دانلود کتاب آنی شرلی تمامی جلد ها

نام کتاب  آنی شرلی (جلد اول) (دانلود+)   آنی شرلی (جلد دوم) (دانلود+)   آنی شرلی (جلد سوم) (دانلود+)نویسندهدرگرین گیبلز + ال.ام. منتگمری + به اهتمام سارا قدیانیموضوعاتخانم ریچل لیند شگفت زده میشود + همسابه ای خشمگین + سایه تغییررمز (پسورد)www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم7.92 مگا بایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما   ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب سرزمین پریان در خاک مادستان

نام کتاب  سرزمین پریان در خاک مادستان (دانلود+)نویسندهمهرداد ملکزادهموضوعاتسرزمین پریان پارسی + پریان و پرکانیان + پرکانیان در دوره هخامنشیانرمز (پسورد)www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم591.98 کیلو بایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب تاریخ فشرده افغانستان

نام کتاب  تاریخ فشرده افغانستان (دانلود+)نویسنده  حبیب الله رفیعموضوعاتسه دوره + تجاوز بیگانگان + به سوی آزادی + حکومت های مستقلرمز (پسورد)www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم1.62 مگا بایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب تاریخ و زبان در افغانستان

نام کتاب  تاریخ و زبان در افغانستان (دانلود+)نویسندهنجیب مایل هرویموضوعاتنمودهای تاریخی + افغانستان در قاموس جهان + دوره امیر عبدالرحمان خانرمز (پسورد)www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم10.45 مگا بایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب شمس من و خدای من

نام کتاب  شمس من و خدای من (دانلود+)نویسندهدکتر پرویز عباسی داکانیموضوعاتپژوهشی درباره زندگی مولانا و ارتباط عرفانی او با شمس تبریزیرمز (پسورد)www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم14.68 مگا بایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب فرهنگ ریشه شناختی زبان های ترکی

نام کتاب  فرهنگ ریشه شناختی زبان های ترکی (دانلود+)نویسندهعلیرضا غفاری حافظموضوعاتدربردارنده فهرست برابر سنجی هزاران واژه در همه زبان های ترکیرمز (پسورد)www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم8.75 مگا بایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب فاطمه فاطمه است

نام کتاب  فاطمه فاطمه است (دانلود+)نویسندهدکتر علی شریعتیموضوعاتچگونه باید بود؟ + نبوغ و حق پرستی + علما و مردمرمز (پسورد)www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم1.38 مگا بایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب بیستون

نام کتاببیستون (دانلود+)نویسندهآرمین کسرویموضوعاتنقش برجسته بیستون + کتبیه بیستون + خط میخی چیست؟رمز (پسورد)www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم717.94 کیلو بایت (KB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما 

ادامه مطلب

دانلود کتاب فراز هایی از تاریخ دریانوردی ایران

نام کتاب  فراز هایی از تاریخ دریانوردی ایران (دانلود+)نویسندهانی کاظمیموضوعاتاراده و خواستن + بکارگیری علم و تجهیزات و ابزار + استفاده موثر از نیروی انسانیرمز (پسورد)www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم2.31 مگا بایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب افغانستان در مسیر تاریخ تمامی جلد ها

نام کتاب  افغانستان در مسیر تاریخ (جلد اول) (دانلود+)   افغانستان در مسیر تاریخ (جلد دوم) (دانلود+)نویسندهمیر غلام محمد غبارموضوعاتچهره امروز افغانستان + نفوذ دولت های خارجی + افغانستان و دولت صفوی ایران + فضای سیاسیرمز (پسورد)www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم18.78 مگا بایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب دوقرن سکوت (نسخه قدیمی)

نام کتاب 30,000 ریال – خرید و دانلود سریع نهایی کردن خرید مورد به سبد خرید اضافه شدنویسندهمرحوم دکتر عبدالحسین زرینکوبموضوعاتسرگذشت حوادث و اوضاع تاریخی ایران در دو قرن اول اسلام از حمله عرب تا ظهور دولت طاهریانرمز ( پسورد )www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب بینوایان (جلد پنجم )

نام کتاببینوایان (جلد پنجم ) (دانلود+)نویسندهویکتور هوگو + به اهتمام حسینقلی مستعانموضوعاتژان والژانرمز (پسورد)www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم4.56 مگا بایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما

ادامه مطلب

دانلود کتاب بینوایان (جلد چهارم )

نام کتاببینوایان (جلد چهارم ) (دانلود+)نویسندهویکتور هوگو + به اهتمام حسینقلی مستعانموضوعاتترانه کوچه پلومه و حماسه کوچه سن دنیرمز (پسورد)www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم5.23 مگا بایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب بینوایان (جلد سوم )

نام کتاببینوایان (جلد سوم ) (دانلود+)نویسندهویکتور هوگو + به اهتمام حسینقلی مستعانموضوعاتماریوسرمز (پسورد)www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم3.71 مگا بایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما

ادامه مطلب

دانلود کتاب بینوایان (جلد دوم )

نام کتاببینوایان (جلد دوم ) (دانلود+)نویسندهویکتور هوگو + به اهتمام حسینقلی مستعانموضوعاتکوزترمز (پسورد)www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم3.92 مگا بایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما

ادامه مطلب

دانلود کتاب بینوایان (جلد اول)

نام کتاب  بینوایان (جلد اول) (دانلود+)نویسندهویکتور هوگو + به اهتمام حسینقلی مستعانموضوعاتشرح زندگی ویکتور هوگو + اصل و نسب هوگو + دوران کشت و کار + محفل ادبیرمز (پسورد)www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم8.09 مگا بایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب تاریخ ده هزار ساله ایران (جلد چهارم )

نام کتابتاریخ ده هزار ساله ایران (جلد چهارم ) (دانلود+)نویسندهعبدالعظیم رضاییموضوعاتاز سلسله افشاریه تا انقراض قاجاریهرمز (پسورد)www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم10.40 مگا بایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب

دانلود کتاب تاریخ ده هزار ساله ایران (جلد اول)

نام کتاب  تاریخ ده هزار ساله ایران (جلد اول) (دانلود+)نویسندهعبدالعظیم رضاییموضوعاتاز پیدایش آریاها تا انقراض پارتهارمز (پسورد)www.tarikhema.orgتهیه توسطانی کاظمیحجم6.56 مگا بایت (MB)قالب کتابPDF – پی دی افمنبع الکترونیکیتاریخ ما...

ادامه مطلب