خانه » آرشیو کتابها

آرشیو کتابها

5 (100%) 1 vote

BLOG SITEMAP:
Posts (2409)  
   1.  دانلود کتاب حدیث بندگی و دل بردگی
   2.  دانلود کتاب روان شناسی رشد
   3.  دانلود کتاب رابطه پزشک با بیمار
   4.  دانلود کتاب قدرت عادت
   5.  دانلود کتاب هفت قانون معنوی موفقیت
   6.  دانلود کتاب دا
   7.  دانلود کتاب تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی (جلد دوم )
   8.  دانلود کتاب تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی (جلد اول)
   9.  دانلود کتاب شرح جامع مثنوی معنوی
   10.  دانلود کتاب فیه ما فیه
   11.  دانلود کتاب ثروت ملل
   12.  دانلود کتاب تاریخ کامل ایران
   13.  دانلود کتاب معجزه و رازهای موفقیت
   14.  دانلود کتاب اشعار فاضل نظری
   15.  دانلود کتاب بچه های بد شانس (جلد دوم )
   16.  دانلود کتاب بچه های بد شانس (جلد اول)
   17.  دانلود کتاب حکایت دولت و فرزانگی
   18.  دانلود کتاب بزرگترین راز پول در آوردن در طول تاریخ
   19.  دانلود کتاب معجزه شکرگزاری
   20.  دانلود کتاب قورباغه را قورت بده
   21.  دانلود کتاب نظم اشیاء
   22.  دانلود کتاب تولد زیست سیاست
   23.  دانلود کتاب نیچه،فروید،مارکس
   24.  دانلود کتاب انسان در جستجوی معنا
   25.  دانلود کتاب زاها حدید بزرگترین معمار کنونی دنیا
   26.  دانلود کتاب ایران : یک جهان بی روح
   27.  دانلود کتاب مراقبت و تنبیه تولد زندان
   28.  دانلود کتاب اراده به دانستن
   29.  دانلود کتاب هنر شفاف اندیشیدن
   30.  دانلود کتاب تصویر دوریان گری
   31.  دانلود کتاب زبان شناسی و زبان فارسی
   32.  دانلود کتاب دستور زبان فارسی
   33.  دانلود کتاب تاریخ زبان فارسی (جلد سوم )
   34.  دانلود کتاب تاریخ زبان فارسی (جلد دوم )
   35.  دانلود کتاب تاریخ زبان فارسی (جلد اول)
   36.  دانلود کتاب آشنایی با کشورهای جهان ( روسیه )
   37.  دانلود کتاب کنسرو فلسفه
   38.  دانلود کتاب تاریخ نقد جدید (جلد سوم)
   39.  دانلود کتاب تاریخ نقد جدید (جلد دوم)
   40.  دانلود کتاب تاریخ نقد جدید (جلد اول)
   41.  دانلود کتاب تاريخ سياسى شيعيان اثنى عشرى در ايران
   42.  دانلود کتاب تاریخ تجزیه ایران
   43.  دانلود کتاب تفکر در عهد باستان
   44.  دانلود کتاب جادوگر شهر زمرد
   45.  دانلود کتاب تاریخ بابل
   46.  دانلود کتاب بازگشت به عقل
   47.  دانلود کتاب مولوی چگونه مولوی شد
   48.  دانلود کتاب جنایت از یاد رفته
   49.  دانلود کتاب چشم بندی
   50.  دانلود کتاب کنت دومونت کریستو (جلد سوم)
   51.  دانلود کتاب کنت دومونت کریستو (جلد دوم)
   52.  دانلود کتاب تاریخ بی خردی
   53.  دانلود کتاب برگ خزان دیده
   54.  دانلود کتاب عشق و عقل
   55.  دانلود کتاب نیاکان سومری ما
   56.  دانلود کتاب دون ژوان در جهنم
   57.  دانلود کتاب دور دنیا در هشتاد روز
   58.  دانلود کتاب تاریخ هرودت (جلد پنجم)
   59.  دانلود کتاب تاریخ هرودت (جلد چهارم)
   60.  دانلود کتاب تاریخ هرودت (جلد سوم)
   61.  دانلود کتاب تاریخ هرودت (جلد دوم )
   62.  دانلود کتاب تاریخ هرودت (جلد اول)
   63.  دانلود کتاب تحفة الابرار فی مناقب ائمة الاطهار
   64.  دانلود کتاب زنان از نظر نیچه
   65.  دانلود کتاب مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران
   66.  دانلود کتاب صحیفة الرضا (ع)
   67.  دانلود کتاب کاشف الاسرار و مطع الانوار
   68.  دانلود کتاب داستانهایی از جنگ کبیر میهنی
   69.  دانلود کتاب برف داغ
   70.  دانلود کتاب سلام،کسی اینجا نیست؟
   71.  دانلود کتاب دیدگاه های متعارض در مورد نظام جهانی
   72.  دانلود کتاب حکمت در دوران شکوفائی فکری یونانیان
   73.  دانلود رایگان کتاب کجا می روی؟
   74.  دانلود کتاب آشنایی با افلاطون
   75.  دانلود کتاب پاییز پدر سالار
   76.  دانلود کتاب سفر به انتهای شب
   77.  دانلود کتاب تاریخ ادبیات عرب
   78.  دانلود کتاب داستان باستان
   79.  دانلود رایگان کتاب هبوط در کویر
   80.  دانلود رایگان کتاب بازمانده روز
   81.  دانلود رایگان کتاب انقلاب مشروطه ایران
   82.  دانلود کتاب فلسفه از آغاز تاریخ
   83.  دانلود کتاب تکامل چیست؟
   84.  دانلود کتاب هزار بیشه
   85.  دانلود کتاب مقام حافظ
   86.  دانلود کتاب تجلی عشق در مثنوی عارفانه لیلی و مجنون نظامی گنجه ای
   87.  دانلود کتاب نقد و اثبات در فلسفه و پدیده شناسی روح
   88.  دانلود کتاب پدیدار شناسی
   89.  دانلود کتاب تاراس بولبا
   90.  دانلود کتاب نتردام دوپاری
   91.  دانلود کتاب گرفتار
   92.  دانلود کتاب پتی شز
   93.  دانلود کتاب جامعه تذهیب بر تن احیاء
   94.  دانلود کتاب عشق و گردش به چپ
   95.  دانلود کتاب فارسی باستان
   96.  دانلود کتاب وخشور ایران
   97.  دانلود کتاب جنایت خفته
   98.  دانلود کتاب سلیمان خان قانونی و شاه طهماسب
   99.  دانلود کتاب سرگذشت حسن صباح و قلعه الموت
   100.  دانلود کتاب آشیانه عقاب
   101.  دانلود کتاب ایران و باربر
   102.  دانلود کتاب بانوی سربدار
   103.  دانلود کتاب مروارید
   104.  دانلود کتاب جزیره ای در توفان
   105.  دانلود کتاب دوشیزه رزیتا
   106.  دانلود کتاب دوشس خاموش
   107.  دانلود کتاب فرمالیس و مارکسیسم
   108.  دانلود کتاب تاریخ مشاهیر کرد (جلد اول – دوم )
   109.  دانلود کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم (جلد اول – دوم – سوم – چهارم )
   110.  دانلود کتاب کشتار ارمنیان ترکیه
   111.  دانلود کتاب دیالکتیک روشنگری
   112.  دانلود کتاب انگشت اتهام
   113.  دانلود کتاب شاهد بازی در ادبیات فارسی
   114.  دانلود کتاب میدل مارچ (جلد دوم )
   115.  دانلود کتاب میدل مارچ (جلد اول)
   116.  دانلود کتاب دست پنهان
   117.  دانلود کتاب خسرو نامه
   118.  دانلود کتاب جبر و اختیار در مثنوی
   119.  دانلود کتاب شکست بزرگ
   120.  دانلود رایگان کتاب پیام گم گشته
   121.  دانلود رایگان کتاب اصول مقدماتی فلسفه
   122.  دانلود کتاب پدیدار شناسی دین
   123.  دانلود کتاب دنیای قشنگ نو
   124.  دانلود کتاب تاریخ صدر اسلام
   125.  دانلود کتاب شرح حال و افکار و عقاید فیلسوف بزرگ یونانی سقراط
   126.  دانلود کتاب حکمت سقراط و افلاطون
   127.  دانلود کتاب تاریخ تبریز تا پایان قرن نهم هجری
   128.  دانلود رایگان کتاب زندگینامه فلسفی من
   129.  دانلود کتاب فرهنگ لغات و اصطلاحات فلسفی
   130.  دانلود کتاب چهار میثاق
   131.  دانلود کتاب رابطه تاریخی فراماسونری با صهیونسیم و امپریالیسم
   132.  دانلود کتاب اخلاق رسانه ها
   133.  دانلود کتاب منابع کلاسیک تاریخ ایران و اسلام از آغاز تا انقلاب مشروطه
   134.  دانلود کتاب روباه
   135.  دانلود کتاب انقلاب مشروطه ایران
   136.  دانلود کتاب بازمانده روز
   137.  دانلود کتاب عصر ناپلئون
   138.  دانلود کتاب روسو و انقلاب
   139.  دانلود کتاب مشرق زمین
   140.  فرش کاشان را ارزان خرید نکنید، مناسب خرید کنید!
   141.  دانلود کتاب سفر بی بازگشت
   142.  دانلود کتاب سه رساله فلسفه
   143.  دانلود کتاب زندگینامه فلسفی من
   144.  دانلود کتاب و کوهستان به طنین آمد
   145.  دانلود کتاب بحران دموکراسی
   146.  دانلود کتاب آغاز و انجام تاریخ
   147.  دانلود کتاب دیوان کامل رهی معیری
   148.  دانلود کتاب عصر لویی چهاردهم
   149.  دانلود کتاب آغاز عصر خرد
   150.  دانلود کتاب عصر ولتر
   151.  دانلود کتاب اصلاح دینی
   152.  دانلود کتاب رنسانس
   153.  دانلود کتاب عصر ایمان
   154.  دانلود کتاب قیصر و مسیح
   155.  دانلود کتاب یونان باستان
   156.  دانلود کتاب دانش و ارزش
   157.  دانلود کتاب دو فیلسوف شرق و غرب
   158.  دانلود کتاب پیام گم گشته
   159.  دانلود کتاب درباره،هنر شعر
   160.  دانلود کتاب آشنایی با ارسطو
   161.  دانلود کتاب ارسطو سیاست
   162.  دانلود کتاب جنبش های دینی ایران
   163.  دانلود کتاب تاریخ دولت اسلامی در اندلس
   164.  دانلود رایگان کتاب افسانه ی گیلگمش
   165.  دانلود کتاب جستجو در تصوف ایران
   166.  دانلود رایگان کتاب تصوف ایرانی در منظر تاریخی آن
   167.  دانلود کتاب جهان هولو گرافیک
   168.  دانلود کتاب آذربایجان و اران
   169.  دانلود کتاب چشم انداز شعر نو فارسی
   170.  دانلود کتاب تاریخ ایران بعد از اسلام تمامی جلد ها
   171.  دانلود کتاب قلندریه در تاریخ
   172.  دانلود کتاب هرمونتیک گزینه جسارت ها
   173.  دانلود کتاب ادیان و مکتب های فلسفی هند (جلد دوم)
   174.  دانلود کتاب ادیان و مکتب های فلسفی هند (جلد اول)
   175.  دانلود کتاب مهر و داد و بهار
   176.  دانلود کتاب راهنمای کتاب مقدس
   177.  دانلود کتاب جیرفت کهن ترین تمدن شرق
   178.  دانلود کتاب بیست متن فلسفی – عرفانی
   179.  دانلود هنر جنگ
   180.  دانلود رایگان کتاب ترفند خدایان
   181.  دانلود کتاب کوروش هخامنش منم شهریار روشنایی ها
   182.  دانلود کتاب شیوا
   183.  دانلود کتاب تصویر تلخ یک نقاش
   184.  دانلود کامل کتاب کلیدر
   185.  دانلود کتاب عدالت آسمان
   186.  دانلود کتاب امینه
   187.  دانلود رایگان کتاب از ولگردی تا دیکتاتوری
   188.  دانلود کتاب سایه گریزان
   189.  دانلود کتاب سرزمین جاوید (جلد اول)
   190.  دانلود کتاب ما بردگان چه راه طولانی پیموده ایم
   191.  دانلود کتاب هنرمند گرسنگی
   192.  دانلود کتاب فلسفه مدنی فارابی
   193.  دانلود کتاب مرگ سقراط
   194.  دانلود رایگان کتاب وزن شعر فارسی
   195.  دانلود کتاب بانو با سگ ملوس
   196.  دانلود کتاب در تبعید (جلد اول)
   197.  دانلود کتاب دارا و ندار (جلد دوم )
   198.  دانلود کتاب دارا و ندار (جلد اول)
   199.  دانلود کتاب آسیاب کنار فلوس
   200.  دانلود کتاب آخرین روز یک محکوم و کلودولگرد

Page 1 | 2 | 3 > Last(13) next >

اشتراک گذاری

تاکنون ۱۳۸ نظر ثبت شده است.

 1. خيلي علي بود.مدتها دنبال بعضي از اين كتابا بودم
  ممنون

  [پاسخ]

 2. واقعا به شما به خاطر داشتن سایت به این خوبی تبریک می گویم. ………ممنونم……….

  [پاسخ]

 3. من از شما بخاطر این پایگاه که در کمک به یادآوری پیشینه ایران عزیز به ایرانیانی که پیشینه خود و نیاکان خود و بخصوص عظمت ایران را به دست فراموشی سپرده اند سپاسگزارم و از اهورامزدای ایران برایتان آرزوی موفقیت دارم…………….با سپاس

  [پاسخ]

  مسلم پاسخ در تاريخ آبان 12ام, 1395 1:29 بعد از ظهر:

  ,الان پیشینه عظمت ایران و تاریخ جنایات پادشاهان ایران به چه درد میخورد.در حالی که اعراب در ۳۰ سال به چنان عظمتی رسیدند که کمر حکومت های روم شرقی و ایران را شکستند.درود بر کسی که اسلام را برایم به ارمغان آورد.

  [پاسخ]

 4. خیلی ممنون از سایت خوبی که دارین.خیلی وقت که می خواستم کتاب بخونم اما هیچ فرصتی واسه خرید کتاب بیش نمیومد.ممنون که کارو واسم اسون کردین

  [پاسخ]

 5. خیلی عالیست ولی کیفیت بعضی ازدانلودها خیلی کم است لطفا عنایت بفرمایید

  [پاسخ]

  انی کاظمی پاسخ در تاريخ اسفند 22ام, 1388 12:09 قبل از ظهر:

  درود بر ندا؛
  چشم و چشم، داریم مشکلات رو بر طرف می کنیم.

  [پاسخ]

 6. با تشکر از زحمات شما برای روشنگری مردم ایران
  لطفا اگر میتوانید ده جلد کتاب استاد مرتضی راوندی را برای دانلود فراهم نمائید که این کار باعث شادی من و کلیه دوستداران ایران اهورایی خواهد شد . ایرانیان اگر این کتاب را نخوانند از زندگی هیچ بهره ای نبرده اند . درود بر شما باد

  [پاسخ]

 7. دمتون گرم خيلي كتبهاي باحالي هستند ولي سرعت دانلودشون خيلي پايين است

  [پاسخ]

 8. اگه كاري جز تشكر (بخاطر اين لطف بزرگ فرهنگيتون در اين خلا منابع ملي-باستاني معاصر) از عهدم بر مياد خواشحال ميشم

  اگه نه كه يه دنيا تشكر

  [پاسخ]

 9. سلام
  خسته نباشید
  سایت فوق العاده ای بود .لطفا باز هم به کتاب ها اضافه کنید . ممنونم

  [پاسخ]

 10. دورود بر شما
  فقط میتونم بگم که واقعا واقعا واقعا سپاسگزارم .

  [پاسخ]

 11. سلام
  واقعا خسته نباشیدو خیلی خیلی ممنون.
  واقعا کتابهای معرکه ای گذاشتید.
  لطفا اگر زحمتی نیست از خانواده پهلوی هم کتاب بزارید،مثل ظهور و سقوط پهلوی از حسین فردوست یا دخترم فرح از فریده دیبا
  مرسی و متشکرم

  [پاسخ]

  انی کاظمی پاسخ در تاريخ فروردین 25ام, 1389 2:36 بعد از ظهر:

  میترا جان سلام، بسیار ممنونم.
  کتابی رو که درخاست کردی، فکر کنم همین امشب برای دانلود قرارش بدم.

  [پاسخ]

 12. سلام
  مرسی و یه دنیا ممنون

  [پاسخ]

 13. سلام و خسته نباشید
  راستش من دو سه روز برای ورود به سایت دچار مشکل میشم و الانم با فیلتر شکن تونستم به سایت شما وارد بشم.
  میشه بپرسم مشکل چیه؟
  ممنون و متشکر

  [پاسخ]

  انی کاظمی پاسخ در تاريخ فروردین 30ام, 1389 1:57 بعد از ظهر:

  درود بر میترا،
  چند روزی به علت فشار ترافیک، و شعف منابع مالی.. سایت بسته بود.
  امیدوارم دیگه این مشکلات پیش نیاد و شما اذیت نشید.

  [پاسخ]

 14. سلام
  مرسی انی جان لطف کردین
  راستی از کتابهایه جدید چه خبر؟
  مرسی

  [پاسخ]

  انی کاظمی پاسخ در تاريخ فروردین 31ام, 1389 1:38 بعد از ظهر:

  میترا، ا آنجا که بخش های مختلف سایت را باید اداره کنیم. کتاب هم سعی می کنیم روزی یک دونه در سایت قرار بدیم.
  امروز کتاب فارسنامه ابن بلخی را آماده خواهم کرد.
  سپاس

  [پاسخ]

 15. سلام
  ببخشید من حواسم به بخشهایه دیگه نبود.
  ممنون و متشکر

  [پاسخ]

  انی کاظمی پاسخ در تاريخ اردیبهشت 1ام, 1389 10:32 بعد از ظهر:

  سایر بخش های ما :
  myth.tarikhema.ir اساطیر
  mandegar.tarikhema.ir چهره های ماندگار
  blog.tarikhema.ir وبلاگم
  این هم سه زبان وبسایت ما
  en.tarikhema.ir
  tr.tarikhema.ir
  ar.tarikhema.ir

  [پاسخ]

 16. سلام
  مرسی از توضیحاتتون و من همچنان منتظرم کتابهایه درخواستیم هستم.
  موفق باشید
  بای

  [پاسخ]

 17. چرا سایتتون فیلتر کردن ؟؟؟ :”( شما که فقط کتاب داشتید !!!!
  مرگ بر دولت خفقان … مرگ بر دیکتاتور … مرگ بر مخالف اگاهی …

  [پاسخ]

  انی کاظمی پاسخ در تاريخ اردیبهشت 14ام, 1389 1:28 بعد از ظهر:

  فیلتر نیستیم که ؟
  وای وای! خدا نکنه فیلتر بشیم.

  [پاسخ]

 18. dorood bar shoma
  moteasefane ya badbakhtane alan 1 haftast ke filter shodid
  fekr mikonam be khatere matlabe”zanan va S** dar tarikh” boode chon sit ha ra ba kalame dar servere markazi filter mikonand .banabar een aval een matlab ra bardarid va badesh eteraz konid
  khaheshmikonam egdam befarmaeed.
  divane shodam az een ke ingadr montazer shodam!!bedoone site tarikhe ma man mimiram
  mamnooneton hastam va omidvaram zoodtar een moshkel hal beshe
  kash man ham mitoonestam kari bekonam

  [پاسخ]

 19. چون فیلتر شده اگه میشه یکی این کتاب رو برام میل کنه
  ممنون از سایت عالیتوون

  [پاسخ]

 20. سلام خسته نباشید و خیلی ممنون

  [پاسخ]

 21. دريغ است ايران كه ويران شود . كنام پلنگان و شيران شود دوستان ايراني موفق باشيد ايران و ايراني هميشه پاينده و جاويد

  [پاسخ]

 22. سلام دوباره اينجا هم باي شما پيغام ميگذارم واميدوارم لااقل به يكي ازآنها پاسخ دهيد ببخشيد ازشما درخواست دارم كه گوشه چشمي هم به كتابهايي مثل تاريخ فلسفه كاپلستون-سيرحكمت دراروپا-كتب ابن سينا وملاصدراوعلامه طباطبايي مانند نهايةالحكمه وبداية الحكمه ونجاة وشفاء واسفارومنطق و…. نيزداشته باشيد.تشكر

  [پاسخ]

 23. با سلام
  احتراما خواهشمند است نسبت به تکمیل آرشیو خود با کتاب های علمی و مستند در زمینه های جهانگردی و طبیعت و و شناخت اماکن مختلف اقدام و سپاس اینجانب را پذیرا باشید.

  [پاسخ]

 24. با سلام چرا کتابهای حدیث اهل سنت را ندارید می خواهم بخرم

  [پاسخ]

 25. سلام
  کتاب شمس القحقحه (محبوب القلوب) رو اگه امکانش هست تو سایت بزارین

  [پاسخ]

 26. یک شب خواب دیدم کسی تمام وسایل زندگیش را حراج کرده ووقتی مرامیبینداشاره به کتابی کرده ومیگویداین مال توست کتاب هشت بهشت که رنگش ابی بودولی هرگزاسم این به گوشم نخورده بود و اصلا نمیدانستم کتاب است تا دراینترنت سرچ کردم میخواستم بدانم راجع به چیست

  [پاسخ]

 27. ایا شما کتاب حسین بهشت موعود خانم فرببا گل محمدی را جهت دانلود در لیست خود دارید؟با تشکر

  [پاسخ]

 28. با سلام و خسته نباشید… کتابهای شما چرا طبقه بندی نداره؟ اگه داشت خیلی خوب می شد… اینجوری خیلی سخت هستش واسه انتخاب کتاب مورد علاقه…

  [پاسخ]

 29. مرس خیلی‌ خوبه دستتون درد نکنه میشه از پأئلو کوئیلو هم کتاب بذارید خیلی‌ عالی‌ میشه بازم ممنون

  [پاسخ]

 30. خیلی‌ عالی‌ که بتونیم بیرون از ایران هم به کتابهای با ارزش دسترسی داشته باشم ممنون از زحمتی که میکیشید میشه کتابهای پائولو کوئیلو رو هم بگذارید

  [پاسخ]

 31. درودی اهورایی بر شما یاران
  دست و پنجتون طلا…
  سپاس فراوان…
  در پناه ایزد منان شاد باشید و سر افراز
  بدرود

  [پاسخ]

 32. با تشکر از زحماتتون ,سایت بسیار خوبی دارین,اگر امکانش هست کتاب پیشگوییهای نوستر آداموس رو هم برای دانلود بگذارید

  [پاسخ]

 33. بی نهایت از زحماتتون سپاسگزاری میکنم .واقعا در دوره حکومت سلسله دروغ و دروغ و دروغ… این کتابها میتواند کام تشنه ی تشنگان حقیقت را که با دروغ و تاریخ سازی و سانسور وخفقان و سرکوب و… خشک و تلخ گردیده است نسبتا شیرین کند و آینده سازان این خاک خون آلود را از رهروی راه دروغ و تزویر و … برگرداند….

  [پاسخ]

 34. دست مریزاد
  از آثار سیرانی مرحوم همبذارید

  [پاسخ]

 35. از آثار سیرجانی مرحوم هم بذارید.

  [پاسخ]

 36. سلام.
  آقا کاظمی دستت درد.خیلی فعالیت خوبیه مخصوصا تو این وضعیت ذیغ اطلاعات.

  [پاسخ]

 37. سلام خسته نباشید ازاین همه زحمت وارائه کتابهای متنوع از شما تشکر می کنم وخواهش می کنم که درصورت امکان چند عنوان از کتاب مقتل نیز جهت استفاده دوستان درسایت قراردهید باتشکر

  [پاسخ]

 38. اگر تشکر و قدر دانی نمی کردم از این همه امکاناتی که واسه جماعت ( یکی ش من ) به وجود آووردین ، مطمئن ام هیچ چیزی از آدم بودن ام نمی فهمیدم.
  خیلی خیلی خیلی ممنو ن ام…

  [پاسخ]

 39. با سلام
  متاسفانه سرعت دانلود خیلی پایینه!برعکس کیفیت عناوین کتاب
  با تشکر

  [پاسخ]

 40. سلام
  لطفا تاریخ فلسفه کاپلستون رو هم قرار بدیدن
  خیلی خیلی ممنونم

  [پاسخ]

 41. درود.. لطفا کتابهای صادق هدایت. گارسیا مارکز .بالزاک.سروش و…. بگذارید.البته بدون سانسور

  [پاسخ]

 42. و باز هم من هستم
  از طرف خودم و چند تا از رفقام ازتون خیلی تشکر می کنم
  خوش حالی شون بی حد و اندازه بود وقتی کتاب هایی که دوست داشتن رو به دست آووردن توی این قحطی ِ ……….

  [پاسخ]

 43. سلام
  دستتون درد نکنه واقعا زحمت کشیدید و مجموعه با ارزشی گرد اوری کردید

  من دنبال کتاب( دیوان شرقی-غربی) اثر گوته میگردم
  اگه امکان داره برای دانلود بزارید ممنون میشم

  [پاسخ]

 44. با سلام و خسته نباشيد سايتتون فوق العاده است
  اميدوارم كه در كارتون بي نهايت موفق باشيد

  [پاسخ]

 45. ضمن عرض خسته نباشید به شما . خواهشی که از شما دارم اینست که امکان دارد کتابخ سیره ابن اسحاق را به صورت pdfدر کتابخانه الکترونیکی قرار دهید . با تشکر

  [پاسخ]

 46. سلام

  دستتون درد نکنه

  بهتره لیست کتابها رو بر اساس حروف الفبا مرتب کنید تا کتابی رو که میخایم بتونیم پیدا کنیم اینجوری باید همه رو بگردیم اخرشم مطئن نیستیم کتاب موجود بود یا نه

  با تشکر

  [پاسخ]

  انی کاظمی پاسخ در تاريخ آذر 21ام, 1389 12:36 بعد از ظهر:

  درود.
  کتابها به صورت حروف البفا شدند. از نو بررسی کنید.

  [پاسخ]

 47. سلام. ممنون از کتابهایی که گذاشتین واسه دانلود.
  فقط اگه ممکنه کتابهایی که در اون به شناسایی اساطیر ایران باستان پرداخته بزارین واسه دانلود. کتابهایی با این مضمون خیلی کمند و تقریبا سخت میشه پیداشون کرد. اگه مقاله ای هم تونستین قرار بدین.
  خیلی خیلی ممنون میشم.
  با آرزوی توفیق

  [پاسخ]

 48. با سلام:
  با تشکر در ارشیو کتابهای جالبی وجود دارد .
  لطفا چنانچه امکان داره کتاب صد راز انسانهای موفق را جهت دانلود قرار دهید.
  با تشکر

  [پاسخ]

 49. وبلاگ بسیار خوبی دارید امیدوارم موفق باشید.

  [پاسخ]

 50. سلام سایتتون عالیه کتابهایی که اصلا فکرش رو نمیکردم اینجا هست امیدوارم موفق باشید

  [پاسخ]

 51. بسيار جالب و ارزشمند ولي کتابهاي تخصصي علوم تربيتي هم باشه بد نيست بلکه خوبه .موفق باشين

  [پاسخ]

 52. سلام
  باتشکر از این همه زحمتی که کشیدید سه تا درخواست داشتم
  ۱- اگه ممکنه کتاب(ز-ن-و-س-ک-س-د-ر-ت-ا-ر-ی-خ) رو برام به این آدرس بفرستید(amp_1356@yahoo.com)
  ۲- اگر ممکنه این کتابهارو برای دانلود بزارید{(مادها – دیاکنوف) (ایران قبل از اسلام-گریشمن) (ایران در زمان ساسانیان-کرستین سن) ( ایران دوره صفویه- راجر سیوری) (ایران زمان صفویه- حاجی صفری)
  ۳- اگر ممکنه پاسخ دهید

  [پاسخ]

 53. سلام
  چندتا درخواست داشتم
  اگه ممکنه این کتاب ها رو بزارید : (تحریفات عاشورا-شهید مطهری) (مذهب علیه مذهب-شریعتی) و کتاب های تاریخ نوشته چند نویسنده معروف مثل هرودوت – گزنفون – کتزیاس
  خواهش می کنم جواب بدید

  [پاسخ]

 54. سلام و درودی پرافتخار نسیب ما که همچون فرد ایرانی و میهن پرستی چون تو در سرزمین ایران و ایران زمین پا به دنیا گذاشته تا ایران و ایرانی را زنده نگه دارد

  امید وارم همیشه پر افتخار بمانی

  بدرود…

  [پاسخ]

 55. سلام دوستان.من هيچ كتابي دانلود نكردم ولي سايت خيلي خوبيه.بدون شك كتابي را كه ميخام دانلود ميكنم.سپاس دوستان همراه

  [پاسخ]

 56. سلام.
  بینهایت ممنون و سپاسگزار واسه این همه محبت شما.
  براتون آرزوی موفقیت میکنم

  [پاسخ]

 57. درود بر اهوراییان.از شما و همکاران گرامیتان نهایت تشکر را دارم کتابهای خوبی دارید ولی بیشترش کنید بهتر میشه. کتابهای علمی پژوهشی را بیشتر کنید
  بدرود

  [پاسخ]

 58. سلام با تشکر از سایت خوبتون لطفآ کتاب واژه نامک از ابوالحسن نوشین را در سایت بگذارید

  [پاسخ]

 59. سلام: با تشكر از زحمات بيدريغ شما براي جمع آوري اين گنجينه نفيس
  خواهشمندم در صورت امكان كتاب نفيس تاريخنامه طبري كه همان برگردان متن به زبان پارسي مي باشد را براي دانلود قرار دهيد.اين كتاب ۵ جلدي از انتشارات سروش بوده وناياب است.

  [پاسخ]

 60. You are doing a great job. The collection that you have provide is just priceless. A million Thanks,

  [پاسخ]

 61. دستتون درد نکنه واقعاً معرکه بود .شما دوستان ایرونی واقعاً زحمت کشین.

  [پاسخ]

 62. من عاشق این سایتم
  خسته نباشید عالیه

  [پاسخ]

 63. سلام ممنونم از زحمات شما لطف کنید کتاب لیلی و مجنون نظامی را برای دانلود بگذارید

  [پاسخ]

 64. سلام
  کتابهایی که دسترسی دانلود آنها رادرسایت قرارداید آیا چاپ شده است یافقط مطالبی است که ازسایر وبلاگها گرفته شده اگر چاپ شده هستند چرا نام ناشر سال انتشارو… ندارند
  بعضی ازکتابها دربازارسخت پیدا میشه یا قیمت بالایی داره این مطالب رو گفتم تا اطمینان داشته باشم میشه در نوشتن مقاله از این کتابها استفاده کرد
  باسپاس

  [پاسخ]

  انی کاظمی پاسخ در تاريخ شهریور 12ام, 1390 11:04 بعد از ظهر:

  @سونیا, درود.
  حق با شماست. باید درنگ و دقت بیشتری کنیم.

  [پاسخ]

 65. سايت فوق العاده اي داريد لطفا در مورد كتاب هايي در باره ي تاريخ مصر بنويسيد.

  [پاسخ]

 66. بازم سلام.خیلی دوست داشتم مجموعه اشعار کارو هم اینجا بود.براتون ارزوی موفقیت میکنم

  [پاسخ]

 67. سلام دوست عزیز
  من به تازگی با سایت شما آشنا شدم، عالیه!
  بی زحمت کتابهای تاریح هنر رو بیشتر بزارید. ممنون

  [پاسخ]

 68. واقعا سایت عالی ممنون اگه میشه کتاب تاریخچه تمدن استام وایران در سایت بذلرید ممنون

  [پاسخ]

 69. با سلام
  واقعا ممنونم از کتابهای خوبی که برای دانلود گذاشتید…اما چند نکته هست که بهش اشاره میکنم:

  ۱- من کتاب تاریخ کامل ابن اثیر رو دانلود کردم ولی متاسفانه فقط ۱۳جلد این کتاب برای دانلود قرار داده شده در حالی که تعداد مجلدات این کتاب بیشتر از اینه… این کتاب وقایع تاریخی تا قرن هفتم رو در برمیگیره ولی در این سایت ناقص گذاشته شده…لطفا عنایت بفرمایید.

  ۲- بعضی از کتابها هستند که حجم بسیار کمی دارند( مثلا ۱۸۰ کیلوبایت) و موقع دانلود مشخص شد که فقط چند صفحه از اونها قابل دانلود کردن هست…مثلا کتاب “سابقه تاریخی اسکان قبایل وعشایر عرب درخوزستان” که فقط حدود ۱۰ صفحه از این کتاب برای دانلود گذاشته شده…. من برای تحقیقات تاریخی که دارم خیلی به این نوع کتابها نیاز دارم.

  ۳- کتاب ” دروغ مشعشع و فتنه شیخ خزعل” به جای خود کتاب فقط در دو صفحه به معرفی کتاب تاریخ پانصد ساله خوزستان اثر احمد کسروی پرداخته شده… و این دو صفحه برای دانلود گذاشته شده….

  ۴- اگر امکان داره از سفرنامه های خارجی مربوط به عصر قاجار هم برای دانلود قرار بدید… خیلی از این سفرنامه ها اصلا دیگه چاپ نمیشه… مثلا سفرنامه دمورگان- سفرنامه لایارد – سیری در قلمرو بختیاری اثر لایارد – سفرانمه ویلسون و خیلی از سفرنامه های دیگه…….

  بازم ازتون تشکر میکنم و خواهش میکنم حالا که دارید خدمت به این بزرگی به پژوهشگران تاریخی می کنید سعی کنید اشکالات کار رو برطرف کنید… امیدوارم موفق و پیروز باشید.

  [پاسخ]

 70. امیدوارم همینطور به این کار بزرگ ادامه بدین. پیام تشکر خوانندگان اگه بتونه زیبایی کارتون رو نشون بده خیلی خوبه. کاش میشد آنقدر آزادی باشه که کتاب مورد علاقه مون رو از کتاب فروشی تهیه کنیم که زحمت عزیزان هم جبران بشه ما هم بتونیم کتاب را همیشه همراه داشته باشیم و مطالعه آن به کامپیوتر نیاز نداشت ولی در نهایت بینهایت از شما سپاسگزارم

  [پاسخ]

 71. خواهشمندم كتاب بخاري ومسلم باترجمه فارسي برام بذاري

  [پاسخ]

 72. با درود
  سپاسگزار خواهم بود هرگاه راهنمایی بفرمایید که آیا امکان تامین کتابهای زیر از طریق سایت شما وجود دارد یا خیر:

  ۱- بندهش ترجمه مهرداد بهار
  ۲- علم در ایران و شرق باستان ترجمه ی همایون صنعتی

  پایدار باشید- البرز

  [پاسخ]

 73. باتشکرازشمااگه کتاب تاریخ عالم ارای عباسی وبذارین ممنون میشم

  [پاسخ]

 74. باتشکر از سایت بسیار خوب و پر محتوا
  مدتی است برایم کتابی ایمیل نمیشود نمیدانم چرا؟
  در صورت امکان کتابهای تاریخی نویسندگان خارجی که ترجمه شده رانیز بگذارید

  [پاسخ]

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است