  دانلود کتاب صوتی مسافر
   89.  دانلود کتاب صوتی شرق غمگین (دو پارت)
   90.  دانلود کتاب صوتی عارف
   91.  دانلود کتاب تاریخ فلسفه ی یونان ( جلد هجدهم )
   92.  دانلود کتاب تاریخ فلسفه ی یونان ( جلد هفدهم )
   93.  دانلود کتاب تاریخ فلسفه ی یونان ( جلد پانزدهم )
   94.  دانلود کتاب مقدمه ای بر موسیقی ترکمن
   95.  دانلود کتاب میرزا عبدالرحیم طالبوف
   96.  دانلود کتاب جهان درون ذهن
   97.  دانلود کتاب دیده دل بگشا و بستان
   98.  دانلود کتاب دستهای درمانگر تو
   99.  دانلود کتاب اسرار مرگ
   100.  دانلود کتاب نقضیه و نقضیه سازان
   101.  دانلود کتاب از این اوستا
   102.  دانلود کتاب مردم نازنین
   103.  دانلود کتاب خزران
   104.  دانلود کتاب سلوک والملوک
   105.  دانلود کتاب نوشتن با دوربین
   106.  دانلود کتاب وصیت نامه ققنوس
   107.  دانلود کتاب مختارنامه
   108.  دانلود کتاب مدرن اندیشان ایرانی( دو دفتر )
   109.  دانلود کتاب گیتا
   110.  دانلود کتاب چهار گفتار فلسفی
   111.  دانلود کتاب بررسی کتب خطی یا قدیمی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
   112.  دانلود کتاب برادر سالاری مردان در دوران مادر سالاری
   113.  دانلود کتاب از تزار تا شاه
   114.  دانلود کتاب اعترافات شکنجه شدگان
   115.  دانلود کتاب همزاد در ادبیات فارسی
   116.  دانلود کتاب بدایع و بدعتها و عطا ولقای
   117.  دانلود کتاب ارغنون
   118.  دانلود کتاب آخر شاهنامه
   119.  دانلود کتاب یاد نامه نیما (جلد اول)
   120.  دانلود کتاب زمستان
   121.  دانلود کتاب اسنادی از روابط ایران و انگلیس در عهد محمد شاه قاجار
   122.  دانلود کتاب شعر دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی
   123.  دانلود کتاب موسیقی شعر
   124.  دانلود کتاب صور خیال در شعر فارسی
   125.  دانلود کتاب حزین لاهیجی
   126.  دانلود کتاب درباره هنر، و ادبیات
   127.  دانلود کتاب آثار و مقالات محمد رضا شفیعی کدکنی
   128.  دانلود کتاب آوازهای سند باد
   129.  دانلود کتاب تاریخ سینمای هنری
   130.  دانلود کتاب طعم گیلاس
   131.  دانلود کتاب آژانس شیشه ای
   132.  دانلود کتاب موج مرده
   133.  دانلود کتاب سینمای سلطه
   134.  دانلود کتاب تاریخ سینما
   135.  دانلود کتاب موسیقی،تئاتر و سینما در ایران (سه جلد)
   136.  دانلود کتاب زمین انسان ها
   137.  دانلود کتاب سرزمین آدمیان
   138.  دانلود کتاب نیمه راه بهشت
   139.  دانلود کتاب دیوان خیالی بخارایی
   140.  دانلود کتاب دعا برای آرمن
   141.  دانلود کتاب کتاب فروش دیوانه
   142.  دانلود کتاب از روستا
   143.  دانلود کتاب پایان کار
   144.  دانلود کتاب نظریه ادبیات
   145.  دانلود کتاب مرگ کسب و کار من است
   146.  دانلود کتاب کتاب شناسی شیخ فضل الله نوری
   147.  دانلود کتاب بحران ها و توالی ها در توسعه سیاسی
   148.  دانلود کتاب تصاویر زیبا
   149.  دانلود کتاب ماجراهای شرلوک هولمز
   150.  دانلود کتاب پنج داستان
   151.  دانلود کتاب مجالس سعبه
   152.  دانلود کتاب ترجیعات
   153.  دانلود کتاب راز موفقیت
   154.  دانلود کتاب روانشناسی فروش
   155.  دانلود کتاب منظومه بازگشت و اشعار دیگر
   156.  دانلود کتاب درسی از دیوان حافظ
   157.  دانلود کتاب در حضر
   158.  دانلود کتاب کلید سعادت
   159.  دانلود کتاب باغ مارشال (چهار جلد)
   160.  دانلود کتاب اسطرلاب حق
   161.  دانلود کتاب آموزش انرژی درمانی
   162.  دانلود کتاب الهه شرقی
   163.  دانلود کتاب صوتی دهل ولگن
   164.  دانلود کتاب صوتی شب آخر سال
   165.  دانلود کتاب صوتی مسموم کننده
   166.  دانلود کتاب صوتی صدف
   167.  دانلود کتاب صوتی خواندنی های تابستان
   168.  دانلود کتاب صوتی تصویر بزرگ
   169.  دانلود کتاب یک روز ایوان دنسیو ویچ
   170.  دانلود کتاب خاطرات روزنامه نگار
   171.  دانلود کتاب وحشت از اشک های واقعی
   172.  دانلود کتاب تاریخچه خلق ترکمن
   173.  دانلود کتاب ابن یمین و ابنیه تاریخی فرومد
   174.  دانلود کتاب بینش و روش در جامعه شناسی
   175.  دانلود کتاب ابریشم
   176.  دانلود کتاب مشارکت سیاسی احزاب انتخابات
   177.  دانلود کتاب سفر پر ماجرا
   178.  دانلود کتاب خاطرات محمود وصالخاطرات محمود وصال
   179.  دانلود کتاب داستایفسکی
   180.  دانلود کتاب همکاری فرهنگی ایران و هندوستان
   181.  دانلود کتاب گشتی بر گذشته
   182.  دانلود کتاب برگ های خاطرات
   183.  دانلود کتاب بالندگی و بازندگی ایرانیان
   184.  دانلود کتاب کتاب و کتابخانه در دوران پنجاه سال شاهنشاهی پهلوی
   185.  دانلود کتاب برآمدن جامعه شناسی تاریخی
   186.  دانلود کتاب روشنفکران، روشنگری و انقلاب
   187.  دانلود کتاب مرگ عزیز بیعار
   188.  دانلود کتاب صوتی رو به آسمان در شب
   189.  دانلود کتاب صوتی اتاق سرخ
   190.  دانلود کتاب صوتی سخنرانی شرافت ماه رجب
   191.  دانلود کتاب صوتی تکنولوژی فکر و اصول سی گانه اعتماد به نفس
   192.  دانلود کتاب صوتی شادمانی خلاق
   193.  دانلود کتاب صوتی راز نگین سرخ
   194.  دانلود کتاب صوتی جنگ
   195.  دانلود کتاب صوتی بزدل
   196.  دانلود کتاب زن و فرهنگ دینی
   197.  دانلود کتاب دانه های پراکنده
   198.  دانلود کتاب بهائیان ایران
   199.  دانلود کتاب سایه به سایه
   200.  دانلود کتاب سرزمین نخلهای وحشی

Page 1 | 2 | 3 > Last(18) next >

اشتراک گذاری

تاکنون 141 نظر ثبت شده است.

 1. خيلي علي بود.مدتها دنبال بعضي از اين كتابا بودم
  ممنون

 2. واقعا به شما به خاطر داشتن سایت به این خوبی تبریک می گویم. ………ممنونم……….

 3. من از شما بخاطر این پایگاه که در کمک به یادآوری پیشینه ایران عزیز به ایرانیانی که پیشینه خود و نیاکان خود و بخصوص عظمت ایران را به دست فراموشی سپرده اند سپاسگزارم و از اهورامزدای ایران برایتان آرزوی موفقیت دارم…………….با سپاس

  • ,الان پیشینه عظمت ایران و تاریخ جنایات پادشاهان ایران به چه درد میخورد.در حالی که اعراب در 30 سال به چنان عظمتی رسیدند که کمر حکومت های روم شرقی و ایران را شکستند.درود بر کسی که اسلام را برایم به ارمغان آورد.

 4. خیلی ممنون از سایت خوبی که دارین.خیلی وقت که می خواستم کتاب بخونم اما هیچ فرصتی واسه خرید کتاب بیش نمیومد.ممنون که کارو واسم اسون کردین

 5. خیلی عالیست ولی کیفیت بعضی ازدانلودها خیلی کم است لطفا عنایت بفرمایید

 6. با تشکر از زحمات شما برای روشنگری مردم ایران
  لطفا اگر میتوانید ده جلد کتاب استاد مرتضی راوندی را برای دانلود فراهم نمائید که این کار باعث شادی من و کلیه دوستداران ایران اهورایی خواهد شد . ایرانیان اگر این کتاب را نخوانند از زندگی هیچ بهره ای نبرده اند . درود بر شما باد

 7. دمتون گرم خيلي كتبهاي باحالي هستند ولي سرعت دانلودشون خيلي پايين است

 8. اگه كاري جز تشكر (بخاطر اين لطف بزرگ فرهنگيتون در اين خلا منابع ملي-باستاني معاصر) از عهدم بر مياد خواشحال ميشم

  اگه نه كه يه دنيا تشكر

 9. سلام
  خسته نباشید
  سایت فوق العاده ای بود .لطفا باز هم به کتاب ها اضافه کنید . ممنونم

 10. دورود بر شما
  فقط میتونم بگم که واقعا واقعا واقعا سپاسگزارم .

 11. سلام
  واقعا خسته نباشیدو خیلی خیلی ممنون.
  واقعا کتابهای معرکه ای گذاشتید.
  لطفا اگر زحمتی نیست از خانواده پهلوی هم کتاب بزارید،مثل ظهور و سقوط پهلوی از حسین فردوست یا دخترم فرح از فریده دیبا
  مرسی و متشکرم

 12. سلام
  مرسی و یه دنیا ممنون

 13. سلام و خسته نباشید
  راستش من دو سه روز برای ورود به سایت دچار مشکل میشم و الانم با فیلتر شکن تونستم به سایت شما وارد بشم.
  میشه بپرسم مشکل چیه؟
  ممنون و متشکر

  • درود بر میترا،
   چند روزی به علت فشار ترافیک، و شعف منابع مالی.. سایت بسته بود.
   امیدوارم دیگه این مشکلات پیش نیاد و شما اذیت نشید.

 14. سلام
  مرسی انی جان لطف کردین
  راستی از کتابهایه جدید چه خبر؟
  مرسی

  • میترا، ا آنجا که بخش های مختلف سایت را باید اداره کنیم. کتاب هم سعی می کنیم روزی یک دونه در سایت قرار بدیم.
   امروز کتاب فارسنامه ابن بلخی را آماده خواهم کرد.
   سپاس

 15. سلام
  ببخشید من حواسم به بخشهایه دیگه نبود.
  ممنون و متشکر

 16. سلام
  مرسی از توضیحاتتون و من همچنان منتظرم کتابهایه درخواستیم هستم.
  موفق باشید
  بای

 17. چرا سایتتون فیلتر کردن ؟؟؟ :”( شما که فقط کتاب داشتید !!!!
  مرگ بر دولت خفقان … مرگ بر دیکتاتور … مرگ بر مخالف اگاهی …

 18. dorood bar shoma
  moteasefane ya badbakhtane alan 1 haftast ke filter shodid
  fekr mikonam be khatere matlabe”zanan va S** dar tarikh” boode chon sit ha ra ba kalame dar servere markazi filter mikonand .banabar een aval een matlab ra bardarid va badesh eteraz konid
  khaheshmikonam egdam befarmaeed.
  divane shodam az een ke ingadr montazer shodam!!bedoone site tarikhe ma man mimiram
  mamnooneton hastam va omidvaram zoodtar een moshkel hal beshe
  kash man ham mitoonestam kari bekonam

 19. چون فیلتر شده اگه میشه یکی این کتاب رو برام میل کنه
  ممنون از سایت عالیتوون

 20. سلام خسته نباشید و خیلی ممنون

 21. دريغ است ايران كه ويران شود . كنام پلنگان و شيران شود دوستان ايراني موفق باشيد ايران و ايراني هميشه پاينده و جاويد

 22. سلام دوباره اينجا هم باي شما پيغام ميگذارم واميدوارم لااقل به يكي ازآنها پاسخ دهيد ببخشيد ازشما درخواست دارم كه گوشه چشمي هم به كتابهايي مثل تاريخ فلسفه كاپلستون-سيرحكمت دراروپا-كتب ابن سينا وملاصدراوعلامه طباطبايي مانند نهايةالحكمه وبداية الحكمه ونجاة وشفاء واسفارومنطق و…. نيزداشته باشيد.تشكر

 23. با سلام
  احتراما خواهشمند است نسبت به تکمیل آرشیو خود با کتاب های علمی و مستند در زمینه های جهانگردی و طبیعت و و شناخت اماکن مختلف اقدام و سپاس اینجانب را پذیرا باشید.

 24. با سلام چرا کتابهای حدیث اهل سنت را ندارید می خواهم بخرم

 25. سلام
  کتاب شمس القحقحه (محبوب القلوب) رو اگه امکانش هست تو سایت بزارین

 26. یک شب خواب دیدم کسی تمام وسایل زندگیش را حراج کرده ووقتی مرامیبینداشاره به کتابی کرده ومیگویداین مال توست کتاب هشت بهشت که رنگش ابی بودولی هرگزاسم این به گوشم نخورده بود و اصلا نمیدانستم کتاب است تا دراینترنت سرچ کردم میخواستم بدانم راجع به چیست

 27. ایا شما کتاب حسین بهشت موعود خانم فرببا گل محمدی را جهت دانلود در لیست خود دارید؟با تشکر

 28. با سلام و خسته نباشید… کتابهای شما چرا طبقه بندی نداره؟ اگه داشت خیلی خوب می شد… اینجوری خیلی سخت هستش واسه انتخاب کتاب مورد علاقه…

 29. مرس خیلی‌ خوبه دستتون درد نکنه میشه از پأئلو کوئیلو هم کتاب بذارید خیلی‌ عالی‌ میشه بازم ممنون

 30. خیلی‌ عالی‌ که بتونیم بیرون از ایران هم به کتابهای با ارزش دسترسی داشته باشم ممنون از زحمتی که میکیشید میشه کتابهای پائولو کوئیلو رو هم بگذارید

 31. درودی اهورایی بر شما یاران
  دست و پنجتون طلا…
  سپاس فراوان…
  در پناه ایزد منان شاد باشید و سر افراز
  بدرود

 32. با تشکر از زحماتتون ,سایت بسیار خوبی دارین,اگر امکانش هست کتاب پیشگوییهای نوستر آداموس رو هم برای دانلود بگذارید

 33. بی نهایت از زحماتتون سپاسگزاری میکنم .واقعا در دوره حکومت سلسله دروغ و دروغ و دروغ… این کتابها میتواند کام تشنه ی تشنگان حقیقت را که با دروغ و تاریخ سازی و سانسور وخفقان و سرکوب و… خشک و تلخ گردیده است نسبتا شیرین کند و آینده سازان این خاک خون آلود را از رهروی راه دروغ و تزویر و … برگرداند….

 34. دست مریزاد
  از آثار سیرانی مرحوم همبذارید

 35. از آثار سیرجانی مرحوم هم بذارید.

 36. سلام.
  آقا کاظمی دستت درد.خیلی فعالیت خوبیه مخصوصا تو این وضعیت ذیغ اطلاعات.

 37. سلام خسته نباشید ازاین همه زحمت وارائه کتابهای متنوع از شما تشکر می کنم وخواهش می کنم که درصورت امکان چند عنوان از کتاب مقتل نیز جهت استفاده دوستان درسایت قراردهید باتشکر

 38. اگر تشکر و قدر دانی نمی کردم از این همه امکاناتی که واسه جماعت ( یکی ش من ) به وجود آووردین ، مطمئن ام هیچ چیزی از آدم بودن ام نمی فهمیدم.
  خیلی خیلی خیلی ممنو ن ام…

 39. با سلام
  متاسفانه سرعت دانلود خیلی پایینه!برعکس کیفیت عناوین کتاب
  با تشکر

 40. سلام
  لطفا تاریخ فلسفه کاپلستون رو هم قرار بدیدن
  خیلی خیلی ممنونم

 41. درود.. لطفا کتابهای صادق هدایت. گارسیا مارکز .بالزاک.سروش و…. بگذارید.البته بدون سانسور

 42. و باز هم من هستم
  از طرف خودم و چند تا از رفقام ازتون خیلی تشکر می کنم
  خوش حالی شون بی حد و اندازه بود وقتی کتاب هایی که دوست داشتن رو به دست آووردن توی این قحطی ِ ……….

 43. سلام
  دستتون درد نکنه واقعا زحمت کشیدید و مجموعه با ارزشی گرد اوری کردید

  من دنبال کتاب( دیوان شرقی-غربی) اثر گوته میگردم
  اگه امکان داره برای دانلود بزارید ممنون میشم

 44. با سلام و خسته نباشيد سايتتون فوق العاده است
  اميدوارم كه در كارتون بي نهايت موفق باشيد

 45. ضمن عرض خسته نباشید به شما . خواهشی که از شما دارم اینست که امکان دارد کتابخ سیره ابن اسحاق را به صورت pdfدر کتابخانه الکترونیکی قرار دهید . با تشکر

 46. سلام

  دستتون درد نکنه

  بهتره لیست کتابها رو بر اساس حروف الفبا مرتب کنید تا کتابی رو که میخایم بتونیم پیدا کنیم اینجوری باید همه رو بگردیم اخرشم مطئن نیستیم کتاب موجود بود یا نه

  با تشکر

 47. سلام. ممنون از کتابهایی که گذاشتین واسه دانلود.
  فقط اگه ممکنه کتابهایی که در اون به شناسایی اساطیر ایران باستان پرداخته بزارین واسه دانلود. کتابهایی با این مضمون خیلی کمند و تقریبا سخت میشه پیداشون کرد. اگه مقاله ای هم تونستین قرار بدین.
  خیلی خیلی ممنون میشم.
  با آرزوی توفیق

 48. با سلام:
  با تشکر در ارشیو کتابهای جالبی وجود دارد .
  لطفا چنانچه امکان داره کتاب صد راز انسانهای موفق را جهت دانلود قرار دهید.
  با تشکر

 49. وبلاگ بسیار خوبی دارید امیدوارم موفق باشید.

 50. سلام سایتتون عالیه کتابهایی که اصلا فکرش رو نمیکردم اینجا هست امیدوارم موفق باشید

 51. بسيار جالب و ارزشمند ولي کتابهاي تخصصي علوم تربيتي هم باشه بد نيست بلکه خوبه .موفق باشين

 52. سلام
  باتشکر از این همه زحمتی که کشیدید سه تا درخواست داشتم
  1- اگه ممکنه کتاب(ز-ن-و-س-ک-س-د-ر-ت-ا-ر-ی-خ) رو برام به این آدرس بفرستید(amp_1356@yahoo.com)
  2- اگر ممکنه این کتابهارو برای دانلود بزارید{(مادها – دیاکنوف) (ایران قبل از اسلام-گریشمن) (ایران در زمان ساسانیان-کرستین سن) ( ایران دوره صفویه- راجر سیوری) (ایران زمان صفویه- حاجی صفری)
  3- اگر ممکنه پاسخ دهید

 53. سلام
  چندتا درخواست داشتم
  اگه ممکنه این کتاب ها رو بزارید : (تحریفات عاشورا-شهید مطهری) (مذهب علیه مذهب-شریعتی) و کتاب های تاریخ نوشته چند نویسنده معروف مثل هرودوت – گزنفون – کتزیاس
  خواهش می کنم جواب بدید

 54. سلام و درودی پرافتخار نسیب ما که همچون فرد ایرانی و میهن پرستی چون تو در سرزمین ایران و ایران زمین پا به دنیا گذاشته تا ایران و ایرانی را زنده نگه دارد

  امید وارم همیشه پر افتخار بمانی

  بدرود…

 55. سلام دوستان.من هيچ كتابي دانلود نكردم ولي سايت خيلي خوبيه.بدون شك كتابي را كه ميخام دانلود ميكنم.سپاس دوستان همراه

 56. سلام.
  بینهایت ممنون و سپاسگزار واسه این همه محبت شما.
  براتون آرزوی موفقیت میکنم

 57. درود بر اهوراییان.از شما و همکاران گرامیتان نهایت تشکر را دارم کتابهای خوبی دارید ولی بیشترش کنید بهتر میشه. کتابهای علمی پژوهشی را بیشتر کنید
  بدرود

 58. سلام با تشکر از سایت خوبتون لطفآ کتاب واژه نامک از ابوالحسن نوشین را در سایت بگذارید

 59. سلام: با تشكر از زحمات بيدريغ شما براي جمع آوري اين گنجينه نفيس
  خواهشمندم در صورت امكان كتاب نفيس تاريخنامه طبري كه همان برگردان متن به زبان پارسي مي باشد را براي دانلود قرار دهيد.اين كتاب 5 جلدي از انتشارات سروش بوده وناياب است.

 60. You are doing a great job. The collection that you have provide is just priceless. A million Thanks,

 61. دستتون درد نکنه واقعاً معرکه بود .شما دوستان ایرونی واقعاً زحمت کشین.

 62. من عاشق این سایتم
  خسته نباشید عالیه

 63. سلام ممنونم از زحمات شما لطف کنید کتاب لیلی و مجنون نظامی را برای دانلود بگذارید

 64. سلام
  کتابهایی که دسترسی دانلود آنها رادرسایت قرارداید آیا چاپ شده است یافقط مطالبی است که ازسایر وبلاگها گرفته شده اگر چاپ شده هستند چرا نام ناشر سال انتشارو… ندارند
  بعضی ازکتابها دربازارسخت پیدا میشه یا قیمت بالایی داره این مطالب رو گفتم تا اطمینان داشته باشم میشه در نوشتن مقاله از این کتابها استفاده کرد
  باسپاس

 65. سايت فوق العاده اي داريد لطفا در مورد كتاب هايي در باره ي تاريخ مصر بنويسيد.

 66. بازم سلام.خیلی دوست داشتم مجموعه اشعار کارو هم اینجا بود.براتون ارزوی موفقیت میکنم

 67. سلام دوست عزیز
  من به تازگی با سایت شما آشنا شدم، عالیه!
  بی زحمت کتابهای تاریح هنر رو بیشتر بزارید. ممنون

 68. واقعا سایت عالی ممنون اگه میشه کتاب تاریخچه تمدن استام وایران در سایت بذلرید ممنون

 69. با سلام
  واقعا ممنونم از کتابهای خوبی که برای دانلود گذاشتید…اما چند نکته هست که بهش اشاره میکنم:

  1- من کتاب تاریخ کامل ابن اثیر رو دانلود کردم ولی متاسفانه فقط 13جلد این کتاب برای دانلود قرار داده شده در حالی که تعداد مجلدات این کتاب بیشتر از اینه… این کتاب وقایع تاریخی تا قرن هفتم رو در برمیگیره ولی در این سایت ناقص گذاشته شده…لطفا عنایت بفرمایید.

  2- بعضی از کتابها هستند که حجم بسیار کمی دارند( مثلا 180 کیلوبایت) و موقع دانلود مشخص شد که فقط چند صفحه از اونها قابل دانلود کردن هست…مثلا کتاب “سابقه تاریخی اسکان قبایل وعشایر عرب درخوزستان” که فقط حدود 10 صفحه از این کتاب برای دانلود گذاشته شده…. من برای تحقیقات تاریخی که دارم خیلی به این نوع کتابها نیاز دارم.

  3- کتاب ” دروغ مشعشع و فتنه شیخ خزعل” به جای خود کتاب فقط در دو صفحه به معرفی کتاب تاریخ پانصد ساله خوزستان اثر احمد کسروی پرداخته شده… و این دو صفحه برای دانلود گذاشته شده….

  4- اگر امکان داره از سفرنامه های خارجی مربوط به عصر قاجار هم برای دانلود قرار بدید… خیلی از این سفرنامه ها اصلا دیگه چاپ نمیشه… مثلا سفرنامه دمورگان- سفرنامه لایارد – سیری در قلمرو بختیاری اثر لایارد – سفرانمه ویلسون و خیلی از سفرنامه های دیگه…….

  بازم ازتون تشکر میکنم و خواهش میکنم حالا که دارید خدمت به این بزرگی به پژوهشگران تاریخی می کنید سعی کنید اشکالات کار رو برطرف کنید… امیدوارم موفق و پیروز باشید.

 70. امیدوارم همینطور به این کار بزرگ ادامه بدین. پیام تشکر خوانندگان اگه بتونه زیبایی کارتون رو نشون بده خیلی خوبه. کاش میشد آنقدر آزادی باشه که کتاب مورد علاقه مون رو از کتاب فروشی تهیه کنیم که زحمت عزیزان هم جبران بشه ما هم بتونیم کتاب را همیشه همراه داشته باشیم و مطالعه آن به کامپیوتر نیاز نداشت ولی در نهایت بینهایت از شما سپاسگزارم

 71. خواهشمندم كتاب بخاري ومسلم باترجمه فارسي برام بذاري

 72. با درود
  سپاسگزار خواهم بود هرگاه راهنمایی بفرمایید که آیا امکان تامین کتابهای زیر از طریق سایت شما وجود دارد یا خیر:

  1- بندهش ترجمه مهرداد بهار
  2- علم در ایران و شرق باستان ترجمه ی همایون صنعتی

  پایدار باشید- البرز

 73. باتشکرازشمااگه کتاب تاریخ عالم ارای عباسی وبذارین ممنون میشم

 74. باتشکر از سایت بسیار خوب و پر محتوا
  مدتی است برایم کتابی ایمیل نمیشود نمیدانم چرا؟
  در صورت امکان کتابهای تاریخی نویسندگان خارجی که ترجمه شده رانیز بگذارید

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است